Czynniki determinujące działalność deweloperską na polskim rynku mieszkaniowym

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

14,97  24,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,9724,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka zawiera holistyczne ujęcie czynników wpływających na działalność deweloperską na rynku mieszkaniowym. Wątek ten poprzedzają rozdziały dotyczące historii zawodu dewelopera i jego definicji, specyfiki procesu deweloperskiego, a także rynków mieszkaniowych Polski oraz wybranych państw europejskich. Uzupełnieniem teoretycznych i faktograficznych rozważań na temat determinantów rozwoju działalności deweloperskiej są wyniki badań jakościowych i ilościowych stanowiących próbę określenia gradacji istotności wcześniej skategoryzowanych czynników. Publikacja jest adresowana do praktyków zajmujących się tą działalnością, instytucji mających wpływ na jej funkcjonowanie oraz do studentów kierunków i specjalności związanych z rynkiem nieruchomości.


Liczba stron280
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-594-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Rozdział 1. Deweloper i działalność deweloperska – historia, istota i specyfika    15
  1.1. Deweloper na przestrzeni wieków – od starożytności do wieku XIX    15
  1.2. Współczesny deweloper    22
  1.2.1. Definicje dewelopera    26
  1.2.2. Rodzaje i modele działalności deweloperskiej    32
  1.2.3. Segmentacja działalności deweloperskiej    35
  1.2.4. Pożądane cechy dewelopera    35
  1.3. Rodzaje deweloperów. Deweloper a inwestor kapitałowy    37
  1.4. Struktura procesów deweloperskich oraz inwestycyjno-budowlanych – podobieństwa i różnice    39
  1.5. Główni uczestnicy procesu deweloperskiego    42
  
  Rozdział 2. Deweloperski rynek nieruchomości mieszkaniowych w Europie i w Polsce    47
  2.1. Deweloperski rynek mieszkaniowy w wybranych krajach    49
  2.1.1. Francja    49
  2.1.2. Hiszpania    52
  2.1.3. Czechy    56
  2.1.4. Wielka Brytania    59
  2.2. Charakterystyka rynku mieszkaniowego w Polsce po 1989 roku    63
  2.2.1. Zasób mieszkaniowy    64
  2.2.2. Popyt i podaż na rynku mieszkaniowym    68
  2.2.3. Średni poziom cen nieruchomości mieszkaniowych    75
  2.3. Inwestycje deweloperskie na polskim rynku mieszkaniowym w latach 1995–2017    79
  2.3.1. Problemy metodyczne    79
  2.3.2. Rola dewelopera na rynku mieszkaniowym w latach 1995–2017    81
  2.3.3. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw deweloperskich    88
  2.4. Inwestycje deweloperskie w sektorze budownictwa mieszkaniowego według miast wojewódzkich    92
  
  Rozdział 3. Czynniki rozwoju działalności deweloperskiej w sektorze budownictwa mieszkaniowego – charakterystyka i klasyfikacja    105
  3.1. Klasyfikacje czynników rozwoju rynku nieruchomości mieszkaniowych i przedsiębiorczości w świetle literatury przedmiotu    108
  3.2. Propozycja systematyzacji czynników rozwoju działalności deweloperskiej    119
  3.3. Identyfikacja i charakterystyka determinant działalności deweloperskiej    120
  3.3.1. Makroczynniki    120
  3.3.1.1. Czynniki ogólnogospodarcze    120
  3.3.1.2. Czynniki instytucjonalne    123
  3.3.1.3. Czynniki techniczno-technologiczne    128
  3.3.1.4. Czynniki polityczne    130
  3.3.2. Mezoczynniki    130
  3.3.2.1. Czynniki ekonomiczne    131
  3.3.2.2. Czynniki społeczno-demograficzne    133
  3.3.2.3. Czynniki administracyjno-prawne    134
  3.3.2.4. Czynniki infrastrukturalne i zasobowe    136
  3.3.2.5. Atrakcyjność miast i lokalizacja działalności deweloperskiej    138
  3.3.3. Mikroczynniki    141
  3.3.3.1. Czynniki wynikające ze specyfiki nieruchomości    142
  3.3.3.2. Czynniki wynikające ze specyfiki dewelopera    144
  
  Rozdział 4. Czynniki rozwoju działalności deweloperskiej na polskim rynku mieszkaniowym w latach 1990–2018    151
  4.1. Ewolucja ogólnokrajowych uwarunkowań rozwoju działalności deweloperskiej w Polsce (makroczynniki)    152
  4.1.1. Dynamika rozwoju czynników o charakterze ogólnogospodarczym    152
  4.1.2. Prawne podstawy działalności inwestycyjnej i deweloperskiej w Polsce oraz inne czynniki instytucjonalne    158
  4.1.3. Postęp techniczny i technologiczny w budownictwie polskim    161
  4.1.4. Sytuacja polityczna Polski i jej sąsiadów w okresie objętym badaniem    163
  4.2. Analiza porównawcza uwarunkowań lokalnych rozwoju inwestycji deweloperskich w poszczególnych miastach (mezoczynniki)    164
  4.2.1. Dynamika rozwoju czynników ekonomicznych w badanych miastach    164
  4.2.2. Lokalne zróżnicowanie czynników społeczno-demograficznych    168
  4.2.3. Uwarunkowania administracyjno-prawne badanych miast    171
  4.2.4. Rozwój infrastrukturalny i zasobowy    175
  
  Rozdział 5. Ocena istotności czynników rozwoju działalności deweloperskiej w Polsce – metodyka i wyniki badań    181
  5.1. Podstawowe założenia badawcze    182
  5.1.1. Założenia badania socjologicznego    182
  5.1.2. Założenia badania statystyczno-ekonometrycznego    188
  5.1.2.1. Założenia i narzędzia analizy makroczynników    189
  5.1.2.2. Założenia analizy mezoczynników    199
  5.1.2.3. Założenia i procedury analizy czynnika lokalizacji    202
  5.2. Istotność analizowanych czynników dla rozwoju działalności deweloperskiej na rynku mieszkaniowym    206
  5.2.1. Wpływ makroczynników na aktywność deweloperów    206
  5.2.2. Oddziaływanie mezoczynników na działalność deweloperską    211
  5.2.3. Wpływ czynnika lokalizacji na zróżnicowanie możliwości rozwoju deweloperów    215
  5.2.4. Wpływ mikroczynników na zróżnicowanie możliwości rozwoju deweloperów    220
  
  Zakończenie    227
  Bibliografia    233
  Spis tabel    247
  Spis wykresów    249
  Spis rysunków    253
  Załączniki    255
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia