Efekt kameleona

-20%

Efekt kameleona

Psychologia naśladownictwa

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

29,60  37,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

29,6037,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Mówimy o papugowaniu, małpowaniu, imitowaniu zachowań, o tym, że dziecko jest kalką, kopią lub lustrzanym odbiciem rodzica. Ludzie naśladują swoje zachowania. Obserwujemy to zjawisko, patrząc na wiernych w trakcie ceremonii religijnych, dzieci na placu zabaw, żołnierzy podczas parady. Woody Allen nazwał tę hiperzdolność Leonarda Zeliga – głównego bohatera jego znakomitego filmu – efektem kameleona.


W tej książce Autor opisuje to jedno z kluczowych i fascynujących ludzkich zachowań. Zastanawia się, co nam to zachowanie daje. Pyta: Czy każdy jest społecznym kameleonem? Czy różnimy się skłonnościami do naśladowania? Czy da się „tego” nauczyć i do czegoś „to” wykorzystać? Czy naśladownictwo może być szkodliwe?


Książka ta przedstawia bardzo wszechstronny, wyczerpujący i analityczny przegląd psychologicznej literatury na temat naśladownictwa oraz jego wyznaczniko´w i konsekwencji. Jest to literatura bardzo współczesna, często dosłownie z ostatnich paru lat, zaś autor wykazuje się jej dogłębnym zrozumieniem i porusza się po niej z niezwykłą swobodą i erudycją. Książka pozwala czytelnikowi uzyskać pełną orientację we współczesnym stanie badań nad naśladownictwem i zbliżonymi zjawiskami.
prof. dr hab. Bogdan Wojciszke – fragment recenzji


Wojciech Kulesza (...) jest autorem ogromnej liczby badań, z których część opublikowana została w prestiżowych czasopismach. Można więc śmiało powiedzieć, że jest ekspertem w tej dziedzinie. Nikt w Polsce nie wie na ten temat tyle, co on. (...) I nie udałoby się znaleźć kogoś, kto jest lepszym niż Wojciech Kulesza znawcą tej tematyki. Książka zawiera przegląd potężnego materiału empirycznego. Liczba badań (...) jest imponująca. Staranność w wyszukiwaniu eksperymentów (...) budzi mój szacunek. Trudno wskazać w literaturze światowej podobną pozycję dotyczącą psychologicznej perspektywy mimikry.
prof. dr hab. Dariusz Doliński – fragmenty recenzji


Wojciech Kulesza jest wybitnym naukowcem i autorem kilku nowatorskich prac na temat wpływu naśladownictwa na ludzkie zachowanie i decyzje. Poczynione w ostatnich latach postępy w tej dziedzinie mają bez wątpienia związek z jego pracami. Drugą zaletą Wojciecha Kuleszy jest zainteresowanie badaniami terenowymi. Takie podejście w psychologii społecznej jest nadal zbyt rzadkie.
prof. Nicolas Gueguen


Wojciech Kulesza jest międzynarodowej klasy specjalistą w dziedzinie naśladownictwa i jednym z niewielu badaczy, którzy wnoszą do tej tematyki coś nowego. Jego badania odpowiadają na fundamentalne pytania o filary mimikry i sprytnie pokazują, jak mimikra sprawdza się w życiu. Wojciech nie „naśladuje” starszych badań nad naśladownictwem – twórczo je rozwija.
prof. Rick van Baaren


Prace Wojciecha Kuleszy na temat mimikry i naśladownictwa wzbogaciły naszą wiedzę na temat okoliczności, w których ludzie skutecznie tego rodzaju techniki stosują. Jego badania pokazują, że takie czynniki, jak świadomość tego, że jest się naśladowanym, atrakcyjność osoby naśladowanej znacząco wpływają na skutki mimikry. Bez jego prac w tym obszarze psychologii wiedzielibyśmy znacznie mniej o mimikrze i naśladownictwie.
prof. Scott Wiltermuth


Dr Kulesza, wykorzystując swą pokaźną wiedzę z zakresu mimikry, prowadzi fascynujące badania na temat relacji pomiędzy naśladownictwem, atrakcyjnością fizyczną i zachowaniami prospołecznymi.
prof. Tania Chartrand
twórczyni efektu kameleona


Wojciech Kulesza (ur. 1978) – doktor psychologii, pełni funkcję p.o. kierownika Katedry Psychologii Społecznej i Międzykulturowej na Uniwersytecie SWPS Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Autor wielu artykułów dotyczących efektu kameleona opublikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach. Stypendysta tygodnika Polityka. W latach 2012–2013 przebywał na Florida Atlantic University (USA). W latach 2010–2013 związany z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Liczba stron310
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-782-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  Wstęp     11
  Podziękowania     13
  Rozdział 1. Naśladownictwo w świecie zwierząt i ludzi.
  Zarys mimikry i podstawy efektu kameleona     15
  01.1. Mimikra w perspektywie świata zwierząt     15
  1.1.1. Psychologia uczenia się zwierząt     16
  01.2. Wczesne koncepcje socjologiczne     18
  01.3. Wczesne koncepcje psychologiczne     19
  01.4. Psychologia społeczna     21
  1.4.1. Naśladownictwo jako technika
  wpływu społecznego     21
  1.4.2. Naśladowanie jako podstawa uczenia     21
  01.5. Psychologia kliniczna     23
  01.6. Psychologia rozwojowa     24
  01.7. Synchronia interakcyjna, koordynacja interpersonalna
  i dopasowanie zachowania (interactional synchrony,
  interpersonal coordination, behavioral matching)     24
  01.8. Mimikra motoryczna (motor mimicry)     30
  01.9. Naśladownictwo na poziomie emocji –
  zarażanie afektywne (mood contagion)     32
  1.10. Mimikra emocjonalna     35
  1.11. Naśladowanie mowy     37
  1.12. Jednoczesne naśladownictwo mowy, zachowań, emocji –
  dynamiczna psychologia społeczna     38
  1.13. Naśladownictwo na poziomie grup –
  teoria synchronizacji     45
  Podsumowanie     49
  Rozdział 2. Fundament efektu kameleona:
  badania Tani Chartrand i Johna Bargha     51
  2.1. Eksperyment pierwszy     52
  2.2. Eksperyment drugi     55
  2.3. Eksperyment trzeci     57
  Rozdział 3. Zmienne modyfikujące tendencje
  naśladowcze     59
  3.1. Osobowość/cechy naśladowcy     59
  3.1.1. Empatia     59
  3.1.2. Obserwacyjna samokontrola     62
  3.1.3. Narcyzm     67
  3.1.4. Zależność od pola     69
  3.1.5. Lęk społeczny     73
  3.1.6. Style przywiązania    76
  3.1.7. Orientacje społeczne     79
  3.2. Stany naśladowcy     83
  3.2.1. Tendencje afiliacyjne     83
  3.2.2. Wykluczenie społeczne     89
  3.2.3. Tendencje prospołeczne i antyspołeczne     91
  3.2.4. Stany afektywne     93
  3.3. Własności osoby naśladowanej     97
  3.3.1. Atrakcyjność fizyczna     97
  3.3.2. Atrakcyjność interpersonalna –
  początkowe nastawienie     106
  3.3.3. Podobieństwo do naśladowcy     119
  3.3.4. Podobieństwo na poziomie przynależności
  grupowej     131
  Podsumowanie     133
  Rozdział 4. Skutki naśladownictwa     138
  4.1. Wzrost podatności na wpływ społeczny     138
  4.1.1. Perswazja     138
  4.1.2. Autorytet     140
  4.2. Zmiany w postrzeganiu siebie     141
  4.2.1. Spostrzeganie podobieństwa do innych ludzi     141
  4.2.2. Aktywizacja ja współzależnego (i jego wpływ
  na stopień naśladowania)     142
  4.2.3. Samoświadomość     148
  4.3. Zmiany w postrzeganiu świata społecznego     150
  4.3.1. Zmiany spostrzegania naśladowcy     150
  4.3.2. Zmiana postrzegania grupy obcej     152
  4.3.3. Wiara w sprawiedliwość świata     155
  4.3.4. Spadek tendencji do obwiniania ofiar     157
  4.3.5. Pozytywna ocena produktów     160
  4.3.6. Wzrost sprzedaży     161
  4.4. Wzrost prospołeczności     168
  4.4.1. Pomaganie innym     168
  4.4.2. Dzielenie się (intymnymi) informacjami z innymi     169
  4.4.3. Zaufanie     173
  4.4.4. Prospołeczne tendencje wyborcze     176
  4.5. Wpływ mimikry na wzrost kreatywności naśladowanego     179
  4.6. Obserwacja mimikry     180
  4.7. Straty wynikające z naśladownictwa     181
  4.7.1. Straty osoby nienaśladowanej     181
  4.7.2. Straty osoby naśladowanej     184
  4.7.3. Straty osoby naśladującej     188
  Podsumowanie     196
  Rozdział 5. Metodologia badań nad tendencjami
  do naśladowania     199
  5.1. Co jest zachowaniem naśladowczym i kiedy ono
  występuje?     199
  5.2. Co jest kopiowane – czyli jakie zachowania mają być
  prezentowane i mogą być naśladowane przez osobę badaną?
  Jak często należy prezentować dane zachowanie?     200
  5.3. Jak długa ma być ekspozycja na zachowania, które może
  naśladować osoba badana?     201
  5.4. Zmienne niezależne     202
  5.4.1. Wyniki w testach: punkt wyjścia do porównania
  skłonności do naśladowania między osobami badanymi
  w zależności od wyników w teście     202
  5.4.2. Warunek kontrolny     203
  5.5. Zmienne zależne     205
  5.5.1. Sposób kodowania i przeliczania tendencji
  naśladowczych     205
  5.6. Jak czułą skalę projektować dla zmiennej zależnej
  oraz co może mierzyć kwestionariusz?     208
  Rozdział 6. Metodologia badań, w których manipuluje
  się naśladownictwem     210
  6.1. Warunek naśladownictwa     210
  6.1.1. Naśladowanie zachowań     210
  6.1.2. Naśladowanie ekspresji mimicznych     211
  6.1.3. Naśladowanie mowy     214
  6.1.4. Jak często i kiedy naśladować?     221
  6.2. Warunek nienaśladowania     222
  6.3. Kwestie temporalne – jak długo (nie) naśladować?     223
  6.4. Warunek kontrolny naśladownictwa     224
  6.4.1. Antynaśladowanie = warunek kontrolny?     225
  6.5. Zmienna zależna     225
  6.5.1. Co mierzyć?     225
  6.5.2. Jak „dokładnie” mierzyć –
  jak czuła powinna być skala?     226
  Rozdział 7. Refleksja nad niektórymi fundamentalnymi
  twierdzeniami     227
  7.1. Spoiwo społeczne     227
  7.2. Nieświadomość     229
  7.3. Automatyzm     234
  Rozdział 8. Pomysły badawcze     237
  8.1. Badania nad fundamentami mimikry i efektu kameleona     237
  8.1.1. Czy mimikra to spoiwo społeczne?     237
  8.1.2. Badania nad świadomością efektu kameleona     238
  8.1.3. Mimikra = podobieństwo?     240
  8.2. Temporalne aspekty mimikry     240
  8.2.1. Temporalne aspekty tendencji naśladowczych     241
  8.2.2. Krótko- i długofalowe skutki mimikry     242
  8.2.3. Zagadnienia temporalne a synchronizacja     242
  8.3. Transfer na inne osoby: „rozlewanie się”/ekstrapolacja     242
  8.3.1. Ekstrapolacja a tendencje naśladowcze     243
  8.3.2. Ekstrapolacja a naśladowanie osoby badanej     243
  8.3.3. Kiedy nie dochodzi do ekstrapolacji?     245
  8.3.4. Ekstrapolacja w badaniach nad synchronizacją     245
  8.4. Im więcej, tym więcej?     246
  8.4.1. Im więcej torowania różnych cech/perspektyw
  postrzegania świata społecznego, tym więcej
  naśladowania?     246
  8.4.2. Im więcej naśladowania, tym więcej uległości?     246
  8.5. Badania udoskonalające metodologię     247
  8.5.1. Jak sposób przeliczania tendencji naśladowczych
  zmienia rozkład wyników?     247
  8.5.2. Tworzenie rozbudowanych pętli badawczych:
  naśladowanie zmienia cechę za nie odpowiedzialną;
  cecha zwiększa tendencje naśladowcze     247
  8.5.3. Zmiana w zakresie zmiennych zależnych     248
  8.5.4. Jakie zachowanie jest naśladowaniem, a jakie nie?     248
  8.5.5. Nowe metody badawcze     249
  8.5.5.1. Awatary i problemy związane
  z ich wykorzystaniem     250
  8.5.5.2. Naśladowanie bez wykorzystania awatara –
  naśladowanie zachowań     252
  8.5.5.3. Naśladowanie bez wykorzystania awatara –
  naśladowanie emocji     256
  8.6. Wpływ mimikry na obserwatora     263
  8.7. Nowy trend badawczy: naśladowanie wyobrażenia     264
  Literatura cytowana     266
  Wykaz rycin i tabel     297
  Indeks osób     299
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia