Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Pytania i odpowiedzi

-20%

Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Pytania i odpowiedzi

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

60,80  76,00

Format: pdf

60,8076,00

cena zawiera podatek VAT

Faktura odgrywa szczególną rolę w odzwierciedlaniu transakcji pomiędzy kontrahentami, jako podstawowy dokument sprzedaży oraz w księgowaniu. Jest to fundamentalny dokument umożliwiający nabywcy towaru lub usług możliwość odliczenia podatku naliczonego.


Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług to publikacja, która obejmuje swym zasięgiem wszystkie najistotniejsze kwestie związane z fakturowaniem. Znajdziesz w niej m.in.:


ogólne zasady fakturowania,
występujące rodzaje faktur,
zasady odliczania podatku VAT w związku z wystawioną fakturą,
formy korygowania błędów w jej treści.


Książka zawiera również:


omówienie najbardziej problematycznych zagadnień w formie odpowiedzi na nurtujące pytania,
wzory faktur,
liczne przykłady,
omówienie licznych orzeczeń sądowych, w tym wyroków: Trybunału Sprawiedliwości, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych, a także interpretacji podatkowych,
diagramy i tabele.


W publikacji znajdziesz również omówienie takich zagadnień jak:


wprowadzenie konieczności przesyłania do organów podatkowych Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) – pliki JPK generowane są z ewidencji zakupów i sprzedaży na podstawie „wprowadzonych” faktur do systemu;
wprowadzenie Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP), tj. możliwość zapłaty za otrzymaną przez sprzedawcę fakturę lub jej część, poprzez „rozdzielenie” jej składników na kwotę VAT i kwotę netto;
scentralizowanie jednostek samorządu terytorialnego, wskutek czego uległo również zamianie dokumentowanie transakcji zarówno z tymi podmiotami, jak i nimi samymi (wewnętrznie).


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, a także pracowników biur rachunkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz studentów prawa i rachunkowości.


Liczba stron176
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-094-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
  Wprowadzenie
  CZĘŚĆ PIERWSZA – Zagadnienia ogólne
   1. Forma faktury
   2. Termin wystawienia faktury
   3. Termin przechowywania faktur
   4. Sposób przechowywania faktur
   5. Język faktury
   6. Obligatoryjne elementy faktury
   7. Dodatkowe (pomocnicze) elementy faktury
   8. Podpis na fakturze
   9. Anulowanie faktury
   10. Faktura podatnika VAT dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
   11. Faktura VAT, a zwolnienie z podatku VAT
   12. Faktura w jednostkach samorządu terytorialnego
   13. Faktura dotycząca sprzedaży zarejestrowanej za pomocą kasy rejestrującej
   14. Mechanizm podzielonej płatności (MPP)
   15. Schemat mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
   16. „Faktura” proforma
   17. Duplikat faktury
  CZĘŚĆ DRUGA – Rodzaje faktur
   18. Faktura zbiorcza
   19. Cechy charakterystyczne faktury zbiorczej
   20. Faktura rolnik ryczałtowy (RR)
   21. Elementy faktury rolnika ryczałtowego (RR)
   22. Faktura uproszczona
   23. Podmioty uprawnione do wystawiania faktur uproszczonych
   24. Faktura zaliczkowa
   25.Termin wystawienia faktury zaliczkowej
   26. Elementy faktury zaliczkowej
   27. Korekta faktury zaliczkowej
   28. Faktura marża
   29. Elementy faktury marża
   30. Faktura odwrotne obciążenie
   31. Załącznik nr 11 do ustawy o VAT
   32. Załącznik nr 14 do ustawy o VAT
   33. Faktura odwrotne obciążenie – organy władzy publicznej
   34. Samorefakturowanie
   35. Refaktura
   36. Refakturowanie mediów w związku z umową najmu
   37. Obowiązek podatkowy przy refakturowaniu
   38. Faktura małego podatnika – metoda kasowa
  CZĘŚĆ TRZECIA – Odliczenia podatku VAT
   39. Zasady ogólne odliczeń podatku VAT
   40. Faktura fikcyjna
   41. Zakaz odliczania podatku VAT mimo faktycznego podsiadania faktury
   42. Odliczenie podatku VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany
   43. Odliczenie podatku VAT z faktur otrzymanych drogą elektroniczną
   44. Data otrzymania faktury, a możliwość odliczenia podatku VAT
   45. Data otrzymania faktury w formie papierowej
   46. Data otrzymania faktury w formie elektronicznej
   47. Data otrzymania faktury w formie elektronicznej – korekta
   48. Przeliczenia kursowe dla potrzeb podatku VAT
  CZĘŚĆ CZWARTA – Formy korygowania błędów na fakturze 
   49. Nota korygująca
   50. Elementy noty korygującej
   51. Nota korygująca, a odliczenie podatku VAT
   52. Faktura korygująca
   53. Kiedy należy wystawić fakturę korygującą
   54. Elementy faktury korygującej
   55. Faktura korygująca, a odliczenie podatku VAT
   56. Korekta in plus - rozliczenie faktury zwiększającej podstawę opodatkowania
   57. Korekta in minus - rozliczenie faktury zmniejszającej podstawę opodatkowania
   58. Korekta in minus - rozliczenie faktury zmniejszającej podstawę opodatkowania przy odwrotnym obciążeniu
   59. Podsumowanie: potwierdzenie odbioru faktury korygującej
   60. Zbiorcze faktury korygujące
   61. Elementy zbiorczej faktury korygującej
  CZĘŚĆ PIĄTA – Faktura w pytaniach i odpowiedziach
   62. Jaka jest różnica pomiędzy notą, a fakturą korygującą?
   63. trzymanie faktury korygującej w związku ze zwrotem towaru, powinno zostać rozliczone w miesiącu wystawienia faktury, czy jej otrzymania?
   64. Jaka jest różnica pomiędzy rachunkiem a fakturą?
   65. Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT z faktury VAT marża?
   66. W którym miesiącu rozliczeniowym należy rozliczyć fakturę zaliczkową wystawioną w kwietniu, do której należność odnotowano w miesiącu maj?
   67. Kiedy powstawanie obowiązek podatkowy przy refakturowaniu mediów?
   68. Czy do refaktury, refakturujący może doliczyć marżę?
   69. Kiedy należy odliczyć podatek VAT z faktury za media wystawionej w styczniu, a dostarczonej (do nabywcy) w lutym?
   70. Kiedy należy wystawić fakturę dokumentującą usługi najmu?
   71. Czy przy wynajmie lokalu i jednoczesnej płatności „z góry” w maju, tj. faktura została wystawiona w maju, z trzema terminami płatności (czerwiec, wrzesień, listopad), należy wykazać cały podatek należy w maju? czy może podzielić go na części, zgodnie z terminami płatności?
   72. Kiedy należy wystawić fakturę, gdy przed dokonaniem usługi/dostawy towaru otrzymano część lub całość zapłaty?
   73. Czy sprzedawca ma obowiązek wystawienia duplikatu faktury na wniosek nabywcy?
   74. Kiedy można odliczyć podatek VAT z duplikatu faktury otrzymanej w kwietniu, gdy faktura pierwotna wystawiona została w lutym?
   75. Czy można wystawić jedną fakturę w celu udokumentowania kilku paragonów fiskalnych?
   76. Czy wystawiona faktura na żądanie osoby fizycznej (pomimo ówcześnie wystawionego paragonu fiskalnego), musi zawierać numer PESEL nabywcy?
   77. Czy fakturę należy oznaczyć jako „oryginał” lub „kopia”?
   78. Czy faktura wystawiona być może przez przedstawiciela podatkowego?
   79. Kiedy podatnik VAT nie jest zobowiązany do wystawienia faktury?
   80. Czy faktura wystawiona być może na więcej niż jeden podmiot?
   81. Czy istnieje możliwość wystawienia faktury „na samego siebie”?
   82. Czy istnieje możliwość zaksięgowania skanów faktur?
  CZĘŚĆ SZÓSTA – Faktura w pytaniach i odpowiedziach - JPK
   83. Jak postępować z fakturami VAT wystawionym do paragonów? Jak ujawnić takie faktury w JPK_VAT?
   84. W jaki sposób w JPK_VAT ująć fakturę wystawioną metodą kasową w grudniu (data sprzedaży przypada w grudniu) a zapłaconą w styczniu następnego roku?
   85. Czy pozycja „podatek należny" może zawierać znak minus w przypadku ujęcia większej ilości faktur korygujących w stosunku do faktur sprzedażowych?
   86. Podatnik pomylił w JPK_VAT datę przy fakturze zakupu, wpisał datę wystawienia tożsamą z datą otrzymania, choć były to różne daty. Czy koryguje JPK_VAT?
   87. W jaki sposób zaprezentować numery faktur korygowanych, jeśli korekta dotyczy dużej liczby tych faktur?
   88. Czy „dowodem zakupu" - w sytuacji gdy nabywca otrzymał wyłącznie duplikat faktury w ewidencji zakupu w wierszach „Numer dowodu zakupu" i „Data wystawienia dowodu zakupu" - jest pierwotna faktura czy jej duplikat?
   89. Co należy ująć w ewidencji sprzedaży w polach obowiązkowych (dane kontrahenta), w przypadku gdy faktura została uznana za fakturę uproszczoną zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt.3 ustawy o podatku od towarów i usług?
   90. Czy w JPK_VAT powinny być wykazywane wszystkie wystawione faktury, czy też jedna kwota zbiorcza, obejmująca sumę wystawionych faktur?
   91. Jaki numer dokumentu należy wskazać w JPK_VAT w przypadku nabycia na zasadzie odwrotnego obciążenia, gdy sprzedawca nie wystawił faktury a nabywca rozlicza VAT należny i naliczony, pomimo braku faktury?
   91. Jak w JPK_VAT ująć fakturę wystawioną na więcej niż jednego nabywcę?
   93. Czy wielkość liter w numerze faktury wprowadzonej do JPK_VAT ma znaczenie?
   94. Czy wypełniając JPK_VAT można pominąć część oznaczeń faktur zakupowych zwłaszcza w przypadku bardzo skomplikowanych i długich numerów faktur?
   95. Jak ująć w JPK_VAT fakturę anulowaną?
  CZĘŚĆ SIÓDMA – Wzory faktur
   96. Wzór faktury „zwykłej
   97. Wzór faktury wystawionej przez podmiot zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT
   98. Wzór faktury wystawionej przez podmiot zwolniony z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, pkt 8-36 oraz art. 82 ust.3 ustawy o VAT
   99. Wzór faktury wystawionej przez podmiot zwolniony z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, pkt 37-41 ustawy o VAT
   100. Wzór faktury uproszczonej
   101. Wzór faktury procedura marży – towary używane
   102. Wzór faktury odwrotne obciążenie
   103. Wzór faktury odwrotne obciążenie – sprzedaż UE
   104. Wzór faktury w samorządach
   105. Wzór faktury w samorządach 2
   106. Wzór faktury - metoda kasowa
   107. Wzór faktury rolnik ryczałtowy (RR)
   108. Wzór „faktury” proforma
   109. Wzór faktury korygującej
   110. Wzór faktury zaliczkowej
   111. Wzór faktury końcowej zaliczkowej
  Wyciąg z ustawy o VAT – Dział XI Dokumentacja Rozdział 1 Faktury
  Przypisy
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia