Podpis elektroniczny w obrocie prawnym

-20%

Podpis elektroniczny w obrocie prawnym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

33,60  42,00

Format: pdf

33,6042,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja poświęcona jest skomplikowanym technologiom informatycznym oraz zawiłym regulacjom prawnym uwierzytelniania dokumentów elektronicznych za pomocą podpisu elektronicznego.
Temat pracy przedstawiono w trzech aspektach: ogólno - poglądowym, techniczno - organizacyjnym i formalnoprawnym. Zasadniczą część książki poświęcono wyróżnieniu i omówieniu zwykłego, bezpiecznego oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego w świetle ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym oraz w nawiązaniu do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. o wspólnotowej infrastrukturze podpisów elektronicznych.


Książka prezentuje jedynie podstawowe zagadnienia składające się na prawo podpisu elektronicznego, gdyż została przygotowana nie tylko dla studentów prawa i administracji, ale również innych kierunków, takich jak ekonomia czy marketing i zarządzanie.


Książka dostępna także w wersji elektronicznej. Kliknij i sprawdź --->


Liczba stron316
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2506-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
  str.    15
  
  Akty prawne
  str.    15
  Czasopisma
  str.    16
  Inne
  str.    17
  
  Od autora
  str.    19
  
  Wstęp
  str.    21
  
  Rozdział I
  Podpis i jego rodzaje
  str.    25
  
  1. Pojęcie podpisu w ogólności
  str.    25
  1.1. Wstępny opis podpisu
  str.    25
  1.2. Struktura podpisu
  str.    26
  1.3. Istota podpisu
  str.    27
  1.4. Sposoby definiowania podpisu
  str.    28
  1.5. Konsekwencje prawne różnego ujęcia podpisu
  str.    28
  1.6. Funkcje podpisu
  str.    29
  1.7. Rola podpisu
  str.    31
  1.8. Rodzaje podpisów
  str.    32
  2. Podpis własnoręczny
  str.    33
  2.1. Definicja podpisu własnoręcznego
  str.    33
  2.2. Podpis własnoręczny a inne sposoby znakowania
  str.    34
  2.3. Zastępcze postacie podpisu
  str.    35
  2.4. Parafy
  str.    35
  2.5. Kopia podpisu własnoręcznego
  str.    36
  2.6. Wymogi pewności podpisu własnoręcznego
  str.    36
  3. Podpis elektroniczny
  str.    37
  3.1. Definicja podpisu elektronicznego
  str.    37
  3.2. Rodzaje podpisów elektronicznych
  str.    38
  3.3. Ujęcia podpisu elektronicznego
  str.    40
  3.4. Interpretacja ujęć podpisu elektronicznego
  str.    41
  3.5. Zastosowanie ściśle pojętego podpisu elektronicznego
  str.    42
  4. Podpis własnoręczny a podpis elektroniczny
  str.    43
  4.1. Pojawienie się podpisu elektronicznego obok podpisu własnoręcznego
  str.    43
  4.2. Rozróżnienie podpisu elektronicznego i własnoręcznego
  str.    44
  4.3. Cechy wspólne podpisu elektronicznego i własnoręcznego
  str.    45
  4.4. Cechy różne podpisu elektronicznego i własnoręcznego
  str.    47
  4.5. Posługiwanie się podpisem elektronicznym i podpisem własnoręcznym
  str.    48
  4.6. Podpis własnoręczny i elektroniczny a pieczęć
  str.    49
  4.7. Istota różnicy pomiędzy podpisem elektronicznym a własnoręcznym
  str.    50
  
  Rozdział II
  Technologia i organizacja podpisu elektronicznego
  str.    53
  
  1. Mechanizm podpisu elektronicznego
  str.    53
  1.1. Podstawowe elementy działania podpisu elektronicznego
  str.    53
  1.2. Zasadnicze etapy obsługi podpisu elektronicznego
  str.    55
  1.3. Bezpieczeństwo podpisu elektronicznego
  str.    56
  1.4. Zastosowanie technologii podpisu elektronicznego
  str.    58
  2. Algorytm kryptograficzny a podpis elektroniczny
  str.    59
  2.1. Kryptologia
  str.    59
  2.2. Szyfrowanie i deszyfrowanie dokumentu
  str.    59
  2.3. Elementy kryptosystemu podpisu elektronicznego
  str.    60
  2.4. Algorytm kryptograficzny
  str.    61
  2.5. Kryptografia asymetryczna
  str.    62
  2.6. Standardy algorytmów kryptograficznych
  str.    64
  3. Funkcja skrótu a podpis elektroniczny
  str.    65
  3.1. Przyspieszenie szyfrowania za pomocą funkcji skrótu
  str.    65
  3.2. Istota funkcji skrótu
  str.    65
  3.3. Legalna definicja funkcji skrótu
  str.    66
  3.4. Funkcja skrótu SHA-I
  str.    66
  3.5. Wykorzystanie funkcji skrótu w podpisie
  str.    67
  3.6. Weryfikacja podpisu elektronicznego przez porównanie skrótów
  str.    68
  3.7. Analogia pomiędzy skrótem a odciskiem palca
  str.    68
  4. Składanie i weryfikacja podpisu elektronicznego
  str.    69
  4.1. Etapy składania i weryfikacji podpisu elektronicznego
  str.    69
  4.2. Podpisanie i nadanie dokumentu elektronicznego
  str.    70
  4.3. Wielokrotny podpis elektroniczny
  str.    72
  4.4. Odbieranie i weryfikowanie dokumentu elektronicznego
  str.    72
  5. Zaufana strona trzecia
  str.    74
  5.1. Pojęcie infrastruktury klucza publicznego
  str.    74
  5.2. Pojęcie zaufanej strony trzeciej klucza publicznego
  str.    75
  5.3. Uczestnicy posługiwania się podpisem elektronicznym
  str.    75
  5.4. Modele infrastruktury klucza publicznego
  str.    76
  5.5. Rola urzędów certyfikacji
  str.    77
  5.6. Hierarchia urzędów certyfikacji
  str.    77
  5.7. Uwierzytelnianie się urzędów certyfikacji
  str.    78
  6. Certyfikat podpisu elektronicznego
  str.    79
  6.1. Rodzaje certyfikatów
  str.    79
  6.2. Zastosowanie certyfikatu do podpisu elektronicznego
  str.    79
  6.3. Definicja certyfikatu podpisu elektronicznego
  str.    80
  6.4. Składniki certyfikatu podpisu elektronicznego
  str.    81
  6.5. Wykorzystywanie certyfikatu podpisu elektronicznego
  str.    82
  6.6. Proces wystawiania certyfikatu podpisu elektronicznego
  str.    82
  6.7. Polityka certyfikacji
  str.    83
  
  Rozdział III
  Prawna regulacja podpisu elektronicznego
  str.    84
  
  1. Przebieg prawnej regulacji podpisu elektronicznego
  str.    84
  1.1. Ryzyko uznania podpisu elektronicznego
  str.    84
  1.2. Podpis elektroniczny w społeczeństwie informacyjnym
  str.    85
  1.3. Historia prawnej regulacji podpisu elektronicznego
  str.    85
  1.4. Pierwszy akt prawny o podpisie elektronicznym
  str.    87
  1.5. Modele prawnej regulacji podpisu elektronicznego
  str.    88
  1.6. Modelowe prawo UNCITRAL
  str.    89
  1.7. Prawna regulacja podpisu a ustalanie pochodzenia i prawdziwości oświadczeń
  str.    90
  2. Podpis elektroniczny w Europie
  str.    91
  2.1. Dyrektywa UE o podpisie elektronicznym
  str.    91
  2.2. Charakterystyka dyrektywy o podpisie elektronicznym
  str.    92
  2.3. Zasady naczelne dyrektywy o podpisie elektronicznym
  str.    93
  2.4. Definicja podpisu elektronicznego w dyrektywie o podpisie elektronicznym
  str.    94
  2.5. Stosowanie podpisu elektronicznego w dyrektywie o podpisie elektronicznym
  str.    96
  2.6. Zobowiązanie państw członkowskich UE
  str.    97
  3. Przepisy polskie o podpisie elektronicznym
  str.    98
  3.1. Wprowadzenie przepisów o podpisie elektronicznym
  str.    98
  3.2. Cele ustawowej regulacji podpisu elektronicznego
  str.    99
  3.3. Zakres unormowania podpisu elektronicznego
  str.    100
  3.4. Zasady unormowania podpisu elektronicznego
  str.    101
  3.5. Rodzaje podpisów elektronicznych w prawie polskim
  str.    102
  3.6. Szczególne unormowania podpisu elektronicznego
  str.    103
  
  Rozdział IV
  Zwykły podpis elektroniczny
  str.    106
  
  1. Pojęcie zwykłego podpisu elektronicznego
  str.    106
  1.1. Definicja zwykłego podpisu elektronicznego
  str.    106
  1.2. Zakres definicji zwykłego podpisu elektronicznego
  str.    108
  1.3. Funkcje zwykłego podpisu elektronicznego
  str.    109
  1.4. Rodzaje zwykłych podpisów elektronicznych
  str.    110
  2. Składanie zwykłego podpisu elektronicznego
  str.    111
  2.1. Definicja składania podpisu elektronicznego
  str.    111
  2.2. Osoba składająca podpis elektroniczny
  str.    113
  2.3. Dane służące do składania podpisu elektronicznego
  str.    115
  2.4. Urządzenia służące do składania podpisu elektronicznego
  str.    116
  3. Weryfikacja zwykłego podpisu elektronicznego
  str.    117
  3.1. Definicja weryfikacji podpisu elektronicznego
  str.    117
  3.2. Podmiot weryfikujący podpis elektroniczny
  str.    118
  3.3. Dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego
  str.    119
  3.4. Urządzenia służące do weryfikacji podpisu elektronicznego
  str.    120
  4. Certyfikat zwykły
  str.    120
  4.1. Pojęcie certyfikatu zwykłego
  str.    120
  4.2. Wydawanie certyfikatów zwykłych
  str.    121
  4.3. Ważność certyfikatów zwykłych
  str.    123
  4.4. Informacja o ważności certyfikatu zwykłego
  str.    124
  4.5. Modele zaufania certyfikatom
  str.    125
  4.6. Poświadczenie elektroniczne
  str.    126
  4.7. Zaświadczenie certyfikacyjne
  str.    127
  5. Usługi certyfikacyjne
  str.    128
  5.1. Definicja usług certyfikacyjnych
  str.    128
  5.2. Świadczenie usług certyfikacyjnych
  str.    128
  5.3. Podmioty świadczące usługi certyfikacyjne
  str.    129
  5.4. Odbiorcy usług certyfikacyjnych
  str.    130
  5.5. Znakowanie czasem
  str.    131
  5.6. Rola znacznika czasu
  str.    133
  5.7. Inne usługi certyfikacyjne
  str.    135
  
  Rozdział V
  Bezpieczny podpis elektroniczny
  str.    137
  
  1. Pojęcie bezpiecznego podpisu elektronicznego
  str.    137
  1.1. Szczególna postać podpisu elektronicznego
  str.    137
  1.2. Definicja bezpiecznego podpisu elektronicznego
  str.    138
  1.3. Neutralność technologiczna definicji bezpiecznego podpisu elektronicznego
  str.    139
  1.4. Bezpieczny podpis elektroniczny a biometria
  str.    140
  1.5. Cechy bezpiecznego podpisu elektronicznego
  str.    141
  2. Składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego
  str.    142
  2.1. Unormowanie składania bezpiecznego podpisu elektronicznego
  str.    142
  2.2. Dane służące do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego
  str.    143
  2.3. Cechy danych służących do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego
  str.    144
  2.4. Bezpieczne urządzenia służące do składania podpisu elektronicznego
  str.    146
  2.5. Kontrola nad urządzeniami służącymi do złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego
  str.    147
  2.6. Dostępność bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego
  str.    149
  2.7. Składniki bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego
  str.    149
  2.8. Wymagania dotyczące komponentu technicznego
  str.    150
  2.9. Bezpieczna ścieżka uwierzytelnienia
  str.    151
  2.10. Masowe składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego
  str.    152
  3. Weryfikacja bezpiecznego podpisu elektronicznego
  str.    153
  3.1. Przebieg weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego
  str.    153
  3.2. Dane służące do weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego
  str.    155
  3.3. Bezpieczne urządzenia służące do weryfikacji podpisu elektronicznego
  str.    156
  3.4. Składniki bezpiecznych urządzeń służących do weryfikacji podpisu elektronicznego
  str.    157
  3.5. Potwierdzenie danych służących do weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego
  str.    158
  3.6. Wyniki weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego
  str.    159
  3.7. Wpływ ważności certyfikatu na wyniki weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego
  str.    160
  
  Rozdział VI
  Kwalifikowany podpis elektroniczny
  str.    162
  
  1. Pojęcie kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  str.    162
  1.1. Definicja kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  str.    162
  1.2. Wymagania gwarantujące pewność kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  str.    163
  1.3. Kwalifikowany certyfikat
  str.    164
  1.4. Udostępnienie kwalifikowanego certyfikatu
  str.    165
  1.5. Obowiązek wskazania lub podania kwalifikowanego certyfikatu
  str.    166
  1.6. Obligatoryjna zawartość kwalifikowanego certyfikatu
  str.    167
  1.7. Fakultatywna zawartość kwalifikowanego certyfikatu
  str.    169
  1.8. Format kwalifikowanego certyfikatu
  str.    170
  2. Ważność kwalifikowanego certyfikatu
  str.    172
  2.1. Przypadki wyłączenia albo ograniczenia ważności kwalifikowanego certyfikatu
  str.    172
  2.2. Przypadki unieważnienia kwalifikowanego certyfikatu
  str.    173
  2.3. Unieważnienie kwalifikowanego certyfikatu z powodu utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
  str.    174
  2.4. Unieważnienie kwalifikowanego certyfikatu w razie upublicznienia klucza prywatnego
  str.    174
  2.5. Unieważnienie certyfikatu kwalifikowanego na wniosek
  str.    175
  2.6. Zawieszenie kwalifikowanego certyfikatu
  str.    176
  2.7. Przebieg zawieszenia lub unieważnienia certyfikatu
  str.    177
  2.8. Wpływ ważności kwalifikowanego certyfikatu na skuteczność kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  str.    178
  2.9. Lista unieważnionych i zawieszonych certyfikatów
  str.    179
  3. Kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne
  str.    181
  3.1. Systemy świadczenia usług certyfikacyjnych
  str.    181
  3.2. Definicja kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
  str.    182
  3.3. Uprawnienia kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
  str.    183
  3.4. Obowiązki kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
  str.    185
  3.5. Obowiązek opracowania polityki certyfikacji
  str.    187
  3.6. Obowiązek zachowania tajemnicy
  str.    189
  3.7. Obowiązek archiwizacji
  str.    190
  3.8. Udostępnianie danych osobowych właścicieli certyfikatów kwalifikowanych
  str.    192
  4. Uzyskanie statusu kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
  str.    194
  4.1. Dopuszczenie do świadczenia kwalifikowanych usług certyfikacyjnych
  str.    194
  4.2. Akredytacja podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne
  str.    195
  4.3. Wpis do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne
  str.    196
  4.4. Wydawanie zaświadczeń certyfikacyjnych
  str.    198
  4.5. Dane służące do składania poświadczenia elektronicznego
  str.    199
  4.6. Dane służące do weryfikacji poświadczenia elektronicznego
  str.    200
  4.7. Rodzaje zaświadczeń certyfikacyjnych
  str.    201
  4.8. Powierzenie zadań przez ministra właściwego do spraw gospodarki
  str.    202
  5. Nadzór nad kwalifikowanymi podmiotami świadczącymi usługi certyfikacyjne
  str.    203
  5.1. Narzędzia nadzoru nad podmiotami świadczącymi usługi certyfikacyjne
  str.    203
  5.2. Niezgodna z prawem działalność podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne
  str.    205
  5.3. Unieważnienie zaświadczenia certyfikacyjnego
  str.    206
  6. Umowa o wydanie certyfikatu kwalifikowanego
  str.    208
  6.1. Warunki wydania certyfikatu kwalifikowanego
  str.    208
  6.2. Umowa o wydanie certyfikatu
  str.    208
  6.3. Strony umowy o wydanie certyfikatu
  str.    209
  6.4. Obowiązek informacyjny wystawcy certyfikatu
  str.    210
  6.5. Zgoda na wykorzystywanie danych do weryfikacji podpisu elektronicznego
  str.    211
  6.6. Forma umowy o wydanie certyfikatu
  str.    212
  6.7. Ważność umowy o wydanie certyfikatu
  str.    213
  7. Odpowiedzialność związana ze świadczeniem usług certyfikacyjnych
  str.    214
  7.1. Ogólny zakres zastosowania odpowiedzialności podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
  str.    214
  7.2. Przypadki zastosowania odpowiedzialności podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne
  str.    216
  7.3. Odpowiedzialność w razie przekroczenia warunków certyfikatu
  str.    217
  7.4. Odpowiedzialność z tytułu prawdziwości danych zawartych w certyfikacie
  str.    218
  
  Rozdział VII
  Obrót prawny z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
  str.    219
  
  1. Skutki prawne podpisu elektronicznego
  str.    219
  1.1. Rola podpisu elektronicznego w obrocie prawnym
  str.    219
  1.2. Implementacja prawa międzynarodowego
  str.    220
  1.3. Idea zrównania podpisu elektronicznego i własnoręcznego
  str.    222
  1.4. Sposoby rozumienia dokumentu elektronicznego
  str.    223
  1.5. Zasada równoważności podpisu elektronicznego
  str.    224
  1.6. Istota skutków prawnych podpisu elektronicznego
  str.    225
  1.7. Zróżnicowanie zastosowania podpisów elektronicznych
  str.    226
  1.8. Skuteczność w czasie złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  str.    227
  1.9. Skutek prawny złożenia zwykłego podpisu elektronicznego
  str.    228
  1.10. Moc dowodowa niekwalifikowanego podpisu elektronicznego
  str.    230
  1.11. Sprawdzenie skuteczności danych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  str.    231
  1.12. Skutki prawne znakowania czasem
  str.    234
  1.13. Zastosowanie unormowań skutków prawnych znakowania czasem
  str.    236
  2. Domniemania dotyczące chwili złożenia podpisu elektronicznego
  str.    238
  2.1. Rodzaje domniemań dotyczących podpisu elektronicznego
  str.    238
  2.2. Domniemanie integralności danych
  str.    239
  2.3. Domniemanie dotyczące osoby uwidocznionej w certyfikacie
  str.    240
  2.4. Domniemanie dotyczące urządzeń i danych
  str.    241
  2.5. Domniemanie dotyczące chwili złożenia podpisu elektronicznego
  str.    242
  3. Moc dowodowa dokumentu elektronicznego
  str.    245
  3.1. Pojęcie dowodu w podpisie elektronicznym
  str.    245
  3.2. Problemy wykorzystania dokumentów wprowadzanych do sieci
  str.    246
  3.3. Moc dowodowa w zależności od rodzaju podpisu elektronicznego
  str.    248
  3.4. Dokument urzędowy i dokument prywatny
  str.    249
  3.5. Dowód istnienia danych w określonym czasie
  str.    251
  3.6. Dowód elektroniczny w postępowaniu cywilnym
  str.    253
  3.7. Dowód elektroniczny w postępowaniu administracyjnym
  str.    254
  3.8. Niezaprzeczalność autorstwa i zapoznania się z dokumentem
  str.    254
  4. Złożenie podpisu elektronicznego przez osobę nieuprawnioną
  str.    256
  4.1. Posłużenie się podpisem przez osobę nieuprawnioną
  str.    256
  4.2. Prawnokarna ocena użycia podpisu elektronicznego przez osobę nieuprawnioną w ustawie o podpisie elektronicznym
  str.    258
  4.3. Prawnokarna ocena użycia podpisu elektronicznego przez osobę nieuprawnioną w kodeksie karnym
  str.    260
  4.4. Prawnocywilna ocena użycia podpisu elektronicznego przez osobę nieuprawnioną
  str.    262
  4.5. Dobrowolne udostępnienie urządzeń i danych do składania podpisu
  str.    263
  4.6. Samowolne przejęcie danych i urządzeń do składania podpisu elektronicznego
  str.    264
  4.7. Prawnoadministracyjna ocena użycia podpisu elektronicznego przez osobę nieuprawnioną
  str.    265
  4.8. Odpowiedzialność za sfałszowanie znacznika czasu
  str.    266
  5. Podpis elektroniczny w obrocie prawnym
  str.    268
  5.1. Możliwości posługiwania się dokumentami elektronicznymi przed wejściem w życie ustawy o podpisie elektronicznym
  str.    268
  5.2. Możliwości posługiwania się dokumentami elektronicznymi po wejściu w życie ustawy o podpisie elektronicznym
  str.    269
  5.3. Ograniczenia zastosowania dokumentu elektronicznego
  str.    270
  5.4. Podpis elektroniczny w prawie cywilnym
  str.    271
  5.5. Podpis elektroniczny w prawie papierów wartościowych
  str.    272
  5.6. Podpis elektroniczny w prawie administracyjnym
  str.    274
  5.7. Podpis elektroniczny w prawie podatkowym
  str.    275
  5.8. Zastosowanie podpisu elektronicznego do faktur
  str.    277
  5.9. Podpis elektroniczny w kontroli finansowej
  str.    278
  5.10. Podpis elektroniczny w kontaktach z PFRON-em
  str.    279
  6. Podpis elektroniczny a forma czynności prawnej
  str.    280
  6.1. Elektroniczne czynności prawne
  str.    280
  6.2. Forma prawna elektronicznej czynności prawnej
  str.    281
  6.3. Postać elektroniczna i forma elektroniczna w przepisach
  str.    283
  6.4. Elektroniczna postać a elektroniczna forma oświadczenia woli
  str.    284
  6.5. Obligatoryjne zastosowanie podpisu elektronicznego
  str.    285
  6.6. Złagodzenie wymogu stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  str.    287
  6.7. Konstytutywna rola podpisu elektronicznego
  str.    288
  6.8. Stanowiska w zakresie zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  str.    290
  6.9. Sytuacje zastosowania podpisu elektronicznego
  str.    291
  6.10. Elektroniczna postać formy szczególnej pisma z datą pewną
  str.    292
  7. Elektroniczny obrót notarialny
  str.    293
  7.1. Istota elektronicznego obrotu notarialnego
  str.    293
  7.2. Elektroniczny akt notarialny
  str.    295
  7.3. Udział notariusza w elektronicznym obrocie prawnym
  str.    296
  7.4. Konieczność posługiwania się elektronicznymi środkami komunikacji przez notariuszy
  str.    297
  7.5. Problemy związane z elektronicznym aktem notarialnym
  str.    298
  7.6. Zasięg formalny elektronicznego obrotu prawnego
  str.    298
  
  Zakończenie
  str.    301
  
  Bibliografia
  str.    305
  
  Literatura podstawowa
  str.    305
  Literatura uzupełniająca
  str.    305
  Literatura pozostała
  str.    306
  
  Akty prawne
  str.    311
  
  Podstawowe akty prawne
  str.    311
  Uzupełniające akty prawne
  str.    311
  Pozostałe akty prawne
  str.    312
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia