Chemia fizyczna. Ćwiczenia laboratoryjne

Chemia fizyczna. Ćwiczenia laboratoryjne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

6,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Oddany do rąk czytelników skrypt przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych i zaocznych Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Treść skryptu dostosowana jest do obowiązującego programu nauczania chemii fizycznej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym i obejmuje tematy, które studenci powinni opanować zarówno w części teoretycznej, jak i eksperymentalnej. Poszczególne rozdziały skryptu odpowiadają tematom ćwiczeń i składają się z dwóch zasadniczych części: teoretycznego opracowania tematu i opisu sposobu przeprowadzenia eksperymentu. Część teoretyczna każdego rozdziału zawiera podstawowe informacje, niezbędne do zrozumienia zjawisk i procesów fizykochemicznych badanych przez studentów w trakcie zajęć w laboratorium. W teoretycznym opisie ćwiczeń uwzględniono przede wszystkim aspekt jakościowy zjawisk i procesów, ograniczając jednocześnie do niezbędnego minimum wyprowadzenia i wzory. Studentów zainteresowanych rozszerzeniem i pogłębieniem wiedzy odsyłam do podręczników przeznaczonych dla studentów wydziałów chemicznych uniwersytetów lub politechnik. W części doświadczalnej rozdziałów sprecyzowane są cele i metodyka przeprowadzania doświadczeń oraz sposoby opracowania wyników, nie ma natomiast szczegółowych opisów wykonania poszczególnych ćwiczeń i instrukcji obsługi aparatury stosowanej w trakcie ćwiczeń, które są dostępne w laboratorium. Uzupełnieniem skryptu jest rozdział 10, w którym zostały zamieszczone wartości wybranych wielkości fizykochemicznych, obowiązujący układ jednostek miar SI oraz niektóre stałe fizyczne, niezbędne przy opracowywaniu wyników pomiarów. Mam nadzieję, że zgodnie z założeniem niniejszy skrypt został napisany na tyle przystępnie, by każdy student w możliwie krótkim czasie mógł dobrze przygotować się do zajęć w laboratorium, a zdobyta wiedza i doświadczenie były przydatne w przyszłości zarówno w dalszym toku studiów jak i później, w pracy zawodowej absolwentów.


Liczba stron162
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-173-7
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    7
  1. Adsorpcja    9
    1.1. Wprowadzenie    9
    1.2. Rodzaje adsorpcji    11
      1.2.1. Adsorpcja fizyczna    11
      1.2.2. Adsorpcja chemiczna - chemisorpcja    12
    1.3. Izotermy adsorpcji    14
    1.4. Znaczenie i zastosowanie zjawiska adsorpcji    17
    1.5. Czesc doswiadczalna    21
      1.5.1. Wykonanie cwiczenia    21
      1.5.2. Opracowanie wyników    22
  2. Koloidy    25
    2.1. Ogólna charakterystyka układów koloidalnych    25
    2.2. Systematyka układów koloidalnych    26
    2.3. Otrzymywanie układów koloidalnych    28
    2.4. Własciwosci układów koloidalnych    29
      2.4.1. Własciwosci kinetyczne układów koloidalnych    29
      2.4.2. Własciwosci optyczne układów koloidalnych    30
      2.4.3. Własciwosci elektryczne układów koloidalnych    31
      2.4.4. Koagulacja koloidów    33
    2.5. Oczyszczanie roztworów koloidalnych    35
    2.6. Emulsje    36
    2.7. Wystepowanie i znaczenie koloidów    38
    2.8. Czesc doswiadczalna    38
      2.8.1. Koagulacja i peptyzacja koloidów odwracalnych    39
      2.8.2. Otrzymywanie koloidów    39
      2.8.3. Koagulacja koloidów    41
  3. Przewodnictwo elektrolitów    43
    3.1. Wprowadzenie    43
    3.2. Przewodnictwo własciwe elektrolitów    45
    3.3. Przewodnictwo molowe (równoważnikowe) elektrolitów    46
    3.4. Zastosowanie pomiarów przewodnictwa    51
    3.5. Czesc doswiadczalna    53
      3.5.1. Wyznaczanie stałej czujnika konduktometrycznego    54
      3.5.2. Wyznaczanie iloczynu rozpuszczalnosci soli trudno rozpuszczalnej oraz przewodnictwa własciwego różnych rodzajów wód    55
      3.5.3. Pomiary przewodnictwa własciwego słabego elektrolitu    56
      3.5.4. Pomiary przewodnictwa własciwego mocnego elektrolitu    57
  4. Równowagi fazowe ciecz-ciało stałe w układach dwuskładnikowych    59
    4.1. Wprowadzenie    59
    4.2. Analiza termiczna    60
    4.3. Konstrukcja i interpretacja diagramów fazowych    61
    4.4. Reguła faz Gibbsa    63
    4.5. Typy diagramów fazowych w układach dwuskładnikowych    64
      4.5.1. Równowagi fazowe w układzie dwuskładnikowym z całkowita mieszalnoscia w fazie stałej i ciekłej    65
      4.5.2. Równowagi fazowe w układzie dwuskładnikowym, którego składniki mieszaja sie w fazie ciekłej, a w fazie stałej wykazuja całkowita niemieszalność    68
    4.6. Analiza mikroskopowa    70
    4.7. Czesc doswiadczalna    74
      4.7.1. Analiza termiczna próbek    74
      4.7.2. Analiza mikroskopowa próbek    74
      4.7.3. Identyfikacja próbek    75
  5. Ekstrakcja    76
    5.1. Wprowadzenie    76
    5.2. Prawo podziału Nernsta    79
    5.3. Efektywnosc procesu ekstrakcji    81
    5.4. Zastosowania ekstrakcji    87
    5.5. Czesc doswiadczalna    88
      5.5.1. Ekstrakcja wodnego roztworu kwasu organicznego rozpuszczalnikiem organicznym    88
      5.5.2. Ekstrakcja jodu woda z roztworu jodu w czterochlorku wegla    91
  6. Termochemia    92
    6.1. Podstawy teoretyczne termochemii - pierwsza zasada termodynamiki    92
    6.2. Prawa termochemii    97
    6.3. Pomiary kalorymetryczne    102
    6.4. Czesc doswiadczalna    107
      6.4.1. Wyznaczanie pojemnosci cieplnej kalorymetru    107
      6.4.2. Wyznaczanie ciepła rozpuszczania substancji ciekłej    108
      6.4.3. Wyznaczanie ciepła rozpuszczania substancji stałej, krystalicznej    110
  7. Miareczkowanie konduktometryczne    111
    7.1. Wprowadzenie    111
    7.2. Miareczkowanie konduktometryczne w alkacymetrii    113
      7.2.1. Miareczkowanie mocnego kwasu mocna zasada    113
      7.2.2. Miareczkowanie słabego kwasu mocna zasada lub słabej zasady mocnym kwasem    114
      7.2.3. Miareczkowanie mocnego kwasu słaba zasada lub mocnej zasady słabym kwasem    116
      7.2.4. Miareczkowanie słabego kwasu słaba zasada lub odwrotnie    117
      7.2.5. Miareczkowanie mieszaniny kwasów różnej mocy mocna zasada    118
    7.3. Konduktometryczne miareczkowanie straceniowe    119
    7.4. Czesc doswiadczalna    121
      7.4.1. Wykonanie cwiczenia    121
      7.4.2. Opracowanie wyników    122
  8. Potencjometria    123
    8.1. Wprowadzenie    123
    8.2. Ogniwa elektrochemiczne    123
    8.3. Potencjały półogniw    125
    8.4. Rodzaje półogniw    126
      8.4.1. Półogniwa odwracalne wzgledem kationów    127
      8.4.2. Półogniwa odwracalne wzgledem anionów    128
      8.4.3. Półogniwa redoksowe    131
      8.4.4. Półogniwa membranowe    133
    8.5. Półogniwa wskaznikowe i porównawcze    134
    8.6. Zastosowania potencjometrii    135
      8.6.1. Potencjometryczne pomiary pH roztworów    135
      8.6.2. Miareczkowanie potencjometryczne    138
    8.7. Czesc doswiadczalna    141
      8.7.1. Pomiar pH roztworów    142
      8.7.2. Wyznaczanie pojemnosci buforowej mieszanin buforowych    142
      8.7.3. Miareczkowanie potencjometryczne    143
  9. Wyznaczanie mas molowych (czasteczkowych) zwiazków chemicznych    145
    9.1. Wprowadzenie    145
    9.2. Wyznaczanie mas czasteczkowych zwiazków chemicznych    145
    9.3. Wyznaczanie mas molowych zwiazków chemicznych    147
      9.3.1. Ebulio- i krioskopia    147
      9.3.2. Pomiar cisnienia osmotycznego    150
      9.3.3. Wyznaczanie mas molowych par i gazów. Metoda V. Meyera    152
    9.4. Czesc doswiadczalna    154
      9.4.1. Wykonanie cwiczenia    154
      9.4.2. Opracowanie wyników    156
  10. Dodatek    157
  Bibliografia    162
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia