Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych

-20%

Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

50,40  63,00

Format: pdf

50,4063,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny na 1.02.2010 r.Niniejsza publikacja przedstawia analizę prawnopodatkowych i finansowych aspektów funkcjonowania przejściowego systemu VAT w zakresie opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi, w kontekście efektywności jego administrowania przez organy podatkowe państw członkowskich i zapobiegania coraz bardziej wyrafinowanym rodzajom przestępstw podatkowych, dokonywanych przy wykorzystaniu tego systemu.


Szczegółowo zaprezentowane zostały także opracowane przez Komisję Europejską założenia ostatecznego systemu VAT oraz przyczyny, które spowodowały, że nie został on ustanowiony w planowanym terminie.


Bariery wprowadzenia w Unii Europejskiej ostatecznego systemu VAT - mimo iż nadal uznawany jest on za długofalowy cel Unii - wydają się na tyle istotne, że jego implementacja jest bardzo mało prawdopodobna. Mając to na uwadze, Autor przedstawił alternatywną koncepcję wspólnego systemu VAT, opartą na podziale kompetencji i dochodów podatkowych między Unią Europejską a państwami członkowskimi, charakterystyczną dla państw federacyjnych i bazującą na idei federalizmu fiskalnego.


Liczba stron300
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-1848-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
  str.9
  
  Wstęp
  str.11
  
  Rozdział I.
  Charakterystyka podatku od wartości dodanej (podatku VAT)
  str.19
  1. Historyczny rozwój podatku VAT
  str.19
  2. Konstrukcja podatku VAT
  str.21
  2.1. Metody ustalania podstawy opodatkowania VAT
  str.21
  2.2. Metody ustalania zobowiązania podatkowego w VAT
  str.24
  2.3. Typy podatku VAT
  str.27
  3. Zalety i wady podatku VAT
  str.29
  4. Podatek VAT a jednofazowy podatek od sprzedaży
  str.32
  5. Podatek VAT a transakcje transgraniczne - zasada przeznaczenia v. zasada pochodzenia
  str.34
  5.1. Uwagi ogólne
  str.34
  5.2. Podatkowa zasada przeznaczenia w transgranicznym obrocie towarowym
  str.39
  5.3. Podatkowa zasada pochodzenia w transgranicznym obrocie towarowym
  str.41
  6. Podsumowanie
  str.43
  
  Rozdział II
  Podatki obrotowe w kontekście procesu harmonizacji podatkowej w Unii Europejskiej
  str.45
  1. Harmonizacja a koordynacja podatkowa
  str.45
  2. Przesłanki harmonizacji podatków obrotowych państw członkowskich
  str.51
  3. Harmonizacja podatkowa a suwerenność państw członkowskich
  str.54
  3.1. Pojęcie suwerenności państwa
  str.54
  3.2. Suwerenność a proces integracji europejskiej
  str.56
  3.3. Suwerenność podatkowa państw członkowskich
  a harmonizacja podatkowa
  str.59
  4. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich w procesie harmonizacji podatkowej
  str.65
  4.1. Uwagi ogólne
  str.65
  4.2. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego
  str.69
  4.3. Zasada bezpośredniego obowiązywania (skutku) prawa wspólnotowego
  str.72
  5. Podstawy prawne i instrumenty harmonizacji podatków obrotowych w Unii Europejskiej
  str.74
  5.1. Harmonizacja podatków obrotowych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
  str.74
  5.2. Dyrektywy Rady jako instrument harmonizacji podatkowej
  str.80
  6. Proces harmonizacji podatków obrotowych państw członkowskich
  str.86
  7. Podstawowe zasady wspólnego systemu VAT
  str.94
  7.1. Zasada powszechności VAT
  str.94
  7.2. Zasada neutralności VAT
  str.97
  7.3. Opodatkowanie konsumpcji
  str.103
  7.4. Zasada proporcjonalności VAT
  str.106
  7.5. Zasada wszechfazowości podatku VAT
  str.108
  8. System przejściowy dla transakcji wewnątrzwspólnotowych
  str.109
  9. Podsumowanie
  str.113
  
  Rozdział III
  Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych w ramach systemu przejściowego VAT
  str.115
  1. Zasada przeznaczenia a zasada pochodzenia w systemie przejściowym VAT
  str.115
  2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
  str.123
  3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
  str.132
  4. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne
  str.144
  5. Stawki podatkowe w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
  str.146
  5.1. Zasady ogólne
  str.146
  5.2. Stawki podatkowe przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
  str.148
  5.3. Stawki podatkowe przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów
  str.148
  6. Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w transakcjach transgranicznych
  str.150
  6.1. Odliczenie podatku naliczonego
  str.150
  6.2. Zwrot podatku naliczonego w innym państwie członkowskim
  str.155
  7. Obowiązki rejestracyjne i dokumentacyjne podatników
  str.159
  8. Podsumowanie
  str.164
  
  Rozdział IV
  Administracyjne i finansowe aspekty funkcjonowania systemu przejściowego VAT
  str.166
  1. System przejściowy VAT a kontrola podatkowa
  str.166
  2. System wymiany informacji o podatnikach podatku VAT
  str.174
  3. Konstrukcja systemu przejściowego VAT a mechanizmy transgranicznych oszustw podatkowych
  str.179
  4. System przejściowy VAT w ocenie Komisji Europejskiej
  str.186
  5. Założenia modernizacji systemu przejściowego VAT
  str.188
  6. Podsumowanie
  str.196
  
  Rozdział V
  Ostateczny system VAT w Unii Europejskiej
  str.198
  1. Generalne założenia systemu ostatecznego VAT
  str.198
  2. Podstawy prawne wprowadzenia systemu ostatecznego VAT
  str.199
  3. Aspekty proceduralne wprowadzenia systemu ostatecznego VAT
  str.203
  4. Model systemu ostatecznego VAT oparty na mechanizmie clearingu
  str.205
  5. Model systemu ostatecznego VAT zakładający opodatkowanie w kraju siedziby podatnika
  str.215
  6. Bariery wprowadzenia systemu ostatecznego VAT
  str.220
  7. Podsumowanie
  str.233
  
  Rozdział VI
  Alternatywny federacyjny system VAT w Unii Europejskiej
  str.235
  1. Federalizm w świetle integracji europejskiej
  str.235
  2. Idea federalizmu fiskalnego
  str.237
  3. Federalizm fiskalny w warunkach Unii Europejskiej
  str.240
  4. Systemy opodatkowania obrotu w wybranych państwach federacyjnych
  str.246
  4.1. Wielopoziomowy system podatków obrotowych w Kanadzie
  str.246
  4.2. System stanowych podatków od sprzedaży detalicznej w USA
  str.249
  5. Koncepcje dwupoziomowego systemu VAT
  str.251
  6. Idea federacyjnego systemu VAT w Unii Europejskiej
  str.254
  7. Federacyjny system VAT a reforma systemu dochodów własnych budżetu Unii Europejskiej
  str.260
  7.1. Ogólna charakterystyka budżetu UE
  str.260
  7.2. System dochodów własnych budżetu UE
  str.265
  7.3. Propozycje Komisji Europejskiej w zakresie podatkowych dochodów własnych budżetu UE
  str.269
  7.4. Transgraniczny podatek VAT jako źródło dochodów własnych budżetu UE
  str.275
  
  Zakończenie
  str.279
  
  Literatura
  str.285
  
  Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości
  str.296
  
  Dokumenty instytucji Wspólnoty
  str.299
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia