Seksualność Polaków na początku XXI wieku

Seksualność Polaków na początku XXI wieku

Studium badawcze

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

54,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Seksualność stanowi jeden z najważniejszych komponentów ludzkiej kondycji. Wiąże się ona zarówno z naturą człowieka, jego biologią i fizjologią, jak i z kulturą, z ej wartościami i normami. Seksualność i związana z nią płciowość stanowią ważne determinanty ludzkiej tożsamości i istotne wyznaczniki sensu ludzkiego życia. Seks – o czym wszyscy wiemy – jest źródłem radości, ale również problemów; stanowi o sile człowieka, lecz może być również przyczyną jego słabości. Z seksualnością łączy się to, co w życiu człowieka najpiękniejsze i najbardziej cenione: miłość, szczęście, rozkosz, spełnienie, poczucie jedności, bezpieczeństwa, akceptacji i sukcesu; wreszcie – rodzicielstwo. Aktywność seksualna może się przyczynić do zachowania dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego. Może też jednak być przyczyną problemów w relacjach społecznych i – nie mniej ważnych – problemów z samym sobą. Seksualność zacieśnia relacje międzyludzkie, ale także potrafi je dekonstruować, a nawet niszczyć. Wiążą się z nią bowiem zarówno miłość, jak i przemoc. Seksualność wzmacnia rodziny, ale też napędza i inicjuje zjawiska negatywne moralnie, czy też mające charakter przestępczy, takie jak: prostytucja nieletnich, przemoc seksualna wobec dzieci, w tym pedofilia, handel ludźmi.


Doczekaliśmy się „polskiego Kinseya”. Trwało to długo: pierwsze opracowania Kinseya – pioniera badań nad seksualnością człowieka – pochodzą z połowy XX wieku. (…) Trzeba wyraźnie podkreślić, że publikacja ta stawia nas w absolutnej czołówce światowej nauki o seksualności współczesnego człowieka. (prof. Andrzej Jaczewski)


Autor nie tylko ukazuje szerokie spektrum danych dotyczących naszych seksualnych zachowań, potrzeb, ocen, asercji, lęków, ale także zadaje pytania, które wykraczają poza domenę seksualną, choć są z nią związane: Kim jesteśmy? Czego pragniemy? Co stanowi istotę naszych wzajemnych relacji? Prof. Zbigniew Izdebski nie daje na nie prostych odpowiedzi, bo jego książka to nie tylko kompendium wiedzy na temat seksualności naszego społeczeństwa, lecz także próba namysłu nad tym, co stanowi istotę naszych gier intymnych, tak głęboko uwikłanych w dominujący dyskurs publiczny i represyjne skłonności naszej kultury. (prof. Magdalena Środa)
Na uznanie zasługuje wszechstronność i wnikliwość opisu seksualności Polaków. (…) Niewiele jest w piśmiennictwie światowym prac tego typu i książkę Autora można uznać za znaczącą w rozwoju nauki. (prof. Zbigniew Lew-Starowicz)


Liczba stron834
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-8437-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne    27
  Wstęp    31
  Introduction    37
  Część I 43
  Teoretyczne podstawy badania seksualności 43
  Rozdział 1. Wprowadzenie do seksualności człowieka    47
    1.1. Rozważania terminologiczne    48
    1.2. Funkcje seksualności    51
    1.3. Perspektywy ujmowania seksualności    52
      1.3.1. Perspektywa historyczna i społeczna    54
      1.3.2. Perspektywa biologiczna    55
      1.3.3. Perspektywa ewolucyjna    58
      1.3.4. Perspektywa międzykulturowa    60
      1.3.5. Perspektywa psychologiczna    61
    1.4. Perspektywa normatywna    64
    1.5. Obyczajowość seksualna    65
    1.6. Socjalizacja seksualna    67
    1.7. Inteligencja seksualna    68
    1.8. Perspektywy rozwoju seksuologii    71
  Rozdział 2. Badania nad seksualnością    75
    2.1. Metodologia badań seksualności    76
      2.1.1. Proces badawczy    76
        2.1.1.1. Etap przygotowań    77
        2.1.1.2. Etap realizacji    80
        2.1.1.3. Etap analiz    81
        2.1.1.4. Etap formułowania wniosków    82
      2.1.2. Strategie badawcze    82
      2.1.3. Metody i techniki badawcze    85
        2.1.3.1. Techniki badań ilościowych    86
        2.1.3.2. Techniki badań jakościowych    90
        2.1.3.3. Analiza przypadku (case study)    93
        2.1.3.4. Badania zamieszczone w książce    93
      2.1.4. Narzędzia badawcze    94
        2.1.4.1. Narzędzia badawcze stosowane w badaniach ilościowych    94
        2.1.4.2. Narzędzia badawcze stosowane w badaniach jakościowych    96
        2.1.4.3. Dodatkowe narzędzia badawcze    97
      2.1.5. Populacja, próba i dobór badanych    97
        2.1.5.1. Charakterystyka prób w badaniach    98
        2.1.5.2. Operat losowania    101
        2.1.5.3. Wielkość próby w badaniu ilościowym    101
        2.1.5.4. Możliwość wnioskowania o całej populacji na podstawie wyników badań ilościowych    101
      2.1.6. Etyka badań    102
      2.1.7. Utrudnienia w realizacji badań seksualności i aktywności seksualnej    104
    2.2. Przegląd ważniejszych badań seksualności w Polsce    110
  Część II 147
  Seksualność człowieka w cyklu życia 147
  Rozdział 3. Seksualność u progu dorosłości    151
    3.1. Charakterystyka badanych    155
      3.1.1. Charakterystyka demografi czno-społeczna    155
        3.1.1.1. Płeć    155
        3.1.1.2. Typ szkoły ponadgimnazjalnej    156
        3.1.1.3. Sytuacja rodzinna    156
      3.1.2. Relacje z rodzicami w okresie dojrzewania    159
      3.1.3. Samopoczucie młodzieży    160
      3.1.4. Samoocena    162
      3.1.5. Wzorce osobowe    163
      3.1.6. Związki    165
      3.1.7. Symptomy niedostosowania społecznego    166
        3.1.7.1. Problemy w szkole    167
        3.1.7.2. Nieprzestrzeganie przepisów porządkowych i prawa    167
        3.1.7.3. Łamanie umów i ustaleń oraz nakazów i zakazów rodziców i opiekunów    167
        3.1.7.4. Palenie papierosów    168
        3.1.7.5. Picie alkoholu    169
        3.1.7.6. Narkotyki    171
        3.1.7.7. Kradzieże    172
        3.1.7.8. Świadczenie/oferowanie płatnych usług seksualnych    172
    3.2. Seksualność nastolatków    173
      3.2.1. Dojrzewanie    173
        3.2.1.1. Przejawy dojrzewania psychoseksualnego    173
      3.2.2. Inicjacja seksualna    175
      3.2.3. Aktywność seksualna nastolatków    183
        3.2.3.1. Formy aktywności seksualnej    183
        3.2.3.2. Doświadczenia homoseksualne    185
        3.2.3.3. Metody antykoncepcyjne    189
        3.2.3.4. Kontakty seksualne poza stałym partnerem seksualnym    192
        3.2.3.5. Ocena własnych doświadczeń związanych z seksem w porównaniu z rówieśnikami    194
        3.2.3.6. Doświadczenia związane z pornografi ą    195
    3.3. Poglądy na tematy związane z seksualnością    200
      3.3.1. Stosunek do wybranych norm obyczajowych    200
      3.3.2. Stosunek do homoseksualności    203
      3.3.3. Stosunek do pornografi i    204
      3.3.4. Stosunek do prostytucji    208
    3.4. Podsumowanie    210
  Rozdział 4. Seksualność ludzi dorosłych    215
    4.1. Charakterystyka badanych    217
      4.1.1. Związki formalne i nieformalne    217
      4.1.2. Relacje z partnerem    223
      4.1.3. Częstotliwość wykonywania badań profi laktycznych przez kobiety    226
      4.1.4. Częstotliwość wykonywania badań profi laktycznych przez mężczyzn    228
      4.1.5. Samopoczucie psychiczne    229
      4.1.6. Zadowolenie z życia seksualnego i sprawności seksualnej    230
    4.2. Aktywność seksualna ludzi dorosłych    234
      4.2.1. Rola seksu w życiu ludzi dorosłych    234
      4.2.2. Zachowania seksualne    235
        4.2.2.1. Inicjacja seksualna    235
        4.2.2.2. Liczba partnerów seksualnych    236
        4.2.2.3. Częstotliwość i okoliczności kontaktów seksualnych    236
        4.2.2.4. Przeżywanie orgazmu    239
      4.2.3. Formy aktywności seksualnej    240
      4.2.4. Kontakty homoseksualne    245
        4.2.4.1. Pociąg seksualny do osób tej samej płci    245
        4.2.4.2. Podejmowanie kontaktów homoseksualnych    246
        4.2.4.3. Orientacja seksualna    247
      4.2.5. Kontakty seksualne poza stałym związkiem    248
      4.2.6. Stosowanie metod antykoncepcyjnych    251
        4.2.6.1. Stosowanie prezerwatyw    254
      4.2.7. Obawy związane z aktywnością seksualną    258
      4.2.8. Trudności związane z uprawianiem seksu    261
      4.2.9. Ocena związku z partnerem/partnerką    263
    4.3. Poglądy na tematy związane z seksualnością    267
      4.3.1. Poglądy na temat życia seksualnego    267
      4.3.2. Poglądy na temat masturbacji    277
      4.3.3. Postawy wobec mniejszości seksualnych    279
    4.4. Podsumowanie    282
  Rozdział 5. Seksualność osób po 50 roku życia    287
    5.1. Charakterystyka badanych    289
      5.1.1. Związki formalne i nieformalne    289
      5.1.2. Charakterystyka związków ze stałym partnerem    292
      5.1.3. Zdrowie i kondycja psychofi zyczna    298
      5.1.4. Częstotliwość wykonywania badań profi laktycznych przez kobiety    299
      5.1.5. Częstotliwość wykonywania badań profi laktycznych przez mężczyzn    302
      5.1.6. Samopoczucie    303
      5.1.7. Samoocena i ocena swojego życia    304
    5.2. Aktywność seksualna dorosłych po 50 roku życia    306
      5.2.1. Rola seksu w życiu ludzi w wieku 50 lat i więcej    306
      5.2.2. Aktywność seksualna    306
      5.2.3. Zmniejszenie zainteresowania seksem    311
      5.2.4. Formy aktywności seksualnej    312
        5.2.4.1. Masturbacja    312
        5.2.4.2. Formy aktywności towarzyszące stosunkom seksualnym    314
      5.2.5. Kontakty homoseksualne    315
      5.2.6. Kontakty seksualne poza stałym związkiem    316
      5.2.7. Stosowanie prezerwatywy    317
      5.2.8. Obawy związane z aktywnością seksualną    319
      5.2.9. Trudności związane z uprawianiem seksu    322
      5.2.10. Ocena sprawności seksualnej u mężczyzn w zależności od wieku    326
      5.2.11. Problemy kobiet związane z przekwitaniem    326
        5.2.11.1. Miesiączkowanie    326
        5.2.11.2. Problemy związane z życiem seksualnym    327
        5.2.11.3. Charakterystyka kobiet, które stosują lub stosowały terapię opóźniającą lub łagodzącą objawy klimakterium    330
      5.2.12. Ocena związku z partnerem/partnerką    332
      5.2.13. Potrzeba bycia z młodszą osobą w związku    337
    5.3. Poglądy na tematy związane z seksualnością    338
      5.3.1. Poglądy na temat różnych aspektów życia seksualnego    338
      5.3.2. Poglądy i postawy dotyczące życia intymnego ludzi dojrzałych    350
      5.3.3. Przekonania dotyczące homoseksualności    365
    5.4. Seks w sanatoriach    368
      5.4.1. Charakterystyka osób badanych    368
      5.4.2. Cele przyjazdu do sanatorium i stopień ich osiągnięcia    370
      5.4.3. Relacje interpersonalne w sanatorium    371
      5.4.4. Aktywność seksualna w sanatorium    374
    5.5. Podsumowanie    376
  Część III 381
  Różne barwy seksualności 381
  Rozdział 6. Seksualność osób o orientacji homoseksualnej    385
    6.1. Seksualność mężczyzn mających seks z mężczyznami    386
      6.1.1. Charakterystyka osób badanych    386
        6.1.1.1. Cechy społeczno-demografi czne    386
        6.1.1.2. Dojrzewanie i młodość    390
        6.1.1.3. Pragnienia i wartości    393
        6.1.1.4. Samoocena różnych aspektów swojego życia oraz kondycja psychofi zyczna    397
        6.1.1.5. Używanie substancji psychoaktywnych    399
        6.1.1.6. Uprawianie sportu i dbałość o atrakcyjność fizyczną    400
        6.1.1.7. Wiedza i przekonania dotyczące infekcji przenoszonych drogą płciową    403
      6.1.2. Aktywność seksualna    405
        6.1.2.1. Historia dojrzewania płciowego i życia seksualnego badanych    405
        6.1.2.2. Tożsamość seksualna i wychodzenie z ukrycia (coming out)    410
        6.1.2.3. Doświadczenia i zachowania seksualne mężczyzn mających seks z mężczyznami    415
        6.1.2.4. Kontakty seksualne z kobietami    430
        6.1.2.5. Trudności i problemy związane z uprawianiem seksu    432
        6.1.2.6. Próba typologii wzorów zachowań seksualnych    433
        6.1.2.7. Relacje z otoczeniem i doznana dyskryminacja    434
        6.1.2.8. Pozaseksualne kontakty ze społecznością mężczyzn MSM    435
      6.1.3. Poglądy na tematy związane z seksualnością    438
        6.1.3.1. Opinie na temat zachowań seksualnych w miejscach publicznych    438
        6.1.3.2. Poglądy na temat uregulowań prawnych dotyczących par jednopłciowych    439
        6.1.3.3. Opinie na temat opieki zdrowotnej dla mężczyzn mających seks z mężczyznami    441
        6.1.3.4. Podsumowanie    442
    6.2. Seksualność kobiet homoseksualnych    442
      6.2.1. Charakterystyka osób badanych    442
        6.2.1.1. Wspomnienia z dzieciństwa    443
        6.2.1.2. Obecne relacje z rodziną    443
        6.2.1.3. Religia i wiara    444
        6.2.1.4. Funkcjonowanie w pracy i przestrzeni publicznej    445
      6.2.2. Uświadomienie, aktywność i doświadczenia seksualne    446
        6.2.2.1. Uświadomienie seksualne    446
        6.2.2.2. Kształtowanie tożsamości seksualnej    447
        6.2.2.3. Wychodzenie z ukrycia    449
        6.2.2.4. Aktywność seksualna    450
        6.2.2.5. Bezpieczeństwo w seksie    453
      6.2.3. Rola internetu i innych mediów w życiu kobiet homoseksualnych    454
      6.2.4. Społeczność kobiet homoseksualnych    456
    6.3. Podsumowanie    459
  Rozdział 7. Seks a internet    465
    7.1. Charakterystyka badanych internautów    467
      7.1.1. Cechy społeczno-demografi czne osób badanych    467
    7.2. Korzystanie z internetu    472
    7.3. Znajomości w internecie    477
    7.4. Seks w internecie    487
      7.4.1. Rozmowy o seksie    487
      7.4.2. Konsekwencje seksu w internecie    489
      7.4.3. Spotkania w „realu”    490
      7.4.4. Internet jako źródło wiedzy o seksie    493
      7.4.5. Oglądanie materiałów erotycznych i pornografi cznych w internecie    493
      7.4.6. Ukrywanie aktywności internetowej przed bliskimi    497
      7.4.7. Akcesoria erotyczne kupowane przez internet    498
      7.4.8. Płatny seks w internecie    498
      7.4.9. Korzystanie z internetu przez mężczyzn mających seks z mężczyznami    500
    7.5. Podsumowanie    501
  Rozdział 8. Seksualność w dobie zagrożeń pandemią HIV/AIDS    507
    8.1. Wiedza na temat HIV/AIDS    508
      8.1.1. Wiedza dotycząca dróg zakażenia HIV i sposobów jego uniknięcia u osób w wieku 15−49 lat    510
      8.1.2. Poziom wiedzy o HIV/AIDS u osób w wieku 15−49 lat określony według zaleceń WHO/UNAIDS    512
      8.1.3. Wiedza o HIV/AIDS u osób po 50 roku życia    513
      8.1.4. Wiedza o HIV/AIDS u mężczyzn mających seks z mężczyznami    514
      8.1.5. Wiedza o HIV/AIDS u kobiet świadczących usługi seksualne    515
      8.1.6. Wiedza młodzieży i nauczycieli o HIV/AIDS    515
    8.2. Testowanie w kierunku HIV/AIDS    520
      8.2.1. Testowanie wśród osób w wieku 15−49 lat    523
      8.2.2. Testowanie w innych grupach osób    527
    8.3. Seksualność osób żyjących z HIV/AIDS    532
    8.4. Postawy wobec osób żyjących z HIV/AIDS    544
    8.5. Podsumowanie    549
  Rozdział 9. Prostytucja dorosłych    553
    9.1. Skala zjawiska prostytucji    558
    9.2. Kobiety świadczące usługi seksualne i ich praca    560
      9.2.1. Wyniki badań ilościowych    560
        9.2.1.1. Cechy społeczno-demografi czne kobiet świadczących usługi seksualne    561
        9.2.1.2. Stosunek do wykonywanej pracy w charakterze prostytutek    563
        9.2.1.3. Warunki pracy kobiet zatrudnionych w sektorze usług seksualnych    565
        9.2.1.4. Przymus świadczenia usług    566
        9.2.1.5. Świadczenie usług seksualnych poza granicami Polski    566
        9.2.1.6. Zarobki kobiet świadczących usługi seksualne    567
      9.2.2. Wyniki badań jakościowych    569
        9.2.2.1. Opinie kobiet oferujących płatne usługi seksualne    569
        9.2.2.2. Opinie klientów korzystających z płatnych usług oferowanych przez prostytutki    571
        9.2.2.3. Opinie przedstawicieli organizacji pozarządowych i policji    574
        9.2.2.4. Opinie „opiekunów” prostytutek    579
    9.3. Klienci usług seksualnych    582
      9.3.1. Wyniki badań ilościowych    582
        9.3.1.1. Liczba klientów    582
        9.3.1.2. Cechy społeczno-demografi czne klientów    583
      9.3.2. Wyniki badań jakościowych    586
        9.3.2.1. Opinie badanych prostytutek    586
        9.3.2.2. Opinie klientów kobiet świadczących usługi seksualne    586
        9.3.2.3. Opinie przedstawicieli organizacji pozarządowych i policji    589
        9.3.2.4. Opinie „opiekunów” prostytutek    590
    9.4. Kupowanie i świadczenie usług seksualnych przez mężczyzn mających seks z mężczyznami    591
      9.4.1. Kupowanie usług seksualnych    591
      9.4.2. Świadczenie usług seksualnych przez MSM    592
    9.5. Podsumowanie    594
  Rozdział 10. Przemoc seksualna    599
    10.1. Przemoc seksualna wśród młodzieży    601
      10.1.1. Postawy młodzieży wobec przemocy seksualnej    601
      10.1.2. Uczniowie jako ofi ary przemocy    606
      10.1.3. Uczniowie jako sprawcy przemocy    618
    10.2. Prostytucja i pornografi a dziecięca    622
      10.2.1. Skala zjawiska (rozpowszechnienie prostytucji i pornografi i dziecięcej – opinie uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych)    623
      10.2.2. Obraz zjawiska prostytucji i pornografi i dziecięcej (opinie osób nieletnich świadczących usługi seksualne)    626
        10.2.2.1. Charakterystyka osób badanych    627
        10.2.2.2. Wiedza na temat seksualności    637
        10.2.2.3. Poglądy na tematy związane z seksualnością    639
        10.2.2.4. Kontakty seksualne    641
        10.2.2.5. Doświadczenia przemocy seksualnej    644
        10.2.2.6. Świadczenie usług seksualnych    646
        10.2.2.7. Stosowanie środków antykoncepcyjnych    656
        10.2.2.8. Wykorzystanie młodych osób do pornografi i i prostytucji    656
        10.2.2.9. Potrzeba wsparcia    657
    10.3. Przemoc seksualna wśród dorosłych    658
    10.4. Podsumowanie    664
  Część IV 669
  Zamiast zakończenia 669
  Rozdział 11. Obraz seksualności Polaków    673
    11.1. Postawy wobec seksu osób w wieku 18–49 lat    673
      11.1.1. Segment 1: purytanie    675
      11.1.2. Segment 2: partnerzy    679
      11.1.3. Segment 3: pasywni    682
      11.1.4. Segment 4: hedoniści    686
      11.1.5. Segment 5: abstynenci    691
    11.2. Zadowolenie z życia seksualnego osób w wieku 18–49 lat    694
      11.2.1. Zadowolenie z życia seksualnego a uznawane wartości i ocena jakości życia    694
      11.2.2. Zadowolenie z życia seksualnego a związki z partnerem    697
      11.2.3. Zadowolenie z życia seksualnego a formy aktywności seksualnej    698
    11.3. Seksualność a związki    702
    11.4. Podsumowanie    710
  Rozdział 12. Edukacja seksualna    717
    12.1. Edukacja seksualna dzieci i młodzieży w opiniach osób w wieku 18–49 lat    721
      12.1.1. Rozmowa z rodzicami na tematy związane z seksualnością    721
      12.1.2. Źródła informacji na tematy związane z seksualnością    723
      12.1.3. Opinie dotyczące potrzeby edukacji seksualnej w szkole i jej realizacja    724
    12.2. Opinie uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczące zajęć „wychowanie do życia w rodzinie”    727
      12.2.1. Zadania i tematyka zajęć „wychowanie do życia w rodzinie”    727
      12.2.2. Opinie na temat realizacji zajęć „wychowanie do życia w rodzinie”    732
      12.2.3. Ocena przygotowania nauczycieli wychowania do życia w rodzinie    733
    12.3. Nauczyciele wobec edukacji seksualnej (opinie nauczycieli przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”)    734
      12.3.1. Poglądy nauczycieli wychowania do życia w rodzinie dotyczące seksualności człowieka    735
      12.3.2. Kwalifi kacje nauczycieli przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”    738
      12.3.3. Program przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie”    739
      12.3.4. Realizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie    744
    12.4. Podsumowanie    751
  Rozdział 13. Seksualność Polaków 2011    757
    13.1. Aktywność seksualna    757
      13.1.1. Masturbacja    757
      13.1.2. Inicjacja seksualna    758
      13.1.3. Kontakty oralne    759
      13.1.4. Kontakty analne    760
      13.1.5. Kontakty homoseksualne    760
      13.1.6. Zwyczaje seksualne    761
    13.2. Relacje w związkach i życie w pojedynkę    763
    13.3. Zdrowie seksualne    765
    13.4. Przemoc seksualna    768
    13.5. Płatne usługi seksualne    769
    13.6. Seks a internet    769
    13.7. Poglądy na tematy związane z seksualnością    770
    13.8. Podsumowanie    774
  Bibliografia    775
  Projekty krajowe    781
  Projekty międzynarodowe    783
  Polish research projects    784
  International research projects    784
  Spis tabel    785
  Spis rysunków    793
  Spis wykresów    795
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia