Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie

-15%

Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

60,35  71,00

Format: pdf

60,3571,00

cena zawiera podatek VAT

Niniejsza książka stanowi pierwsze w literaturzepolskiej monograficzne opracowanie problematykidotyczącej działalności gospodarczejw zakresie ochrony osób i mienia oraz jej koncesjonowaniaz uwzględnieniem zasad funkcjonowaniadziałalności gospodarczej, w szerokim tegosłowa znaczeniu (zarówno w ujęciu historycznymjak i definicyjnym), w Polsce. Publikacja obejmujetakie zagadnienia, jak pojęcie działalności gospodarczeji jej podstawowe desygnaty, wolność gospodarczai dopuszczalne granice jej ograniczenia.Przedmiotem szczególnej analizy jest istota działalnościgospodarczej w zakresie ochrony osóbi jej główne wyznaczniki, kształtowanie modelukoncesjonowania działalności gospodarczej w zakresieochrony osób i mienia w Polsce, udzieleniekoncesji lub jej odmowa w zakresie świadczeniausług ochrony osób i mienia, cofnięcie koncesjialbo zmiana jej zakresu w sferze ochrony osóbi mienia, kontrola działalności gospodarczej w zakresieochrony osób i mienia.


Praca omawia specjalistyczną wiedzę - porządkujedotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwaw odniesieniu do usług ochrony osób i mienia.Oceniając aktualne regulacje normatywnew sferze ochrony osób i mienia, zwłaszcza brakprecyzyjności bądź niepraktyczność niektórychrozwiązań, autor wprowadza propozycje zmianlegislacyjnych w celu usprawnienia i poprawyracjonalności tych rozwiązań z punktu widzeniakomercyjnych usług ochrony osób i mienia.


Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->


Liczba stron368
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-1851-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
  str.    9
  
  Wprowadzenie
  str.13
  
  Rozdział I
  Działalność gospodarcza w Polsce
  str.    19
  
  1. Wprowadzenie
  str.    19
  2. Podstawowe pojęcia
  str.    22
  2.1. Działalność gospodarcza i jej podstawowe desygnaty
  str.    22
  2.1.1. Pojęcie działalności gospodarczej
  str.    22
  2.1.2. Podstawowe desygnaty działalności gospodarczej
  str.    35
  2.1.2.1. Zarobkowy charakter działalności gospodarczej
  str.    35
  2.1.2.2. Wykonywanie działalności gospodarczej w sposób zorganizowany
  str.    38
  2.1.2.3. Wykonywanie działalności gospodarczej w sposób ciągły
  str.    40
  2.2. Przedsiębiorca
  str.    42
  2.2.1. Uwagi ogólne
  str.    42
  2.2.2. Pojęcie przedsiębiorcy
  str.    47
  2.2.3. Rejestracja przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zgłoszenie działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej
  str.    57
  
  Rozdział II
  Wolność gospodarcza i jej publicznoprawne możliwości ograniczenia
  str.    64
  
  1. Istota wolności gospodarczej
  str.    64
  1.1. Uwagi ogólne
  str.    64
  1.2. Doktrynalne ujęcie wolności gospodarczej
  str.    68
  1.3. Wolność gospodarcza w ujęciu normatywnym
  str.    73
  1.3.1. Wprowadzenie
  str.    73
  1.3.2. Wolność gospodarcza jako zasada konstytucyjna
  str.    75
  1.3.3. Normatywne aspekty wolności gospodarczej w ujęciu pozakonstytucyjnym
  str.    82
  1.3.4. Wolność gospodarczą w perspektywie prawa Unii Europejskiej
  str.    95
  2. Dopuszczalny zakres ograniczenia wolności gospodarczej w Polsce
  str.    102
  2.1. Istota ograniczenia wolności gospodarczej
  str.    102
  2.2. Ograniczenie wolności gospodarczej przy koncesjonowaniu działalności gospodarczej
  str.    116
  2.2.1. Uwagi ogólne
  str.    116
  2.2.2. Koncesjonowanie działalności gospodarczej w prawie polskim
  str.    122
  2.3. Istota ograniczenia wolności gospodarczej w odniesieniu do której wymagane są zezwolenia
  str.    143
  
  Rozdział III
  Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia. Uwagi ogólne
  str.    154
  
  1. Istota działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia
  str.    154
  2. Ochrona osób i mienia na tle porównawczym
  str.    159
  3. Główne wyznaczniki działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w świetle obowiązującego prawa
  str.    162
  3.1. Wprowadzenie
  str.    162
  3.2. Podstawowe pojęcia
  str.    163
  3.2.1. Ochrona osób i mienia
  str.    163
  3.2.2. Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające ochronie
  str.    165
  3.2.3. Inne pojęcia
  str.    168
  3.3. Formy ochrony osób i mienia
  str.    171
  3.4. Prywatno-komercyjny system ochrony osób i mienia jako forma prywatyzacji zadań publicznych
  str.    177
  3.5. Kwalifikacje pracowników ochrony
  str.    179
  
  Rozdział IV
  Kształtowanie modelu koncesjonowania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w Polsce
  str.    191
  
  1. Problem reglamentowania usług ochroniarskich w systemie prawa polskiego do 1988 r.
  str.    191
  2. Koncesjonowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w okresie obowiązywania ustawy o działalności gospodarczej
  str.    195
  3. Próby tworzenia regulacji ustawowej w zakresie ochrony osób i mienia
  str.    210
  4. Wejście w życie ustawy o ochronie osób i mienia
  str.    216
  
  Rozdział V
  Udzielenie koncesji w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia
  str.    219
  
  1. Uwagi ogólne
  str.    219
  2. Postępowanie w zakresie udzielania koncesji
  str.    230
  3. Podstawowe wymagania dotyczące udzielenia koncesji w zakresie ochrony osób i mienia
  str.    239
  4. Odmowa udzielenia koncesji
  str.    250
  4.1. Wprowadzenie
  str.    250
  4.2. Odmowa udzielenia koncesji lub ograniczenie jej zakresu w stosunku do wniosku o udzielenie koncesji albo odmowa zmiany koncesji - uwagi de lege lata
  str.    256
  5. Uwagi końcowe
  str.    267
  
  Rozdział VI
  Cofnięcie koncesji albo zmiana jej zakresu w sferze ochrony osób i mienia
  str.    270
  
  1. Uwagi ogólne
  str.    270
  2. Podstawowe rygory prawne w odniesieniu do cofnięcia koncesji albo zmiany jej zakresu
  str.    273
  3. Obowiązek cofnięcia koncesji według ustawy o ochronie osób i mienia
  str.    279
  4. Cofnięcie koncesji albo zmiana jej zakresu w trybie obligatoryjnym według ustawy o ochronie osób i mienia
  str.    283
  4.1. Wprowadzenie
  str.    283
  4.2. Przesłanki cofnięcia koncesji albo zmiana jej zakresu
  str.    284
  5. Cofnięcie koncesji albo zmiana jej zakresu w trybie fakultatywnym według ustawy o ochronie osób i mienia
  str.    295
  6. Uwagi końcowe
  str.    302
  
  Rozdział VII
  Kontrola i nadzór działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia
  str.    309
  
  1. Uwagi ogólne
  str.    309
  2. Organy kontroli i nadzoru
  str.    314
  3. Zakres i formy kontroli
  str.    316
  4. Nadzorcze kompetencje Komendanta Głównego Policji
  str.    322
  5. Uwagi końcowe
  str.    327
  
  Zakończenie
  str.    330
  1. Uwagi de lege lata
  str.    330
  2. Uwagi de lege ferenda
  str.    334
  3. Uwagi końcowe
  str.    338
  Wykaz literatury
  str.    345
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia