Koszty transakcyjne w procesach współtworzenia wartości przez konsumentów

Koszty transakcyjne w procesach współtworzenia wartości przez konsumentów

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

28,35

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Teoria kosztów transakcyjnych jest jedną z głównych koncepcji, obok teorii agencji i teorii praw własności, rozwijaną od wielu lat w szerokim nurcie nowej ekonomii instytucjonalnej. Jest ona odpowiedzią na problem nieefektywności procesów tworzenia wartości w gospodarce na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Zgodnie z założeniami R. Coase’a rynki i przedsiębiorstwa stanowią alternatywne sposoby koordynacji procesów wytwarzania i wymiany, a jedną z ważniejszych przyczyn istnienia przedsiębiorstw są koszty transakcyjne. Poprzez ich ograniczanie w ramach hierarchicznych struktur przedsiębiorstwa są w stanie bardziej efektywnie gospodarować i tworzyć wartość. Pojawienie się nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informacyjnych, w tym sieci Internet i telefonii komórkowej, stworzyło nie tylko nowe możliwości zwiększenia efektywności po stronie przedsiębiorstw, ale przede wszystkim ujawniło duży potencjał konsumentów, jako nie tylko odbiorców dostarczanych przez przedsiębiorstwa wartości, ale również ich współtwórców. P. Kotler nazywa to transformacją ról i postuluje zmianę podejścia w działalności przedsiębiorstw w ramach założeń tzw. marketingu 4.0. Nowe modele biznesowe pokazują, że konsumenci stali się częścią łańcuchów wartości wielu przedsiębiorstw. Przyczyniły się do tego również zmiany społeczne, globalizacja, zagrożenia ekologiczne i pojawienie się w związku z tym koncepcji sharing economy i circular economy.
W monografii autor podejmuje pomijany dotąd problem kosztów transakcyjnych po stronie konsumentów, przyjmując założenie o ich istotnej roli we współczesnych procesach współtworzenia wartości (co-creation). Przykładem nowych modeli biznesowych są media społecznościowe, jak Facebook czy Instagram. Przeprowadzone przez autora badania oraz ich wyniki zaprezentowane w monografii weryfikują pozytywnie szereg hipotez o istnieniu kosztów transakcyjnych po stronie konsumentów oraz powodujących je czynników. Zaproponowany model badawczy i rozważania poczynione w całej monografii są dla autora pretekstem do zaproponowania szerokiego programu badawczego zakładającego analizę kosztów transakcyjnych zarówno w układach horyzontalnych, tzn. w łańcuchach tworzenia wartości, jak i układach wertykalnych, związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur koordynacji na poziomie mikro-, mezo- i makroekonomicznym. Kluczową rolę w tych procesach odgrywa środowisko instytucjonalne oraz czynniki behawioralne i społeczne związane z podejmowaniem decyzji przez jednostki występujące w różnych rolach i ogniwach procesów współtworzenia wartości w gospodarce.


Liczba stron314
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-781-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział 1. ROZWÓJ I ZNACZENIE NURTU INSTYTUCJONALNEGO W EKONOMII, PROCESACH WYMIANY I TWORZENIA WARTOŚCI     21
    1.1. Obszary zainteresowań nurtu instytucjonalnego w ekonomii     21
      1.1.1. Geneza instytucjonalizmu     21
      1.1.2. Pojęcie i mechanizmy powstawania instytucji     26
    1.2. Podstawowe kierunki i założenia nowej ekonomii instytucjonalnej     30
      1.2.1. Rozwój nowej ekonomii instytucjonalnej i jej główni przedstawiciele     30
      1.2.2. Główne nurty badawcze nowej ekonomii instytucjonalnej     33
  
  Rozdział 2. KOSZTY W PROCESACH WYMIANY DÓBR I USŁUG     41
    2.1. Przyczyny istnienia kosztów w procesach wymiany     41
    2.2. Ludzkie działanie i procesy decyzyjne jako źródło kosztów     45
    2.3. Pozaekonomiczne przesłanki istnienia kosztów     55
    2.4. Koszty w naukach ekonomicznych     60
      2.4.1. Ogólne koncepcje i podejścia do problemu kosztów     60
      2.4.2. Koszty na poziomie przedsiębiorstwa     64
  
  Rozdział 3. ISTOTA I ZNACZENIE TEORII KOSZTÓW TRANSAKCYJNYCH W PROCESACH WYMIANY     75
    3.1. Przesłanki istnienia kosztów transakcyjnych     75
    3.2. Geneza i ewolucja pojęcia kosztów transakcyjnych     79
    3.3. Identyfikacja i operacjonalizacja kosztów transakcyjnych     84
    3.4. Czynniki i mechanizmy powstawania kosztów transakcyjnych     90
      3.4.1. Istota i założenia modelu O.E. Williamsona     90
      3.4.2. Ryzyko i niepewność jako elementy procesów transakcyjnych     95
      3.4.3. Racjonalność działania i problem asymetrii informacji     98
      3.4.4. Oportunizm jako motyw działania     107
      3.4.5. Specyficzność aktywów     114
      3.4.6. Częstotliwość transakcji     117
    3.5. Krytyka i ewolucja głównych modeli kosztów transakcyjnych.     119
      3.5.1. Krytyka modeli O.E. Williamsona i D.C. Northa.     119
      3.5.2. Kierunki ewolucji koncepcji kosztów transakcyjnych     123
      3.5.3. Teoria wartości transakcyjnej     131
  
  Rozdział 4. NOWA EKONOMIA USŁUG I WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA KOSZTÓW WSPÓŁTWORZENIA WARTOŚCI     134
    4.1. Ekonomia współdzielenia i idea współtworzenia wartości w koncepcji usługowej     134
      4.1.1. Wymiar instytucjonalny współtworzenia wartości     134
      4.1.2. Źródła mechanizmów współdzielenia w teorii konsumpcji     140
      4.1.3. Koszty i korzyści współdzielenia zasobów     150
      4.1.4. Współtworzenie wartości w koncepcji SDL     153
    4.2. Marketing i konsument w erze postnowoczesnej     162
      4.2.1. Idea marketingu zrównoważonego i społecznego     162
      4.2.2. Podejście instytucjonalne w ewolucji koncepcji marketingowej     165
      4.2.3. Rola konsumenta w procesach współtworzenia wartości     169
    4.3. Konsumenci jako współtwórcy wartości w procesach wymiany     173
    4.4. Uwarunkowania kosztów transakcyjnych po stronie konsumentów     184
    4.5. Rola konsumentów w modelach biznesowych opartych na współtworzeniu wartości     188
  
  Rozdział 5. KOSZTY TRANSAKCYJNE PO STRONIE KONSUMENTÓW – MODEL I WERYFIKACJA EMPIRYCZNA     201
    5.1. Badania w zakresie identyfikacji i pomiaru kosztów transakcyjnych     201
      5.1.1. Główne programy badawcze i ograniczenia pomiaru kosztów transakcyjnych     201
      5.1.2. Pomiar kosztów organizacji i zarządzania transakcjami     204
      5.1.3. Klasyfikacja metod pomiaru kosztów transakcyjnych     214
    5.2. Założenia kompleksowego programu badawczego     217
    5.3. Model strukturalny kosztów transakcyjnych w wybranych procesach współtworzenia wartości przez konsumentów     227
      5.3.1. Założenia modelu i metody pomiaru kosztów transakcyjnych po stronie konsumentów     227
      5.3.2. Wstępna analiza wyników badań     242
      5.3.3. Ocena rzetelności dopasowania i strukturalna analiza modelu kosztów transakcyjnych     253
      5.3.4. Analiza strukturalna modelu współtworzenia wartości     255
      5.3.5. Wyniki testowania hipotez i wnioski badawcze     259
    5.4. Implikacje praktyczne     262
  
  Zakończenie     265
  
  Literatura     267
  Spis tabel     296
  Spis rysunków     298
  Streszczenie w języku angielskim     300
  Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii
  specjalnej Zeszytów Naukowych: Monografie     303
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia