Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej

-10%

Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

0,90  1,00

Format: pdf

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

0,901,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zasadniczym celem pracy jest identyfikacja źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, na tle zmian zachodzących wewnątrz banków i w ich otoczeniu, oraz sprecyzowanie warunków o charakterze strategicznym pozwalających na przekształcenie potencjalnych źródeł przewagi konkurencyjnej w tzw. przewagę pozycyjną. Cel badań i przyjęta teza wpłynęły na wybór procedury badawczej i konstrukcję pracy. Całość rozważań ujęto w trzech rozdziałach. W rozdziale pierwszym rozważania teoretyczne koncentrują się na określeniu roli marketingu w procesie budowy przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej. Rozdział drugi poświęcono zagadnieniu źródeł trwałej przewagi konkurencyjnej w obszarze bankowości detalicznej. W rozdziale trzecim określono podstawowe pola wyboru strategicznego banków w obszarze bankowości detalicznej i scharakteryzowano występujące w ich ramach główne opcje strategiczne. Rozważania zawarte w publikacji oparto na obszernej literaturze zagranicznej i krajowej z dziedziny bankowości, marketingu bankowego i zarządzania strategicznego.


Liczba stron282
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-282-4
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  ROZDZIAŁ    1
  ROLA MARKETINGU W BUDOWIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W BANKOWOŚCI DETALICZNEJ    17
  1. Przesłanki rozwoju orientacji marketingowej w bankach    17
  2. Pojęcie bankowości detalicznej i jej specyfika    20
  3. Rozwój bankowości detalicznej na tle zmian w otoczeniu rynkowym i systemach bankowych    28
  3.1. Główne obszary zmian na rynku usług finansowych w latach 80. i 90.    28
  3.2. Bankowość detaliczna w warunkach zaostrzonej konkurencji    40
  4. Znaczenie strategii marketingowej w procesie budowy przewagi konkurencyjnej banku    46
  ROZDZIAŁ    2
  ŹRÓDŁA TRWAŁEJ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ W BANKOWOŚCI DETALICZNEJ    63
  1. Identyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej w sektorze detalicznych usług finansowych    63
  2. Jakość usług banku jako źródło trwałej przewagi konkurencyjnej    75
  3. Wizerunek i reputacja banku jako narzędzia osiągania długookresowej przewagi nad konkurencją    94
  4. Wykorzystanie nowoczesnej technologii jako sposób osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w obszarze bankowości detalicznej    106
  4.1. Rozwój nowoczesnej technologii w bankowości detalicznej i główne obszary jej zastosowania    106
  4.2. Rola nowoczesnej technologii w rozwoju nowych kanałów dystrybucji usług bankowych    112
  4.3. Technologia jako narzędzie analizy zachowań klienta i jego potrzeb    128
  4.4. Warunki efektywnego wykorzystania IT jako źródła trwałej przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej    139
  ROZDZIAŁ    3
  POLA WYBORU STRATEGICZNEGO W BANKOWOŚCI DETALICZNEJ    153
  1. Główne obszary podejmowania decyzji strategicznych    153
  2. Decyzje strategiczne dotyczące geograficznego zakresu bankowości detalicznej    155
  2.1. Lokalny czy ponadlokalny zasięg bankowości detalicznej    155
  2.2. Znaczenie wielkości banku dla prowadzenia bankowości detalicznej    161
  2.3. Efekt skali i zakresu w bankowości detalicznej    171
  3. Celowość i zakres dywersyfikacji działalności banków w obszarze bankowości detalicznej    181
  4. Decyzje strategiczne dotyczące wyboru docelowych grup klientów    203
  5. Uwarunkowania wyboru docelowej strategii marketingowej w obszarze bankowości detalicznej    219
  5.1. Ocena przydatności wybranych strategii konkurencyjnych w bankowości detalicznej    219
  5.2. Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty wyboru strategii marketingowej    230
  ZAKOŃCZENIE    239
  ZAŁĄCZNIKI    253
  BIBLIOGRAFIA    257
  SPIS TABEL    279
  SPIS RYSUNKÓW    281
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia