Onkologia okulistyczna

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

209,30  299,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

209,30299,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ponad pół tysiąca stron aktualnej i specjalistycznej wiedzy. Wybitni specjaliści w sposób kompleksowy omawiają m.in. wszystkie przypadki nowotworowe związane z narządem wzroku, dostępne formy terapii oraz prognozowanie efektów stosowanego leczenia. Przedstawiają histopatologię od metodyki, genetyki, immunologii po badania histochemiczne. Całość uzupełniają liczne ryciny. Unikatowa propozycja dla okulistów, onkologów, chirurgów onkologicznych, radioterapeutów i studentów wiążących swoją przyszłość z tymi specjalizacjami. Publikacja dostępna również w języku angielskim.


Liczba stron576
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5891-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów XIV
  1. Historia radioterapii guzów gałki ocznej w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska 1
  2. Aspekty genetyczne nowotworów oka – Jakub Khzouz, Sarah E. Coupland 11
  Wstęp    11
  Nowotwory złośliwe powieki    11
    Rak podstawnokomórkowy    11
    Rak gruczołu łojowego    13
    Rak z komórek Merkla    14
  Nowotwory spojówki    15
    Rak kolczystokomórkowy spojówki i zmiany przednowotworowe    15
    Czerniak spojówki    17
    Chłoniaki spojówki    18
  Wewnątrzgałkowe nowotwory złośliwe    19
    Nabłoniak rdzeniakowy    19
    Siatkówczak (retinoblastoma)    20
    Czerniak błony naczyniowej oka    22
    Chłoniak siatkówki i ciała szklistego    24
  Podsumowanie    24
  3. Immunologia nowotworów oka – Martine J. Jager, Jinfeng Cao 27
  Wstęp    27
  Inhibitory punktów kontrolnych    28
  Czerniak błony naczyniowej (uveal melanoma): działanie inhibitorów punktów kontrolnych    29
  Inne metody leczenia    29
  Obecność stanu zapalnego w UM    29
  Porównania fenotyp-genotyp    30
  Porównanie UM z innymi guzami    31
  Czerniak spojówki (conjunctival melanoma, CM)    31
  Działania uboczne terapii    32
  Wnioski    33
  4. Postępowanie w guzach powiek – Joshua Ford, Bita Esmaeli 35
  Wstęp    35
  Przegląd nowotworów powieki    36
    Rak podstawnokomórkowy (basal cell carcinoma, BCC)    36
    Rak kolczystokomórkowy (squamous cell carcinoma, BCC)    37
    Rak łojowy (sebaceous carcinoma, SebC)    37
    Rak gruczołu potowego okolic oczu    38
    Rak z komórek Merkla (Merkel cell carcinoma, MCC)    39
    Złośliwy rak mieszka    39
    Czerniak powieki    39
  System klasyfikacji nowotworów złośliwych oka według American Joint
  Committee on Cancer Staging (TNM)    40
  Leczenie chirurgiczne    41
    Rak podstawnokomórkowy (basal cell carcinoma, BCC)    41
    Rak kolczystokomórkowy (squamous cell carcionoma, SCC) i rak łojowy (sebaceous cell carcinoma, SebC)    41
    Czerniak powieki    41
    Rak z komórek Merkla (Merkel cell carcinoma, MCC)    41
  Biopsja węzła wartowniczego (sentinel lymph node biopsy, SLNB)    42
  Leczenie uzupełniające    42
    Leczenie miejscowe – imikwimod (Aldara)    43
    Terapie celowane    43
    Terapia celowana BRAF (wemurafenib, sorafenib,    44
    Inhibitory punktów kontrolnych (pembrolizumab, ipilimumab, nivolumab, awelumab)    44
    Inne metody leczenia (krioterapia)    45
  Podsumowanie    45
  5. Nowotwory spojówki – Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska 49
  Łagodne guzy spojówki    50
    Naczyniowe zmiany spojówek    60
    Zmiany barwnikowe    69
    Wrodzona lub nabyta melanoza spojówki    70
  Złośliwe nowotwory spojówki    76
    Śródnabłonkowe nowotwory spojówki (conjuctival squamous intraepithelial neoplasia, CIN)     76
    Rak płaskonabłonkowy spojówki    76
    Czerniak spojówki    80
    Guzy limfoidalne    90
    Guzy przerzutowe w spojówce    94
    Wtórne nowotwory spojówki    95
    Różnicowanie guzów spojówki    95
  Podsumowanie    102
  6. Guzy błony naczyniowej 105
  Torbiele tęczówki – Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska    105
  Znamiona i czerniaki błony naczyniowej – Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska    123
    Znamię tęczówki    124
    Czerniak tęczówki    140
    Przerzuty do tęczówki    161
  Guzy ciała rzęskowego – Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska    166
    Torbiel ciała rzęskowego    166
    Czerniak ciała rzęskowego    168
    Przerzuty do ciała rzęskowego    175
    Gruczolak i gruczolakorak ciała rzęskowego    175
  Guzy naczyniówki    181
    Naczyniak naczyniówki – Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska    181
    Kostniak naczyniówki – Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska    201
    Kalcyfikacje twardówkowo-naczyniówkowe – Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska    211
    Barwnikowe guzy naczyniówki – Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska, Izabella Karska-Basta    215
    Postępowanie w czerniaku ciała rzęskowego i/lub naczyniówki    277
    Postępowanie w czerniaku ciała rzęskowego i/lub naczyniówki    277
    Leczenie chirurgiczne – Bożena Romanowska-Dixon, Agnieszka Kubicka-Trząska    277
    Endoresekcja czerniaka naczyniówki – Agnieszka Kubicka-Trząska    277
    Egzoresekcja – Bożena Romanowska-Dixon    282
    Enukleacja – Bożena Romanowska-Dixon, Agnieszka Kubicka-Trząska    285
    Radioterapia – Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska    295
    Przewidywanie rozwoju przerzutów odległych w czerniaku naczyniówki – Bertil Damato    314
  Wewnątrzgałkowe przerzuty nowotworowe – Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska    318
  Wprowadzenie    318
  Rozpoznanie    319
  Leczenie    320
  Przykłady przerzutów wewnątrzgałkowych    321
  Białaczka – Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska    340
  7. Diagnostyka różnicowa guzów błony naczyniowej – Barbara Jakubowska, Bożena Romanowska-Dixon, Izabella Karska-Basta 349
  Optyczna koherentna tomografia w różnicowaniu guzów błony naczyniowej    355
  Zmiany imitujące obecność czerniaka błony naczyniowej    363
  Angiografia indocyjaninowa w diagnostyce różnicowej guzów błony naczyniowej    367
  8. Guzy siatkówki 371
  Naczyniaki siatkówki – Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska    371
  Glejowe guzy siatkówki – Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska    386
  Siatkówczak – Joanna Kobylarz, Bożena Romanowska-Dixon    410
    Wprowadzenie    410
    Patogeneza    410
    Objawy    410
    Diagnostyka    412
    Obraz kliniczny    415
    Klasyfikacja    417
    Leczenie    419
    Postępowanie po leczeniu    423
    Profilaktyka    424
    Podsumowanie    425
    Chemioterapia dotętnicza w leczeniu siatkówczaka – Christina Stathopoulos, Carol L. Shields    425
  Wrodzony przerost RPE (CHRPE) – Bożena Romanowska-Dixon, Barbara Jakubowska    432
  9. Chłoniaki wewnątrzgałkowe – Agnieszka Kubicka-Trząska 459
  Epidemiologia, podział i charakterystyka kliniczna    459
  Diagnostyka    462
    Badania obrazowe w chłoniaku wewnątrzgałkowym    463
  Leczenie    466
  Rokowanie    468
  10. Nowotwory oczodołu o lokalizacji zagałkowej – Jacek Składzień 471
  Anatomia oczodołu    471
  Diagnostyka guzów oczodołu    475
    Diagnostyka i rozpoznanie guzów oczodołu    477
    Obrazowanie    478
    Wywiad    478
  Wybrane schorzenia oczodołu o lokalizacji zagałkowej    479
    Torbiel skórzasta oczodołu, torbiel naskórkowa i torbiel rozwojowa oczodołu    479
    Naczyniak jamisty oczodołu    479
    Naczyniak włosowaty    480
    Naczyniak limfatyczny oczodołu (malformacja żylno-limfatyczna, naczyniowy hamartoma)    480
    Idiopatyczny pseudoguz oczodołu    481
    Gwiaździak (glejak, astrocytoma)    481
    Oponiak nerwu wzrokowego    482
    Choroby narządu łzowego    483
    Przerzuty guzów oczodołu    483
  Leczenie operacyjne    484
    Podsumowanie – zasadnicze sposoby dotarcia do guzów    491
    Wypatroszenie oczodołu (egzenteracja)    491
  Rehabilitacja po zabiegach operacyjnych    492
  11. Radioterapia nowotworów gałki ocznej i oczodołu – Beata Sas-Korczyńska 497
  Radioterapia – charakterystyka    497
    Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią    497
    Energia i dawka    500
    Skutki biologiczne    500
    Frakcjonowanie dawki    501
    Radioterapia wiązkami zewnętrznymi (EBRT)    502
    Brachyterapia    504
  Rola radioterapii w leczeniu chorych na nowotwory gałki ocznej i oczodołu    506
    Obszar i techniki radioterapii    506
    Dawka radioterapii    508
  Objawy uboczne radioterapii nowotworów oczodołu i gałki ocznej    509
    Zapalenie skóry powiek    510
    Zapalenie spojówek    510
    Zespół suchego oka    511
    Objawy uboczne w rogówce (keratopatia)    511
    Zaćma    511
    Objawy uboczne w tęczówce    512
    Objawy uboczne w siatkówce (retinopatia)    512
    Neuropatia nerwu wzrokowego    512
    Objawy uboczne w twardówce    512
    Podsumowanie    512
  12. Przygotowanie materiału do badania histopatologicznego zmian w obrębie oczodołu – Jolanta Orłowska-Heitzman 515
  13. Patologia guzów oczodołu – Dariusz Adamek 519
  Uwagi wstępne    519
  Zmiany nienowotworowe oczodołu    521
  Najczęstsze typy nowotworów oczodołu i zmian guzopodobnych    523
    Nowotwory nerwu wzrokowego i jego osłonek    523
    Nowotwory nerwów obwodowych i inne nowotwory neurogenne    526
    Nowotwory pochodne tkanki mięśniowej, tłuszczowej, fibrohistiocytarne i inne nowotwory mezenchymalne    529
    Nowotwory i nowotworopodobne zmiany tkanki kostnej i chrzęstnej    530
    Nowotwory oraz inne rozrosty układu chłonnego, krwiotwórczego i histiocytów    532
    Złośliwe nowotwory wtórne i przerzutowe    537
  14. Modele eksperymentalne badania przerzutowania czerniaka błony naczyniowej – Martyna Elas 541
  Kultury komórkowe i agregaty komórek nowotworowych    541
  Modele zwierzęce    542
    CAM    543
    Danio pręgowany (zebrafish)    543
    Szczur, mysz i chomik    546
    Królik    546
  Modele transgeniczne czerniaka błony naczyniowej    547
  Wnioski    548
  Skorowidz    551
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia