Regionalna integracja gospodarcza w Afryce w świetle teorii i doświadczeń państw afrykańskich

Regionalna integracja gospodarcza w Afryce w świetle teorii i doświadczeń państw afrykańskich

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

25,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W pracy przedstawiono wyniki teoretycznej i empirycznej analizy – przyczyn, przebiegu i skutków procesu regionalnej integracji gospodarczej na kontynencie afrykańskim – w kontekście ogólnej teorii międzynarodowej integracji gospodarczej. Celem pracy była ocena skuteczności przyjętych rozwiązań integracyjnych w Afryce z punktu widzenia efektów handlowych, kluczowych dla wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów rozwijających się. Przeprowadzone badania jakościowe dotyczą okresu od przełomu lat 50. i 60. XX w. do drugiej dekady XXI w., natomiast ilościowe lat 2005–2017. Empirycznymi badaniami własnymi z wykorzystaniem modelu grawitacji objęto praktycznie wszystkie kraje afrykańskie (bez Sudanu Południowego i Sahary Zachodniej, dla których brak było danych).
W toku przeprowadzonych badań pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą mówiącą o niewielkim wpływie funkcjonujących w Afryce licznych regionalnych ugrupowań integracyjnych (regional economic communities, RECs) dla wzrostu współpracy handlowej w regionie. Potwierdzono istnienie zależności pomiędzy obraną formą ugrupowania integracyjnego (typem porozumienia) a stymulowaniem przez nie handlu państw afrykańskich. Wykazano również, że takie czynniki, jak: sąsiedztwo (wspólna granica), łatwość komunikacji (wspólny język urzędowy) oraz historia (wspólna przeszłość kolonialna) wpływają pozytywnie na rozwój handlu państw afrykańskich, jednak handel ten jest bardziej ukierunkowany na powiązania zewnętrzne (z państwami spoza kontynentu afrykańskiego) niż wewnętrzne. Badania rozszerzono o oszacowanie efektu kreacji (trade creation effect) oraz przesunięcia handlu (trade diversion effect).
W rezultacie przeprowadzonych badań sformułowano propozycje pożądanych kierunków zmian. Wśród nich zaproponowano: ograniczenie liczby ugrupowań integracyjnych w Afryce do tych wyłącznie stymulujących handel; odejście od założenia, że wszystkie państwa kontynentu z definicji uczestniczą w ugrupowaniach, a Afryka jest jednorodna i wszędzie można zastosować te same rozwiązania; weryfikację sensu budowy Afrykańskiej Wspólnoty Gospodarczej (AEC) i jej ewentualną modyfikację. W zamian natomiast zasugerowano skupienie działań na stworzeniu afrykańskiej drogi integracji (African way of integration), uwzględniającej zarówno odmienne na tym kontynencie warunki wstępne integracji, jak i specyficzne cechy oraz ograniczone możliwości państw afrykańskich.


Liczba stron270
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-783-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  Rozdział 1. REGIONALNA INTEGRACJA GOSPODARCZA KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ W ŚWIETLE TEORII MIĘDZYNARODOWEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ     13
    1.1. Pojęcie i obszary międzynarodowej (regionalnej) integracji gospodarczej     13
    1.2. Regionalizm, regionalizacja, regionalne porozumienia handlowe     18
    1.3. Modele integracji     27
    1.4. Tradycyjna a nowa teoria integracji     30
    1.5. Dysproporcje rozwojowe     42
    1.6. Problem uniwersalności teorii integracji w kontekście poziomu rozwoju krajów członkowskich ugrupowania     56
    1.7. Wnioski     62
  
  Rozdział 2. GENEZA, PRZESŁANKI I DZIAŁANIA NA RZECZ REGIONALNEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ W AFRYCE     66
    2.1. Historyczne i współczesne uwarunkowania integracji afrykańskiej     66
    2.2. Charakterystyka afrykańskiego handlu     86
    2.3. Instytucjonalne działania na rzecz regionalnej integracji gospodarczej w Afryce     99
    2.4. Wnioski     106
  
  Rozdział 3. EWOLUCJA, STAN I PERSPEKTYWY PRZEBIEGU PROCESÓW REGIONALNEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ W AFRYCE     108
    3.1. Afryka Subsaharyjska     108
    3.2. Afryka Północna     146
    3.3. Kontynentalny wymiar integracji afrykańskiej     149
    3.4. Wnioski     156
  
  Rozdział 4. OCENA STANU AFRYKAŃSKIEJ INTEGRACJI REGIONALNEJ W DRUGIEJ DEKADZIE XXI W. ORAZ PROPONOWANE KIERUNKI ZMIAN     161
    4.1. Wykorzystanie modeli grawitacji do badania procesów regionalnej integracji gospodarczej     161
    4.2. Zastosowane metody badawcze     168
    4.3. Empiryczne badanie afrykańskiej wymiany handlowej     173
    4.4. Syntetyczne wyniki badań     194
    4.5. Oszacowanie efektów kreacji i przesunięcia handlu     196
    4.6. Racjonalizacja regionalizmu w Afryce – proponowane kierunki zmian     201
    4.7. Wnioski     205
  
  Zakończenie     207
  
  Aneks     211
  Literatura     228
  Spis tabel     252
  Spis rysunków     255
  Streszczenie w języku angielskim     257
  Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii specjalnej Zeszytów Naukowych: Monografie     259
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia