Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja

-20%

Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

43,20  54,00

Format: pdf

43,2054,00

cena zawiera podatek VAT

Stan prawny na 28.02.2010 r.


Prezentowana monografia w sposób kompleksowy przedstawia problematykę statusu prawnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Autorka wskazuje, iż "hybrydalna" konstrukcja SPZOZ wymaga wielopłaszczyznowej analizy prawnej uwzględniającej zarówno regulacje z zakresu prawa prywatnego, jak i publicznego. Status prawny każdego podmiotu uczestniczącego w obrocie prawnym ma niewątpliwie podstawowe znaczenie dla jego organizacji, a ponadto wpływa w oczywisty sposób na zakres i charakter praw oraz obowiązków innych podmiotów wchodzących z nim w stosunki prawne. Zagadnienia objęte tematem pracy mają istotne znaczenie nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Publikacja w sposób umiejętny łączy kwestie terminologiczne z przepisami prawa, orzecznictwem Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, sądów administracyjnych i powszechnych oraz z poglądami doktryny.


Liczba stron312
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-2465-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
  str.11
  
  
  
  Wstęp
  str.15
  
  
  
  Rozdział 1
  
  Zakład opieki zdrowotnej w systemie zdrowotnym w Polsce
  str.21
  
  1.1. Wprowadzenie
  str.21
  
  1.2. Tworzenie systemu zdrowotnego w Polsce po odzyskaniu niepodległości
  str.23
  
  1.3. Konstrukcja systemu zdrowotnego w latach 1945-1991
  str.29
  
  1.4. Zmiany instytucjonalno-organizacyjne systemu zdrowotnego po 1989 r.
  str.35
  
  1.5. Zmiana modelu służby zdrowia na ubezpieczenie zdrowotne
  str.43
  
  1.6. Publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej w roli instytucjonalnych partnerów kas chorych
  str.49
  
  1.7. Nowa wersja ubezpieczenia zdrowotnego
  str.55
  
  1.8. System powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego K 14/03
  str.58
  
  1.9. Wnioski
  str.61
  
  
  
  Rozdział 2
  
  Relacje SPZOZ i organu założycielskiego
  str.67
  
  2.1. Przekształcenia organizacyjno-prawne zakładów opieki zdrowotnej w związku z reformą systemu zdrowotnego w 1999 r.
  str.67
  
  2.2. Uprawnienia organu założycielskiego w procesie tworzenia, przekształcenia oraz likwidacji SPZOZ
  str.70
  
  2.2.1. Utworzenie zakładu publicznego oraz uzyskanie osobowości prawnej przez SPZOZ
  str.70
  
  2.2.2. Likwidacja zakładu
  str.76
  
  2.2.3. Przekształcenia organizacyjno-prawne zakładu
  str.84
  
  2.3. Kreowanie organów zakładu
  str.91
  
  2.3.1. Umocowanie prawne kierownika SPZOZ
  str.91
  
  2.3.2. Powołanie rady społecznej
  str.99
  
  2.4. Nadzór nad działalnością SPZOZ
  str.100
  
  
  
  Rozdział 3
  
  Samodzielność organizacyjna SPZOZ
  str.110
  
  3.1. Osobowość prawna SPZOZ
  str.110
  
  3.2. Istota i uprawnienia organów SPZOZ
  str.115
  
  3.2.1. Uprawnienia kierownika zakładu
  str.118
  
  3.2.2. Zadania rady społecznej
  str.124
  
  3.2.3. Personel zakładu
  str.126
  
  3.3. Normy statutowe i regulaminowe w działalności SPZOZ
  str.130
  
  
  
  Rozdział 4
  
  Relacje SPZOZ z pacjentem
  str.144
  
  4.1. SPZOZ w roli zakładu publicznego
  str.144
  
  4.2. Źródła powstania stosunku zakładowego
  str.145
  
  4.3. Istota władztwa zakładowego w SPZOZ
  str.155
  
  4.4. Istota świadczenia zakładowego w SPZOZ
  str.158
  
  4.5. Ochrona praw pacjenta - użytkownika zakładu
  str.162
  
  
  
  Rozdział 5
  
  Samodzielność majątkowa SPZOZ
  str.187
  
  5.1. Własność i inne prawa majątkowe SPZOZ
  str.187
  
  5.2. Zasady gospodarowania majątkiem
  str.192
  
  5.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza SPZOZ
  str.196
  
  5.3.1. Ewolucja odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu czynów niedozwolonych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
  str.197
  
  5.3.2. Determinanty i podstawy prawne odpowiedzialności odszkodowawczej SPZOZ w świetle obowiązującego stanu prawnego
  str.203
  
  5.3.3. Odpowiedzialność deliktowa a odpowiedzialność kontraktowa. Zbieg podstaw odpowiedzialności (art. 443 k.c.).
  str.206
  
  5.3.4. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej
  str.210
  
  5.3.5. Roszczenia odszkodowawcze
  str.220
  
  
  
  Rozdział 6
  
  Relacje SPZOZ z podmiotem finansującym świadczenia zdrowotne ze środków publicznych
  str.230
  
  6.1. Podmioty finansujące świadczenia zdrowotne ze środków publicznych
  str.230
  
  6.2. Status SPZOZ jako świadczeniodawcy
  str.232
  
  6.3. SPZOZ w roli administratora kolejki ubezpieczonych
  str.235
  
  6.4. Umowa o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
  str.237
  
  6.4.1. Treść umowy
  str.238
  
  6.4.2. Zasady zawierania umów
  str.241
  
  6.4.3. Sposoby zawierania umowy o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej
  str.242
  
  6.5.4. Środki odwoławcze w postępowaniu o zawarcie umowy o świadczenia opieki zdrowotnej
  str.245
  
  
  
  Rozdział 7
  
  Samodzielność finansowa SPZOZ
  str.247
  
  7.1. Zasady autonomiczności finansowej SPZOZ
  str.247
  
  7.2. Źródła pozyskiwania środków finansowych i ich wydatkowanie w SPZOZ
  str.253
  
  7.3. Postulaty de lege ferenda
  str.255
  
  
  
  Rozdział 8
  
  Prywatyzacja samodzielnych publicznych zakładów opieki Zdrowotnej
  str.258
  
  8.1. Pojęcie prywatyzacji w ochronie zdrowia
  str.258
  
  8.2. Prywatyzacja organizacyjna - modele
  str.265
  
  8.3. Wnioski
  str.275
  
  
  
  Zakończenie
  str.277
  
  
  
  Bibliografia
  str.287
  
  
  
  Wykaz aktów prawnych
  str.303
  
  
  
  Orzecznictwo
  str.309
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia