X

  WSTĘP 8
  Rozdział 1. BARIERY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU WSPÓŁCZESNYCH MIAST 16
    1.1. Rozwój miast na tle rozwoju ludzkości 16
    1.2. Współczesne miasto, jego funkcje i użytkownicy 31
    1.3. Systematyka barier funkcjonowania i rozwoju miast 40
      1.3.1. Poglądy na temat barier funkcjonowania i rozwoju miast 40
      1.3.2. Bariery społeczne, gospodarcze oraz ekologiczne 44
      1.3.3. Bariery przestrzenne i infrastrukturalne 52
    1.4. O potrzebie interdyscyplinarnego podejścia w pokonywaniu barier funkcjonowania i rozwoju miast 59
  Rozdział 2. TEORETYCZNE PODSTAWY LOGISTYKI MIEJSKIEJ 63
    2.1. Teoria logistyki jako podstawa logistyki miejskiej 63
    2.2. Przesłanki stosowania koncepcji logistycznych w rozwiązywaniu problemów miast. Powstanie logistyki miejskiej 75
    2.3. System logistyczny jako podsystem systemu społeczno-gospodarczego miasta 85
    2.4. Przedmiot, cele i zadania logistyki miejskiej 94
    2.5. Zdefiniowanie logistyki miejskiej jako koncepcji zarządzania przepływami osób i ładunków w obszarach miejskich 98
  Rozdział 3. PRZEPŁYWY OSÓB I ŁADUNKÓW JAKO PRZEDMIOT LOGISTYKI MIEJSKIEJ 105
    3.1. Przyczyny przepływów osób oraz ładunków w miastach 105
    3.2. Przepływy osób 119
    3.3. Przepływy ładunków 129
    3.4. Kongestia transportowa jako skutek koncentracji przepływów osób i ładunków w miastach 134
  Rozdział 4. ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWAMI OSÓB W MIASTACH 144
    4.1. Podstawowe problemy decyzyjne w zarządzaniu przepływami osób w miastach 144
    4.2. Efektywne wykorzystanie infrastruktury transportu miejskiego 146
    4.3. Racjonalizacja ruchliwości komunikacyjnej ludności 159
    4.4. Podział zadań przewozowych w komunikacji miejskiej 176
    4.5. Ocena stosowanych działań według kryteriów logistycznych 184
  Rozdział 5. ZARZĄDZANIE PRZEPŁYWAMI ŁADUNKÓW W MIASTACH 200
    5.1. Podstawowe problemy decyzyjne w zarządzaniu przepływami ładunków w miastach 200
    5.2. Formy organizacji obsługi transportowej dostawców i odbiorców w miastach 212
    5.3. System dostaw ładunków w miastach jako czynnik determinujący formę i organizację obsługi transportowej dostawców i odbiorców 224
    5.4. Rola i funkcje transportu w systemie zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w miastach 229
    5.5. Ocena stosowanych działań według kryteriów logistycznych 237
  Rozdział 6. KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWAMI 258
    6.1. Przesłanki oraz cele zintegrowanego zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach 258
    6.2. Obszary zintegrowanego zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach 263
    6.3. Kształtowanie popytu na usługi komunikacyjne i transportowe w miastach 270
    6.4. Zarządzanie zachowaniami komunikacyjnymi i transportowymi 277
    6.5. Założenia i elementy systemu zintegrowanego zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach 282
    6.6. Sfera instytucjonalna zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach 290
  PODSUMOWANIE 302
  BIBLIOGRAFIA 309
Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

326

Kategoria

Logistyka

ISBN-13

978-83-7246-960-1

Numer wydania

2

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

 Celem logistyki miejskiej jest zarządzanie przepływami wszelkich zasobów w obrębie miasta pomiędzy jego subsystemami oraz spełnianie oczekiwań użytkowników miast na ustalonym poziomie. Jako cel logistyki miejskiej można więc również uznać łagodzenie i rozwiązywanie konfliktów wynikających z funkcjonowania przepływów osób i ładunków w mieście. Takie poglądy znajdują rozwinięcie w niniejszej pracy.


 W prezentowanej publikacji autor stosował dedukcyjny sposób dochodzenia do twierdzeń i ich uzasadniania. Proces analizy dotyczył roli i znaczenia logistyki w kreowaniu związków integracyjnych logistyki w przewozach miejskich, natomiast synteza znalazła zastosowanie przy konstruowaniu koncepcji modelu zintegrowanego zarządzania przepływami ładunków i zasobów w mieście. W identyfikacji i opisie struktury systemów logistyki miejskiej oraz w procesie budowy modeli zintegrowanego zarządzania przepływami w mieście autor wykorzystał metodę analizy systemowej.


 Podstawowe założenie badawcze pracy sprowadza się do tego, że przepływy zarówno osób, jak i ładunków w miastach pozostają we wzajemnych relacjach, mają złożoną naturę i wielorakie uwarunkowania, dlatego wymagają wielowymiarowego i interdyscyplinarnego podejścia. Utrzymanie mobilności we wszystkich okresach życia człowieka jest decydującym elementem jego niezależności. Działania w zakresie przemieszczania ładunków wymagają pogodzenia przeciwstawnych interesów – uciążliwości, jakie powodują dla użytkowników miast i potrzeby sprawnego i taniego zaopatrzenia materiałowego oraz wywozu odpadów i zanieczyszczeń. Źródłem problemów jest przede wszystkim brak zgodności pomiędzy strukturami przestrzennymi miast i funkcjonującymi w ich obrębie strukturami systemów transportowych. Powoduje to konieczność planowania nowych i modernizacji już istniejących miast oraz ich systemów transportowych. Kształtowanie przepływów w miastach ma bezpośredni wpływ na uciążliwości, jakie stwarza transport i komunikacja dla użytkowników miast oraz na odczuwany poziom satysfakcji z życia w mieście. Przedmiotem badań, których wynikiem jest praca były przepływy osób i ładunków w miastach oraz ich wpływ na powstawanie barier w ich funkcjonowaniu i rozwoju.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!