Leksykalno-semantyczne i pragmatyczne aspekty interiekcji w języku polskim, rosyjskim i niemieckim

Leksykalno-semantyczne i pragmatyczne aspekty interiekcji w języku polskim, rosyjskim i niemieckim

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem niniejszej monografii jest próba odpowiedzi na następujące pytania: 1) jakie miejsce w komunikacji językowej zajmują interiekcje; 2) w jakim stopniu można mówić o nich jako o pełnoprawnych jednostkach leksykalnych, które mają znaczenie semantyczne i szerokie możliwości pragmatyczne; 3) na ile kontekst językowy i pozajęzykowy pozwala na interpretację intencji i znaczeń wypowie­dzi. Odpowiedzi na te pytania udzieli analiza materiału badawczego w ujęciu pragmalingwistycznym. Warunkiem opisu będzie również interpretacja leksy­kalno-semantycznych wykładników interiekcji. Takie całościowe leksykalno­-semantyczne i pragmatyczne ujęcie pozwoli, jak sądzę, ukazać wielobarwność interiekcji i ich wieloznaczność. Innymi słowy – oddać zarówno specyfikę inter­iekcji, jej semantycznych i pragmatycznych uwarunkowań, jak i roli w komuni­kacji językowej. Przyjęcie takiego sposobu analizy danego materiału wydaje się nowatorskie i otwiera swym zasięgiem metodologicznym i tematycznym drogę do dalszych opisów w tym zakresie. Ponadto wśród prac porównawczych doty­czących interiekcji brakuje monografii uwzględniającej w aspekcie konfrontacji językowej trzy języki: polski, rosyjski i niemiecki. Niniejsza praca wypełnia tę lukę, a ponadto ujmuje zagadnienie interiekcji z dwóch punktów widzenia: lek­sykalno-semantycznego i pragmatycznego. Natomiast materiał trzech języków, dwóch słowiańskich i germańskiego, umożliwia wykazanie podobieństw wystę­powania i funkcjonowania interiekcji oraz różnorodności wyrażanych przez nie znaczeń.
Ze wstępu


Liczba stron300
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7972-219-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Cel i metoda opisu    10
  Materiał badawczy    11
  Struktura pracy    12
  I. Interiekcje w terminologii polskiej, rosyjskiej i niemieckiej    15
    1. Problemy terminologiczne    15
    2. Definicje słownikowe    16
  
  II. Klasyfikacje interiekcji w polskiej, rosyjskiej i niemieckiej literaturze językoznawczej    21
  
  III. Leksykalno-semantyczne aspekty interiekcji    39
  1. Specyfika wartości semantycznej interiekcji    39
  2. Semantyczne klasyfikacje interiekcji w badaniach językoznawczych    46
  3. Opis leksykalno-semantyczny interiekcji języka polskiego, rosyjskiego i niemieckiego    51
    3.1. Interiekcje prymarne    51
      3.1.1. Interiekcje impulsywne    54
      3.1.2. Interiekcje imperatywne    71
        3.1.2.1. Interiekcje-polecenia    73
        3.1.2.2. Interiekcje demonstratywne    78
        3.1.2.3. Interiekcje-pozdrowienia    80
      3.1.3. Interiekcje reprezentatywne – konfrontacja w aspekcie fonosemantycznym    81
        3.1.3.1. Interiekcje niepochodzące od człowieka    86
          3.1.3.1.1. Interiekcje naturalne    86
          3.1.3.1.2. Interiekcje sztuczne    123
        3.1.3.2. Interiekcje pochodzące od człowieka    133
          3.1.3.2.1. Interiekcje wokalne    133
          3.1.3.2.2. Interiekcje niewokalne    138
    3.2. Interiekcje sekundarne    141
      3.2.1. Interiekcje utworzone od innych części mowy    142
        3.2.1.1. Interiekcje utworzone od rzeczownika    142
        3.2.1.2. Interiekcje utworzone od czasownika    145
        3.2.1.3. Interiekcje utworzone od przymiotnika    151
        3.2.1.4. Interiekcje utworzone od przysłówka    151
        3.2.1.5. Interiekcje utworzone od partykuły152
      3.2.2. Wyrażenia przyimkowe w funkcji interiekcji    153
        3.2.2.1. Wyrażenia przyimkowe o charakterze ekspresywnym    153
        3.2.2.2. Wyrażenia przyimkowe pełniące funkcję pozdrowień    155
        3.2.2.3. Wyrażenia przyimkowe pełniące funkcję poleceń    156
      3.2.3. Związki frazeologiczne w funkcji interiekcji    156
        3.2.3.1. Imienne wyrażenia frazeologiczne w funkcji interiekcji    157
          3.2.3.1.1. Imienne wyrażenia frazeologiczne w funkcji interiekcji impulsywnych    157
          3.2.3.1.2. Imienne wyrażenia frazeologiczne w funkcji interiekcji imperatywnych    162
        3.2.3.2. Zwroty i frazy (frazeologizmy mające postać zdań) w funkcji interiekcji    162
          3.2.3.2.1. Zwroty i frazy w funkcji interiekcji impulsywnych    163
          3.2.3.2.2. Zwroty i frazy w funkcji interiekcji imperatywnych    164
  
  IV. Interiekcje obcego pochodzenia    167
  
  V. Czasowniki utworzone od interiekcji    173
  1. Czasowniki utworzone od interiekcji reprezentatywnych    176
  2. Czasowniki utworzone od interiekcji impulsywnych    184
  3. Czasowniki utworzone od interiekcji imperatywnych    185
  
  VI. Pragmatyczne aspekty interiekcji    187
  1. Podstawowe założenia teorii aktów mowy    187
  Performatywy i konstatacje    187
  Składniki aktu mowy    188
  Akty bezpośrednie i pośrednie    189
  Teoria implikatur konwersacyjnych    190
  2. Klasyfikacje aktów mowy w badaniach językoznawczych    193
  Kulturowe uwarunkowania aktów mowy    209
  3. Klasyfikacje funkcji pragmatycznych w badaniach polskich, rosyjskich i niemieckich    210
  4. Analiza funkcji pragmatycznych wybranych interiekcji prymarnych języka polskiego, rosyjskiego i niemieckiego    223
    4.1. Klasyfikacja funkcji pragmatycznych interiekcji    226
      4.1.1. Funkcje pragmatyczne interiekcji impulsywnych    230
      4.1.2. Funkcje pragmatyczne interiekcji imperatywnych    245
      4.1.3. Funkcje pragmatyczne interiekcji reprezentatywnych    252
  Zakończenie    264
    Podsumowanie analizy leksykalno-semantycznej    264
  Podsumowanie analizy pragmatycznej    272
  Bibliografia    275
  Spis rysunków i tabel    289
  Indeks interiekcji prymarnych    291
  Summary    301
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia