Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce

-20%

Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

64,80  81,00

Format: pdf

64,8081,00

cena zawiera podatek VAT

Prezentowana publikacja jest na rynku wydawniczym jedynym kompleksowym i aktualnym opracowaniem problematyki prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce. W monografii zostały przedstawione uwarunkowania historyczne, konstytucyjne oraz prawnomiędzynarodowe omawianego zagadnienia. Publikacja zawiera także rozważania na temat przedmiotu regulacji - definicji zabytku nieruchomego w prawie polskim oraz organizacji administracji konserwatorskiej. Krytycznemu osądowi Autorka poddaje przede wszystkim obowiązujące przepisy z zakresu prawnej ochrony zabytków nieruchomych, w szczególności te dotyczące form ochrony zabytków (wpis do rejestru, uznanie za pomnik historii, utworzenie parku kulturowego, ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego).


Recenzja:


"Recenzowana rozprawa jest jedną z nielicznych w ostatnich latach prac poświęconych administracyjnoprawnym problemom ochrony zabytków. [...]


Więcej w zakładce Recenzje


Liczba stron332
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2467-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
   str.    11
  
  Wstęp
   str.    15
  
  Rozdział 1.
  Geneza prawnej ochrony zabytków nieruchomych
   str.    23
  
  1.1. Początki prawnej ochrony zabytków - działania ochronne schyłku XVIII w oraz okresu zaborów
   str.    23
  1.2. Ustawodawstwo ochronne w okresie międzywojennym
   str.    28
  1.3. Kształtowanie się prawnej ochrony zabytków po 1945 r.
   str.    41
  1.4. Koncepcja ochrony zabytków w ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury
   str.    47
  1.5. Prawna ochrona zabytków w okresie transformacji (lata 1989-2003)
   str.    59
  1.6. Podsumowanie
   str.    62
  
  Rozdział 2.
  Ochrona prawna zabytków nieruchomych w świetle Konstytucji RP
   str.    64
  
  Rozdział 3.
  Uwarunkowania międzynarodowe prawnej ochrony zabytków nieruchomych
   str.    79
  
  3.1. Prawo międzynarodowe jako źródło standardów prawnej ochrony zabytków nieruchomych
   str.    79
  3.1.1. Rozwój prawa międzynarodowego w zakresie dotyczącym dziedzictwa kulturowego
   str.    82
  3.1.2. Ochrona "dziedzictwa kulturowego" w aktach UNESCO
   str.    88
  3.1.3. Działalność prawodawcza Rady Europy jako przykład regionalnego systemu ochrony dziedzictwa kulturowego
   str.    109
  3.1.4. Inne dokumenty międzynarodowe kształtujące zasady ochrony zabytków nieruchomych
   str.    112
  3.1.5. Znaczenie aktów międzynarodowych dla ustawodawstwa polskiego
   str.    115
  3.2. Wpływ prawa Unii Europejskiej na ustawodawstwo polskie w zakresie ochrony prawnej zabytków nieruchomych
   str.    117
  3.2.1. Rozwój prawa wspólnotowego w zakresie dziedzictwa kulturowego
   str.    117
  3.2.2. Polityka kulturalna Unii Europejskiej a ochrona zabytków nieruchomych
   str.    122
  3.3. .Podsumowanie
   str.    128
  
  Rozdział 4.
  Definicja zabytku nieruchomego w prawie polskim
   str.    131
  
  4.1. Wyjaśnienie pojęcia zabytku nieruchomego
   str.    131
  4.2. Definicja zabytku nieruchomego w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
   str.    136
  4.2.1. Uwagi wstępne
   str.    136
  4.2.2. Ustalenie znaczenia podstawowych pojęć definicji legalnej zabytku nieruchomego
   str.    137
  4.2.3. Klauzula interesu społecznego w definicji zabytku nieruchomego
   str.    139
  4.2.4. Wartości historyczna, artystyczna i naukowa w definicji zabytku nieruchomego
   str.    142
  4.2.5. Pozostałe .kryteria .oceny
   str.    148
  4.2.6. Indywidualne i przestrzenne zabytki nieruchome
   str.    153
  4.3. Zabytek nieruchomy a definicja nieruchomości w prawie cywilnym
   str.    163
  4.4. Zabytek nieruchomy w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisach prawa podatkowego
   str.    169
  4.5. Podsumowanie
   str.    176
  
  Rozdział 5.
  Polityka państwa w zakresie ochrony zabytków nieruchomych w Polsce
   str.    178
  
  Rozdział 6.
  System prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce
   str.    197
  
  6.1. Organizacja administracji publicznej w zakresie prawnej ochrony zabytków
   str.    197
  6.2. Formy ochrony zabytków nieruchomych w przepisach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
   str.    211
  6.2.1. Wpis do rejestru zabytków nieruchomych
   str.    212
  6.2.1.1. Charakterystyka rejestru zabytków nieruchomych
   str.    212
  6.2.1.2. Przesłanki wpisu do rejestru zabytków i charakter prawny wpisu
   str.    219
  6.2.1.3. Skutki wpisu do rejestru zabytków
   str.    230
  6.2.1.4. Nadzór konserwatorski
   str.    249
  6.2.2. Utworzenie parku kulturowego
   str.    258
  6.2.3. Uznanie za pomnik historii
   str.    266
  6.2.4. Ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
   str.    271
  6.3. Podsumowanie
   str.    277
  
  Zakończenie
   str.    283
  
  Źródła prawa i orzecznictwo
   str.    293
  
  Bibliografia
   str.    305
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia