Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami

-20%

Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

33,60  42,00

Format: pdf

33,6042,00

cena zawiera podatek VAT

W książce Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami dokonano próby ogólnego zdefiniowania pojęcia "sprawiedliwość" w rozumieniu współczesnej filozofii liberalnej oraz warunków jakie muszą być spełnione, by zastosować je do świata jako całości. Na tej podstawie przeprowadzona zostaje krytyczna analiza głównych koncepcji sprawiedliwości globalnej, jakie powstały na gruncie współczesnych sporów pomiędzy rozmaitymi nurtami liberalizmu. Obejmuje ona zarówno koncepcje odrzucające redystrybucję dóbr (koncepcje "nieczułe na położenie"), jak i koncepcje przyjmujące w różny sposób zakreśloną redystrybucję dóbr (koncepcje "czułe na położenie"). Celem tych analiz jest znalezienie miejsc wspólnych i miejsc spornych pomiędzy koncepcjami, co pozwala z kolei na sformułowanie pewnych ogólnych tez dotyczących tego, co liberalizm może zaproponować światu jeśli chodzi o sprawiedliwość.


Liczba stron340
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-1865-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania
   str.    13
  
  Wprowadzenie
  Sprawiedliwość i świat
   str.    17
  
  Część I
  Granice sprawiedliwości
   str.    23
  
  Wstęp
   str.    25
  
  Rozdział pierwszy
  Źródła pojęcia sprawiedliwości
   str.    29
  
  1. Cnota sprawiedliwości
   str.    29
  2. Normatywne teorie sprawiedliwości i ich uzasadnienia
   str.    32
  
   Rozdział drugi
  Pojęcie sprawiedliwości
   str.    40
  
  1. Sprawiedliwość materialna, formalna i proceduralna
   str.    40
  1.1. Sprawiedliwość formalna i materialna
   str.    41
  1.2. Sprawiedliwość proceduralna
   str.    45
  1.3. Materialna sprawiedliwość dystrybutywna i komutatywna
   str.    47
  2. Kryteria sprawiedliwości
   str.    49
  2.1. Zasługi (deserts i merits)
   str.    50
  2.2. Potrzeby
   str.    57
  2.3. Liberalna koncepcja równości
   str.    60
  
   Rozdział trzeci
  Tło sprawiedliwości
   str.    62
  
  1. Przetrwanie ludzi i ludzkości
   str.    64
  2. Względna równość sił i kruchość ludzkiej egzystencji
   str.    65
  2.1. Dysproporcje sił między jednostkami
   str.    66
  2.2. Dysproporcje sił między aktorami globalnymi
   str.    69
  2.3. Równość moralna istot ludzkich
   str.    73
  2.4. Równość normatywna narodów
   str.    74
  3. Umiarkowany altruizm i umiarkowany egoizm
   str.    79
  4. Umiarkowany niedostatek zasobów na świecie
   str.    81
  5. Moralna natura człowieka
   str.    84
  6. Podsumowanie: wspólnota i konflikt interesów
   str.    85
  
  Rozdział czwarty
  Cnoty towarzyszące sprawiedliwości
   str.    89
  
  1. Prawość
   str.    89
  2. Miłosierdzie: misericordia i caritas
   str.    94
  
  Część II
  Sprawiedliwość ponad granicami
   str.    101
  
  Wprowadzenie
   str.    103
  
  Dział I
  Koncepcje "nieczułe na położenie"
   str.    109
  
  Rozdział pierwszy
  Utylitaryzm nieosobowy w wersji klasycznej (globalny dobrobyt społeczny)
   str.    109
  
  1. Założenia
   str.    112
  2. Kontrowersje
   str.    113
  2.1. Problem uzasadnienia i motywacji: globalny racjonalista kolektywny
   str.    113
  2.2. Wartości nieutylitarne
   str.    116
  3. Podsumowanie
   str.    121
  
   Rozdział drugi
  Ekonomia neoklasyczna (globalna efektywność ekonomiczna)
   str.    123
  
  1. Założenia
   str.    126
  1.1. Homo oeconomicus
   str.    127
  1.2. Efektywność
   str.    129
  1.3. Dystrybucja
   str.    134
  1.4. Model transakcji
   str.    137
  2. Kontrowersje
   str.    138
  2.1. Koszty zewnętrzne
   str.    139
  2.2. Nierówna pozycja wyjściowa stron transakcji
   str.    142
  2.3. Redystrybucja
   str.    144
  2.4. Preferencje
   str.    146
  3. Podsumowanie: konflikt efektywności z innymi wartościami
   str.    151
  
  Rozdział trzeci
  Libertarianizm (koncepcja uprawnień Roberta Nozicka)
   str.    154
  
  1. Założenia
   str.    155
  1.1. Samoposiadanie i absolutne prawa własności
   str.    155
  1.2. Dystrybucja
   str.    157
  2. Kontrowersje
   str.    159
  2.1. Pierwotne zawłaszczenie
   str.    159
  2.2. Geneza
   str.    166
  2.3. Równa wolność
   str.    170
  2.4. Filantropia
   str.    174
  2.5. Bezpieczeństwo
   str.    175
  3. Podsumowanie
   str.    178
  
  Dział II
  Koncepcje "czułe na położenie"
   str.    179
  
  Rozdział czwarty
  Partykularyzm (kontekstualizm kulturowy)
   str.    179
  
  1. Liberalny nacjonalizm
   str.    185
  1.1. Założenia
   str.    188
  1.1.1. Narodowość jako źródło tożsamości
   str.    188
  1.1.2. Prawo do samostanowienia
   str.    190
  1.1.3. Narodowość jako źródło zobowiązań moralnych
   str.    191
  1.1.4. Zasady sprawiedliwości międzynarodowej
   str.    193
  1.1.5. Narodowa odpowiedzialność zaradcza
   str.    195
  1.2. Kontrowersje
   str.    197
  1.2.1. Arbitralne kryterium narodowości
   str.    198
  1.2.2. Odpowiedzialność narodowa i asymetria dystrybucji
   str.    201
  1.3. Podsumowanie
   str.    205
  2. Wielokulturowość i feminizm
   str.    206
  2.1. Liberalna koncepcja uznania
   str.    208
  2.1.1. Założenia
   str.    214
  2.1.2. Kontrowersje
   str.    219
  2.2. Etyka opiekuńczości
   str.    227
  2.3. Podsumowanie
   str.    234
  
   Rozdział piąty
  Słaby uniwersalizm (statyzm) - społeczność ludów
   str.    235
  
  1. Założenia
   str.    239
  1.1. Metoda uzasadnienia
   str.    240
  1.2. Zasady sprawiedliwości
   str.    242
  2. Kontrowersje
   str.    245
  2.1. Ważność granic państwowych
   str.    246
  2.2. Samowystarczalność i autonomia państw
   str.    251
  2.3. Tolerancja
   str.    254
  2.4. Status zasad prawa ludów
   str.    259
  3. Podsumowanie
   str.    260
  
   Rozdział szósty
  Mocny uniwersalizm (kosmopolityzm)
   str.    262
  
  1. Globalna sprawiedliwość jako bezstronność (global justice as fairness)
   str.    264
  1.1. Założenia
   str.    266
  1.2. Kontrowersje
   str.    273
  1.2.1. Nasycony i nienasycony treścią kosmopolityzm
   str.    274
  1.2.2. Globalna struktura pierwotna i problem negatywnej odpowiedzialności instytucjonalnej
   str.    276
  1.3. Podsumowanie
   str.    280
  2. Koncepcja zdolności (capabilities)
   str.    280
  2.1. Założenia
   str.    281
  2.2. Kontrowersje
   str.    287
  3. Globalna etyka utylitarna (utylitaryzm osobowy)
   str.    290
  3.1. Założenia
   str.    291
  3.2. Kontrowersje
   str.    297
  3.2.1. Problem oceny moralnej wartości poświęcanego dobra
   str.    297
  3.2.2. Problem nieograniczonej odpowiedzialności indywidualnej (globalny racjonalista uniwersalny)
   str.    302
  3.3. Podsumowanie
   str.    306
  
   Zakończenie
  Make Law, Not War
   str.    309
  
  Bibliografia
   str.    325
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia