Kwartalnik Pedagogiczny 2019/1 (251)

Przestrzenie uczenia się

1 opinia

Format:

pdf, mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

16,00

Format: epub, mobi, pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

16,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Numer ma charakter monograficzny, a zgromadzone w nim artykuły prezentują wielorakie przestrzenie uczenia się, zróżnicowane paradygmatycznie i kulturowo. Autorzy tekstów osadzają uczenie się w ramach ontologicznych, epistemologicznych, aksjologicznych i praktycznych, problematyzując matrycowe ujęcia tej kategorii pedagogicznej i ukazując jej dynamikę, która ujawnia się w relacjach ze złożonymi kontekstami.


Liczba stron206
WydawcaUniwersytet Warszawski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  ARTYKUŁY
  Dorota Klus-Stańska – Wiedza osobista uczniów jako punkt zwrotny w teorii i praktyce dydaktycznej    7
  Alexander Połonnikow, Natalia Korczałowa – Uczyć się od... „wyimaginowanego Innego”    21
  Ewa Filipiak – Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli – pozory zmiany czy przestrzeń
  możliwości rozwoju kultury szkoły i jej uczestników    33
  Agnieszka Gromkowska-Melosik – Międzynarodowe testy języka angielskiego: japońskie paradoksy i kontrowersje    47
  Wojciech Siegień – Metonimie wojny w Polsce i Rosji. O pamięci w warunkach postapokaliptycznych    59
  Agnieszka Kruszwicka, Michał Klichowski – Cyberparki jako hybrydowe przestrzenie uczenia się: rozważania na marginesie projektu COST    71
  
  MATERIAŁY I SPRAWOZDANIA Z BADAŃ
  Maria Groenwald – Wzajemność w uczeniu się    85
  Marzenna Nowicka – Uczenie się od praktyków i z praktyki szkolnej – refleksje o barierach peryferyjnego uczestnictwa    99
  Anna Józefowicz – Czego można nauczyć się z literatury dla dzieci, prezentującej dzieciństwo naznaczone doświadczaniem uchodźstwa?    113
  Grażyna Szyling – Dydaktyki stabilne, pogranicze oraz in statu nascendi. Rozważania o książce Doroty Klus-Stańskiej: Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce    127
  
  COLLOQUIA
  Irina Manokha – To learn from … different generations: some important issues    139
  Agnieszka Nowak-Łojewska, Leah O’Toole, Claire Regan, Manuela Ferreira – „To learn with” in the view of the holistic, relational and inclusive education    151
  Nina L. Sungurova, Natalya B. Karabushchenko, Mikhailova Daria – Self-organization of students’ activity as a condition of effective electronic educational communication    163
  Leah O’Toole, Claire Regan, Agnieszka Nowak-Łojewska – „To learn with” as an alternative voice for children’s education. Introduction to a European Project: Teaching for Holistic, Relational and Inclusive Early Childhood Education (THRIECE)    175
  Michał Daszkiewicz, Laura Kerslake – Dialogue-based school practices as a means of reducing conceptual fossilisation in language learning    183
  
  ARTICLES
  Dorota Klus-Stańska – Personal knowledge as a turning point in teaching theory and practice    7
  Alexander Połonnikow, Natalia Korczałowa – Learning from… “the Imagined Other”    21
  Ewa Filipiak – Networks of cooperation and teachers’ self-education – the appearance of change or space for opportunities to develop the school culture and its participants    33
  Agnieszka Gromkowska-Melosik – International tests of English: Japanese paradoxes and controversies    47
  Wojciech Siegień – Metonymy of war in Poland and Russia. On memory in post-apocalyptic conditions    59
  Agnieszka Kruszwicka, Michał Klichowski – CyberParks as hybrid learning spaces: reflections on the COST project    71
  
  MATERIALS AND RESEARCH REPORTS
  Maria Groenwald – Mutuality in learning    85
  Marzenna Nowicka – Learning from practitioners and from school and kindergarten practice – reflections on barriers to peripheral participation    99
  Anna Józefowicz – What can be learned from children’s literature presenting childhood marked by the experience of exile?    113
  Grażyna Szyling – Stable, borderline and in statu nascendi didactics. Deliberations on Dorota Klus-Stańska’s book, Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce    127
  
  COLLOQUIA
  Irina Manokha – To learn from … different generations: some important issues    139
  Agnieszka Nowak-Łojewska, Leah O’Toole, Claire Regan, Manuela Ferreira – “To learn with” in the view of the holistic, relational and inclusive education    151
  Nina L. Sungurova, Natalya B. Karabushchenko, Mikhailova Daria – Self-organisation of students’ activity as a condition of effective electronic educational communication    163
  Leah O’Toole, Claire Regan, Agnieszka Nowak-Łojewska – “To learn with” as an alternative voice for children’s education. Introduction to a European Project: Teaching for Holistic, Relational and Inclusive Early Childhood Education (THRIECE)    175
  Michał Daszkiewicz, Laura Kerslake – Dialogue-based school practices as a means of reducing conceptual fossilisation in language learning    183
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia