Mechanizmy ładu korporacyjnego a system kontroli nad sprawozdawczością finansową

Perspektywa raportów zarządu polskich i niemieckich spółek publicznych

1 opinia

Autor:

Jacek Gad

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,96  24,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,9624,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

System kontroli nad sprawozdawczością finansową, będący przedmiotem prezentowanej publikacji, stanowi jeden z przejawów konwergencji standardów ładu korporacyjnego polegający na implementacji tego systemu, wdrożonego na początku XXI wieku w Stanach Zjednoczonych, do praktyki spółek publicznych w Unii Europejskiej. System ten obejmuje dwie główne sfery działalności spółki, tj. system zarządzania oraz ład korporacyjny. Celem głównym monografii jest zidentyfikowanie zakresu ujawnień na temat systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową zamieszczonych w raportach zarządu oraz mechanizmów ładu korporacyjnego wpływających na ten zakres w praktyce polskich i niemieckich spółek publicznych.
Przedstawione wyniki badań mogą być wartościowe dla instytucji odpowiedzialnych za konstruowanie regulacji prawnych oraz dobrych praktyk w obszarze ładu korporacyjnego, dla zarządów spółek publicznych, a także członków rad nadzorczych i ich komitetów.


Liczba stron274
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-524-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  1. Globalna konwergencja rozwiązań w obszarze ładu korporacyjnego    21
  1.1. Definicje, modele i mechanizmy ładu korporacyjnego    21
  1.1.1. Wybrane definicje ładu korporacyjnego    21
  1.1.2. Typologia modeli ładu korporacyjnego    24
  1.1.3. Mechanizmy ładu korporacyjnego    29
  1.2. Skandale finansowe z początku XXI wieku jako determinanty globalnych zmian standardów ładu korporacyjnego    31
  1.2.1. Ustawa Sarbanesa-Oxleya jako impuls globalnych zmian standardów ładu korporacyjnego    31
  1.2.2. Kluczowe europejskie inicjatywy legislacyjne na rzecz doskonalenia standardów ładu korporacyjnego    36
  1.2.3. Implementacja nowych standardów ładu korporacyjnego w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Polski    39
  1.3. Zakres informacji ujawnianych przez spółki w otwartym i zamkniętym modelu ładu korporacyjnego    48
  1.4. Główne przesłanki konwergencji standardów ładu korporacyjnego    52
  1.5. Podsumowanie    56
  
  2. System kontroli nad sprawozdawczością finansową – rola i znaczenie mechanizmów ładu korporacyjnego    59
  2.1. Istota oraz elementy systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową    59
  2.1.1. Elementy systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową w świetle wyników dotychczasowych badań    59
  2.1.2. Wykorzystanie elementów systemu zarządzania oraz mechanizmów ładu korporacyjnego w ramach systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową    62
  2.2. Wytyczne o charakterze legislacyjnym oraz środowiskowym dotyczące systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową    71
  2.2.1. Zintegrowana struktura ramowa kontroli wewnętrznej (COSO)    72
  2.2.2. Wymagania wynikające z ustawy Sarbanesa-Oxleya dotyczące systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową    75
  2.2.3. Brytyjskie wytyczne dotyczące systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, w tym systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową    77
  2.2.4. Wytyczne Unii Europejskiej dotyczące systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową na przykładzie Polski i Niemiec    81
  2.3. Kluczowe mechanizmy wewnętrzne i zewnętrzne ładu korporacyjnego jako elementy systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową    83
  2.3.1. Integracja mechanizmów ładu korporacyjnego w ramach systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową    83
  2.3.2. Nadzór nad systemem rachunkowości realizowany przez rady nadzorcze    87
  2.3.3. Monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej przez komitety audytu    92
  2.3.4. Audyt wewnętrzny i finansowy systemu rachunkowości    100
  2.4. Podsumowanie    109
  
  3. System kontroli nad sprawozdawczością finansową jako szczególny obszar ujawnień w raporcie zarządu    113
  3.1. Ujawnianie informacji w raporcie zarządu w świetle wybranych teorii    113
  3.1.1. Teoria agencji oraz teoria służebności    113
  3.1.2. Teoria interesariuszy    118
  3.1.3. Teoria sygnalizacji    120
  3.2. Kluczowe międzynarodowe inicjatywy legislacyjne i środowiskowe dotyczące prezentacji informacji w raporcie zarządu a praktyka sprawozdawcza w tym obszarze    123
  3.2.1. Międzynarodowe dobre praktyki dotyczące sporządzania raportu zarządu    123
  3.2.2. Ramy regulacyjne sporządzania raportu zarządu oraz wytyczne dotyczące oświadczenia na temat ładu korporacyjnego    128
  3.2.3. Praktyka ujawniania informacji w raportach zarządu w świetle wyników wybranych badań empirycznych prowadzonych w Polsce    131
  3.3. Ujawnienia na temat systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową prezentowane w raportach zarządu jako przedmiot badań empirycznych prowadzonych za granicą    136
  3.4. Zakres ujawnień na temat systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową prezentowanych w raportach zarządu spółek publicznych w zamkniętym modelu ładu korporacyjnego – wyniki dotychczasowych badań własnych    151
  3.5. Podsumowanie    156
  
  4. Zakres ujawnień na temat systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową w raportach zarządu polskich i niemieckich spółek publicznych – wyniki badania empirycznego    159
  4.1. Cel badania, pytania badawcze, grupa i metoda badawcza    159
  4.2. Cele systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową w praktyce polskich i niemieckich spółek publicznych – wyniki badania    162
  4.3. System kontroli nad sprawozdawczością finansową prezentowany w raportach zarządu polskich i niemieckich spółek publicznych – wyniki badania    170
  4.4. Dyskusja na temat wyników oraz ograniczenia badania    190
  
  5. Mechanizmy ładu korporacyjnego jako determinanty zakresu ujawnień na temat systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową prezentowanych w raportach zarządu spółek polskich i niemieckich – wyniki badania empirycznego    195
  5.1. Cel badania oraz hipotezy badawcze    195
  5.2. Organizacja badania    208
  5.3. Zakres ujawnień na temat systemu kontroli nad sprawozdawczością finansową prezentowanych w raportach zarządu polskich i niemieckich spółek publicznych a mechanizmy ładu korporacyjnego – wyniki badań    212
  5.3.1. Statystyki opisowe    212
  5.3.2. Wyniki analizy regresji    217
  5.4. Dyskusja na temat wyników oraz ograniczenia badania    226
  
  Zakończenie    231
  Bibliografia    239
  Załączniki    259
  Abstract    265
  Spis rysunków    269
  Spis tabel    271
  Od Redakcji    273
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia