Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym

-20%

Ekstradycja w polskim postępowaniu karnym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

W książce przedstawiono instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących analizę akt prokuratorskich i sądowych z terenu całej Polski (z jedenastu apelacji), wskazujących na praktykę stosowania instytucji ekstradycji.


W opracowaniu zaprezentowano m.in.:
historię wydawania sprawców przestępstw,
substytuty ekstradycji,
podstawy prawne ekstradycji,
ekstradycję czynną i bierną.


Adresaci:


Publikacja zainteresuje zarówno praktyków - sędziów, prokuratorów i adwokatów, jak i teoretyków prawa karnego.


Liczba stron232
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8426-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    13
  
  Rozdział I
  Ewolucja ekstradycji i jej istota | str.    17
  
  1. Zarys historyczny ekstradycji | str.    17
  1.1. Uwagi wprowadzające | str.    17
  1.2. Okres od starożytności do XVIII w. | str.    18
  1.3. Okres drugi (od XVIII w. do końca lat 40. XX w.) | str.    23
  1.4. Okres trzeci (koniec lat 40. XX w. do czasów współczesnych) | str.    30
  1.5. Historyczny rozwój ekstradycji w ustawach procesowych i zasadniczych obowiązujących na ziemiach polskich | str.    39
  2. Pojęcie ekstradycji | str.    45
  
  Rozdział II
  Substytuty ekstradycji | str.    48
  
  1. Charakter i istota substytutów ekstradycji | str.    48
  2. Prawne substytuty ekstradycji | str.    50
  2.1. Wydalenie cudzoziemca | str.    50
  2.2. Przekazanie i przejęcie ścigania | str.    54
  2.3. Dostarczenie podejrzanego, oskarżonego lub skazanego Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu | str.    58
  2.4. Przyjmowanie i przekazywanie skazanych | str.    59
  2.5. Europejski nakaz aresztowania | str.    60
  3. Pozaprawne substytuty ekstradycji | str.    65
  3.1. Porwanie | str.    65
  3.2. Groźba, szantaż, przymus lub podstęp | str.    66
  
  Rozdział III
  Podstawy prawne ekstradycji | str.    68
  
  1. Definicja i rodzaje podstaw prawnych ekstradycji | str.    68
  2. Relacje pomiędzy poszczególnymi podstawami prawnymi ekstradycji | str.    71
  3. Umowy międzynarodowe | str.    74
  4. Ustawodawstwo wewnętrzne | str.    83
  
  Rozdział IV
  Ekstradycja czynna | str.    87
  
  1. Charakter czynnego postępowania ekstradycyjnego | str.    87
  2. Zakres wniosków o ekstradycję | str.    89
  3. Wypadek niecierpiący zwłoki w kontekście czynnego postępowania ekstradycyjnego | str.    98
  4. Zasada specjalności w czynnym postępowaniu ekstradycyjnym | str.    100
  5. Wyrok zmieniający orzeczenie na skutek warunków ekstradycji | str.    110
  6. Bieg terminu tymczasowego aresztowania w czynnym postępowaniu ekstradycyjnym | str.    112
  7.Obowiązek informowania państwa wezwanego o wyniku postępowania oraz zwrot przedmiotów i dowodów rzeczowych | str.    114
  
  Rozdział V
  Ekstradycja bierna | str.    116
  
  1. Zagadnienia wstępne dotyczące biernego postępowania ekstradycyjnego | str.    116
  1.1. Uwagi ogólne | str.    116
  1.2. Ekstradycyjne postępowanie quasi-przygotowawcze | str.    118
  1.3. Ekstradycyjne postępowanie sądowe | str.    120
  1.4. Postępowanie ekstradycyjne przed Ministrem Sprawiedliwości | str.    126
  1.5. Postępowanie w przedmiocie ekstradycji uproszczonej (art. 603a k.p.k.) | str.    128
  2. Przesłanki ekstradycyjne | str.    132
  2.1. Definicja i systematyka | str.    132
  2.2. Przesłanki bezwzględne | str.    134
  2.2.1. Uwagi ogólne | str.    134
  2.2.2. Przeszkoda obywatelstwa | str.    134
  2.2.3. Przeszkoda azylu | str.    137
  2.2.4. Przeszkoda podwójnej karalności przestępstwa | str.    139
  2.2.5. Przedawnienie | str.    144
  2.2.6. Przeszkoda res iudicata | str.    145
  2.2.7. Przeszkoda sprzeczności z polskim prawem | str.    149
  2.2.8. Przeszkoda uzasadnionej obawy orzeczenia lub wykonania kary śmierci oraz naruszenia wolności i praw obywatela przez państwo wzywające | str.    150
  2.2.9. Przeszkoda przestępstwa o charakterze politycznym | str.    154
  2.3. Przesłanki względne | str.    156
  2.3.1. Uwagi ogólne | str.    156
  2.3.2. Miejsce stałego zamieszkania | str.    157
  2.3.3. Popełnienie przestępstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo na polskim statku wodnym lub powietrznym | str.    157
  2.3.4. Przesłanka zawisłości sprawy | str.    159
  2.3.5. Przesłanka dotycząca przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego | str.    159
  2.3.6. Przesłanka dotycząca przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności do roku lub karą łagodniejszą bądź też przestępstw, za które już orzeczono taką karę | str.    161
  2.3.7. Przestępstwo o charakterze wojskowym, skarbowym lub politycznym | str.    162
  2.3.8. Brak zasady wzajemności | str.    164
  3. Odroczenie rozpoznania wniosku o ekstradycję | str.    165
  4. Areszt ekstradycyjny | str.    166
  5. Tranzyt ekstradycyjny | str.    175
  6. Wydanie przedmiotów stanowiących dowody rzeczowe | str.    176
  7. Przekazanie ekstradowanej osoby | str.    177
  
  Rozdział VI
  Ekstradycja w świetle badań empirycznych | str.    178
  
  1. Uwagi ogólne | str.    178
  2. Typy przestępstw ekstradycyjnych | str.    181
  2.1. Ekstradycja bierna (80 przypadków) | str.    181
  2.2. Ekstradycja czynna (199 spraw) | str.    184
  3. Analiza przesłanek ekstradycyjnych | str.    191
  4. Charakter wniosku o wydanie | str.    192
  5. Czas trwania postępowania ekstradycyjnego | str.    192
  6. Obywatelstwo osób ekstradowanych | str.    193
  7. Transport osób ekstradowanych | str.    194
  8. Wybrane stany faktyczne | str.    195
  8.1. PR III Oz 1020/05/E w B.P. | str.    195
  8.2. I Oz 44/05 w B. | str.    196
  8.3. Oz 44/08 w P. | str.    197
  8.4. VIII Kop 12/08 w W. | str.    197
  8.5. Oz 44/07 w S. | str.    200
  8.6. I Kp 247/08 w W. | str.    201
  
  Uwagi końcowe | str.    203
  
  Bibliografia | str.    211
  
  Wykaz aktów prawnych | str.    223
  
  Wykaz orzeczeń | str.    231
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia