Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna

-20%

Koncesje i zezwolenia. Analiza ekonomiczna

1 ocena

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

40,80  51,00

Format: pdf

40,8051,00

cena zawiera podatek VAT

Założeniem prezentowanej monografii jest lepsze poznanie ekonomicznych konsekwencji posługiwania się przez prawodawcę instytucjami koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, jak również wypracowanie reguł i warunków służących minimalizacji społecznych kosztów regulowania newralgicznych rodzajów działalności gospodarczej.


Wiedza ta może być szczególnie pomocna w toku obecnej debaty o deregulacji gospodarki. Stosowanie koncesji i zezwoleń pozwala bowiem na uzyskanie pewnych korzyści ekonomicznych, ale jednocześnie niesie ze sobą wiele problemów, co w świetle postulatu efektywności ekonomicznej prawa czyni omawiane narzędzia kontrowersyjnymi instrumentami regulacji.


Adresaci:


Książka zainteresuje legislatorów, jak również pracowników naukowych wydziałów prawa (o specjalności teoria i filozofia prawa oraz publiczne prawo gospodarcze), wydziałów ekonomicznych zajmujących się badaniami z pogranicza ekonomii i prawa, a także studentów tych wydziałów.


Liczba stron300
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-7352-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Przedmowa | str.    11
  
  Podziękowania | str.    15
  
  CZĘŚĆ I. Przedmiot, metoda, założenia | str.    17
  
  Rozdział 1. Charakterystyka koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej | str.    19
  
  1.1. Publiczne prawo gospodarcze | str.    19
  
  1.2. Reglamentacja gospodarcza | str.    22
  
  1.3. Charakterystyka koncesji | str.    24
  
  1.4. Charakterystyka zezwoleń | str.    31
  
  1.5. Koncesje a zezwolenia | str.    34
  
  Rozdział 2. Law & Economics | str.    40
  
  2.1. Charakterystyka Law & Economics | str.    40
  
  2.2. Założenia analizy | str.    61
  
  Rozdział 3. Law & Economics a publiczne prawo gospodarcze | str.    82
  
  3.1. Teorie regulacji | str.    82
  
  3.2. Przydatność analizy ekonomicznej norm publicznego prawa gospodarczego | str.    94
  
  3.3. Sposób postrzegania koncesji i zezwoleń na gruncie Law & Economics | str.    98
  
  Rozdział 4. Kryteria efektywności | str.    102
  
  4.1. Pojęcie kryteriów efektywności | str.    102
  
  4.2. Optimum Pareto | str.    104
  
  4.3. Kryterium Pareto-ulepszenia | str.    105
  
  4.4. Kryterium Kaldora-Hicksa | str.    106
  
  4.5. Kryterium Posnera | str.    111
  
  4.6. Aplikacja kryteriów efektywności | str.    114
  
  CZĘŚĆ II. Ekonomiczne racje oraz skutki stosowania koncesji i zezwoleń | str.    117
  
  Rozdział 1. Ekonomiczne uzasadnienie koncesji i zezwoleń | str.    119
  
  1.1. Argumenty ekonomiczne w dyskursie o koncesjach i zezwoleniach | str.    120
  
  1.2. Asymetria informacji | str.    121
  
  1.2.1. Negatywna selekcja | str.    123
  
  1.2.2. Pokusa nadużycia | str.    127
  
  1.2.3. Rola koncesji i zezwoleń w likwidowaniu ujemnych następstw asymetrii informacji | str.    131
  
  1.3. Negatywne efekty zewnętrzne | str.    134
  
  1.3.1. Pojęcie negatywnych efektów zewnętrznych | str.    134
  
  1.3.2. Problem dóbr wspólnych | str.    138
  
  1.3.3. Rola koncesji i zezwoleń w likwidowaniu problemu negatywnych efektów zewnętrznych | str.    144
  
  Rozdział 2. Ekonomiczne koszty posługiwania się koncesjami i zezwoleniami | str.    146
  
  2.1. Ograniczenie konkurencji | str.    146
  
  2.2. Problem pryncypała-agenta | str.    153
  
  2.3. Pogoń za rentą | str.    157
  
  2.4. Spadek jakość dóbr na rynkach reglamentowanych | str.    165
  
  2.5. Problem skuteczności koncesji i zezwoleń | str.    166
  
  2.6. Pozostałe wątpliwości | str.    169
  
  CZĘŚĆ III. Alternatywne metody regulacji | str.    171
  
  Rozdział 1. Kierunek analizy | str.    173
  
  1.1. Postulat minimalizacji kosztów regulacji | str.    173
  
  1.2. Alternatywne metody regulacji | str.    177
  
  Rozdział 2. Analiza alternatywnych metod regulacji spoza publicznego prawa gospodarczego | str.    182
  
  2.1. Prawo cywilne | str.    182
  
  2.1.1. Prawo cywilne w walce z asymetrią informacji | str.    182
  
  2.1.2. Prawo cywilne w walce z negatywnymi efektami zewnętrznymi | str.    195
  
  2.2. Prawo karne | str.    205
  
  2.2.1. Zarys ekonomicznej teorii przestępczości i kar | str.    205
  
  2.2.2. Rola prawa karnego w walce z asymetrią informacji i negatywnymi efektami zewnętrznymi | str.    209
  
  Rozdział 3. Analiza alternatywnych metod regulacji wywodzących się z publicznego prawa gospodarczego | str.    216
  
  3.1. Uwagi metodologiczne | str.    216
  
  3.2. System certyfikatów publicznych | str.    217
  
  3.3. Regulowana działalność gospodarcza | str.    227
  
  CZĘŚĆ IV. Optymalizacja regulacji | str.    239
  
  Rozdział 1. Algorytm optymalizacyjny | str.    241
  
  Rozdział 2. Zasada proporcjonalności a algorytm optymalizacyjny | str.    249
  
  Rozdział 3. Analiza wybranych ustaw | str.    254
  
  3.1. Uwagi wstępne | str.    254
  
  3.2. Działalność koncesjonowana | str.    255
  
  3.2.1. Prawo geologiczne i górnicze | str.    256
  
  3.2.2. Ustawa o ochronie osób i mienia | str.    260
  
  3.3. Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia | str.    264
  
  3.3.1. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi | str.    264
  
  3.3.2. Ustawa o transporcie drogowym | str.    270
  
  Rozdział 4. Analiza uzasadnień projektów aktów normatywnych | str.    274
  
  4.1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej | str.    274
  
  4.2. Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów | str.    279
  
  4.3. Porównanie uzasadnień projektów aktów normatywnych | str.    287
  
  Podsumowanie | str.    289
  
  Bibliografia | str.    293
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia