Kompetencje psychospołeczne studentów – kandydatów na nauczycieli wychowania

Kompetencje psychospołeczne studentów – kandydatów na nauczycieli wychowania

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

34,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem poznawczym pracy jest diagnoza kompetencji psychospołecznych kandydatów na nauczycieli wychowania fizycznego oraz określenie związków między elementami składowymi tych kompetencji. Cel praktyczny to wykorzystanie uzyskanych wyników do wskazania możliwości systemowego rozwijania osobistych oraz interpersonalnych umiejętności studentów przygotowujących się do pracy pedagogicznej.
W książce wiele uwagi poświęcono m.in. omówieniu kompetencji, wymagań i trudności związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Skupiono się też na psychospołecznych determinantach efektywności zawodowej nauczyciela, przedstawiono strukturę przyjętego modelu kompetencji psychospołecznych oraz dokonano obszernej charakterystyki komponentów wchodzących w skład tychże kompetencji.


Liczba stron190
WydawcaWydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-64354-57-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    5
  1. Współczesny nauczyciel – wymagania edukacyjne i społeczne oraz trudności realizacyjne    8
    1.1. Kompetencje nauczyciela    8
    1.2. Obciążenia wynikające z wykonywania zawodu nauczyciela    11
      1.2.1. Główne przyczyny i obszary trudności w pracy pedagogicznej    11
      1.2.2. Syndrom wypalenia zawodowego    14
    1.3. Krytyczne spojrzenie na standardy i realia edukacji nauczycielskiej    17
  Podsumowanie    20
  2. Psychospołeczne determinanty efektywności zawodowej nauczyciela    22
    2.1. Struktura oraz przyjęty model kompetencji psychospołecznych    22
    2.2. Kompetencje emocjonalne    24
      2.2.1. Umiejętności i dyspozycje emocjonalne – inteligencja emocjonalna    25
        2.2.1.1. Świadomość własnych emocji    27
        2.2.1.2. Skłonność do empatii    28
        2.2.1.3. Rozpoznawanie emocji z ekspresji mimicznej    31
        2.2.1.4. Znaczenie inteligencji emocjonalnej w zawodzie nauczyciela    33
    2.3. Kompetencje społeczne    37
      2.3.1. Umiejętności asertywne    37
        2.3.1.1. Definiowanie asertywności i jej koncepcje teoretyczne    37
        2.3.1.2. Uwarunkowania asertywności    39
        2.3.1.3. Kształtowanie umiejętności asertywnych    42
        2.3.1.4. Asertywny nauczyciel – asertywny uczeń    45
      2.3.2. Umiejętność komunikacji interpersonalnej    47
        2.3.2.1. Proces komunikowania się i style konwersacyjne    47
        2.3.2.2. Trudności w porozumiewaniu się    50
        2.3.2.3. K omunikowanie niewerbalne    52
        2.3.2.4. Niektóre czynniki warunkujące sposób komunikowania się    55
        2.3.2.5. Komunikacja w relacji nauczyciel–uczeń    58
      2.3.3. Umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych    60
        2.3.3.1. Rozumienie pojęcia konfliktu i jego przyczyny    61
        2.3.3.2. Dynamika konfliktów interpersonalnych    63
        2.3.3.3. Style zachowania w sytuacji konfliktu    65
        2.3.3.4. Konflikty w środowisku szkolnym oraz ich rozwiązywanie przez nauczycieli    70
    2.4. Kompetencje w zakresie kształtowania pozytywnego obrazu siebie    74
      2.4.1. Umiejętność prawidłowej samooceny    74
        2.4.1.1. Pojęcie samooceny i jej struktura    74
        2.4.1.2. Czynniki determinujące samoocenę    76
        2.4.1.3. Poziom samooceny a funkcjonowanie człowieka w sytuacjach społecznych i zadaniowych    79
        2.4.1.4. Poczucie własnej wartości nauczyciela i jego rola w budowaniu prawidłowej samooceny uczniów    82
    2.5. K ompetencje w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych    84
      2.5.1. Umiejętność radzenia sobie ze stresem    84
        2.5.1.1. Koncepcje teoretyczne wyjaśniające zjawisko stresu    84
        2.5.1.2. Uwarunkowania skuteczności radzenia sobie w sytuacjach stresu    88
        2.5.1.3. Następstwa stresu    91
        2.5.1.4. Stres w zawodzie nauczyciela, jego źródła i strategie zaradcze    92
  Podsumowanie    96
  3. Metodologia badań własnych    98
    3.1. Uzasadnienie problematyki badawczej    98
    3.2. Cel badań i pytania badawcze    99
    3.3. Zmienne i ich operacjonalizacja    100
    3.4. Opis zastosowanych narzędzi badawczych i metod statystycznych    101
      3.4.1. Narzędzia badawcze    101
      3.4.2. Metody statystyczne    109
    3.5. Organizacja i przebieg badań    109
    3.6. Charakterystyka badanej próby    110
  4. Analiza wyników badań    115
    4.1. Kompetencje psychospołeczne jako zasoby osobiste przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego    115
      4.1.1. Inteligencja emocjonalna i skłonność do empatii    115
      4.1.2. Efektywność zachowań w sytuacjach wymagających asertywności    121
      4.1.3. Efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej oraz bliskiego kontaktu interpersonalnego    123
      4.1.4. Preferowane sposoby rozwiązywania konfliktów    126
      4.1.5. Radzenie sobie w sytuacjach stresu    129
      4.1.6. Samoocena globalna oraz samoocena posiadanych predyspozycji do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego    133
  Podsumowanie    134
    4.2. Zależności między elementami strukturalnymi kompetencji psychospołecznych    135
      4.2.1. Inteligencja emocjonalna a empatia    135
      4.2.2. Kompetencje emocjonalne a kompetencje społeczne    137
      4.2.3. Kompetencje emocjonalne i społeczne a radzenie sobie ze stresem    139
      4.2.4. Samoocena a kompetencje emocjonalne, społeczne i radzenie sobie ze stresem    140
  Podsumowanie    142
  5. Dyskusja i podsumowanie    144
    5.1. Kompetencje psychospołeczne studentów a nastawienie do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego    144
    5.2. Kompetencje psychospołeczne – różnice międzypłciowe    148
    5.3. Związki wewnątrz struktury kompetencji psychospołecznych    150
    5.4. Wnioski oraz implikacje płynące z badań    154
    5.5. Propozycja kształcenia kandydatów na nauczycieli w obszarze kompetencji psychospołecznych    157
  Aneks    160
  Bibliografia    163
  Wykaz rycin i tabel    185
  Summary    188
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia