Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym

-20%

Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Badanie podłużne uczniów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,6019,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Rozwój teorii umysłu u dzieci
Indywidualne i społeczne czynniki wpływające na rozwój teorii umysłu u dzieci
Teoria umysłu u dzieci bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnością
Rozwój teorii umysłu u dzieci a formy kształcenia
Funkcjonowanie społeczno-poznawcze dzieci w szkołach a rozwój teorii umysłu
Indywidualne i rodzinne uwarunkowania rozwoju teorii umysłu u dzieci


Liczba stron288
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20460-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     9
  1. Rozwój teorii umysłu u dzieci     11
    1.1. Teoria umysłu – wprowadzenie pojęcia     12
    1.2. Kierunki badań poprzedzające rozważania nad teorią umysłu     14
      1.2.1. Przyjmowanie perspektywy     15
      1.2.2. Percepcja – innych ludzi i siebie samego     16
      1.2.3. Atrybucje     16
      1.2.4. Metapoznanie i epistemologia     17
      1.2.5. Związki między ludźmi     18
      1.2.6. Podsumowanie     18
    1.3. Poznawcze koncepcje kształtowania się teorii umysłu     19
    1.4. Rozwojowy charakter teorii umysłu     22
    1.5. Podsumowanie     37
  2. Indywidualne i społeczne czynniki wpływające na rozwój teorii umysłu u dzieci     38
    2.1. Czynniki indywidualne wpływające na rozwój teorii umysłu u dzieci o typowym rozwoju     40
      2.1.1. Rozwój teorii umysłu u dzieci a umiejętności językowe     40
      2.1.2. Rozwój teorii umysłu u dzieci a umiejętności i kompetencje społeczne    43
      2.1.3. Rozwój teorii umysłu u dzieci a funkcje wykonawcze     48
      2.1.4. Rozwój teorii umysłu u dzieci a inne czynniki indywidualne     51
    2.2. Czynniki środowiskowe wpływające na rozwój teorii umysłu u dzieci     57
      2.2.1. Środowisko rodzinne a rozwój teorii umysłu u dzieci o typowym rozwoju    57
        2.2.1.1. Style wychowawcze w rodzinie a rozwój teorii umysłu u dzieci     57
        2.2.1.2. Status społeczno-ekonomiczny rodziny a rozwój teorii umysłu u dzieci     61
        2.2.1.3. Interakcje rodzice–dziecko a rozwój teorii umysłu u dzieci     64
      2.2.2. Środowisko szkolne a rozwój teorii umysłu u dzieci     67
        2.2.2.1. Klimat szkoły i klasy a rozwój teorii umysłu u dzieci     71
        2.2.2.2. Rola rówieśników w rozwoju teorii umysłu u dzieci     75
        2.2.2.3. Rola osoby nauczyciela w rozwoju teorii umysłu u dzieci .80
        2.2.2.4. Efektywność edukacji niesegregacyjnej i segregacyjnej względem poznawczego i społecznego funkcjonowania uczniów a rozwój ich teorii umysłu     87
    2.3. Podsumowanie     93
  3.Teoria umysłu u dzieci bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnością     95
    3.1. Rozwój teorii umysłu u dzieci bez niepełnosprawności     96
    3.2. Rozwój teorii umysłu u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i specyficznymi zaburzeniami rozwoju języka     100
    3.3. Rozwój teorii umysłu u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną     103
    3.4. Rozwój teorii umysłu u dzieci z uszkodzeniem słuchu     107
    3.5. Podsumowanie     111
   4. Metodologia badania     113
    4.1. Cele badania i problemy badawcze    113
    4.2. Hipotezy     116
    4.3. Uczestnicy badania     121
    4.4. Narzędzia wykorzystane w badaniu     125
      4.4.1. Dane pochodzące od dzieci     125
        4.4.1.1. Teoria umysłu     125
        4.4.1.2. Samoocena umiejętności społecznych i kontaktów z rówieśnikami     136
        4.4.1.3. Klimat klasy     138
        4.4.1.4. Integracja ze szkołą i z rówieśnikami     139
        4.4.1.5. Umiejętności szkolne     140
      4.4.2. Dane pochodzące od rodziców     142
        4.4.2.1. Teoria umysłu u dzieci     142
        4.4.2.2. Style wychowawcze rodziców     146
        4.4.2.3. Dane demograficzne     147
      4.4.3. Dane pochodzące od nauczycieli     147
    4.5. Procedura badania     148
  5. Rozwój teorii umysłu u dzieci a formy kształcenia     150
    5.1. Rozwój teorii umysłu u dzieci oceniany za pomocą testów wykonaniowych     150
    5.2. Rozwój teorii umysłu u dzieci oceniany za pomocą testów wykonaniowych a formy kształcenia     152
      5.2.1. Rozwój teorii umysłu oceniany za pomocą testów wykonaniowych a formy kształcenia w grupie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim     153
      5.2.2. Rozwój teorii umysłu oceniany za pomocą testów wykonaniowych a formy kształcenia w grupie dzieci z uszkodzeniem słuchu     154
      5.2.3. Rozwój teorii umysłu oceniany za pomocą testów wykonaniowych a formy kształcenia w grupie dzieci bez niepełnosprawności     156
    5.3. Rozwój teorii umysłu u dzieci z perspektywy rodziców     157
    5.4. Rozwój teorii umysłu u dzieci oceniany przez rodziców, a formy kształcenia     158
      5.4.1. Rozwój teorii umysłu oceniany przez rodziców a formy kształcenia w grupie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim     159
      5.4.2. Rozwój teorii umysłu oceniany przez rodziców a formy kształcenia w grupie dzieci z uszkodzeniem słuchu     160
      5.4.3. Rozwój teorii umysłu oceniany przez rodziców a formy kształcenia w grupie dzieci bez niepełnosprawności     160
    5.5. Podsumowanie i wnioski     161
  6. Funkcjonowanie społeczno-poznawcze dzieci w szkołach a rozwój teorii umysłu     166
    6.1. Klimat klasy postrzegany przez dzieci     166
      6.1.1. Klimat klasy a formy kształcenia w grupie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim     168
      6.1.2. Klimat klasy a formy kształcenia w grupie dzieci z uszkodzeniem słuchu     169
      6.1.3. Klimat klasy a formy kształcenia w grupie dzieci bez niepełnosprawności     169
    6.2. Samoocena kontaktów z rówieśnikami     170
      6.2.1. Samoocena kontaktów z rówieśnikami a formy kształcenia w grupie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim     172
      6.2.2. Samoocena kontaktów z rówieśnikami a formy kształcenia w grupie dzieci z uszkodzeniem słuchu     172
      6.2.3. Samoocena kontaktów z rówieśnikami a formy kształcenia w grupie dzieci bez niepełnosprawności     173
    6.3. Subiektywna integracja uczniów ze szkołą     174
      6.3.1. Subiektywna integracja społeczna uczniów     174
        6.3.1.1. Subiektywna integracja społeczna a formy kształcenia w grupie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim     175
        6.3.1.2. Subiektywna integracja społeczna a formy kształcenia w grupie dzieci z uszkodzeniem słuchu     176
        6.3.1.3. Subiektywna integracja społeczna a formy kształcenia w grupie dzieci bez niepełnosprawności     176
      6.3.2. Subiektywna integracja emocjonalna uczniów     177
        6.3.2.1. Subiektywna integracja emocjonalna a formy kształcenia w grupie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim    178
        6.3.2.2. Subiektywna integracja emocjonalna a formy kształcenia w grupie dzieci z uszkodzeniem słuchu .    179
        6.3.2.3. Subiektywna integracja emocjonalna a formy kształcenia w grupie dzieci bez niepełnosprawności     179
      6.3.3. Subiektywna integracja motywacyjna uczniów     180
        6.3.3.1. Subiektywna integracja motywacyjna a formy kształcenia w grupie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim    182
        6.3.3.2. Subiektywna integracja motywacyjna a formy kształcenia w grupie dzieci z uszkodzeniem słuchu     182
        6.3.3.3. Subiektywna integracja motywacyjna a formy kształcenia w grupie dzieci bez niepełnosprawności     183
    6.4. Szkolne predyktory rozwoju teorii umysłu u uczniów     184
    6.5. Umiejętności szkolne uczniów     185
      6.5.1. Umiejętności matematyczne uczniów     185
        6.5.1.1. Umiejętności matematyczne a formy kształcenia w grupie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim     187
        6.5.1.2. Umiejętności matematyczne a formy kształcenia w grupie dzieci z uszkodzeniem słuchu     188
        6.5.1.3. Umiejętności matematyczne a formy kształcenia w grupie dzieci bez niepełnosprawności     188
      6.5.2. Umiejętności językowe uczniów     189
        6.5.2.1. Umiejętności językowe a formy kształcenia w grupie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim     190
        6.5.2.2. Umiejętności językowe a formy kształcenia w grupie dzieci z uszkodzeniem słuchu     191
        6.5.2.3. Umiejętności językowe a formy kształcenia w grupie dzieci bez niepełnosprawności     192
      6.5.3. Umiejętności szkolne a rozwój teorii umysłu     192
        6.5.3.1. Umiejętności szkolne a rozwój teorii umysłu w grupie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim     193
        6.5.3.2. Umiejętności szkolne a rozwój teorii umysłu w grupie dzieci z uszkodzeniem słuchu     194
        6.5.3.3. Umiejętności szkolne a rozwój teorii umysłu w grupie dzieci bez niepełnosprawności     194
    6.6. Podsumowanie i wnioski     195
  7. Indywidualne i rodzinne uwarunkowania rozwoju teorii umysłu u dzieci     202
    7.1. Indywidualne uwarunkowania rozwoju teorii umysłu u dzieci     202
      7.1.1. Umiejętności społeczne badanych dzieci     203
        7.1.1.1. Umiejętności społeczne a formy kształcenia w grupie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim     204
        7.1.1.2. Umiejętności społeczne a formy kształcenia w grupie dzieci z uszkodzeniem słuchu     205
        7.1.1.3. Umiejętności społeczne a formy kształcenia w grupie dzieci bez niepełnosprawności     205
      7.1.2. Indywidualne predyktory rozwoju teorii umysłu u dzieci     206
    7.2. Rodzinne uwarunkowania rozwoju teorii umysłu u dzieci     207
      7.2.1. Ogólna charakterystyka środowiska rodzinnego badanych dzieci     208
      7.2.2. Style wychowawcze rodziców badanych dzieci     211
      7.2.3. Rodzinne predyktory rozwoju teorii umysłu u dzieci     212
    7.3. Podsumowanie i wnioski     214
  Zakończenie     218
  Bibliografia     226
  Załączniki     266
    Załącznik 1     266
    Załącznik 2     269
    Załącznik 3     274
    Załącznik 4     276
    Załącznik 5     277
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia