Czynniki mikrobiologiczne w zarządzaniu ochroną zbiorów muzealnych

Czynniki mikrobiologiczne w zarządzaniu ochroną zbiorów muzealnych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,43

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Misją instytucji zajmujących się ochroną dóbr kultury jest utrzymanie obiektów zabytkowych i dzieł sztuki w jak najlepszym stanie w długiej perspektywie czasowej. Prawidłowe zarządzanie obiektami dziedzictwa kulturowego wymaga więc podejścia prewencyjnego do określenia bezpiecznego przechowywania i ekspozycji obiektów w aspekcie ich uszkodzenia lub utraty. Wśród zagrożeń występujących w środowisku muzeów, archiwów i bibliotek ważną rolę odgrywają czynniki biologiczne, w tym mikrobiologiczne. Głównym celem monografii była ocena wpływu zagrożenia mikrobiologicznego na obiekty zabytkowe, możliwości jego identyfikacji i zastosowania analiz mikrobiologicznych jako narzędzia w rozwiązywaniu problemów z zakresu konserwacji prewencyjnej i naprawczej oraz analizie ryzyka w zarządzaniu ochroną zbiorów. Analizowane w pracy studia przypadków: zabytkowych księgozbiorów, kolekcji tkanin liturgicznych oraz środowiska przechowywania i eksponowania obiektów w różnych instytucjach z obszaru dziedzictwa kulturowego pokazały, że badania takie pomagają oceniać ryzyko biodeterioracji poprzez wskazanie poziomów skażenia mikrobiologicznego i potencjału degradacyjnego drobnoustrojów. W pracy zaproponowano bezstykową metodę chromatografii gazowej – spektrometrii mas (SPME-GC-MS) do szybkiej detekcji grzybów pleśniowych przez analizę emitowanych przez nie lotnych związków organicznych (MVOCs) oraz metodę wykluczania molekularnego (SEC) do badania jakości i bezpieczeństwa procesów prania konserwatorskiego. Przedstawiono działania profilaktyczne i naprawcze w zakresie postępowania z ryzykiem mikrobiologicznym, takie jak utrzymanie reżimów klimatycznych zapobiegających rozwojowi mikroorganizmów oraz metody prewencyjne przewidywania skażenia mikrobiologicznego na podstawie modelu biohygrotermalnego lub indeksu grzybowego, omówiono systemowe rozwiązania podejmowane przy wdrażaniu systemu Integrated Pest Management (IMP) umożliwiające kontrolę występowania i śledzenie zmian aktywności mikroorganizmów i owadów w czasie i przestrzeni, co pozwala na wyznaczenie akceptowalnego poziomu skażenia oraz szybkie i celowe wdrażanie środków zaradczych.


Liczba stron184
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-780-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział 1. ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE W PRZECHOWYWANIU I EKSPOZYCJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH     15
    1.1. Problemy mikrobiologiczne w przechowywaniu i eksponowaniu obiektów     15
    1.2. Mikrobiologiczne niszczenie obiektów na podłożu papierowym     18
    1.3. Biodeterioracja tkanin     21
    1.4. Biodeterioracja obiektów drewnianych     23
    1.5. Mikrobiologiczne niszczenie zabytków na podłożu nieorganicznym     26
  
  Rozdział 2. BADANIA MIKROBIOLOGICZNE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH     28
    2.1. Metody badań mikrobiologicznych obiektów zabytkowych     28
    2.2. Ocena potencjału biodeterioracyjnego mikroorganizmów występujących w środowisku muzealnym     32
      2.2.1. Badania aktywności celulolitycznej i proteolitycznej     32
      2.2.2. Analiza mikroskopowa     35
      2.2.3. Badania molekularne     37
    2.3. Analiza mikrobiologiczna zabytkowych XV-wiecznych jedwabnych tkanin liturgicznych – studium przypadku     38
    2.4. Analiza mikrobiologiczna księgozbioru     44
  
  Rozdział 3. MIKROBIOLOGIA POWIETRZA W ŚRODOWISKU MUZEALNYM     50
    3.1. Mikrobiologiczna analiza powietrza w środowisku muzealnym     50
    3.2. Grzyby pleśniowe i ich metabolity w pomieszczeniach zamkniętych     52
    3.3. Wymagania dotyczące przechowywania materiałów archiwalnych w aspekcie mikrobiologicznym     57
    3.4. Środowisko pomieszczeń muzealnych     58
    3.5. Monitoring powietrza w aspekcie mikrobiologicznym     64
  
  Rozdział 4. OCENA RYZYKA W ZARZĄDZANIU OCHRONĄ ZBIORÓW     71
    4.1. Zarządzanie ryzykiem w obszarze dziedzictwa kulturowego     71
    4.2. Identyfikacja ryzyka w instytucjach dóbr kultury     76
    4.3. Analiza ryzyka     78
    4.4. Ewaluacja ryzyka     88
    4.5. Postępowanie z ryzykiem     89
  
  Rozdział 5. ZARZĄDZANIE KLIMATEM I MONITORING SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGO     92
    5.1. Czynniki mikroklimatu wpływające na bezpieczeństwo kolekcji     92
      5.1.1. Uwagi ogólne     92
      5.1.2. Temperatura     94
      5.1.3. Wilgotność względna powietrza     94
      5.1.4. Światło     95
      5.1.5. Zanieczyszczenia     96
    5.2. Chromatografia gazowa – spektrometria mas w analizie lotnych związków organicznych emitowanych przez grzyby     98
      5.2.1. Zastosowanie metody SPME-GC-MS w wykrywaniu aktywności pleśni     98
      5.2.2. Badania aktywności grzybów w pomieszczeniach przechowywania obiektów zabytkowych – studium przypadku     99
    5.3. Konserwacji prewencyjna     107
    5.4. Zarządzanie klimatem w muzeach     107
    5.5. Integrated Pest Management (IPM)     109
    5.6. Wykorzystanie indeksu grzybowego jako narzędzia w prognozowaniu skażenia mikrobiologicznego     113
    5.7. Prognozowanie skażenia mikrobiologicznego w modelu biohygrotermalnym     118
  
  Rozdział 6. ELIMINACJA MIKROORGANIZMÓW W PROCESIE KONSERWACJI     121
    6.1. Dezynfekcja obiektów zabytkowych     121
      6.1.1. Metody chemiczne     121
      6.1.2. Metody fizyczne     126
      6.1.3. Metody alternatywne     129
    6.2. Badania skuteczności działania środków biobójczych do dezynfekcji obiektów zabytkowych     131
    6.3. Usuwanie mikroflory w oczyszczaniu pasywnym obiektu     138
    6.4. Badania wpływu czyszczenia zabytkowej tkaniny jedwabnej na degradację fibroiny z jedwabiu metodą chromatografii wykluczania molekularnego     141
  
  Zakończenie     146
  
  Literatura     151
  Spis tabel     167
  Spis rysunków     169
  Spis fotografii     170
  Streszczenie w języku angielskim     172
  Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii specjalnej Zeszytów Naukowych: Monografie     174
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia