Efekty zewnętrzne jako przyczyna zawodności rynku nieruchomości

Efekty zewnętrzne jako przyczyna zawodności rynku nieruchomości

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

21,53

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W literaturze ekonomicznej panuje pogląd, że rynki są mniej lub bardziej doskonałymi mechanizmami wymiany dóbr i usług. W wyniku żywiołowych, najczęściej nieskoordynowanych działań podmiotów, mających swoje indywidualne cele i starających się podejmować sensowne, jeżeli chodzi o realizację, decyzje, mechanizmy rynkowe prowadzą do alokacji zasobów. W tym rozumieniu jedną z funkcji rynku nieruchomości jest efektywne społecznie i gospodarczo zagospodarowanie przestrzeni (gruntów oraz budynków). Mechanizmy rynkowe często jednak zawodzą, a alokacja nie jest optymalna.
Wśród źródeł zawodności rynku nieruchomości można wymienić efekty zewnętrzne. Konsekwencją zawodności rynku nieruchomości jest nieefektywna alokacja zasobu nieruchomości, konfliktowe rozmieszczenie funkcji w przestrzeni miasta. Rynek nie dostarcza bodźców ograniczających powstawanie obiektów generujących negatywne efekty zewnętrzne ani zachęt sprzyjających tworzeniu obiektów wywołujących pozytywne efekty zewnętrzne (w rodzaju terenów rekreacyjnych, parków itd.). Wydaje się, że w miarę postępującej urbanizacji oraz nasilania się zjawisk aglomeracyjnych procesy te będą się intensyfikować. Autor identyfikuje możliwe skutki, a także poddaje ocenie zasadność interwencji publicznej, której celem jest korekta zawodności rynku. Wśród możliwych narzędzi wskazano na opodatkowanie nieruchomości oraz planowanie przestrzenne.
W książce dokonano syntezy badań empirycznych dotyczących obiektów generujących efekty zewnętrzne, które przejawiają się w cenach nieruchomości. Szczególną uwagę skupiono na oddziaływaniu takich obiektów, jak: zieleń miejska, komunikacja miejska, lotniska oraz zakłady przemysłowe. Przeprowadzone badania wskazują, że oddziaływanie wymienionych obiektów jest niejednorodne i zależy między innymi od kontekstu geograficznego oraz rodzaju nieruchomości.
Istotną wartością pracy jest ocena pośredniego wpływu asymetrii informacji na oddziaływanie określonych obiektów sąsiedztwa na ceny nieruchomości. Postawiona hipoteza, według której siła oddziaływania wybranych czynników przestrzennych zależy od transparentności rynku nieruchomości, znalazła częściowe potwierdzenie.


Liczba stron208
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-774-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział 1. ISTOTA ZAWODNOŚCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI I JEJ PRZYCZYNY     15
    1.1. Wprowadzenie     15
    1.2. Problem zawodności rynku w literaturze ekonomicznej     16
      1.2.1. Rynek jako mechanizm alokacji zasobów     16
      1.2.2. Kontrowersje wokół koncepcji zawodności rynku     18
      1.2.3. Korekta zawodności rynku a zawodność państwa     20
    1.3. Rynek nieruchomości jako obszar analiz ekonomicznych     24
      1.3.1. Pojęcie, znaczenie i specyfika rynku nieruchomości     24
      1.3.2. Podejścia w empirycznych badaniach rynku nieruchomości     27
      1.3.3. Problem niedoskonałości rynku nieruchomości     30
    1.4. Źródła zawodności rynku nieruchomości     33
      1.4.1. Niedoskonałość konkurencji     33
      1.4.2. Niekompletność lub brak rynku     35
      1.4.3. Dobra publiczne     36
      1.4.4. Asymetria informacji     37
      1.4.5. Efekty zewnętrzne     39
    1.5. Podsumowanie     42
  
  Rozdział 2. KONCEPTUALIZACJA EFEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI     44
    2.1. Wprowadzenie     44
    2.2. Efekty zewnętrzne na rynku nieruchomości w ujęciu przestrzennym     45
      2.2.1. Przestrzenne rozumienie efektów zewnętrznych     45
      2.2.2. Wielkość efektu zewnętrznego jako funkcja odległości     47
    2.3. Modele hedoniczne jako narzędzie pomiaru efektów zewnętrznych na rynku nieruchomości     51
      2.3.1. Hedoniczne modele rynku nieruchomości     51
      2.3.2. Modele hedoniczne w warunkach niepewności i asymetrii informacji     56
    2.4. Dyskusja wokół rozwiązania problemu efektów zewnętrznych na rynku nieruchomości     59
      2.4.1. Opodatkowanie     59
      2.4.2. Planowanie przestrzenne     62
      2.4.3. Jakość oraz licencjonowanie     64
      2.4.4. Systemy informacyjne     65
      2.4.5. Przypisywanie praw do nieruchomości     66
    2.5. Podsumowanie     67
  
  Rozdział 3. METODYKA METAANALIZY     69
    3.1. Wprowadzenie     69
    3.2. Zastosowanie metaanalizy w ekonomii     70
      3.2.1. Istota i cele metaanalizy     70
      3.2.2. Metaanaliza wyników estymacji modeli hedonicznych     75
    3.3. Dotychczasowe metaanalizy poświęcone efektom zewnętrznym na rynku nieruchomości     79
    3.4. Źródła danych oraz strategia metaanalizy efektów zewnętrznych na rynku nieruchomości     87
    3.5. Podsumowanie     93
  
  Rozdział 4. POZYTYWNE EFEKTY ZEWNĘTRZNE A CENY NIERUCHOMOŚCI     95
    4.1. Wprowadzenie     95
    4.2. Klasyfikacja pozytywnych efektów zewnętrznych na rynku nieruchomości     96
    4.3. Wpływ zieleni miejskiej na wartość nieruchomości     100
      4.3.1. Identyfikacja efektów zewnętrznych     100
      4.3.2. Krytyczna analiza dotychczasowych badań     102
      4.3.3. Metaanaliza     108
    4.4. Wpływ komunikacji miejskiej na wartość nieruchomości     112
      4.4.1. Identyfikacja efektów zewnętrznych     112
      4.4.2. Krytyczna analiza dotychczasowych badań     117
      4.4.3. Metaanaliza     120
    4.5. Podsumowanie     124
  
  Rozdział 5. NEGATYWNE EFEKTY ZEWNĘTRZNE A CENY NIERUCHOMOŚCI     126
    5.1. Wprowadzenie     126
    5.2. Klasyfikacja negatywnych efektów zewnętrznych na rynku nieruchomości     127
    5.3. Wpływ hałasu lotniczego na ceny nieruchomości     132
      5.3.1. Identyfikacja efektów zewnętrznych     132
      5.3.2. Krytyczna analiza dotychczasowych badań     135
      5.3.3. Metaanaliza     140
    5.4. Wpływ działalności przemysłowej na ceny nieruchomości     144
      5.4.1. Identyfikacja efektów zewnętrznych     144
      5.4.2. Krytyczna analiza dotychczasowych badań     146
      5.4.3. Metaanaliza     151
    5.5. Podsumowanie     153
  
  Zakończenie     156
  
  Literatura     161
  Spis tabel     193
  Spis rysunków     194
  Streszczenie w języku angielskim     196
  Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii specjalnej Zeszytów Naukowych: Monografie     198
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia