Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego

-20%

Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

136,00  170,00

Format: pdf

136,00170,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja stanowi próbę reinterpretacji stworzonych ponad 25 lat temu reguł funkcjonowania zadań przydzielanych samorządom, w tym oceny prawidłowości założeń funkcjonującego systemu zadań publicznych w wymiarze ogólnym i w odniesieniu do wybranych rodzajów zadań szczegółowych. Rozważania obejmują podstawowe kryteria oceny status quo, takie jak: optymalny rozmiar zadań, efektywność ich wykonywania, prawidłowość ich rozdziału, precyzję ich regulacji prawnej, stronę ekonomiczną.


Książka jest dziełem zbiorowym, podsumowaniem dziesiątego już seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczącego podstawowych zagadnień samorządu.


Adresaci:
Opracowanie może rozpocząć dyskusję nad dalszym rozwojem modelu zadań publicznych. Zainteresuje przedstawicieli zawodów prawniczych, pracowników administracji samorządowej i rządowej, a także pracowników naukowych.


Liczba stron400
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8124-224-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wprowadzenie | str.    11
  
  Kazimierz Bandarzewski
  Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej jako zadanie zlecone powiatowi | str.    17
  
  Wioleta Baranowska-Zając
  Prawna ochrona konsumenta jako zadanie samorządu terytorialnego - potrzeba reinterpretacji? | str.    36
  
  Tomasz Bąkowski
  W poszukiwaniu wykonawcy zadań metropolitalnych | str.    55
  
  Damian Brodacki
  Rola i znaczenie wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych, i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, jako zadania własnego gminy | str.    73
  
  Dawid Chaba
  Promocja zadaniem ustawowym i szansą rozwoju samorządów | str.    94
  
  Krzysztof Chochowski
  Zadania samorządu gminnego w Polsce w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego | str.    112
  
  Jarosław Czerw
  Wydawanie prasy lokalnej jako zadanie gminy - wybrane zagadnienia | str.    136
  
  Hanna Wolska, Wojciech Gonet
  Konsekwencje wyboru formy organizacyjno-prawnej do wykonywania zadania z zakresu ochrony zdrowia przez samorząd terytorialny | str.    148
  
  Barbara Jaworska-Dębska
  Charakter i konstrukcja zadań samorządu terytorialnego w przedmiocie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi | str.    184
  
  Ewa Koniuszewska
  Zadania własne samorządu terytorialnego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | str.    200
  
  Elżbieta Kornberger-Sokołowska
  Istota i zakres samodzielności finansowej samorządów w sferze dokonywania wydatków | str.    212
  
  Marek Mączyński
  Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego | str.    223
  
  Iwona Niżnik-Dobosz
  Natura zadań samorządu terytorialnego | str.    236
  
  Renata Płaszowska
  Zasady i warunki realizacji zadań gminy w zakresie promocji | str.    252
  
  Katarzyna Płonka-Bielenin
  Zadania gminy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - wnioski i postulaty | str.    268
  
  Bogusław Przywora
  Ochrona zdrowia jako zadanie gminy - aspekty ustrojowoprawne i praktyczne w świetle wytycznych Najwyższej Izby Kontroli | str.    288
  
  Piotr Ruczkowski
  Czy obecny podział zadań samorządu ma sens? Zadania własne i zlecone jednostek samorządu terytorialnego - idea a rzeczywistość | str.    302
  
  Robert Suwaj
  Pomoc społeczna jako zadanie samorządowe | str.    327
  
  Mariusz Szyrski
  Zadania samorządu terytorialnego w przestrzeni energetyki odnawialnej - potrzeba legislacyjnych zmian | str.    348
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia