Aktywność edukacyjna i zawodowa osób w wieku emerytalnym w perspektywie pomyślnego starzenia się. Diagnoza wybranych problemów

Aktywność edukacyjna i zawodowa osób w wieku emerytalnym w perspektywie pomyślnego starzenia się. Diagnoza wybranych problemów

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

29,40

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

29,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Aktywność edukacyjna i zawodowa osób starszych jest szczególnie ważnym problemem badawczym i społecznym, lokującym się w paradygmacie pedagogiki, edukacji dorosłych, pedagogiki pracy i polityki społecznej. Wyniki badań dr Iwony Mandrzejewskiej-Smól zawierają wskazania praktyczne dla polityki społecznej państwa – zorganizowania przestrzeni publicznej w wymiarze społecznym i instytucjonalnym dla seniorów. Autorka potwierdziła też tezę wielu badaczy, że przygotowanie ludzi do aktywnej edukacyjnie starości należy rozpocząć od najmłodszych lat przez angażowanie ich we wszelką aktywność na rzecz własnego rozwoju. Do poważnych zaś osiągnięć rozprawy należy sformułowanie w niej strategii rozbudzania potrzeb i pasji edukacyjnych w postaci.


Liczba stron320
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ISBN-13978-83-8018-213-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  Rozdział 1 Problematyka starości i starzenia się w ujęciu teoretycznym 17
  1.1. Dylematy naukowego języka pedagogiki – heterogeniczność definiowania pojęć     17
  1.2. Różnorodność sposobów definiowania pojęć starość i starzenie się    21
  1.3. Wieloznaczność egzemplifikacji określania osób starych     26
  Rozdział 2 Starość w perspektywie koncepcji pomyślnego starzenia się człowieka     31
  2.1. Ograniczenia i szanse przeżywania starości – postawy ludzi starych wobec życia     31
  2.2. Jakość i styl życia osób starych – wybrane stanowiska i ustalenia terminologiczne     41
  2.3. Aksjologiczny kontekst jakości życia w starości    48
  2.4. Pomyślne starzenie się w ujęciu konceptualnym    53
  2.5. Wybrane koncepcje pomyślnego starzenia się w kontekście niezależnegoi samodzielnego funkcjonowania ludzi starych w społeczeństwie    58
  2.6. Wybór teorii bazowych badań własnych    67
  Rozdział 3 Aktywne starzenie się jako alternatywa pomyślnej starości Aspekty teoretyczne 73
  3.1. Istota aktywności i jej znaczenie w perspektywie pomyślnego starzenia się     73
  3.2. Aktywność osób starych na tle koncepcji aktywnego starzenia się – ujęcie krytyczne    77
  Rozdział 4 Główne właściwości i wymiary aktywności edukacyjnej ludzi starych    85
  4.1. Aktywność edukacyjna człowieka starego w kontekście określeń terminologicznych    85
  4.2. Znaczenie edukacji w procesie starzenia się    89
  4.3. Edukacja w perspektywie zadań rozwojowych w okresie starości    97
  4.4. Potrzeby edukacyjne osób starych    100
  Rozdział 5 Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym na współczesnym rynku pracy 111
  5.1. Aktywność zawodowa ludzi starych – jej znaczenie i potencjał w perspektywie globalnej     111
  5.2. Wybrane problemy funkcjonowania osób w wieku emerytalnym na rynku pracy    115
  5.3. Kluczowe koncepcje wspierające aktywność zawodową człowieka starego    119
  Rozdział 6 Metodologiczne podstawy badań nad aktywnością edukacyjną i zawodową osób starych 127
  6.1. Rudymentarne paradygmaty badań w naukach społecznych    127
  6.2. Istota i znaczenie oraz zakres badań nad starzeniem się i starością    136
  6.3. Przedmiot, cel badań, problemy badawcze, hipotezy, zmienne i wskaźniki oraz sposób prezentacji i metody analizy wyników badań    138
  6.4. Charakterystyka ogólna badanych osób i terenu badań    150
  Rozdział 7 Poziom, przejawy oraz uwarunkowania aktywności edukacyjnej i zawodowej osób w wieku emerytalnym – analiza i interpretacja wyników badań własnych 159
  7.1. Sposób przyjęcia faktu przejścia na emeryturę przez badane osoby    159
  7.2. Styl życia i formy spędzania czasu wolnego przez osoby w wieku emerytalnym    169
  7.3. Orientacje aksjologiczne badanych osób    190
  7.4. Formy aktywności preferowane przez badane osoby    196
  7.5. Wybrane uwarunkowania i motywy podejmowania aktywności edukacyjnej przez badanych emerytów     209
  7.6. Aktywność zawodowa osób w wieku emerytalnym    220
  7.7. Podsumowanie. Próba kompleksowego spojrzenia    233
  Rozdział 8 Teoretyczne i empiryczne przesłanki aktywizowania ludzi starych w zakresie edukacji i funkcjonowania na rynku pracy 241
  8.1. Miejsce oraz rola aktywności edukacyjnej i zawodowej w obszarze pomyślnego starzenia się     241
  8.2. Wspieranie aktywności osób w wieku emerytalnym – propozycje rozwiązań systemowych dotyczących aktywności edukacyjnej i zawodowej    244
  8.3. Hipotetyczny model (wzorzec) stymulowania i inicjowania aktywności edukacyjnej osób starych w kontekście ich rzeczywistych potrzeb    247
  Zakończenie Dyskusja wyników i perspektywy dalszych badań    253
  Bibliografia     261
  Spis tabel     284
  Spis rysunków     288
  Aneks     289
  Summary     319
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia