Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach życiowych uchodźczyń

-20%

Przemoc ze strony najbliższych w doświadczeniach życiowych uchodźczyń

Analiza kryminologiczna

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,80  36,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

28,8036,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka Witolda Klausa jest niezwykle interesującą próbą przedstawienia problemu przemocy domowej wobec kobiet z perspektywy multikulturowej. Próbą zdecydowanie udaną. Książka zawiera nie tylko opis problemu, lecz także jego uwarunkowań i konsekwencji. Autor wykazuje również jak skomplikowanym zagadnieniem jest stworzenie systemu skutecznej reakcji społecznej, gdy mamy do czynienia z problemami silnie związanymi ze zróżnicowaniem kulturowym. (…) Szczególną wartością książki jest wnikliwa analiza zagadnienia przemocy wobec migrantek przeprowadzona na podstawie niezwykle bogatej literatury dotyczącej badań zagranicznych przeprowadzanych w krajach, w których populacja migrantów jest od dawna bardzo liczna. Prezentacja materiału badawczego poprzedzona jest pogłębioną analizą zagadnienia przemocy wobec kobiet w jej wielu aspektach (uwarunkowania, przejawy, reakcja społeczna). Dzięki temu podstawowy problem badawczy zyskuje niezbędną perspektywę.
Z recenzji dr hab. Anny Kossowskiej


Książka jest opracowaniem bardzo ważnym i cennym. Decyduje o tym zarówno aktualność tematu, jak i wartość naukowa tekstu zawierającego pogłębioną analizę prawnych oraz kryminologicznych aspektów zagadnienia. Na szczególne podkreślenie zasługuje logiczna struktura pracy oraz waga wyników przeprowadzonych przez Autora innowacyjnych badań empirycznych, a także trafne wnioski, zmierzające do stworzenia skutecznego systemu ochrony i wsparcia migrantek, doświadczających przemocy ze względu na płeć. Opracowanie (…) ma więc duże walory zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Jest też interesująco napisane, tak że może stać się znakomitą lekturą również dla osób interesujących się problematyką multikulturowości spoza grona specjalistów. (…) Przedstawienie metodologii badań (…) oceniam bardzo wysoko: mało, że nie budzi żadnych zastrzeżeń, to nawet – moim zdaniem – może służyć jako wzór dla innych Autorów.
Z recenzji prof. dr hab. Eleonory Zielińskiej


Witold Klaus – doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii, stypendysta Max Planck Society for the Advancement of Science oraz rządu USA, laureat II Nagrody w XLIV Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych w 2009 r., autor wielu prac z zakresu kryminologii, polityki kryminalnej, wiktymologii, praw człowieka, migracji i uchodźstwa.


Liczba stron342
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-854-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  Wykaz skrótów     9
  Słowo wstępne     11
  Rozdział    1
  O potrzebie i metodzie prowadzenia badań nad przemocą
  wobec migrantek w Polsce     13
  1. Migracje na świecie i Polska jako kraj imigracji     14
  2. Hipotezy badawcze i metodologia przeprowadzonych badań     22
  3. Używana terminologia oraz słowniczek najważniejszych pojęć     31
  Rozdział    2
  Formy i rodzaje przemocy w ujęciu kryminologicznym i prawnym     36
  1. Pojęcie przemocy w kryminologii     39
  2. Definiowanie przemocy wobec kobiet     46
  3. Specyficzne rozumienie „honoru” jako źródło przemocy wobec kobiet     51
  4. Rozumienie pojęcia „przemoc” w polskim prawie karnym     55
  5. Pojęcia „przemoc w rodzinie” oraz „znęcanie się” w polskim prawie     57
  Rozdział    3
  Migrantki doświadczające przemocy ze strony swoich partnerów
  (na przykładzie relacji kobiet z Czeczenii)     65
  1. Przemoc w rodzinach migranckich     68
  2. Przemoc wobec migrantek ze strony ich partnerów w Polsce –
  skala zjawiska     71
  3. Formy przemocy domowej
  występujące w środowisku migrantów przymusowych     79
  3.1. Przemoc fizyczna i seksualna     80
  3.2. Przemoc psychiczna     82
  3.3. Przemoc ekonomiczna     84
  3.4. Inne formy przemocy     87
  Rozdział    4
  Przyczyny występowania przemocy domowej wśród migrantów     94
  1. Pozycja kobiety w społeczeństwie czeczeńskim     96
  2. Społeczno-ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania migracji
  a przemoc w rodzinie     102
  Rozdział    5
  „Honorowe” zabójstwa kobiet     115
  1. Zagrożenie kobiet przestępstwami „honorowymi” w różnych kulturach     117
  2. Zgwałcenie jako przyczyna „honorowego” zabójstwa kobiet     125
  3. Inne przyczyny zabójstw „honorowych”     132
  4. Wykonanie zabójstwa „honorowego”     137
  Rozdział    6
  Inne formy przemocy wobec kobiet wynikające z norm zwyczajowych     140
  1. Aranżowanie małżeństw i małżeństwa z małoletnimi     141
  2. O celowości penalizacji zjawiska zmuszania do małżeństwa     146
  3. Wielożeństwo i pozycja kobiety samotnej     155
  Rozdział    7
  System ochrony kobiet przed przemocą w polskim prawie i praktyce     161
  1. Ochrona kobiet przed przemocą w polskim prawie     162
  1.1. Prawna ochrona pokrzywdzonych ze strony organów państwa
  i izolacja sprawcy od pokrzywdzonej     162
  1.2. Zespoły interdyscyplinarne i inne formy wsparcia pokrzywdzonych     170
  2. Ochrona kobiet doświadczających przemocy ze strony partnerów
  w Polsce – ocena działania funkcjonującego systemu     177
  2.1. Społeczny odbiór problemu przemocy w rodzinie     178
  2.2. Działania interwencyjne     183
  2.3. Ocena pracy służb zapewniających pomoc lub ochronę osobom
  pokrzywdzonym przemocą     188
  2.4. Zapewnienie bezpieczeństwa i wsparcia
  kobietom dotkniętym przemocą     194
  Rozdział    8
  Funkcjonowanie instrumentów ochrony i wsparcia przed przemocą
  skierowanych do migrantek     202
  1. Lokalne zespoły współdziałania i inne formy wsparcia migrantek
  doświadczających przemocy     204
  2. Wsparcie ze strony innych podmiotów – organizacje pozarządowe,
  psychologowie i ośrodki interwencji kryzysowej     210
  3. Ochrona ze strony Policji     214
  4. Nadawanie ochrony międzynarodowej
  z powodu występowania przemocy domowej     220
  5. Dobre praktyki wybranych krajów w zakresie ochrony
  i wsparcia kobiet doświadczających przemocy     224
  Rozdział    9
  Przyczyny niezgłaszania przez migrantki przypadków przemocy
  instytucjom publicznym     234
  1. Niezgłaszanie przestępstw organom ścigania jako problem społeczny     234
  2. Kulturowe uwarunkowania niezgłaszania przemocy przez cudzoziemki
  i uwikłanie w cykl przemocy     239
  3. Strukturalne przyczyny niezgłaszania przemocy przez migrantki     251
  Rozdział    10
  Cechy skutecznego systemu wsparcia dla migrantek
  doświadczających przemocy     260
  1. Jak pomagać? Podstawowe zasady budowania systemu wsparcia
  dla migrantek     261
  2. Zasada indywidualizacji i pełnego poszanowania wyborów
  osób pokrzywdzonych     264
  3. Zapewnienie schronienia i niezależności ekonomicznej     270
  4. Inne koniecznie formy wsparcia     273
  5. Rola statusu pobytowego w ochronie kobiet     278
  6. Programy prewencyjne dla mężczyzn
  i reakcja wobec sprawców przemocy     282
  7. Wzmocnienie kobiet i rola społeczności w tym procesie     287
  8. W kierunku zmiany kultury, mentalności czy zachowań?     292
  Rozdział    11
  Multikulturalizm a prawa kobiet     298
  Bibliografia     310
  Indeks nazwisk     335
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia