Czynniki mikrobiologiczne w zarządzaniu ochroną zbiorów muzealnych

Czynniki mikrobiologiczne w zarządzaniu ochroną zbiorów muzealnych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,43

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Misją instytucji zajmujących się ochroną dóbr kultury jest utrzymanie obiektów zabytkowych i dzieł sztuki w jak najlepszym stanie w długiej perspektywie czasowej. Prawidłowe zarządzanie obiektami dziedzictwa kulturowego wymaga więc podejścia prewencyjnego do określenia bezpiecznego przechowywania i ekspozycji obiektów w aspekcie ich uszkodzenia lub utraty. Wśród zagrożeń występujących w środowisku muzeów, archiwów i bibliotek ważną rolę odgrywają czynniki biologiczne, w tym mikrobiologiczne. Głównym celem monografii była ocena wpływu zagrożenia mikrobiologicznego na obiekty zabytkowe, możliwości jego identyfikacji i zastosowania analiz mikrobiologicznych jako narzędzia w rozwiązywaniu problemów z zakresu konserwacji prewencyjnej i naprawczej oraz analizie ryzyka w zarządzaniu ochroną zbiorów. Analizowane w pracy studia przypadków: zabytkowych księgozbiorów, kolekcji tkanin liturgicznych oraz środowiska przechowywania i eksponowania obiektów w różnych instytucjach z obszaru dziedzictwa kulturowego pokazały, że badania takie pomagają oceniać ryzyko biodeterioracji poprzez wskazanie poziomów skażenia mikrobiologicznego i potencjału degradacyjnego drobnoustrojów. W pracy zaproponowano bezstykową metodę chromatografii gazowej – spektrometrii mas (SPME-GC-MS) do szybkiej detekcji grzybów pleśniowych przez analizę emitowanych przez nie lotnych związków organicznych (MVOCs) oraz metodę wykluczania molekularnego (SEC) do badania jakości i bezpieczeństwa procesów prania konserwatorskiego. Przedstawiono działania profilaktyczne i naprawcze w zakresie postępowania z ryzykiem mikrobiologicznym, takie jak utrzymanie reżimów klimatycznych zapobiegających rozwojowi mikroorganizmów oraz metody prewencyjne przewidywania skażenia mikrobiologicznego na podstawie modelu biohygrotermalnego lub indeksu grzybowego, omówiono systemowe rozwiązania podejmowane przy wdrażaniu systemu Integrated Pest Management (IMP) umożliwiające kontrolę występowania i śledzenie zmian aktywności mikroorganizmów i owadów w czasie i przestrzeni, co pozwala na wyznaczenie akceptowalnego poziomu skażenia oraz szybkie i celowe wdrażanie środków zaradczych.


Liczba stron184
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-780-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE W PRZECHOWYWANIU I EKSPOZYCJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH    15
    1.1. Problemy mikrobiologiczne w przechowywaniu i eksponowaniu obiektów    15
    1.2. Mikrobiologiczne niszczenie obiektów na podłożu papierowym    18
    1.3. Biodeterioracja tkanin    21
    1.4. Biodeterioracja obiektów drewnianych    23
    1.5. Mikrobiologiczne niszczenie zabytków na podłożu nieorganicznym    26
  Rozdział 2. BADANIA MIKROBIOLOGICZNE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH    28
    2.1. Metody badań mikrobiologicznych obiektów zabytkowych    28
    2.2. Ocena potencjału biodeterioracyjnego mikroorganizmów występujących w środowisku muzealnym    32
      2.2.1. Badania aktywności celulolitycznej i proteolitycznej    32
      2.2.2. Analiza mikroskopowa    35
      2.2.3. Badania molekularne    37
    2.3. Analiza mikrobiologiczna zabytkowych XV-wiecznych jedwabnych tkanin liturgicznych – studium przypadku    38
    2.4. Analiza mikrobiologiczna księgozbioru    44
  Rozdział 3. MIKROBIOLOGIA POWIETRZA W ŚRODOWISKU MUZEALNYM    50
    3.1. Mikrobiologiczna analiza powietrza w środowisku muzealnym    50
    3.2. Grzyby pleśniowe i ich metabolity w pomieszczeniach zamkniętych    52
    3.3. Wymagania dotyczące przechowywania materiałów archiwalnych w aspekcie mikrobiologicznym    57
    3.4. Środowisko pomieszczeń muzealnych    58
    3.5. Monitoring powietrza w aspekcie mikrobiologicznym    64
  Rozdział 4. OCENA RYZYKA W ZARZĄDZANIU OCHRONĄ ZBIORÓW    71
    4.1. Zarządzanie ryzykiem w obszarze dziedzictwa kulturowego    71
    4.2. Identyfikacja ryzyka w instytucjach dóbr kultury    76
    4.3. Analiza ryzyka    78
    4.4. Ewaluacja ryzyka    88
    4.5. Postępowanie z ryzykiem    89
  Rozdział 5. ZARZĄDZANIE KLIMATEM I MONITORING SKAŻENIA MIKROBIOLOGICZNEGO    92
    5.1. Czynniki mikroklimatu wpływające na bezpieczeństwo kolekcji    92
      5.1.1. Uwagi ogólne    92
      5.1.2. Temperatura    94
      5.1.3. Wilgotność względna powietrza    94
      5.1.4. Światło    95
      5.1.5. Zanieczyszczenia    96
    5.2. Chromatografia gazowa – spektrometria mas w analizie lotnych związków organicznych emitowanych przez grzyby    98
      5.2.1. Zastosowanie metody SPME-GC-MS w wykrywaniu aktywności pleśni    98
      5.2.2. Badania aktywności grzybów w pomieszczeniach przechowywania obiektów zabytkowych – studium przypadku    99
    5.3. Konserwacji prewencyjna    107
    5.4. Zarządzanie klimatem w muzeach    107
    5.5. Integrated Pest Management (IPM)    109
    5.6. Wykorzystanie indeksu grzybowego jako narzędzia w prognozowaniu skażenia mikrobiologicznego    113
    5.7. Prognozowanie skażenia mikrobiologicznego w modelu biohygrotermalnym    118
  Rozdział 6. ELIMINACJA MIKROORGANIZMÓW W PROCESIE KONSERWACJI    121
    6.1. Dezynfekcja obiektów zabytkowych    121
      6.1.1. Metody chemiczne    121
      6.1.2. Metody fizyczne    126
      6.1.3. Metody alternatywne    129
    6.2. Badania skuteczności działania środków biobójczych do dezynfekcji obiektów zabytkowych    131
    6.3. Usuwanie mikroflory w oczyszczaniu pasywnym obiektu    138
    6.4. Badania wpływu czyszczenia zabytkowej tkaniny jedwabnej na degradację fibroiny z jedwabiu metodą chromatografii wykluczania molekularnego    141
  Zakończenie    146
  Literatura    151
  Spis tabel    167
  Spis rysunków    169
  Spis fotografii    170
  Streszczenie w języku angielskim    172
  Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii specjalnej Zeszytów Naukowych: Monografie    174
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia