Utrzymać się na powierzchni

-20%

Utrzymać się na powierzchni

O walce z biedą w pięciu krajach europejskich w perspektywie indywidualnego sprawstwa

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,80  31,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,8031,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Okazuje się, że większość badanych samotnych rodziców i osób długotrwale bezrobotnych uznaje, iż wskutek realizacji polityk warunkowego dochodu minimalnego i aktywnej integracji społecznej „z trudem utrzymuje się na powierzchni”. Podobnie oceniają te polityki pracujący biedni, z tym że dla nich korzystanie z pomocy społecznej jest trudniejsze z powodu instytucjonalnej bezwładności agend zaangażowanych w udzielanie wsparcia, reagujących bardzo zachowawczo na poszerzający się zakres zjawiska biedy wśród osób pracujących, zwanego in-work poverty. Zasadniczym problemem jest więc niemożność wyrwania się z biedy, sukcesem natomiast uniknięcie marginalizacji mającej postać bezdomności, ciężkich chorób, głodu, prostytucji, uzależnień, utraty najbliższej rodziny.
Odkrycie zjawiska „utrzymywania się na powierzchni” spowodowało, że (…) postanowiłyśmy użyć perspektywy sprawstwa do analizy położenia osób badanych. Zgromadzony materiał badawczy w szczególności dotyczy strategii życiowych – także tych odnoszących się do życia codziennego – trajektorii biedy, poczucia podmiotowości oraz opisu posiadanych przez rodziny zasobów i ich wykorzystywania. Perspektywa sprawstwa okazała się niezwykle owocna, ponieważ pozwoliła określić, jakie czynniki najbardziej ograniczają wydobywanie się z biedy.
Ze Wstępu


Praca włożona w powstanie tej książki budzi podziw. Trud Autorek sprowadza się do wieloaspektowych porównań sytuacji ludzi biednych i prób radzenia sobie z biedą w pięciu krajach europejskich (Niemcy, Wielka Brytania wraz ze Szkocją, Szwecja, Włochy i Polska). Instytucje delegowane do pomocy biednym versus potrzeby samych beneficjentów pomocy to podstawowa płaszczyzna owych porównań.
Z recenzji wydawniczej dr hab. Hanny Palskiej


Liczba stron279
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-908-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wiesława Kozek
  Wstęp     9
  Część I. KONCEPCJE I KONTEKSTY WALKI Z BIEDĄ
  Wiesława Kozek
  1. Koncepcje walki z biedą jako podstawa analizy     27
  1.1. W poszukiwaniu potocznych koncepcji dotyczących tego, jak walczyć
  z biedą  29
  1.2. O hydrze. Dlaczego bieda utrzymuje się w społeczeństwie?    37
  1.3. Dlaczego tak trudno jest pokonać biedę?    41
  1.4. Koncepcyjne podstawy walki z biedą i wykluczeniem społecznym w Unii
  Europejskiej  46
  Julia Kubisa
  2. Zagadnienie sprawstwa w badaniach nad ubóstwem  54
  2.1. Sprawstwo jako zagadnienie teoretyczne  56
  2.2. Amartya Sen – sprawstwo w warunkach niedostatku możliwości
  działania  61
  2.3. Ruth Lister podejście do sprawstwa – oddać głos doświadczającym biedy     63
  2.4. Upłciowienie doświadczania biedy  69
  2.5. Trajektoria biedy – użyteczna koncepcja?     69
  Julia Kubisa, Marianna Zieleńska
  3. Proces badawczy     72
  3.1. Etapy badania i użyte metody  72
  3.2. Wiedza z dokumentów i danych zastanych     74
  3.3. Wywiady eksperckie     74
  3.4. Wywiady quasi-biograficzne     75
  3.5. Przygotowanie do badań i sytuacja wywiadu – potrzebne kompetencje
  badawcze oraz wyzwania etyczne  78
  3.6. Charakterystyka badanych grup beneficjentów MIS     79
  3.7. Proces badania w poszczególnych miastach  80
  3.8. Problemy i ogólna ocena wywiadów     81
  3.9. Problemy w trakcie wywiadów     82
  Marianna Zieleńska
  4. System dochodów minimalnych jako element struktury
  indywidualnego sprawstwa przy wydobywaniu się z ubóstwa     89
  4.1. Płaszczyzny porównania   90
  4.2. Rozległość systemów dochodów minimalnych     99
  4.3. Świadczenia  102
  4.4. Struktura programów: dostęp do świadczeń i instrumentów rynku pracy
  oraz usług społecznych  107
  4.5. Podsumowanie: modele systemów dochodów minimalnych –
  aktywizacja kontra łagodzenie ubóstwa     112
  4.4.1. Dostęp do świadczeń  107
  4.4.2. Dostęp do instrumentów aktywizacji i usług społecznych     110
  4.4.3. Aktywizacja i warunkowość     111
  Wiesława Kozek
  5. Społeczności lokalne w obliczu biedy mieszkańców     115
  5.1. Wyłonienie się problemu biedy i wykluczenia
  jako faktu społecznego     121
  5.2. Uprawomocnienie walki z biedą i wykluczeniem społecznym  128
  5.3. Mobilizacja do działania  137
  5.4. Oficjalny plan działania     141
  5.5. Realizacja planu działania: od zarządzania do współzarządzania?  144
  5.6. Podsumowanie     149
  Część II. WALKA Z BIEDĄ W PERCEPCJI JEJ DOŚWIADCZAJĄCYCH
  Marianna Zieleńska
  6. Lokalne systemy walki z biedą w ocenie beneficjentów  155
  6.1. Prawa socjalne – od teoretycznej koncepcji do praktyki dnia
  codziennego  156
  6.2. Wypłacane zasiłki socjalne w perspektywie porównawczej  158
  6.3. Dostęp do świadczeń  166
  6.4. Warunkowość i sankcje    168
  6.5. Dostęp do usług  171
  6.6. Rola pracowników socjalnych  176
  6.7. Podsumowanie    177
  Julia Kubisa
  7. Trajektorie biedy i sprawstwo osób doświadczających ubóstwa    181
  7.1. Pomiędzy kulturą, strukturą i sprawstwem – sytuowanie strategii
  badawczej    181
  7.2. Opis położenia badanych w czasie ostatnich pięciu lat z ich
  perspektywy  188
  7.2.1. Zdarzenia, które zmieniły przebieg życia badanych  188
  7.2.2. Doświadczanie biedy w życiu codziennym  189
  7.2.3. Doświadczanie biedy a samoidentyfikacja ze statusem biednego     189
  7.2.4. Doświadczenia na rynku pracy    190
  7.3. Trajektoria biedy w życiu badanych  192
  7.4. Sprawstwo w ostatnich pięciu latach    197
  7.4.1. Czynniki utrudniające pokonanie biedy     199
  7.4.2. Czynniki zwiększające możliwości wydobycia się z ubóstwa  204
  7.5. Aspekty specyficzne dla badanych krajów  205
  7.6. Strategie i perspektywy na przyszłość  208
  7.6.1. Podejście do przyszłości     209
  7.6.2. Indywidualne plany i aspiracje związane z pokonaniem biedy  210
  Wiesława Kozek
  8. Zasoby a sprawstwo  215
  8.1. Zmiany zasobów indywidualnych pod wpływem wsparcia socjalnego  218
  8.2. Użyteczność zasobów społecznych i zmiany, które w nich zachodzą pod
  wpływem otrzymywanego wsparcia socjalnego  230
  8.3. Wpływ polityki socjalnej na zasoby badanych a sprawstwo     242
  8.4. Wnioski    245
  Wiesława Kozek, Julia Kubisa, Marianna Zieleńska
  Zakończenie  246
  Bibliografia     255
  Noty o autorkach  273
  Indeks nazwisk  274
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia