Non-natives writing for Anglo-American journals: Challenges and urgent needs

1 opinia

Format:

pdf, epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

22,40

Format: pdf, epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

22,40

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

The author presents the problem of writing research articles in English as a foreign language by Polish scholars – specialists in linguistics and applied linguistics – for publication in Anglo-American journals.


In her book she explores which aspects of the process are the most challenging for the authors and what needs they have in this area. In the light of the current higher education reform and the new requirement of publishing in international journals, this issue is particularly important.


She presents the complex problem of the role of English as a global language in academic communication and the situation of scholars from Poland, a semiperiphery country, who by submitting papers to highly-ranked journals compete with the researchers from the world’s leading countries in this area. When faced with the new challenges, they need to have a highly developed competence of writing in line with the dominant Anglo-American conventions.


The author describes the problem presented in the book from a geopolitical point of view and considers the process of writing in English form a social, cognitive and rhetorical perspective. She also explores in detail the core of the issue in an empirical study and tries to diagnose what steps should be undertaken in order to facilitate the publication activities of Polish scholars at the highest international level.


Autorka przedstawia zagadnienie pisania artykułów naukowych w języku angielskim jako obcym przez polskich naukowców – specjalistów w dziedzinie językoznawstwa i językoznawstwa stosowanego – w celu publikowania w anglo-amerykańskich czasopismach naukowych.


W swojej książce bada, jakie aspekty tego procesu stanowią dla autorów największe wyzwanie i jakie mają oni potrzeby w tym zakresie, zwłaszcza w świetle reformy szkolnictwa wyższego i stawianych przed pracownikami naukowymi nowych wymagań publikowania w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.


Prezentuje złożoną problematykę roli języka angielskiego jako globalnego w komunikacji akademickiej i sytuację naukowców polskich pochodzących z kraju półperyferyjnego, którzy, chcąc publikować w prestiżowych czasopismach, współzawodniczą z badaczami z krajów znajdujących się w światowej czołówce. W obliczu nowych wyzwań, które stoją przed nimi, dysponowanie wysoko rozwiniętą kompetencją pisania zgodnie z dominującymi w tych periodykach konwencjami anglo-amerykańskimi jest koniecznością.


Autorka przedstawia poruszony w książce problem z geopolitycznego punktu widzenia oraz rozważa proces pisania w języku angielskim na płaszczyźnie społecznej, kognitywnej i retorycznej, aby następnie szczegółowo zgłębić istotę tego zagadnienia w badaniu empirycznym i zdiagnozować, jakie kroki powinny zostać podjęte, aby usprawnić działalność publikacyjną polskich badaczy na najwyższym światowym poziomie.


Liczba stron172
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-3685-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Introduction    7
  
  C h a p t e r 1. English as the leading language of academic communication worldwide    11
  1.1. World Englishes and the problem of standards    11
  1.2. English as a global language, linguistic imperialism, and World English    15
  1.3. Upsides and downsides of the dominance of English in scholarship    22
  1.4. Poland as a semiperiphery country and Anglophone-center publications    27
  1.5. Two main roles of English in academic publications    29
  
  C h a p t e r 2. Written academic discourse and its composition    33
  2.1. Defi ning academic discourse    33
  2.2. Analyzing academic discourse: The main paradigms    38
  2.3. The genre of a research article    40
  2.4. The characteristics of a research article in linguistics and applied linguistics    43
  2.5. Culture-specifi c diff erences in research article writing    48
   2.6. Academic writing as a cognitive , sociocognitive and sociocultural process    52
  
  C h a p t e r 3. Writing for publishing in international and local journals    55
  3.1. The main determinant of the number of international publications    55
  3.2. Evaluation of academic work based on publishing output    57
  3.3. Gatekeeping practices and non-discoursive obstacles    59
  3.4. Publishing in local journals    61
  
  C h a p t e r 4. Research on English as a foreign language academic writing by Polish scholars: The main problems explored    67
  4.1. The impact of research on foreign language academic writing on the area of second language academic writing    67
  4.2. Foreign language academic writing explored by Polish researchers    68
   4.2.1. Comparative analyses of academic texts    69
   4.2.2. Negative attitude towards developing the writing skill    70
   4.2.3. Research focusing on the process of writing    72
   4.2.4. Research on the epistemic function of writing    75
  4.2.5. Academic writing to learn language and content    77
   4.2.6. Other directions of academic writing research by Polish scholars    78
  
  C h a p t e r 5. The study    87
  5.1. The background of the study    87
  5.2. The aim and the research questions    89
  5.3. The method    90
   5.3.1. Description of the tool    92
   5.3.2. The characteristics of research articles    94
  5.4. The participants    95
  5.5. The procedure    96
  5.6. Results    97
   5.6.1. The system of evaluation of academic work based on publications in highly-rated journals    97
   5.6.2. The double-blind peer review system    101
  5.6.3. Publishing in local journals, in the scholars’ mother tongue in particular    104
   5.6.4. Writing for international versus local journals in terms of eff ortfulness    106
   5.6.5. Native English speakers’ privilege and non-native speakers’ advantages in writing for publishing    107
   5.6.6. Discoursive and non-discoursive obstacles researchers face when publishing papers and ways of overcoming them    110
   5.6.7. The attitude, work and comments of the reviewers and other publication staff    112
   5.6.8. The aspects of the text that were mostly focused on in the reviews    114
   5.6.9. The strongest point of the article: The main reason for the article being accepted    116
   5.6.10. The people who contributed to the success in publishing the article and the ways they helped    117
   5.6.11. A particularly challenging section of the article    119
   5.6.12. The use of authorial voice    120
   5.6.13. The use of hedges    123
   5.6.14. The use of evaluative language for claiming centrality    125
   5.6.15. The way the researchers learnt to write research articles    127
  5.7. Summary of interview fi ndings    131
  C h a p t e r 6. Conclusions and implications for instruction    135
  Acknowledgments    141
  Appendix    143
  References    145
  Index of names    159
  Subject index    163
  Streszczenie    169
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia