Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania

-20%

Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

50,40  63,00

Format: pdf

50,4063,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny na 10.03.2008 r.
Opracowanie zawiera omówienie cech, rodzajów oraz funkcji dolegliwości wymierzanych przez organy administracji publicznej. Autor definiuje pojęcie sankcji administracyjnej oraz przedstawia typologię sankcji, opierając się na prawie pozytywnym. Na uwagę zasługuje szerokie ujęcie zagadnień związanych z miarkowaniem sankcji administracyjnych oraz próby wskazania ich "funkcji podstawowych" - najważniejszych z punktu widzenia cech określonej grupy sankcji.


Liczba stron288
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2011-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
  str.     9
  
  Wstęp
  str.     13
  
  Rozdział I
  Pojęcie sankcji
  str.     17
  
  1.1. Pojęcie i istota sankcji w teorii prawa
  str.     17
  1.2. Poglądy doktryny prawa na istotę sankcji administracyjnych
  str.     22
  1.3. Standardy stanowienia sankcji administracyjnych oraz procedur ich stosowania w dokumentach Komitetu Ministrów Rady Europy
  str.     34
  
  Rozdział II
  Sankcje w różnych gałęziach prawa
  str.     40
  
  2.1. Sankcje w prawie cywilnym
  str.     40
  2.2. Sankcje w prawie pracy
  str.     42
  2.3. Sankcje dyscyplinarne
  str.     44
  2.4. Sankcje w prawie karnym
  str.     49
  2.5. Sankcje w prawie wykroczeń
  str.     60
  2.6. Sankcje karnoskarbowe
  str.     61
  2.7. Sankcje we wspólnotowym prawie ochrony konkurencji
  str.     65
  2.7.1. Przedmiot i podmiot deliktu
  str.     65
  2.7.2. Charakter dolegliwości
  str.     65
  
  Rozdział III
  Konstrukcja pojęcia sankcji administracyjnej
  str.     70
  
  3.1. Określenie pola badawczego
  str.     70
  3.2. Podstawa prawna sankcji administracyjnej
  str.     71
  3.3. Definicja sankcji administracyjnej
  str.     73
  3.4. Pojęcie podmiotów uprawnionych do wymierzania sankcji administracyjnych
  str.     80
  3.5. Typologia administracyjnych orzeczeń o ukaraniu podmiotów
  str.     83
  3.6. Stosunek administracyjnoprawny
  str.     84
  3.7. Odpowiedzialność administracyjna
  str.     88
  3.8. Delikt administracyjny
  str.     93
  3.9. Typy sankcji administracyjnych
  str.     93
  3.9.1. Kary pieniężne
  str.     94
  3.9.2. Kary pieniężne w prawie antymonopolowym
  str.     95
  3.9.2.1. Podmiot deliktu
  str.     96
  3.9.2.2. Przesłanki wymierzenia kary
  str.     97
  3.9.2.3. Zagrożenie ustawowe
  str.     99
  3.9.2.4. Przedawnienie
  str.     99
  3.9.3. Grzywna w kodeksie karnym i kodeksie wykroczeń a administracyjne kary pieniężne - próba dyferencjacji
  str.     100
  3.9.4. Sankcje o charakterze egzekucyjnym
  str.     106
  3.9.5. Sankcje pozbawienia bądź ograniczenia uprawnienia (koncesji, zezwolenia, zgody)
  str.     113
  
  Rozdział IV
  Miarkowanie sankcji administracyjnych
  str.     118
  
  4.1. Obowiązek wymierzenia sankcji przez organ administracji publicznej
  str.     118
  4.2. Względna określoność sankcji
  str.     119
  4.3. Bezwzględna określoność sankcji
  str.     120
  4.4. Uznanie administracyjne
  str.     121
  4.4.1. Uznanie administracyjne w zakresie rodzaju dolegliwości
  str.     123
  4.4.2. Uznanie w zakresie stosowania sankcji (fakultatywność stosowania sankcji)
  str.     126
  4.5. Podmiot ukarania
  str.     127
  4.6. Kumulowanie sankcji za ten sam czyn
  str.     137
  4.7. Upływ czasu
  str.     140
  4.8. Złagodzenie sankcji
  str.     142
  4.8.1. Odroczenie
  str.     142
  4.8.2. Umorzenie, zwolnienie, zmniejszenie
  str.     143
  4.9. Zaostrzenie sankcji
  str.     144
  4.10. Odsetki od wymierzanych sankcji pieniężnych
  str.     145
  4.11. Nieznajomość prawa
  str.     148
  4.12. Nadzwyczajne okoliczności uchylające karalność działania wyczerpującego znamiona deliktu administracyjnego
  str.     151
  4.13. Okoliczności uwzględniane przy wymiarze sankcji administracyjnych
  str.     153
  4.13.1. Wina
  str.     153
  4.13.2. Stopień zagrożenia interesu publicznego
  str.     157
  4.13.3. Wysokość dochodu podmiotu odpowiedzialnego za delikt
  str.     158
  4.13.4. Uchylenie skutków deliktu oraz zaniechanie działań wyczerpujących znamiona deliktu
  str.     158
  4.13.5. Ponowne popełnienie takiego samego deliktu
  str.     159
  4.14. Przepisy intertemporalne
  str.     159
  
  Rozdział V
  Postępowanie w przedmiocie wymierzenia sankcji administracyjnych
  str.     167
  
  5.1. Charakterystyka regulacji procesowej
  str.     167
  5.2. Zakres i przedmiot postępowania
  str.     171
  5.3. Podmioty postępowania
  str.     172
  5.4. Uczestnicy postępowania
  str.     175
  5.5. Wszczęcie postępowania
  str.     175
  5.6. Postępowanie dowodowe
  str.     176
  5.6.1. Fakty i ich ocena
  str.     176
  5.6.2. Wykładnia prawa w procesie wymierzania sankcji
  str.     178
  5.6.3. Uprawnienia organu prowadzącego postępowanie
  str.     181
  5.6.4. Gwarancje procesowe strony w postępowaniu dowodowym
  str.     184
  5.7. Orzeczenia
  str.     187
  5.7.1. Orzeczenie organu o umorzeniu postępowania w przedmiocie wymierzenia sankcji
  str.     187
  5.7.2. Ustalenie sankcji na podstawie samoobliczenia bądź czynności materialno-technicznej
  str.     189
  5.7.3. Orzeczenia w przedmiocie wymierzenia sankcji
  str.     195
  5.8. Wykonanie orzeczenia
  str.     199
  5.9. Zakaz reformationis in peius
  str.     202
  5.10. Zmiana decyzji o ukaraniu podmiotuw trybie art. 154 i 155 k.p.a.
  str.     204
  5.11. Koszty postępowania
  str.     207
  
  Rozdział VI
  Konstytucyjność sankcji administracyjnych i procedur ich wymierzania
  str.     209
  
  6.1. Określenie pola badań
  str.     209
  6.2. Prawo do sądu
  str.     210
  6.3. Nulla poena sine culpa
  str.     226
  6.4. Ne bis in idem
  str.     231
  6.5. Adekwatność i sprawiedliwość sankcji administracyjnych
  str.     236
  6.6. Określoność regulacji prawnej
  str.     244
  6.7. Zasada wyłączności ustawowej
  str.     246
  
  Rozdział VII
  Funkcje sankcji administracyjnych
  str.     251
  
  7.1. Sankcja administracyjna jako instrument skutecznego oddziaływania prawa administracyjnego
  str.     251
  7.2. Pojęcie "funkcji sankcji administracyjnej"
  str.     254
  7.3. Funkcje sankcji administracyjnych
  str.     256
  7.4. Kwalifikatory funkcji sankcji
  str.     260
  7.5. Funkcje podstawowe sankcji administracyjnych
  str.     263
  
  Zakończenie
  str.     267
  Literatura
  str.     273
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia