Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa

-20%

Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

33,60  42,00

Format: pdf

33,6042,00

cena zawiera podatek VAT

Publikacja zawiera wyjątkowy w polskiej literaturze naukowej zbiór odpowiedzi na pytanie, czy i ewentualnie jak zmiany zachodzące w procesach komunikacyjnych wpływają na tradycyjne praktyki związane z tworzeniem i stosowaniem prawa.


Książka przedstawia m.in.:


mechanizmy prowadzące do kryzysu tradycyjnych procesów tworzenia, stosowania i komunikacji prawa oraz do nieefektywności tradycyjnych sposobów ochrony lub realizacji wartości prawnych;
wpływ zmian wywołanych rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych na dyskurs prawny oraz na praktykę tworzenia i stosowania tekstów aktów prawnych;
związek formy podawczej informacji prawnej z warunkami jej skuteczności komunikacyjnej;
dylematy związane z postępującą informatyzacją prawa oraz praktyką jego tworzenia i stosowania.


Prezentowane w opracowaniu ustalenia dokonywane są na podstawie analizy komunikacyjnej tradycyjnych modeli tworzenia i stosowania prawa. Rozważania poparte są przy tym bogatą literaturą oraz konkretnymi przykładami.


Adresaci:


Publikacja skierowana jest nie tylko do teoretyków, filozofów i socjologów prawa, lecz także do praktyków. Praca powinna zainteresować przede wszystkim osoby, które badają wpływ rozwoju technologicznego na prawo, wykorzystują w swojej praktyce prawniczej narzędzia elektroniczne, biorą udział w informatyzacji prawa lub procesów jego tworzenia i stosowania.


Liczba stron368
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-5251-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
   str.    9
  
  Wprowadzenie
   str.    11
  
  Rozdział    1
  Nauka o komunikacji
   str.    21
  
  1.1. Transmisyjna koncepcja komunikacji
   str.    23
  
  1.2. Konwergencyjna koncepcja komunikacji
   str.    29
  
  1.3. Epistemologiczne założenia koncepcji komunikacyjnych
   str.    34
  
  1.4. Analiza komunikacyjna
   str.    36
  
  1.4.1. Metodologiczny status analizy komunikacyjnej
   str.    37
  
  1.4.2. Analiza komunikacyjna jako metoda interpretacji prawa
   str.    43
  
  1.5. Wnioski
   str.    45
  
  Rozdział    2
  Zagadnienie komunikacji w prawoznawstwie
   str.    49
  
  2.1. Wstęp
   str.    49
  
  2.2. Komunikacja a argumentacja
   str.    55
  
  2.2.1. Retoryka i analiza retoryczna w prawie
   str.    59
  
  2.2.2. Proceduralno-formalna teoria argumentacji prawniczej
   str.    66
  
  2.3. Komunikacja a socjologiczna jurysprudencja
   str.    73
  
  2.3.1. Geneza kierunku
   str.    74
  
  2.3.2. Komunikacyjny zwrot w socjologii prawa
   str.    77
  
  2.4. Komunikacja a hermeneutyka
   str.    85
  
  2.4.1. Hermeneutyka a problem zarządzania wiedzą
   str.    92
  
  2.4.2. Poznanie a technologia zarządzania wiedzą
   str.    98
  
  2.5. Wnioski
   str.    111
  
  Rozdział    3
  Dyskurs jako zdarzenie komunikacyjne
   str.    116
  
  3.1. O pojęciu dyskursu
   str.    116
  
  3.2. Dyskurs a kod komunikacji
   str.    119
  
  3.2.1. Pojęcie języka
   str.    119
  
  3.2.2. Język a kontekst
   str.    121
  
  3.2.3. Język prawny i prawniczy
   str.    126
  
  3.3. Dyskurs a technologia komunikacji
   str.    132
  
  3.3.1. Technologia komunikacji a struktura dyskursu
   str.    134
  
  3.3.2. Technologia komunikacji a język
   str.    135
  
  3.3.3. Technologia komunikacji a uczestnicy dyskursu
   str.    136
  
  3.3.4. Technologia komunikacji a kontekst
   str.    139
  
  3.3.5. Technologia komunikacji a racjonalność dyskursu
   str.    141
  
  3.4. Dyskurs a tekst
   str.    142
  
  3.4.1. Pojęcie tekstu
   str.    145
  
  3.4.2. Tekst jako produkt dyskursu a tekst jako proces
   str.    147
  
  3.4.3. Forma podawcza tekstu
   str.    148
  
  3.4.4. Spójność i koherentność tekstu
   str.    152
  
  3.4.5. Intencjonalność tekstu
   str.    158
  
  3.4.6. Informacyjność tekstu
   str.    162
  
  3.4.7. Intertekstualność tekstu
   str.    163
  
  3.5. Tekst prawa jako produkt dyskursów prawnych
   str.    167
  
  3.5.1. Spójność i koherentność tekstu prawa
   str.    170
  
  3.5.2. Intertekstualność tekstu prawa
   str.    173
  
  3.5.3. Intencjonalność tekstu prawa
   str.    178
  
  3.5.4. Informatywność tekstu prawa
   str.    181
  
  3.6. Cel i struktura dyskursu
   str.    183
  
  3.6.1. Warunki skuteczności komunikacyjnej dyskursu
   str.    185
  
  3.6.2. Struktura dyskursów
   str.    187
  
  3.6.3. Cel i struktura dyskursów transmisyjnych
   str.    187
  
  3.6.4. Cel i struktura dyskursów konwergencyjnych
   str.    190
  
  3.6.5. Spójność i koherentność dyskursu
   str.    191
  
  3.7. Racjonalność dyskursu
   str.    194
  
  3.7.1. Racjonalność komunikacji transmisyjnej
   str.    197
  
  3.7.2. Racjonalność komunikacji konwergencyjnej
   str.    200
  
  3.8. Dyskursy prawne
   str.    205
  
  3.8.1. Prawo jako dyskurs a dyskurs o prawie
   str.    206
  
  3.8.2. Prawo a technologia komunikacji
   str.    210
  
  3.9. Wnioski
   str.    219
  
  Rozdział    4
  Tworzenie prawa w ujęciu komunikacyjnym
   str.    222
  
  4.1. Cel i struktura dyskursów prawodawczych
   str.    222
  
  4.2. Modele tworzenia prawa
   str.    229
  
  4.2.1. Decyzyjne modele tworzenia prawa
   str.    231
  
  4.2.2. Komunikacyjne modele tworzenia prawa
   str.    234
  
  4.2.3. Model informacyjny tworzenia prawa
   str.    236
  
  4.3. Komunikacja a model racjonalnego tworzenia prawa
   str.    237
  
  4.3.1. Modele racjonalnego tworzenia prawa
   str.    242
  
  4.3.2. Dyskurs jako racjonalny ustawodawca
   str.    244
  
  4.4. Akt prawny w ujęciu komunikacyjnym
   str.    248
  
  4.4.1. Pojęcie aktu prawnego
   str.    248
  
  4.4.2. Tekst aktu prawnego
   str.    249
  
  4.4.3. Systematyka tekstów aktów prawnych
   str.    251
  
  4.4.4. Budowa tekstu aktu prawnego w świetle przepisów prawa
   str.    253
  
  4.4.5. Tekst jednolity aktu prawnego a tekst ujednolicony aktu prawnego
   str.    255
  
  4.5. Tekst prawa jako system informacji prawnej
   str.    256
  
  4.5.1. Technologiczne uwarunkowania tworzenia prawa
   str.    256
  
  4.5.2. Status prawny elektronicznej formy tekstów aktów prawnych
   str.    259
  
  4.5.3. Technologiczne uwarunkowania komunikacji aktu prawnego
   str.    261
  
  4.5.4. Metryka aktu prawnego
   str.    263
  
  4.5.5. Tworzenie prawa w schemacie XML
   str.    263
  
  4.5.6. Tekst prawa jako hipertekst
   str.    269
  
  4.6. Prawo w sieci
   str.    275
  
  4.7. Wnioski
   str.    277
  
  Rozdział    5
  Stosowanie prawa jako praktyka komunikacyjna
   str.    279
  
  5.1. Cel i struktura dyskursów w procesie stosowania prawa
   str.    279
  
  5.2. Sądowe i administracyjne stosowanie prawa
   str.    280
  
  5.3. Modele stosowania prawa
   str.    283
  
  5.3.1. Krytyka decyzyjnych modeli stosowania prawa
   str.    284
  
  5.3.2. Krytyka informacyjnego modelu stosowania prawa
   str.    288
  
  5.3.3. Krytyka funkcjonalnego modelu stosowania prawa
   str.    291
  
  5.4. Stosowanie prawa w ujęciu komunikacyjnym
   str.    292
  
  5.4.1. Cybernetyczne ujęcie stosowania prawa
   str.    293
  
  5.4.2. Dyskursywne ujęcie stosowania prawa
   str.    297
  
  5.5. Epistemologiczny status dyskursów w procesie stosowania prawa
   str.    301
  
  5.5.1. Stosowanie prawa a dyskurs teoretyczny
   str.    302
  
  5.5.2. Stosowanie prawa a ogólny dyskurs praktyczny
   str.    307
  
  5.5.3. Stosowanie prawa a dyskurs aplikacyjny
   str.    314
  
  5.5.4. Stosowanie prawa jako dyskurs sui generis
   str.    317
  
  5.6. Racjonalność stosowania prawa
   str.    319
  
  5.6.1. Racjonalność decyzji stosowania prawa
   str.    319
  
  5.6.2. Racjonalność rozstrzygania a racjonalność rozwiązywania sporu
   str.    322
  
  5.7. Technologiczne uwarunkowania procesu stosowania prawa
   str.    326
  
  5.7.1. Cele i struktura elektronicznych procesów stosowania prawa
   str.    328
  
  5.7.2. ICT a uczestnicy postępowania
   str.    329
  
  5.7.3. ICT a wytwarzanie i obieg informacji w procesie stosowania prawa
   str.    331
  
  5.7.4. ICT a decyzje walidacyjne i dowodowe
   str.    333
  
  5.8. ICT a zmiany w polskim postępowaniu sądowym i administracyjnym
   str.    335
  
  5.9. Wnioski
   str.    338
  
  Zakończenie
   str.    341
  
  Bibliografia
   str.    347
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia