Systemy wychowawcze gentryfikujących społeczności lokalnych.

Systemy wychowawcze gentryfikujących społeczności lokalnych.

Rozpad - stagnacja - rozwój

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

21,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia wpisuje się w nurt badań nad przemianami środowisk wychowawczych współczesnej Polski. Przedmiotem zainteresowania autorki stały się dwa środowiska wychowawcze: wieś podmiejska oraz śródmieście wielkiego miasta. Te odmienne byty łączy dokonujący się w nich proces gentryfikacji. Zgromadzony materiał pozwolił odpowiedzieć na pytanie, jakie zmiany zachodzą w systemach wychowawczych gentryfikujących społeczności lokalnych i jakie są ich konsekwencje w wymiarze indywidualnym, lokalnym oraz społecznym. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza praca pedagogiczna, w której podjęto wątek gentryfikacji, dostrzegając w niej istotną zmienną procesów socjalizacji i wychowania.


Liczba stron458
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3454-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  1. Systemy wychowawcze w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych     19
    1.1. System jako przedmiot poznania naukowego    19
    1.2. Systemy wychowawcze jako szczególne (pod)systemy społeczne    23
    1.3. Systemy wychowawcze w perspektywie historyczno-teoretycznej    28
      1.3.1. Systemy wychowawcze w perspektywie funkcjonalno-strukturalnej    29
      1.3.2. Konstruktywizm strukturalistyczny o systemach wychowawczych.    39
      1.3.3. Poststrukturalistyczna wizja systemów wychowawczych Michela Foucaulta     48
      1.3.4. Postmoderniści wobec systemów wychowawczych    55
   2. Społeczność lokalna jako płaszczyzna aktualizowania się systemu wychowawczego     66
    2.1. Lokalne konteksty procesów wychowawczych    66
    2.2. Środowisko wychowawcze w ujęciu systemowym    80
    2.3. Portrety wybranych środowisk wychowawczych współczesnej Polski    87
      2.3.1. Wsie popegeerowskie    88
      2.3.2. Wsie podmiejskie     98
      2.3.3. Śródmiejskie enklawy biedy    111
      2.3.4. Spółdzielcze osiedla mieszkaniowe    126
      2.3.5. Osiedla grodzone    146
  3. Proces gentryfikacji jako czynnik przekształceń przestrzeni fizycznej, społecznej i symbolicznej – perspektywa socjopedagogiczna     161
    3.1. Początki refleksji naukowej nad procesami gentryfikacji    161
    3.2. Przestrzenie i aktorzy gentryfikacji w perspektywie socjopedagogicznej    176
      3.2.1. Śródmiejskie obszary kulturowo zaniedbane jako przestrzeń procesów gentryfikacji    176
      3.2.2. Greentryfikacja, czyli gentryfikacja terenów podmiejskich i wiejskich     180
      3.2.3. Autochtoni i gentryfierzy – próba charakterystyki     186
    3.3. Od wykluczenia do rozwoju? Strategie i konsekwencje procesu gentryfikacji. Próba oceny z perspektywy socjopedagogicznej     195
    3.4. Procesy gentryfikacji w Europie Środkowo-Wschodniej     204
  4. Systemy wychowawcze wobec procesów gentryfikacji – metodologiczne podstawy pracy     212
    4.1. O zasadności prowadzenia badań systemowych     212
    4.2. Cele, problemy, przyjęty model badawczy. Charakterystyka zmiennych     216
    4.3. Metody i techniki badań    226
    4.4. Uzasadnienie wyboru miejsca badań     230
      4.4.1. Golęczewo – od wsi wzorcowej do wsi rezydencjalnej     232
      4.4.2. Śródmieście – od podmiejskich osad do „serca” miasta     235
    4.5. Dobór i charakterystyka próby badawczej. Przebieg i organizacja badań     239
   5. Systemy wychowawcze gentryfikujących społeczności lokalnych w świetle badań własnych     251
    5.1. Przejawy i charakter procesu gentryfikacji w badanych obszarach    251
      5.1.1. Przekształcenia społeczno-demograficzne    251
      5.1.2. Przekształcenia fizyczno-funkcjonalne    273
      5.1.3. Przekształcenia kulturalno-symboliczne     284
    5.2. Struktura i funkcjonalność systemów wychowawczych gentryfikujących obszarów: śródmiejskiego i podmiejskiej wsi     287
      5.2.1. Podsystem socjalizacji pierwotnej     291
        5.2.1.1. Rodziny gentryfierów i rdzennych mieszkańców jako pierwotne ogniwo socjalizacji     291
        5.2.1.2. Relacje rówieśnicze w gentryfikujących społecznościach lokalnych     309
        5.2.1.3. Sąsiedztwo w gentryfikujących społecznościach lokalnych    327
      5.2.2. Podsystem kształcenia, selekcji i preorientacji zawodowej     337
      5.2.3. Podsystem wsparcia i pomocy     360
      5.2.4. Podsystem kontroli społecznej     369
      5.2.5. Podsystem organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży     379
    5.3. Znaczenie i konsekwencje procesu gentryfikacji dla badanych systemów wychowawczych w opiniach ich użytkowników     387
    5.4. Między socjalizacją wspólnotową a indywidualistyczną – ocena funkcjonowania systemów wychowawczych gentryfikujących społeczności lokalnych     396
  Zakończenie    413
  Bibliografia     419
  Spis fotografii     449
  Spis map    449
  Spis schematów     450
  Spis wykresów    450
  Spis tabel     450
  Socialization systems in local communities undergoing gentrification. Collapse – stagnation – development (Summary)     455
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia