Podstawy konstrukcji maszyn Tom 1. Obliczenia konstrukcyjne, tolerancje i pasowania połączenia

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,25  79,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

59,2579,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN.


W tomie pierwszym przedstawiono: wprowadzenie do konstrukcji maszyn (kryteria projektowania, charakterystyki obciążeń, opis materiałów konstrukcyjnych); podstawy obliczeń wytrzymałościowych elementów maszyn przy obciążeniach zmiennych; zagadnienia dokładności wykonania elementów maszyn (tolerancje i pasowania); zasady konstruowania połączeń: nierozłącznych (spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych, nitowanych), rozłącznych (śrubowych i kształtowych) oraz czopowo-ciernych (bezpośrednich i posrednich).


Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów wyższych uczelni technicznych kierunków mechanicznych i pokrewnych. Będzie też przydatny dla inżynierów zajmujących sie konstruowaniem maszyn.


Liczba stron600
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19290-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA    9
  1. WPROWADZENIE DO PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN 11
    1.1. Uwarunkowania procesu projektowania maszyn    13
    1.2. Obciążenie eksploatacyjne elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn    23
      1.2.1. Ogólna charakterystyka obciążenia eksploatacyjnego –    23
      1.2.2. Ogólna charakterystyka obciążenia okresowo zmiennego –    27
      1.2.3. Charakterystyka obciążenia harmonicznie zmiennego –    30
    1.3. Materiały konstrukcyjne stosowane w budowie maszyn    35
  Bibliografia 52
  2. OBLICZEŃIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ELEMENTÓW MASZYN PRZY OBCIĄŻENIU ZMIENNYM 55
    2.1. Ogólna charakterystyka metod obliczeń wytrzymałościowych    57
    2.2. Charakterystyki zmęczeniowe przy obciążeniu harmonicznie zmiennym    66
      2.2.1. Naprężenia zmęczeniowe –    66
      2.2.2. Wyznaczanie wytrzymałości zmęczeniowej –    70
      2.2.3. Wykresy zmęczeniowe –    73
      2.2.4. Wpływ wielkości elementu na wytrzymałość zmęczeniową –    82
    2.3. Wyznaczenie naprężeń obliczeniowych przy obciążeniu harmonicznie zmiennym    86
      2.3.1. Wpływ kształtu elementu –    86
      2.3.2. Uwagi o oddziaływaniu karbów wielokrotnych –    98
      2.3.3. Wrażliwość materiału na spiętrzenie naprężeń wywołane karbami –    100
      2.3.4. Wpływ stanu warstwy wierzchniej na wytrzymałość zmęczeniową –    104
    2.4. Zmęczeniowy współczynnik bezpieczeństwa    108
      2.4.1. Zmęczeniowy współczynnik bezpieczeństwa dla symetrycznego cyklu obciążenia –    108
      2.4.2. Zmęczeniowy współczynnik bezpieczeństwa dla niesymetrycznego cyklu obciążenia –    109
      2.4.3. Uwagi dotyczące prowadzenia obliczeń zmęczeniowych wstępnych i sprawdzających –    112
    2.5. Obliczenia zmęczeniowe przy obciążeniach złożonych    115
    2.6. Obliczenia w zakresie ograniczonej wytrzymałości zmęczeniowej wysokocyklowej    121
    2.7. Obliczenia w zakresie wytrzymałości zmęczeniowej niskocyklowej    123
    2.8. Analiza złomów Zmęczeniowych    128
    2.9. Przykłady obliczeń    133
  Bibliografia 139
  3. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA ELEMENTÓW MASZYN 141
    3.1. Wymiary liniowe    142
    3.2. Pasowania    147
    3.3. Odchyłki wykonawcze oraz tolerancje kształtu i położenia    152
    3.4. Chropowatość i falistość powierzchni    154
    3.5. Przykłady obliczeń    169
  Bibliografia 174
  4. POŁĄCZENIA NIEROZŁĄCZNE 175
    4.1. Ogólna charakterystyka połączeń nierozłącznych    175
    4.2. Połączenia spawane    176
      4.2.1. Ogólna charakterystyka złączy spawanych –    176
      4.2.2. Podstawowe metody spawania i ich charakterystyka –    179
      4.2.3. Własności złączy spawanych, spawalność metali –    184
      4.2.4. Naprężenia i odkształcenia spawalnicze –    189
      4.2.5. Rodzaje złączy spawanych i spoin –    193
      4.2.6. Wymiary obliczeniowe spoin –    206
        4.2.6.1. Spoiny czołowe –    206
        4.2.6.2. Spoiny pachwinowe –    207
      4.2.7. Obliczenia wytrzymałościowe połączeń spawanych obciążonych statycznie –    210
        4.2.7.1. Obliczenia metoda naprężeń dopuszczalnych –    212
        4.2.7.2. Obliczenia metoda stanów granicznych –    223
      4.2.8. Wytrzymałość połączeń spawanych obciążonych zmiennie –    229
        4.2.8.1. Obliczenia wytrzymałościowe metoda naprężeń dopuszczalnych –    234
        4.2.8.2. Zasady sprawdzania nośności połączeń spawanych z uwzględnieniem zakresów zmienności naprężeń –    244
      4.2.9. Wybrane wskazówki konstrukcyjne dotyczące połączeń spawanych i przykłady zastosowań tych połączeń –    248
      4.2.10. Przykłady obliczeń –    258
    4.3. Połączenia zgrzewane    267
      4.3.1. Charakterystyka połączeń zgrzewanych –    267
      4.3.2. Metody zgrzewania –    268
      4.3.3. Wybrane wskazówki konstrukcyjne dla połączeń zgrzewanych i przykłady zastosowań tych połączeń –    277
      4.3.4. Obliczenia wytrzymałościowe połączeń zgrzewanych obciążonych statycznie –    287
      4.3.5. Obliczenia wytrzymałościowe połączeń zgrzewanych obciążonych zmiennie –    292
      4.3.6. Przykłady obliczeń –    295
    4.4. Połączenia lutowane    299
      4.4.1. Charakterystyka połączeń lutowanych –    299
      4.4.2. Odmiany lutowania i rodzaje lutów –    301
      4.4.3. Wybrane wskazówki konstrukcyjne dotyczące połączeń lutowanych i przykłady zastosowań tych połączeń –    309
      4.4.4. Obliczenia wytrzymałościowe połączeń lutowanych –    314
      4.4.5. Przykłady obliczeń –    318
    4.5. Połączenia klejone    321
      4.5.1. Charakterystyka połączeń klejonych –    321
      4.5.2. Kleje i ich zastosowanie –    323
      4.5.3. Kształtowanie złączy klejonych –    329
      4.5.4. Obliczenia wytrzymałościowe połączeń klejonych –    337
        4.5.4.1. Własności wytrzymałościowe spoiny klejowej –    337
        4.5.4.2. Obliczenia wytrzymałościowe połączeń zakładkowych –    343
        4.5.4.3. Obliczenia wytrzymałościowe połączeń czopowych –    346
      4.5.5. Przykłady obliczeń –    348
    4.6. Połączenia nitowe    350
      4.6.1. Charakterystyka procesu nitowania –    350
      4.6.2. Rodzaje nitów i ich zastosowanie –    352
      4.6.3. Rodzaje połączeń nitowych i zasady rozmieszczania nitów w konstrukcjach stalowych –    357
      4.6.4. Obliczenia wytrzymałościowe połączeń nitowych –    361
      4.6.5. Przykłady obliczeń –    369
  Bibliografia 373
  5. POŁĄCZENIA ROZŁĄCZNE 375
    5.1. Charakterystyka i klasyfikacja połączeń rozłącznych    375
    5.2. Połączenia śrubowe i gwintowe    377
      5.2.1. Budowa i rodzaje gwintów –    377
      5.2.2. Zastosowanie gwintów –    382
      5.2.3. Pasowania gwintów –    385
      5.2.4. Łączniki śrubowe –    390
      5.2.5. Połączenia gwintowe –    400
      5.2.6. Opory tarcia powierzchni gwintowych –    403
      5.2.7. Sprawność gwintu –    412
      5.2.8. Obliczenia wytrzymałościowe gwintów –    414
      5.2.9. Zasady obliczeń wytrzymałościowych śrub –    422
      5.2.10. Obliczenia połączeń wielośrubowych –    453
      5.2.11. Zabezpieczenie przed samoczynnym luzowaniem się złączy śrubowych –    467
      5.2.12. Wybrane wskazówki konstrukcyjne –    469
      5.2.13. Przykłady obliczeń –    476
    5.3. Połączenia kształtowe    492
      5.3.1. Połączenia wpustowe –    493
      5.3.2. Połączenia stożkowe kształtowo-cierne –    500
      5.3.3. Połączenia klinowe wzdłużne –    502
      5.3.4. Połączenia wielowypustowe –    510
      5.3.5. Połączenia wieloząbkowe czołowe –    516
      5.3.6. Połączenia wieloboczne –    518
      5.3.7. Połączenia kołkowe –    521
      5.3.8. Połączenia sworzniowe –    529
      5.3.9. Przykłady obliczeń –    532
  Bibliografia 537
  6. POŁĄCZENIA CZOPOWO-CIERNE 539
    6.1. Połączenia wciskowe bezpośrednie    539
      6.1.1. Walcowe Połączenia wciskowe –    540
        6.1.1.1. Obciążalność złącza –    542
        6.1.1.2. Wytrzymałość elementów łączonych –    547
        6.1.1.3. Odkształcenia elementów łączonych –    551
        6.1.1.4. Poprawki wcisku względnego, dobór pasowania –    553
        6.1.1.5. Siła wtłaczania i wytłaczania –    558
        6.1.1.6. Wymagana temperatura piasty i czopa w procesie montażu złącza skurczowego lub rozprężnego –    559
        6.1.1.7. Wybrane wskaźniki konstrukcyjne –    560
      6.1.2. Stożkowe Połączenia wciskowe –    565
    6.2. Połączenia wciskowe pośrednie    567
    6.3. Połączenia zaciskowe pośrednie    575
    6.4. Przykłady obliczeń    579
  Bibliografia    592
  SKOROWIDZ    593
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia