Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

-20%

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Komentarz, przygotowany przez zespół doświadczonych praktyków i teoretyków prawa autorskiego, stanowi kompleksowe opracowanie zagadnień i przepisów ustawy o prawie autorskim l prawach pokrewnych. W związku z rozwojem techniki, a także wpływem dyrektyw unijnych na prawo polskie, od czasu uchwalenia ustawy pojawiły się zupełnie nowe kwestie, wymagające zaadaptowania utrwalonych konstrukcji prawnych do rzeczywistości.


W książce znajdują się liczne wskazówki o charakterze praktycznym, które będą przydatne w rozwiązywaniu problemów powstających na tle stosowania przepisów tej regulacji oraz w prowadzonych sporach sądowych. Jednocześnie w opracowaniu zawarto analizę kwestii fundamentalnych dla całego systemu prawa autorskiego, co pozwala na pogłębienie i usystematyzowanie obecnego stanu wiedzy z tego zakresu. Niektóre z komentowanych zagadnień, np. Dotyczące zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi, są jednymi z pierwszych opracowań tej tematyk] w literaturze przedmiotu.


Publikacja zawiera bogate orzecznictwo sądów krajowych i zagranicznych (przede wszystkim Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej) oraz liczne odniesienia do wypowiedzi przedstawicieli doktryny.


Adresaci:


Komentarz jest przeznaczony dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów oraz aplikantów tych zawodów. Będzie przydatny także dla twórców, artystów wykonawców, wydawców, producentów, pracowników organizacji zbiorowego zarządzania, a także studentów prawa lub kierunków artystycznych.


Liczba stron1560
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8528-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    17
  
  Ustawa z dnia 4 lutego94 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str.    19
  
  ROZDZIAŁ    1
  PRZEDMIOT PRAWA AUTORSKIEGO | str.    21
  
  ROZDZIAŁ    2
  PODMIOT PRAWA AUTORSKIEGO | str.    159
  
  ROZDZIAŁ    3
  TREŚĆ PRAWA AUTORSKIEGO | str.    213
  
  Oddział    1
  Autorskie prawa osobiste | str.    213
  
  Oddział    2
  Autorskie prawa majątkowe | str.    262
  
  Oddział    3
  Dozwolony użytek chronionych utworów | str.    327
  
  ROZDZIAŁ    4
  CZAS TRWANIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH | str.    603
  
  ROZDZIAŁ    5
  PRZEJŚCIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH | str.    616
  
  ROZDZIAŁ    6
  PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE UTWORÓW AUDIOWIZUALNYCH | str.    915
  
  ROZDZIAŁ    7
  PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH | str.    941
  
  ROZDZIAŁ    8
  OCHRONA AUTORSKICH PRAW OSOBISTYCH | str.    1024
  
  ROZDZIAŁ    9
  OCHRONA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH | str.    1045
  
  ROZDZIAŁ    10
  OCHRONA WIZERUNKU, ADRESATA KORESPONDENCJI I TAJEMNICY ŹRÓDEŁ INFORMACJI | str.    1138
  
  ROZDZIAŁ    11
  PRAWA POKREWNE | str.    1163
  
  Oddział    1
  Prawa do artystycznych wykonań | str.    1163
  
  Oddział    2
  Prawa do fonogramów i wideogramów | str.    1198
  
  Oddział    3
  Prawa do nadań programów | str.    1211
  
  Oddział    31
  Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych | str.    1216
  
  Oddział    4
  Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych | str.    1261
  
  ROZDZIAŁ    12
  ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI LUB PRAWAMI POKREWNYMI | str.    1266
  
  ROZDZIAŁ    121
  KOMISJA PRAWA AUTORSKIEGO | str.    1336
  
  Oddział    1
  Przepisy ogólne | str.    1336
  
  Oddział    2
  Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń | str.    1349
  
  Oddział    3
  Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy | str.    1368
  
  Oddział    4
  Rozstrzyganie sporów | str.    1371
  
  Oddział    5
  Pozostałe postępowania | str.    1372
  
  Oddział    6
  Postępowanie przed sądem | str.    1375
  
  ROZDZIAŁ    122
  KONTROLA PRODUKCJI NOŚNIKÓW OPTYCZNYCH | str.    1378
  
  ROZDZIAŁ    13
  FUNDUSZ PROMOCJI TWÓRCZOŚCI | str.    1390
  
  ROZDZIAŁ    14
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA | str.    1395
  
  ROZDZIAŁ    15
  PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE | str.    1500
  
  Bibliografia | str.    1527
  
  Skorowidz | str.    1547
  
  Autorzy | str.    1557
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia