Pedagogika sportu

Pedagogika sportu

1 opinia

Wydawca:

AWF Warszawa

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

40,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

40,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem tej książki jest przybliżenie relacji między sportem i pedagogiką, a dokładniej ukazanie związków nauk o sporcie z naukami o wychowaniu. Przedstawia ona panoramę pojęć, problemy występujące w teorii i praktyce, a także perspektywy badań pedagogicznych w sporcie.
Została napisana z myślą o potrzebach środowisk akademickich, które w swych zadaniach ustawowych mają kształcenie studentów w zakresie organizacji i funkcjonowania sportu we współczesnej cywilizacji i kulturze. Uczelnie obowiązek kształcenia studentów łączą z badaniami naukowymi prowadzonymi na rzecz sportu jako zjawiska społecznego i kulturowego. Sport nowożytny mający ponad stupięćdziesięcioletnią tradycję jest współcześnie dynamiczną formą życia społecznego. Wymaga przez to ciągłej uwagi środowiska naukowego oraz permanentnego doskonalenia własnych instytucji.
(…)
W książce zaprezentowano genezę i historyczny rozwój nauk o kulturze fizycznej. Przeprowadzono opis i przegląd zdarzeń, faktów budujących wiedzę na temat wychowania fizycznego. To ono było inspiracją i dało początek rozwoju pedagogiki sportu. Ukazano rozwój nauk o kulturze fizycznej na tle dynamicznie rozwijającego się sportu na przełomie XX i XXI wieku. Przedstawiono rozwój nauki o sporcie oraz sposoby utrwalania jej pozycji w systemie nauk.
Książka jest próbą ukazania nowych przestrzeni badań pedagogicznych w sporcie. Wskazuje nowe kierunki myślenia pedagogicznego w sporcie i o sporcie, ukazuje rolę sportu jako środka wychowania dla przyszłości. W rzeczywistości współczesnej sport zdecydowanie zdominował aktywność fizyczną na tyle, że nauka o nim wyodrębniła się jako subdyscyplina w naukach o kulturze fizycznej. Wszelkie wytwory badawcze i praktyczne działania, w tym technologia treningu sportowego mieszczą się w empirycznej pedagogice sportu. Jest ona uszczegółowieniem ogólnej teorii pedagogicznej, jej założeń, prawidłowości i globalnych praw wraz z mechanizmami usytuowanymi w sporcie. Trening sportowca jest procesem pedagogicznym, obejmuje sferę dydaktyczną i wychowawczą. Dlatego istnieje potrzeba utrwalania dorobku pedagogiki sportu w zakresie nauk o kulturze fizycznej i praktyce sportowej.
Obejmuje ona genezę i rozwój pedagogiki sportu w Polsce. Ukazuje przeobrażenia współczesnego sportu i rolę współzawodnictwa we współczesnej kulturze. Prezentuje zasady i metody edukacyjne w treningu sportowym oraz sylwetkę trenera jako jego organizatora. Kładzie akcent na takie kształtowanie postaw wobec sportu, aby służył on celom ogólnowychowawczym. W procesie tym istotną rolę odgrywa olimpizm jako źródło wartości uniwersalnych. Myślenie pedagogiczne w sporcie powinno być ukierunkowane na kształtowanie zdolności rozumienia i refleksyjnego traktowania sensu sportu jako fenomenu cywilizacyjnego wpływającego na obraz współczesnego świata.


Liczba stron244
WydawcaAWF Warszawa
ISBN-13978-83-61830-03-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  STRESZCZENIE
  SUMMARY
  WPROWADZENIE
  1.NAUKI O KULTURZE FIZYCZNEJ W POLSKIM SYSTEMIE NAUK
  1.1.Pojęcie i istota nauki
  1.2.Nauki wychowania fizycznego i nauka o kulturze fizycznej
  1.2.1.Refleksje teoretyczne wokół wychowania fizycznego
  1.2.2.Biologiczna orientacja w teorii wychowania fizycznego
  1.2.3.Społeczne oblicza teorii wychowania fizycznego
  1.2.4.Aspekty kulturowo-pedagogiczne w teorii wychowania fizycznego
  1.2.5.Formalno-administracyjne podstawy nauk wychowania fizycznego i nauki
  o kulturze fizycznej
  1.2.6.Wychowanie fizyczne w społeczeństwie wiedzy i społeczeństwie sieci
  1.3.Nauki o kulturze fizycznej na przełomie XX i XXI wieku
  1.3.1.Nauka o sporcie – geneza i rozwój
  1.3.2.Czynniki kreujące naukę o sporcie
  1.3.3.Upowszechnianie wyników badań nauki o sporcie
  1.3.4.Nauka o sporcie a ruch olimpijski
  1.3.5.Utrwalanie pozycji nauki o sporcie
  2.PEDAGOGIKA JAKO NAUKA INSPIRUJĄCA I WSPOMAGAJĄCA WYCHOWANIE
  2.1.Pedagogika współczesna wobec wyzwań edukacyjnych
  2.2.Myślenie pedagogiczne w sporcie – nowe przestrzenie badań pedagogicznych
  2.3.Pedagogiczne przesłanki edukacji zdrowotnej
  2.4.Wychowanie sportowe i olimpizm alternatywnym programem kształcenia i wychowania
  3.TREŚCI PEDAGOGIKI SPORTU W ZARYSIE
  3.1.Geneza pedagogiki sportu
  3.2.Pedagogika sportu w Polsce
  3.2.1.Polska pedagogika sportu na przełomie XX i XXI wieku
  3.3.Sport w kulturze i wychowaniu obywatelskim
  3.3.1 Zabawa jako integralny element kultury i wychowania
  3.3.2.Zabawy, gry ruchowe i sport środkiem edukacyjnym
  3.3.3. Sport w rzeczywistości kulturowej i wychowaniu obywatelskim
  3.4.Pedagogiczne aspekty systemu kształcenia uzdolnionej sportowo młodzieży
  3.4.1.Klasy, szkoły sportowe i szkoły mistrzostwa sportowego
  3.4.2.Inne środowiska, stowarzyszenia, kluby sportowe i współzawodnictwo
  3.5.Pedagogiczne i kulturowe uwarunkowania treningu sportowego i współzawodnictwa
  3.5.1.Trening sportowy jako proces edukacyjny
  3.5.2.Zasady dydaktyczno-wychowawcze w treningu sportowym
  3.5.3.Metody kształcenia i wychowania w sporcie
  3.6.Zasada fair play źródłem wartości moralnych w sporcie
  3.6.1.Geneza, pojęcie i istota fair play
  3.6.2.Fair play jako wartość etyczna
  3.6.3.Fair play w perspektywie XXI wieku
  3.7.Wolontariat w sporcie i ruchu olimpijskim
  3.7.1.Zjawisko i istota wolontariatu
  3.7.2.Wolontariat w sporcie
  3.7.3.Wolontariat w ruchu olimpijskim, paraolimpijskim i edukacji inkluzyjnej
  3.8.Edukacja olimpijska drogą do rozumienia sensu wychowania przez sport i olimpizm
  3.8.1.U źródeł edukacji olimpijskiej
  3.8.2.Polskie doświadczenia w edukacji olimpijskiej
  3.9.Pedagogiczne uwarunkowania efektywności pracy trenera
  3.9.1.Trener sportowy jako zawód pedagogiczny
  3.9.2.Pedagogiczne powinności trenera osobistego
  ZAKOŃCZENIE
  PIŚMIENNICTWO
  A. Opracowania zwarte i artykuły
  B. Ustawy, rozporządzenia, deklaracje, raporty, manifesty i inne dokumenty
  NETOGRAFIA
  INDEKS OSOBOWY
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia