Zarządzanie różnorodnością pracowników

Perspektywa globalnej mobilności i migracji

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

32,90  47,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

32,9047,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ze względu na dynamiczne zmiany zachodzące na globalnym rynku pracy, zarządzanie różnorodnością staje się coraz bardziej popularnym tematem w naukach o zarządzaniu. Tytułowa różnorodność odnosi się do trzech rodzajów tożsamości: pierwotnej (rasa, wiek, płeć, narodowość), wtórnej (wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, religia) oraz organizacyjnej (stanowisko, hierarchia, poziom decyzyjności styl pracy i zarządzania).
Tak rozumiana różnorodność staje się przedmiotem namysłu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. W naukach o zarządzaniu chodzi przede wszystkim o wypracowanie nowego modelu zarządzania zasobami ludzkimi.
Książka pod redakcją dr Sylwii Przytuły traktuje zagadnienie bardzo praktycznie. Poszczególni autorzy wychodzą od swoich badań dotyczących rożnych segmentów różnorodności i przechodzą do komentarzy i opinii dających się zastosować w praktyce.
"Przedstawiony przez Autorów monografii problem został dostrzeżony w sposób umiejętny. Wiodące kategorie badawcze, eksponowane w poszczególnych rozdziałach oraz zależności występujące między nimi wyjaśniono w sposób satysfakcjonujący, pokazując szeroki i wieloaspektowy kontekst prowadzonych rozważań. Podjęty temat jest oryginalny, aktualny oraz ważny zarówno z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Umiejętnie wpisuje się w nurt pogłębiania, uzupełniania oraz rozszerzania istniejącej wiedzy, a także wskazywania dalszych kierunków badań w omawianym zakresie. Próba uzupełnienia zidentyfikowanej przez Autorów luki badawczej jest cenna i zasadna oraz świadczy o ich dużej dociekliwości naukowej."
Z recenzji Prof. dr hab. Anny Wziątek-Staśko


Liczba stron270
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20617-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  Część I Trendy globalnego rynku pracy    17
  ROZDZIAŁ 1 Wyzwania międzynarodowego rynku pracy (Sylwia Przytuła)    19
    1.1. Wstęp    19
    1.2. Wpływ migrantów na rynek pracy    20
    1.3. Zmiany demograficzne i wielopokoleniowość    27
    1.4. Rola kobiet w życiu społecznym i zawodowym    29
    1.5. Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja na globalnym rynku pracy    32
    1.6. Konkluzje    35
    Bibliografia    36
  ROZDZIAŁ 2 Mobilność i migracje międzynarodowe jako determinanty różnorodności zespołów pracowniczych (Małgorzata Striker)    39
    2.1. Wstęp    39
    2.2. Zmiany wzorców zachowań migracyjnych na współczesnym rynku pracy    40
    2.3. Wybrane teorie migracji    45
    2.4. Wysoko wykwalifikowani migranci i pracownicy mobilni    50
    2.5. Migranci i pracownicy mobilni o niskich kwalifikacjach    53
    2.6. Konkluzje    54
    Bibliografia    55
  ROZDZIAŁ 3 Wymiary i poziomy analizy różnorodności (Sylwia Przytuła, Katarzyna Krysińska- -Kościańska)    57
    3.1. Wstęp    57
    3.2. Rozwój problematyki i badań związanych z różnorodnością    58
    3.3. Definiowanie różnorodności w literaturze przedmiotowej    60
    3.4. Zarządzanie różnorodnością w pespektywie zarządczej i socjologiczno- -psychologicznej    62
    3.5. Pozytywne i negatywne rezultaty zarządzania różnorodnością w praktyce zarządzania    70
    3.6. Konkluzje    70
    Bibliografia    71
  ROZDZIAŁ 4 Rola migrantów i ekspatriantów na międzynarodowym rynku pracy (Gabriela Strzelec)    75
    4.1. Wstęp    75
    4.2. Światowe trendy kształtujące międzynarodowy rynek pracy    76
    4.3. Migracja i ekspatriacja jako kluczowe zjawiska globalnego rynku pracy    77
    4.4. Migranci i ekspatrianci jako element globalnego zarządzania różnorodnością    81
    4.5. Migranci i ekspatrianci – wyniki pilotażu    84
    4.6. Konkluzje    90
    Bibliografia    90
  Część II Różnorodność pracowników w wymiarze pierwotnym i wtórnym    93
  ROZDZIAŁ 5 Różnorodność pracowników w wymiarze wielopokoleniowości (Alicja Smolbik-Jęczmień)    95
    5.1. Wstęp    95
    5.2. Charakterystyka wielopokoleniowości na rynku pracy    96
    5.3. Pokolenie baby boomers, czyli osoby w wieku 54+    97
    5.4. Charakterystyka pokolenia X (osoby w wieku 38–53 lat)    98
    5.5. Charakterystyka pokolenia Y (osoby w wieku 23–38 lat)    99
    5.6. Charakterystyka pokolenia Z (osoby w wieku 18–24 lat)    102
    5.7. Wielopokoleniowość pracowników – refleksje z badań    106
    5.8. Konkluzje    112
    Bibliografia    113
  ROZDZIAŁ 6 Zarządzanie różnorodnością płci i wynikające z niego korzyści wobec nierówności kobiet i mężczyzn oraz braków na rynku pracy (Teresa Kupczyk)    117
    6.1. Wstęp    117
    6.2. Ustalenia terminologiczne    118
    6.3. Nierówności płci na rynku pracy    119
    6.4. Korzyści z zarządzania różnorodnością płci    121
    6.5. Korzyści z zarządzania różnorodnością płci w świetle badań własnych    123
    6.6. Ocena zarządzania różnorodnością płci w organizacjach    126
    6.7. Konkluzje    127
    Bibliografia    128
  ROZDZIAŁ 7 Uczenie się w interakcjach mono- i międzykulturowych (Małgorzata Rozkwitalska)    133
    7.1. Wstęp    133
    7.2. Uczenie się nieformalne a uczestnictwo w interakcjach społecznych    134
    7.3. Uczenie się pracowników w interakcjach społecznych – wyniki badań    140
      7.3.1. Metodyka badań    140
      7.3.2. Wyniki badań jakościowych    142
      7.3.3. Wyniki badań ilościowych    148
    7.4. Konkluzje    150
    Bibliografia    152
  ROZDZIAŁ 8 Nowe kompetencje pracowników wobec zmian na globalnym rynku pracy (Grzegorz Filipowicz)    157
    8.1. Wstęp    157
    8.2. Zmiany na globalnym rynku pracy    158
    8.3. Kompetencje niezbędne w nowej rzeczywistości    161
      8.3.1. Nowe kompetencje    161
    8.4. Możliwe konsekwencje niedoboru kompetencji    165
      8.4.1. Trudności przezwyciężenia bariery średniego wzrostu    165
      8.4.2. Systematyczna utrata talentów    166
    8.5. Konkluzje – sugestie rozwojowe    167
      8.5.1. Rewolucja w systemie edukacji    167
      8.5.2. Wsparcie innowacyjności    167
      8.5.3. Różnorodność rynku pracy    168
    Bibliografia    168
  ROZDZIAŁ 9 Różnorodność pracowników w odniesieniu do zaangażowania – impresje z Arabii Saudyjskiej (Krystyna Kmiotek)    171
    9.1. Wstęp    171
    9.2. Istota, podmioty ukierunkowujące oraz koncepcja zintegrowanego zaangażowania pracowników    172
    9.3. Zaangażowanie organizacyjne w kontekście różnic kulturowych    176
    9.4. Case study – obcokrajowcy w Arabii Saudyjskiej    177
      9.4.1. Ekspaci    177
      9.4.2. Pracownicy kontraktowi    179
    9.5. Konkluzje    180
    Bibliografia    181
  Część III Zarządzanie różnorodnością pracowników w organizacjach międzynarodowych    183
  ROZDZIAŁ 10 Zarządzanie zróżnicowanymi pracownikami jako element CSR (Aneta Długopolska- -Mikonowicz, Aleksandra Wojciechowska)    185
    10.1. Wstęp    185
      10.1.1. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) i zarządzanie różnorodnością (D & I)    186
    10.2. Metodyka badań własnych    189
    10.3. Jak w organizacji rozumiana jest społeczna odpowiedzialność biznesu i różnorodność pracownicza, czy i, jeśli tak, w jaki sposób zostało to ujęte w strategii firmy?    190
      10.3.1. Credit Agricole    190
      10.3.2. Credit Suisse    191
      10.3.3. Google    192
      10.3.4. PwC    192
      10.3.5. Infor    194
      10.3.6. Przedsiębiorstwo „X”    194
      10.3.7. Przedsiębiorstwo „Y”    195
    10.4. W jaki sposób organizacja realizuje odgórne zadania wynikające ze strategii CSR w obszarze D & I? Kto jest odpowiedzialny za koordynację; jakie polityki i procedury obowiązują w organizacji, w jakich procesach wdrożono aspekty zarządzania różnorodnością?    196
      10.4.1. Credit Agricole    196
      10.4.2. Credit Suisse    197
      10.4.3. Google    198
      10.4.4. PwC    199
      10.4.5. Infor    200
      10.4.6. Przedsiębiorstwo „X”    201
      10.4.7. Przedsiębiorstwo „Y”    202
    10.5. W jaki sposób organizacja zachęca pracowników do oddolnego zaangażowania się w obszarze CSR i D & I, jakie projekty są realizowane?    202
      10.5.1. Credit Agricole    202
      10.5.2. Credit Suisse    205
      10.5.3. Google    205
      10.5.4. PwC    207
      10.5.5. Infor    207
      10.5.6. Przedsiębiorstwo „X”    207
      10.5.7. Przedsiębiorstwo „Y”    208
    10.6. W jaki sposób organizacja ocenia skuteczność podejmowanych działań w obszarze CSR i D & I oraz jak o nich informuje?    208
      10.6.1. Credit Agricole    208
      10.6.2. Credit Suisse    208
      10.6.3. Google    209
      10.6.4. PwC    209
      10.6.5. Infor    209
      10.6.6. Przedsiębiorstwo „X”    210
      10.6.7. Przedsiębiorstwo „Y”    210
    10.7. Konkluzje    211
    Bibliografia    212
    Załącznik 1    215
  ROZDZIAŁ 11 Kariery kobiet w korporacjach międzynarodowych (Katarzyna Krysińska-Kościańska)    217
    11.1. Wstęp    217
    11.2. Modele karier w korporacjach międzynarodowych    217
    11.3. Różnorodność płci w dyskursie teoretycznym i w badaniach empirycznych    220
    11.4. Status różnorodności ze względu na płeć w korporacjach międzynarodowych    222
    11.5. Metodyka własnych badań pilotażowych    223
    11.6. Refleksje z badań    225
    11.7. Konkluzje    233
    Bibliografia    233
  ROZDZIAŁ 12 Praktyka zarządzania różnorodnością pracowników a wyzwania współczesnego rynku pracy – panel ekspertów (Sylwia Przytuła, Gabriela Strzelec)    237
    12.1. Metodyka badań    237
    12.2. Charakterystyka grupy    238
    12.3. Organizacja i przebieg panelu    238
    12.4. Konkluzje    257
    Bibliografia    259
  Spis tabel    261
  Spis rysunków i wykresów    263
  Notki o Autorach    265
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia