Pojęcie sporu zbiorowego oraz pokojowe metody jego rozwiązywania w prawie polskim

Pojęcie sporu zbiorowego oraz pokojowe metody jego rozwiązywania w prawie polskim

Stan prawny na dzień 1 lutego 2017

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

9,98

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Spory zbiorowe pracy są jednym z najważniejszych instrumentów prawnych, który umożliwia związkom zawodowym realizację ich podstawowych uprawnień i obowiązków. Stanowią one jednocześnie nieodłączny, choć niepożądany, komponent gospodarki rynkowej istniejącej w Polsce od 1989 r. Niemożność zmiany takiego stanu rzeczy niesie ze sobą konieczność wprowadzenia stosownych regulacji prawnych umożliwiających rozwiązywanie sporów. Niniejsza monografia dotyczy pokojowych metod rozwiązywania sporów zbiorowych, do których zaliczamy rokowania, mediację i arbitraż.
Publikacja wypełnia lukę we współczesnym piśmiennictwie prawniczym ze względu na kompleksowe ujęcie tematu. Jej celem jest próba odpowiedzi na pytanie o skuteczność regulacji prawnych w zakresie pokojowych metod rozwiązywania sporów zbiorowych przy założeniu, że podstawową rolą tych metod jest zapobieganie strajkom. Myślą przewodnią rozważań jest idea, że w imię zasady pokoju społecznego należy podejmować działania zmierzające do ograniczania liczby sporów oraz czasu ich trwania.


Od Autorki


Liczba stron226
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
ISBN-13978-83-7996-405-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów     7
  
  Wstęp     9
  
  ROZDZIAŁ I 15
  Pojęcie sporu i jego typologia 15
  1. Konflikt jako zjawisko poprzedzające spór. Pojęcie konfliktu, jego fazy i typologia     15
  2. Spór zbiorowy jako jedna z odmian sporów pracy     18
  2.1. Spór o prawa     18
  2.2. Spór o interesy     21
  2.3. Spór indywidualny a spór zbiorowy. Kryteria różnicowania     23
  
  ROZDZIAŁ II 25
  Standardy w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego oraz standardy konstytucyjne     25
  1. Wolność zrzeszania się jako jedno z podstawowych praw człowieka     25
  2. Prawo do rokowań zbiorowych jako konsekwencja wolności zrzeszania się     30
  2.1. Uwagi wstępne     30
  2.2. Standardy w zakresie prawa do rokowań zbiorowych w prawie między-narodowym i europejskim     32
  3. Konstytucyjne standardy w zakresie wolności zrzeszania się i rokowań zbiorowych     40
  3.1. Konstytucyjne standardy w zakresie wolności zrzeszania się     40
  3.2. Konstytucyjne standardy w zakresie prawa do rokowań     45
  
  ROZDZIAŁ III 49
  Strony sporu zbiorowego     49
  1. Strona pracownicza sporu zbiorowego     49
  1.1. Monopol związkowy w zakresie przedstawicielstwa pracowniczego w sporze zbiorowym     54
  1.2. Reprezentacja strony pracowniczej w sporze zbiorowym w sytuacji pluralizmu związkowego     58
  1.3. Rejestracja związku zawodowego a uprawnienia w zakresie wszczynania sporu zbiorowego     60
  1.4. Reprezentatywność a strona pracownicza w sporze zbiorowym     69
  2. Strona pracodawcza w sporze zbiorowym     76
  2.1. Spór ponadzakładowy i spór zakładowy a strona pracodawcza     76
  2.2. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę i jego wpływ na spór zbiorowy     82
  
  ROZDZIAŁ IV 91
  Zakres przedmiotowy sporów zbiorowych 91
  1. Uwagi wstępne     91
  2. Warunki pracy jako przedmiot sporu zbiorowego     93
  3. Warunki płac jako przedmiot sporu zbiorowego     95
  4. Świadczenia socjalne jako przedmiot sporu zbiorowego     99
  5. Prawa i wolności związkowe jako przedmiot sporu zbiorowego     101
  
  ROZDZIAŁ V 105
  Charakterystyka pokojowych metod rozwiązywania sporów zbiorowych 105
  1. Istota i cechy pokojowych metod rozwiązywania sporów zbiorowych     105
  1.1. Uwagi wstępne     105
  1.2. Pojęcie i charakterystyka rokowań     107
  1.3. Pojęcie mediacji – jej cechy i rodzaje     121
  1.4. Mediacja a koncyliacja     138
  1.5. Cechy arbitrażu     141
  2. Wszczęcie sporu zbiorowego i przebieg rokowań     148
  3. Przebieg postępowania mediacyjnego     159
  3.1. Rozpoczęcie mediacji. Wybór i desygnacja mediatora     159
  3.2. Rola mediatora i przebieg postępowania mediacyjnego     168
  4. Porozumienia kończące spór zbiorowy i ich charakter prawny     176
  5. Przebieg postępowania przed kolegium arbitrażu społecznego     185
  
  Wnioski     194
  
  Literatura     208
  
  Wykaz aktów prawnych i orzecznictwa     223
  
  Summary     226
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia