Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej

Studium kryminologiczne

3 oceny

Format:

pdf, epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,70

Format: pdf, epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

28,70

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorka podejmuje temat uporczywego nękania (stalkingu) oraz innych form prześladowania emocjonalnego (mobbingu, bullyingu i molestowania seksualnego). Prezentuje wyniki ogólnopolskich, reprezentatywnych badań aktowych dotyczących stalkingu. Przedstawia usystematyzowane definicje psychologiczne i kryminologiczne zjawisk zaliczanych do przemocy emocjonalnej, a ponadto także ich historię i uwarunkowania kulturowe oraz informacje o skali występowania w Polsce i na świecie.


Szczegółowo analizuje przepisy państw Unii Europejskiej kryminalizujące stalking oraz polskie przepisy karne i wykroczeniowe dotyczące uporczywego nękania, a także regulacje dotyczące mobbingu, molestowania seksualnego i bullyingu.


Opisuje sylwetki sprawcy i ofiary przemocy emocjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem typologii sprawców i ofiar stalkingu. Odnosi się do reakcji (formalnej i nieformalnej) na stalking i inne czyny o charakterze przemocy emocjonalnej.


The author addresses the topic of stalking and other forms emotional harassment (mobbing, bullying and sexual abuse). She presents the results of Polish research on stalking court records, systematized psychological and criminological definitions of phenomena classed as emotional violence, their history and cultural determinants, as well as information on the scale of occurrence of these phenomena in Poland and in other parts of the world.


The author analyses regulations of EU countries criminalizing stalking and Polish criminal and misdemeanour laws concerned with stalking, as well as regulations concerned with mobbing, sexual harassment and bullying. She describes the profiles of perpetrators and victims of emotional violence, in particular taking into consideration the typology of stalking perpetrators and victims.


Liczba stron372
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-3679-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    9
  Podziękowania    11
  
  WSTĘP    13
  
  1. PROBLEMY I HIPOTEZY BADAWCZE ORAZ ZAGADNIENIA METODOLOGICZNE    21
  1.1. Problemy i hipotezy badawcze    21
  1.2. Zagadnienia metodologiczne    23
  1.3. Porównanie wyników badań    32
  
  2. STALKING I INNE FORMY PRZEMOCY EMOCJONALNEJ – DEFINICJE, HISTORIA, SKALA ZJAWISK    35
  2.1. Stalking, mobbing, molestowanie seksualne i bullying – definicje zjawisk, ich podobieństwa i różnice    35
  2.1.1. Stalking, czyli uporczywe nękanie    37
  2.1.2. Mobbing    41
  2.1.3. Molestowanie seksualne    46
  2.1.4. Bullying, czyli mobbing rówieśniczy    48
  2.1.5. Cyberprzemoc, czyli nękanie za pomocą narzędzi cyfrowych    51
  2.1.6. Kradzież tożsamości jako szczególna forma cyberprzemocy    56
  2.1.7. Typy przemocy emocjonalnej – próba systematyzacji     58
  2.2. Przemoc emocjonalna – historia zjawiska i uwarunkowania kulturowe    62
  2.3. Stalking i inne formy nękania emocjonalnego – skala zjawisk w Polsce i na świecie    70
  2.3.1. Stalking    70
  2.3.2. Mobbing    76
  2.3.3. Molestowanie seksualne    78
  2.3.4. Bullying    80
  2.4. Skutki przemocy emocjonalnej, czyli o potrzebie reagowania    83
  
  3. STALKING I INNE FORMY PRZEMOCY EMOCJONALNEJ
  – REGULACJE PRAWNE W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ
  ORAZ W POLSCE    85
  3.1. Stalking: modele prawne w Europie i na świecie    87
  3.1.1. Zachowanie sprawcy    93
  3.1.2. Intencje sprawcy    94
  3.1.3. Skutek działania sprawcy    95
  3.1.4. Typ kwalifikowany i uprzywilejowany    96
  3.2. Prawne sposoby walki ze stalkingiem w Polsce    100
  3.2.1. Przedmiot ochrony    105
  3.2.2. Podmiot i przedmiot czynności wykonawczej    107
  3.2.3. Strona przedmiotowa    110
  3.2.4. Strona podmiotowa    119
  3.2.5. Typ kwalifikowany przestępstwa stalkingu    120
  3.2.6. Stalking jako czyn ciągły?    121
  3.2.7. Zbieg przepisów ustawy    126
  3.2.8. Działania niebędące stalkingiem    132
  3.3. Mobbing w prawie europejskim i polskim    133
  3.4. Molestowanie seksualne w prawie obcym i polskim    144
  3.5. Bullying w prawie polskim    149
  3.6. Reakcja prawna na przemoc emocjonalną dziś i jutro    151
  
  4. SPRAWCA STALKINGU I INNNYCH FORM PRZEMOCY
  EMOCJONALNEJ    154
  4.1. Typy sprawców uporczywego nękania    154
  4.1.1. Stalker odrzucony    157
  4.1.2. Stalker zagrożony    160
  4.1.3. Poszukiwacz bliskości    163
  4.1.4. Nieudolny admirator    164
  4.1.5. Stalker urażony i pragnący odwetu    165
  4.1.6. Stalker drapieżny    167
  4.2. Sprawcy innych form przemocy emocjonalnej    171
  4.2.1. Sprawcy bullyingu    171
  4.2.2. Sprawcy mobbingu i molestowania seksualnego    177
  4.3. Motywy i sposoby działania sprawców przemocy emocjonalnej    179
  4.3.1. Motyw działania    179
  4.3.2. Sposób działania sprawców    182
  4.3.3. Czas trwania nękania    190
  4.4. Sylwetka sprawcy i sprawczyni przemocy emocjonalnej    193
  4.4.1. Płeć sprawców    193
  4.4.2. Wiek sprawców    194
  4.4.3. Związki sprawców    195
  4.4.4. Wykształcenie i zawód sprawców    195
  4.4.5. Wpływ alkoholu i substancji odurzających na zachowania sprawców    198
  4.4.6. Poprzednia karalność sprawców uporczywego nękania     199
  4.5. Sprawca nękania a choroby psychiczne i zaburzenia osobowości    201
  4.5.1. Nieprawidłowe style przywiązania    203
  4.5.2. Zaburzenia osobowości    206
  4.5.3. Inne typy zaburzeń osobowości    213
  4.5.4. Zaburzenia psychiczne    217
  4.6. Stalking jako forma przemocy w bliskich związkach    218
  4.7. Kobiety jako sprawczynie uporczywego nękania    224
  4.7.1. Kobiety jako sprawczynie stalkingu    224
  4.7.2. Dziewczęta jako sprawczynie byllyingu    228
  
  5. OFIARA STALKINGU I INNYCH FORM PRZEMOCY EMOCJONALNEJ    231
  5.1. Sylwetka ofiary przemocy emocjonalnej    231
  5.1.1. Sylwetka ofiary uporczywego nękania    233
  5.2. Charakterystyka ofiar innych typów przemocy emocjonalnej    247
  5.2.1. Płeć i tożsamość płciowa ofiar przemocy emocjonalnej    250
  5.3. Skutki przemocy emocjonalnej    252
  5.3.1. Skutki uporczywego nękania    252
  5.3.2. Skutki mobbingu    258
  5.3.3. Skutki molestowania seksualnego    259
  5.3.4. Skutki bullyingu i cyberbullyingu    259
  5.4. Uporczywe nękanie znanych osób    261
  5.5. Problematyka fałszywych zgłoszeń przestępstwa stalkingu    266
  5.6. Podsumowanie    268
  
  6. REAKCJA NA STALKING I INNE CZYNY O CHARAKTERZE
  PRZEMOCY EMOCJONALNEJ    269
  6.1. Wsparcie ofiar przemocy    269
  6.2. Reakcja na uporczywe nękanie: postawy osób pokrzywdzonych    273
  6.3. Społeczne i polityczne aspekty stalkingu w Polsce, czyli o uzasadnieniu kryminalizacji uporczywego nękania    283
  6.4. Przestępstwo uporczywego nękania – interwencje terapeutyczne    291
  6.5. Uporczywe nękanie – polityka karania na świecie i w Polsce    297
  6.6. Uporczywe nękanie – praktyka sądowego wymiaru kary w Polsce    305
  6.7. Reakcja na mobbing i molestowanie seksualne    320
  6.8. Reakcja na bullying i formy zapobiegania bullyingowi    330
  6.9. Kryminalizacja przemocy emocjonalnej i jej granice    335
  WNIOSKI KOŃCOWE    337
  Bibliografia    349
  Filmy    363
  Akty prawne    363
  Orzecznictwo    364
  Strony internetowe    365
  Indeks nazwisk    367
  Spis tabel i wykresów    370
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia