Zarządzanie różnorodnością pracowników

Perspektywa globalnej mobilności i migracji

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

41,30  59,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

41,3059,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ze względu na dynamiczne zmiany zachodzące na globalnym rynku pracy, zarządzanie różnorodnością staje się coraz bardziej popularnym tematem w naukach o zarządzaniu. Tytułowa różnorodność odnosi się do trzech rodzajów tożsamości: pierwotnej (rasa, wiek, płeć, narodowość), wtórnej (wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, religia) oraz organizacyjnej (stanowisko, hierarchia, poziom decyzyjności styl pracy i zarządzania).
Tak rozumiana różnorodność staje się przedmiotem namysłu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. W naukach o zarządzaniu chodzi przede wszystkim o wypracowanie nowego modelu zarządzania zasobami ludzkimi.
Książka pod redakcją dr Sylwii Przytuły traktuje zagadnienie bardzo praktycznie. Poszczególni autorzy wychodzą od swoich badań dotyczących rożnych segmentów różnorodności i przechodzą do komentarzy i opinii dających się zastosować w praktyce.
"Przedstawiony przez Autorów monografii problem został dostrzeżony w sposób umiejętny. Wiodące kategorie badawcze, eksponowane w poszczególnych rozdziałach oraz zależności występujące między nimi wyjaśniono w sposób satysfakcjonujący, pokazując szeroki i wieloaspektowy kontekst prowadzonych rozważań. Podjęty temat jest oryginalny, aktualny oraz ważny zarówno z ekonomicznego, jak i społecznego punktu widzenia. Umiejętnie wpisuje się w nurt pogłębiania, uzupełniania oraz rozszerzania istniejącej wiedzy, a także wskazywania dalszych kierunków badań w omawianym zakresie. Próba uzupełnienia zidentyfikowanej przez Autorów luki badawczej jest cenna i zasadna oraz świadczy o ich dużej dociekliwości naukowej."
Z recenzji Prof. dr hab. Anny Wziątek-Staśko


Liczba stron270
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20617-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     11
  Część I Trendy globalnego rynku pracy     17
  ROZDZIAŁ 1 Wyzwania międzynarodowego rynku pracy (Sylwia Przytuła)     19
    1.1. Wstęp     19
    1.2. Wpływ migrantów na rynek pracy     20
    1.3. Zmiany demograficzne i wielopokoleniowość     27
    1.4. Rola kobiet w życiu społecznym i zawodowym     29
    1.5. Automatyzacja, robotyzacja i cyfryzacja na globalnym rynku pracy     32
    1.6. Konkluzje     35
    Bibliografia     36
  ROZDZIAŁ 2 Mobilność i migracje międzynarodowe jako determinanty różnorodności zespołów pracowniczych (Małgorzata Striker)     39
    2.1. Wstęp     39
    2.2. Zmiany wzorców zachowań migracyjnych na współczesnym rynku pracy     40
    2.3. Wybrane teorie migracji     45
    2.4. Wysoko wykwalifikowani migranci i pracownicy mobilni     50
    2.5. Migranci i pracownicy mobilni o niskich kwalifikacjach     53
    2.6. Konkluzje     54
    Bibliografia     55
  ROZDZIAŁ 3 Wymiary i poziomy analizy różnorodności (Sylwia Przytuła, Katarzyna Krysińska- -Kościańska)     57
    3.1. Wstęp     57
    3.2. Rozwój problematyki i badań związanych z różnorodnością     58
    3.3. Definiowanie różnorodności w literaturze przedmiotowej     60
    3.4. Zarządzanie różnorodnością w pespektywie zarządczej i socjologiczno- -psychologicznej     62
    3.5. Pozytywne i negatywne rezultaty zarządzania różnorodnością w praktyce zarządzania     70
    3.6. Konkluzje     70
    Bibliografia     71
  ROZDZIAŁ 4 Rola migrantów i ekspatriantów na międzynarodowym rynku pracy (Gabriela Strzelec)     75
    4.1. Wstęp     75
    4.2. Światowe trendy kształtujące międzynarodowy rynek pracy     76
    4.3. Migracja i ekspatriacja jako kluczowe zjawiska globalnego rynku pracy     77
    4.4. Migranci i ekspatrianci jako element globalnego zarządzania różnorodnością     81
    4.5. Migranci i ekspatrianci – wyniki pilotażu     84
    4.6. Konkluzje     90
    Bibliografia     90
  Część II Różnorodność pracowników w wymiarze pierwotnym i wtórnym     93
  ROZDZIAŁ 5 Różnorodność pracowników w wymiarze wielopokoleniowości (Alicja Smolbik-Jęczmień)     95
    5.1. Wstęp     95
    5.2. Charakterystyka wielopokoleniowości na rynku pracy     96
    5.3. Pokolenie baby boomers, czyli osoby w wieku 54+     97
    5.4. Charakterystyka pokolenia X (osoby w wieku 38–53 lat)     98
    5.5. Charakterystyka pokolenia Y (osoby w wieku 23–38 lat)     99
    5.6. Charakterystyka pokolenia Z (osoby w wieku 18–24 lat)     102
    5.7. Wielopokoleniowość pracowników – refleksje z badań     106
    5.8. Konkluzje     112
    Bibliografia     113
  ROZDZIAŁ 6 Zarządzanie różnorodnością płci i wynikające z niego korzyści wobec nierówności kobiet i mężczyzn oraz braków na rynku pracy (Teresa Kupczyk)     117
    6.1. Wstęp     117
    6.2. Ustalenia terminologiczne     118
    6.3. Nierówności płci na rynku pracy     119
    6.4. Korzyści z zarządzania różnorodnością płci     121
    6.5. Korzyści z zarządzania różnorodnością płci w świetle badań własnych     123
    6.6. Ocena zarządzania różnorodnością płci w organizacjach     126
    6.7. Konkluzje     127
    Bibliografia     128
  ROZDZIAŁ 7 Uczenie się w interakcjach mono- i międzykulturowych (Małgorzata Rozkwitalska)     133
    7.1. Wstęp     133
    7.2. Uczenie się nieformalne a uczestnictwo w interakcjach społecznych     134
    7.3. Uczenie się pracowników w interakcjach społecznych – wyniki badań     140
      7.3.1. Metodyka badań     140
      7.3.2. Wyniki badań jakościowych     142
      7.3.3. Wyniki badań ilościowych     148
    7.4. Konkluzje     150
    Bibliografia     152
  ROZDZIAŁ 8 Nowe kompetencje pracowników wobec zmian na globalnym rynku pracy (Grzegorz Filipowicz)     157
    8.1. Wstęp     157
    8.2. Zmiany na globalnym rynku pracy     158
    8.3. Kompetencje niezbędne w nowej rzeczywistości     161
      8.3.1. Nowe kompetencje     161
    8.4. Możliwe konsekwencje niedoboru kompetencji     165
      8.4.1. Trudności przezwyciężenia bariery średniego wzrostu     165
      8.4.2. Systematyczna utrata talentów     166
    8.5. Konkluzje – sugestie rozwojowe     167
      8.5.1. Rewolucja w systemie edukacji     167
      8.5.2. Wsparcie innowacyjności     167
      8.5.3. Różnorodność rynku pracy     168
    Bibliografia     168
  ROZDZIAŁ 9 Różnorodność pracowników w odniesieniu do zaangażowania – impresje z Arabii Saudyjskiej (Krystyna Kmiotek)     171
    9.1. Wstęp     171
    9.2. Istota, podmioty ukierunkowujące oraz koncepcja zintegrowanego zaangażowania pracowników     172
    9.3. Zaangażowanie organizacyjne w kontekście różnic kulturowych     176
    9.4. Case study – obcokrajowcy w Arabii Saudyjskiej     177
      9.4.1. Ekspaci     177
      9.4.2. Pracownicy kontraktowi     179
    9.5. Konkluzje     180
    Bibliografia     181
  Część III Zarządzanie różnorodnością pracowników w organizacjach międzynarodowych     183
  ROZDZIAŁ 10 Zarządzanie zróżnicowanymi pracownikami jako element CSR (Aneta Długopolska- -Mikonowicz, Aleksandra Wojciechowska)     185
    10.1. Wstęp     185
      10.1.1. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) i zarządzanie różnorodnością (D & I)     186
    10.2. Metodyka badań własnych     189
    10.3. Jak w organizacji rozumiana jest społeczna odpowiedzialność biznesu i różnorodność pracownicza, czy i, jeśli tak, w jaki sposób zostało to ujęte w strategii firmy?     190
      10.3.1. Credit Agricole     190
      10.3.2. Credit Suisse     191
      10.3.3. Google     192
      10.3.4. PwC     192
      10.3.5. Infor     194
      10.3.6. Przedsiębiorstwo „X”     194
      10.3.7. Przedsiębiorstwo „Y”     195
    10.4. W jaki sposób organizacja realizuje odgórne zadania wynikające ze strategii CSR w obszarze D & I? Kto jest odpowiedzialny za koordynację; jakie polityki i procedury obowiązują w organizacji, w jakich procesach wdrożono aspekty zarządzania różnorodnością?     196
      10.4.1. Credit Agricole     196
      10.4.2. Credit Suisse     197
      10.4.3. Google     198
      10.4.4. PwC     199
      10.4.5. Infor     200
      10.4.6. Przedsiębiorstwo „X”     201
      10.4.7. Przedsiębiorstwo „Y”     202
    10.5. W jaki sposób organizacja zachęca pracowników do oddolnego zaangażowania się w obszarze CSR i D & I, jakie projekty są realizowane?     202
      10.5.1. Credit Agricole     202
      10.5.2. Credit Suisse     205
      10.5.3. Google     205
      10.5.4. PwC     207
      10.5.5. Infor     207
      10.5.6. Przedsiębiorstwo „X”     207
      10.5.7. Przedsiębiorstwo „Y”     208
    10.6. W jaki sposób organizacja ocenia skuteczność podejmowanych działań w obszarze CSR i D & I oraz jak o nich informuje?     208
      10.6.1. Credit Agricole     208
      10.6.2. Credit Suisse     208
      10.6.3. Google     209
      10.6.4. PwC     209
      10.6.5. Infor     209
      10.6.6. Przedsiębiorstwo „X”     210
      10.6.7. Przedsiębiorstwo „Y”     210
    10.7. Konkluzje     211
    Bibliografia     212
    Załącznik 1     215
  ROZDZIAŁ 11 Kariery kobiet w korporacjach międzynarodowych (Katarzyna Krysińska-Kościańska)     217
    11.1. Wstęp     217
    11.2. Modele karier w korporacjach międzynarodowych     217
    11.3. Różnorodność płci w dyskursie teoretycznym i w badaniach empirycznych     220
    11.4. Status różnorodności ze względu na płeć w korporacjach międzynarodowych     222
    11.5. Metodyka własnych badań pilotażowych     223
    11.6. Refleksje z badań     225
    11.7. Konkluzje     233
    Bibliografia     233
  ROZDZIAŁ 12 Praktyka zarządzania różnorodnością pracowników a wyzwania współczesnego rynku pracy – panel ekspertów (Sylwia Przytuła, Gabriela Strzelec)     237
    12.1. Metodyka badań     237
    12.2. Charakterystyka grupy     238
    12.3. Organizacja i przebieg panelu     238
    12.4. Konkluzje     257
    Bibliografia     259
  Spis tabel     261
  Spis rysunków i wykresów     263
  Notki o Autorach     265
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia