Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania

1 ocena

Praca zbiorowa

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

96,75  129,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

96,75129,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Informatyka ekonomiczna to ceniona w świecie akademicka dziedzina badań, edukacji i zastosowań o interdyscyplinarnym charakterze. W wielu krajach stanowi dyscyplinę naukową zajmującą się zastosowaniami informatyki w organizacjach gospodarczych oraz administracyjnych. To ugruntowany obszar wiedzy o uznanych, stale modyfikowanych podstawach teoretyczno-metodologicznych, rozwijanych na licznych międzynarodowych konferencjach naukowych oraz w czasopismach naukowych.
W książce zawarto przegląd najważniejszych i aktualnych zagadnień teoretycznych (m.in. takie obszary jak: technologie teleinformatyczne, bezpieczeństwo systemów informatycznych, oprogramowanie, testowanie, inżynieria komputerów, Scrum, bazy danych, Big Data, systemy ERP, CRM, BI i WFM, zarządzanie wiedzą, e-biznes, Internet Rzeczy), poszerzony o część praktyczną, zawierającą opisy, charakterystykę i ocenę wybranych zastosowań informatyki ekonomicznej.
Publikacja jest dziełem krajowych i zagranicznych pracowników akademickich oraz praktyków – ekspertów IE i IT. To wartościowe źródło wiedzy zarówno dla specjalistów informatyki ekonomicznej, środowiska akademickiego, zespołów pracowników firm informatycznych, jak i dla wszystkich zainteresowanych tą szybko rozwijającą się dziedziną.
W książce zaprezentowano następujące obszary wiedzy:
Teoretyczne podstawy informatyki ekonomicznej Technologie teleinformatyczne i bezpieczeństwo systemów informatycznych Algorytmikę, programowanie komputerów, testowanie i inżynierię oprogramowania Tworzenie systemów informatycznych Systemy informatyczne zarządzania, w tym ERP, CRM, BI, WFM Gospodarkę cyfrową Ekonomiczne, prawne i etyczne aspekty informatyki ekonomicznej Praktyczne przykłady zastosowań informatyki ekonomicznej


Liczba stron870
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20531-7
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    23
  Dział A. TEORIA    37
  Część I. Podstawy teoretyczne    37
  1. Propedeutyka informatyki ekonomicznej     39
    1.1. Wprowadzenie     39
    1.2. Informatyka ekonomiczna jako dyscyplina naukowa     40
      1.2.1. Podstawowe pojęcia     40
      1.2.2. Zakres przedmiotowy     43
      1.2.3. Interdyscyplinarny charakter informatyki ekonomicznej    46
      1.2.4. Możliwości pracy zawodowej     48
      1.2.5. Rys historyczny    49
    1.3. Warsztat metodyczno-narzędziowy informatyki ekonomicznej     52
      1.3.1. Wybrane metody i narzędzia     52
      1.3.2. Modelowanie     52
      1.3.3. Architektura ramowa     54
      1.3.4. Modelowanie referencyjne     56
    1.4. Wyzwania informatyki ekonomicznej     57
      1.4.1. Globalizacja, powszechna komputeryzacja i hybrydyzacja     57
      1.4.2. Produkty hybrydowe     58
      1.4.3. Procesy wysokiej kreatywności     59
  Bibliografia     61
  2. Dane, informacje, systemy     63
    2.1. Wprowadzenie     63
    2.2. Dane, informacje, wiedza, kapitał intelektualny     64
      2.2.1. Systemy liczbowe     64
      2.2.2. Jednostki informacji     66
      2.2.3. Dane – wybrane definicje i charakterystyki     69
      2.2.4. Informacja – wybrane definicje i klasyfikacje     70
      2.2.5. Informacja ekonomiczna i kryteria jej oceny     72
      2.2.6. Kapitał intelektualny     75
    2.3. Wybrane zagadnienia z teorii systemów     78
      2.3.1. System i rodzaje systemów     78
      2.3.2. Sterowanie     80
      2.3.3. Organizacje społeczno-ekonomiczne jako systemy     81
    2.4. Istota i typologia systemów informacyjnych     85
      2.4.1. System informacyjny i system informatyczny     85
      2.4.2. Klasy systemów informatycznych     86
  Bibliografia     88
  3. Informacja w systemach zarządzania     89
    3.1. Wprowadzenie     89
    3.2. System informacyjny w organizacjach     90
    3.3. Nowoczesne podejście do kreowania organizacji     91
    3.4. Organizacje wirtualne     93
      3.4.1. Definicja i cechy     93
      3.4.2. Cykl życia wirtualnej organizacji     94
      3.4.3 Organizacja wirtualna na tle tradycyjnych organizacji     97
      3.4.4. Zalety i wady organizacji wirtualnej     97
      3.4.5. System informacyjny w organizacji wirtualnej     98
    3.5. Organizacje uczące się    100
      3.5.1. Definicja organizacji uczącej się     100
      3.5.2. Istota organizacyjnego uczenia się     101
      3.5.3. Cechy organizacji uczącej się     101
      3.5.4. Bariery wdrażania organizacji uczącej się     104
      3.5.5. Porównanie organizacji tradycyjnych i uczących się     104
      3.5.6. System informacyjny w organizacji uczącej się     105
  Bibliografia     106
  Część II . Technologie teleinformatyczne     109
  4. Sprzęt komputerowy     111
    4.1. Wprowadzenie     111
    4.2. Ewolucja sprzętu komputerowego     111
    4.3. Architektura systemów komputerowych     117
    4.4. Klasyfikacja urządzeń komputerowych     123
  Bibliografia     127
  5. Sieci komputerowe     129
    5.1. Wprowadzenie     129
    5.2. Sieci komputerowe – podstawowe zagadnienia     130
      5.2.1. Definicja i charakterystyka     130
      5.2.2. Klasyfikacja sieci komputerowych     131
      5.2.3. Topologie sieci komputerowych     132
      5.2.4. Projektowanie sieci komputerowych     135
    5.3. Warstwowe architektury sieci     136
      5.3.1. Cele i odmiany warstwowych modeli sieci     136
      5.3.2. Model ISO/OSI     137
      5.3.3. Model TCP/IP     138
      5.3.4. Model IBM/SNA     140
    5.4. Media w sieciach teleinformatycznych     140
      5.4.1. Rodzaje mediów     140
      5.4.2. Media światłowodowe     141
      5.4.3. Okablowanie miedziane     142
      5.4.4. Fale radiowe     143
      5.4.5. Łącza satelitarne     145
      5.4.6. Promieniowanie podczerwone     147
    5.5. Urządzenia sieciowe     147
      5.5.1. Rodzaje urządzeń sieciowych     147
      5.5.2. Regeneratory i koncentratory – urządzenia warstwy pierwszej modelu OSI     147
      5.3.3. Przełączniki, mosty i punkty dostępowe Wi-Fi – urządzenia warstwy drugiej modelu OSI     148
      5.5.4. Rutery i przełączniki warstwy trzeciej modelu OSI     149
    5.6. Zagadnienie adresacji w sieciach lokalnych i rozległych     150
      5.6.1. Adresacja sieciowa – rodzaje i zastosowanie     150
      5.6.2. Adresacja MAC     151
      5.6.3. Adresacja IPv4     151
      5.6.4. Adresacja IPv6     153
    5.7. Dobór tras w sieciach komputerowych     154
      5.7.1. Klasyfikacja doboru tras     154
      5.7.2. Ruting statyczny     154
      5.7.3. Ruting dynamiczny     155
      5.7.4. Protokoły rutingu     155
  Bibliografia     156
  6. Bezpieczeństwo systemów informatycznych     159
    6.1. Wprowadzenie     159
    6.2. Zagadnienia ogólne     160
    6.3. Autoryzacja w systemach informatycznych     161
      6.3.1. Hasła, tokeny, karty kryptograficzne     161
      6.3.2. Techniki biometryczne i behawioralne     163
      6.3.3. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe     164
    6.4. Zabezpieczenia programowe i sprzętowe     165
      6.4.1. Ochrona antywirusowa i antyspamowa     165
      6.4.2. Szyfrowanie, tunelowanie i filtrowanie ruchu sieciowego     168
      6.4.3. Sprzętowa ochrona sieci informatycznej     169
    6.5. Bezpieczeństwo fizyczne     173
      6.5.1. Ochrona infrastruktury     173
      6.5.2. Niezawodność sprzętu informatycznego     174
      6.5.3. Zasilanie awaryjne     176
    6.6. Kopie bezpieczeństwa     178
      6.6.1. Urządzenia i nośniki     178
      6.6.2. Rodzaje kopii     180
      6.6.3. Strategie rotacji nośników     181
  Bibliografia     182
  Część III . Oprogramowanie komputerów     183
  7. Algorytmy i struktury danych     185
    7.1. Wprowadzenie     185
    7.2. Istota postępowania algorytmicznego     186
      7.2.1. Algorytm     186
      7.2.2. Od problemu do programu     186
      7.2.3. Złożoność algorytmów     188
    7.3. Struktury danych     192
      7.3.1. Typy proste     192
      7.3.2. Struktury statyczne     192
      7.3.3. Struktury dynamiczne     193
    7.4. Rekurencja i obliczalność     195
      7.4.1. Wprowadzenie     195
      7.4.2. Analiza złożoności algorytmów rekurencyjnych     196
      7.4.3 Granice obliczalności     197
    7.5. Dziel i zwyciężaj     198
      7.5.1. Podział problemu     198
      7.5.2. Sortowanie przez scalanie     199
    7.6. Algorytmy zachłanne     202
      7.6.1. Strategia zachłanna     202
      7.6.2. Wydajemy resztę i pakujemy plecak     202
      7.6.3. Planowanie zadań     203
    7.7. Programowanie dynamiczne     204
      7.7.1. Wspólne podproblemy     204
      7.7.2. Najdłuższy wspólny podciąg     205
  Bibliografia     206
  8. Oprogramowanie i programowanie komputerów. Cloud Computing     209
    8.1. Wprowadzenie     209
    8.2. Klasyfikacja oprogramowania     210
      8.2.1. Oprogramowanie systemowe     211
      8.2.2. Oprogramowanie użytkowe     214
    8.3. Aplikacje mobilne     217
    8.4. Języki programowania     218
    8.5. Środowiska oraz technologie programistyczne     219
      8.5.1. Rodzaje środowisk     219
      8.5.2. Środowisko Java     219
      8.5.3. Środowisko Microsoft .NET     220
    8.6. Metody programowania komputerów     221
      8.6.1. Programowanie komponentowe     221
      8.6.2. Programowanie sterowane zdarzeniami     222
      8.6.3. Programowanie współbieżne     222
    8.7. Usługi chmur obliczeniowych     223
      8.7.1. Klasyfikacja     223
      8.7.2. Modele rozlokowania chmury     224
      8.7.3. Modele usług     224
    8.8. Wersjonowanie oprogramowania     225
    8.9. Licencjonowanie oprogramowania     225
  Bibliografia     227
  9. Testowanie oprogramowania     229
    9.1. Wprowadzenie     229
    9.2. Główne atrybuty testowania oprogramowania     229
      9.2.1. Przesłanki testowania oprogramowania     229
      9.2.2. Definicje i istota testowania     230
      9.2.3. Proces testowania     231
    9.3. Zarządzanie zgłoszeniem defektu     233
      9.3.1. Procedura zgłoszenia defektu     233
      9.3.2. Priorytetyzacja zgłoszenia     235
    9.4. Poziomy testowania     235
      9.4.1. Testy jednostkowe     236
      9.4.2. Testy integracyjne     237
      9.4.3. Testy systemowe     238
      9.4.4. Testy akceptacyjne     239
      9.4.5. Testy zgodności legislacyjnej, alfa i beta     239
    9.5. Typy testów i techniki testowania     240
    9.6. Narzędzia wspierające testowanie     242
    9.7. Automatyzacja procesu testowania     243
  Bibliografia     245
  10. Inżynieria oprogramowania     247
    10.1. Wprowadzenie     247
    10.2. Definicja inżynierii oprogramowania     247
      10.2.1. Obszary wiedzy inżynierii oprogramowania     249
      10.2.2. Procesy inżynierii oprogramowania     250
    10.3. Jakość oprogramowania     252
      10.3.1. Klasyfikacja jakości oprogramowania     253
      10.3.2. Weryfikacja i walidacja     253
      10.3.3. Zapewnianie jakości oprogramowania     254
    10.4. Modele jakości oprogramowania     255
      10.4.1. Model jakości McCalla     256
      10.4.2. Model Boehma     257
      10.4.3. Standard ISO 9000     258
      10.4.4. Cechy jakości oprogramowania     259
      10.4.5. Model dojrzałości procesowej organizacji (SEI-CMM)     261
    10.5. Pomiar i metryki oprogramowania     263
      10.5.1. Metryki złożoności     264
      10.5.2. Metryki niezawodności oprogramowania     266
      10.5.3. Metryki zadowolenia klienta     267
  Bibliografia     268
  Część IV. Tworzenie systemów informatycznych     271
  11. Architektura korporacyjna     273
    11.1. Wprowadzenie     273
    11.2. Architektura korporacyjna i jej reprezentacje     274
    11.3. Korzyści ze stosowania architektury korporacyjnej     279
    11.4. Tworzenie architektury korporacyjnej     281
      11.4.1. Metody tworzenia architektury korporacyjnej w określonych ramach     281
      11.4.2. Rozpoczynanie od modelu biznesowego     283
      11.4.3. Inicjowanie przez partycypacyjne modelowanie przedsiębiorstwa     284
      11.4.4. Tworzenie elastycznej architektury korporacyjnej     285
    11.5. Narzędzia architektury korporacyjnej     285
  Bibliografia     290
  12. Modelowanie procesów biznesowych     293
    12.1. Wprowadzenie     293
    12.2. Procesowość organizacji gospodarczej     294
      12.2.1. Istota procesu biznesowego     294
      12.2.2. Klasyfikacja procesów biznesowych     294
      12.2.3. Cykl życia procesu     296
      12.2.4. Dojrzałość procesowa organizacji     297
    12.3. Podstawy modelowania procesów biznesowych     298
      12.3.1. Cele modelowania procesów biznesowych     298
      12.3.2. Mapy procesów biznesowych     299
      12.3.3. Notacja BPMN     301
      12.3.4. Środowiska narzędziowe     302
      12.3.5. Wyzwania w zakresie modelowania procesów biznesowych     302
    12.4. Diagram procesów biznesowych     303
      12.4.1. Zastosowanie diagramów procesów biznesowych     303
      12.4.2. Kategorie modelowania diagramów procesów biznesowych     304
      12.4.3. Studium przypadku diagramu procesów biznesowych     305
    12.5. Diagram kolaboracji     307
      12.5.1. Zastosowanie diagramów kolaboracji     307
      12.5.2. Kategorie modelowania diagramów kolaboracji     308
      12.5.3. Studium przypadku diagramu kolaboracji     308
    12.6. Diagram choreografii     309
      12.6.1. Zastosowanie diagramów choreografii     309
      12.6.2. Kategorie modelowania diagramów choreografii     310
      12.6.3. Studium przypadku diagramu choreografii     310
    12.7. Diagram konwersacji     311
      12.7.1. Zastosowanie diagramów konwersacji     311
      12.7.2. Kategorie modelowania diagramów konwersacji     312
      12.7.3. Studium przypadku diagramu konwersacji     312
  Bibliografia     313
  13. Analiza i projektowanie systemów informatycznych. Scrum     315
    13.1. Wprowadzenie     315
    13.2. Systemy informatyczne i metodyki ich tworzenia     316
    13.3. Rodzaje metodyk tworzenia systemów informatycznych     318
    13.4. Cykl życia systemu     319
      13.4.1. Rodzaje cykli życia systemu     319
      13.4.2. Liniowy cykl życia systemu     319
      13.4.3. Spiralny cykl życia systemu     322
      13.4.4. Iteracyjno-przyrostowy cykl życia systemu     323
    13.5. Metody i techniki tworzenia systemów informatycznych     326
      13.5.1. Rodzaje metod i technik     326
      13.5.2. Diagramy przepływu danych     326
      13.5.3. Diagramy przypadków użycia     328
    13.6. Pakiety CASE     329
    13.7. Metodyki TSI – aktualne rozwiązania     331
      13.7.1. Metodyki adaptacyjne     331
      13.7.2. MDA – modelowanie architektury systemu     332
      13.7.3. Podejście SOA – Service-Oriented Architecture     334
    13.8. Scrum – podstawowe założenia     334
  Bibliografia     337
  14. Projektowanie interakcji człowiek–komputer     339
    14.1. Wprowadzenie     339
    14.2. Dziedzina projektowania interakcji człowiek–komputer     340
      14.2.1. Rola projektowania interakcji człowiek–komputer     340
      14.2.2. Teorie dla tworzenia koncepcji komunikacji z aplikacją     342
      14.2.3. Modele projektowania interakcji człowiek–komputer     344
      14.2.4. Zasady, reguły oraz dobre praktyki specyfikowania interfejsu komunikacji z aplikacją     345
    14.3. Użytkownicy w procesie projektowania interakcji człowiek–komputer     347
      14.3.1. Modele ludzkich zachowań     348
      14.3.2. Projektowanie interakcji skoncentrowane na użytkowników     349
      14.3.3. Prototypowanie we współpracy z użytkownikiem     352
    14.4. Projektowanie interfejsów komunikacji człowiek–komputer     353
      14.4.1. Psychologia codzienności     354
      14.4.2. Projektowanie wyglądu interfejsu użytkownika aplikacji     355
      14.4.3. Wizualizacja informacji     358
      14.4.4. Fizyczne interfejsy użytkownika     359
    14.5. Jakość interakcji człowiek–komputer     361
      14.5.1. Ocena interfejsu użytkownika – metody jakościowe     361
      14.5.2. Ocena interfejsu użytkownika – kontrolowane eksperymenty     364
      14.5.3. Jakość interakcji człowiek–komputer     365
    14.6. Innowacyjne interfejsy dla interakcji człowiek–komputer     367
      14.6.1. Urządzenia wejściowe     367
      14.6.2. Urządzenia wyjściowe     367
  Bibliografia     368
  15. Bazy danych. Big Data     371
    15.1. Wprowadzenie     371
    15.2. Właściwości bazy danych     372
    15.3. Generacje baz danych     374
    15.4. Relacyjne bazy danych     375
    15.5. Modele danych     377
    15.6. Model związków encji     379
    15.7. Normalizacja modelu relacyjnego     382
    15.8. Rozszerzenia obiektowe w bazach danych     385
    15.9. Dostęp do systemów bazodanowych – język SQL     389
    15.10. Systemy Big Data     390
      15.10.1. Klasyfikacja dużych zbiorów danych     391
      15.10.2. Przetwarzanie i gromadzenie zbiorów Big Data     392
      15.10.3. Zastosowanie Big Data     393
  Bibliografia     394
  16. Zarządzanie projektami informatycznymi     397
    16.1. Wprowadzenie     397
    16.2. Istota i problemy zarządzania projektami informatycznymi     397
    16.3. Cykl życia projektu     400
    16.4. Planowanie i monitorowanie zakresu     403
      16.4.1. Identyfikacja działań     403
      16.4.2. Struktura podziału pracy     404
      16.4.3. Monitorowanie i kontrola zakresu     405
    16.5. Zarządzanie czasem     405
      16.5.1. Sieć działań     405
      16.5.2. Harmonogram Gantta     406
      16.5.3. Metoda ścieżki krytycznej     408
      16.5.4. Kompresja działań i czasu trwania     408
  Bibliografia     409
  Część V. Systemy informatyczne zarządzania     411
  17. Systemy ERP     413
    17.1. Wprowadzenie     413
    17.2. Geneza systemów ERP     414
      17.2.1. Systemy ERP na tle ewolucji systemów wspomagających zarządzanie     414
      17.2.2. Modele zintegrowanych systemów informatycznych     415
    17.3. System ERP jako zintegrowany system informatyczny     418
      17.3.1. Struktura i właściwości systemu ERP     418
      17.3.2. Rynek systemów ERP     423
    17.4. System ERP a zarządzanie łańcuchem dostaw SCM     425
      17.4.1. Łańcuch dostaw i łańcuch wartości     425
      17.4.2. Istota i zakres zarządzania łańcuchem dostaw     427
    17.5. Wdrażanie i użytkowanie systemów ERP     428
      17.5.1. Projekt wdrożeniowy a cykl życia systemu ERP     428
      17.5.2. Użytkowanie systemów ERP     431
      17.5.3. SAP Solution Manager jako platforma wdrażania i utrzymania     433
    17.6. Przesłanki i kierunki rozwoju systemów ERP     435
  Bibliografia     437
  18. Systemy CRM i analityka biznesowa     439
    18.1. Wprowadzenie     439
    18.2. CRM jako strategia zarządzania     440
      18.2.1. Założenia strategii CRM     440
      18.2.2. Podstawowe pojęcia strategii CRM     441
    18.3. Architektura i obszary zastosowania systemów CRM     443
      18.3.1. Architektura systemu CRM     443
      18.3.2. Obszary zastosowania oraz funkcjonalność systemu CRM     447
    18.4. Analityka biznesowa w zarządzaniu wiedzą o klientach     450
      18.4.1. Zarządzanie wiedzą o klientach     450
      18.4.2. Pojęcie i narzędzia analityki biznesowej     452
      18.4.3. Analityka biznesowa w zarządzania wiedzą o klientach     454
      18.4.4. Poziomy dojrzałości analityki biznesowej     456
      18.4.5. Kierunki rozwoju oraz rynek narzędzi analityki biznesowej     458
    18.5. Wdrażanie systemów CRM     460
      18.5.1. Rynek systemów CRM     460
      18.5.2. Proces wdrażania systemu CRM     462
      18.5.3. Koszty i korzyści z wdrożenia systemu CRM     464
      18.5.4. Outsourcing informatyczny     466
  Bibliografia     470
  19. Systemy Business Intelligence     473
    19.1. Wprowadzenie     473
    19.2. Pojęcie Business Intelligence     474
    19.3. Hurtownie danych     475
      19.3.1. Istota hurtowni danych     475
      19.3.2. Schematy hurtowni danych     478
      19.3.3. Zasada działania procesu ETL     481
    19.4. Narzędzia Business Intelligence     483
      19.4.1. Zastosowanie     483
      19.4.2. Architektura Business Intelligence     484
      19.4.3. Narzędzia analityczne – kostki wielowymiarowe OLAP     485
  Bibliografia     487
  20. Elektroniczny obieg informacji     489
    20.1. Wprowadzenie     489
    20.2. Istota i funkcjonalność systemów zarządzania przepływem pracy     490
    20.3. Procesy elektronicznego przepływu pracy     497
    20.4. Systemy zarządzania treścią (CMS)     500
    20.5. EDI – elektroniczna wymiana dokumentów     502
    20.6. Dokument elektroniczny oraz XML     503
    20.7. Wspomaganie pracy grupowej     507
  Bibliografia     509
  Część VI. Gospodarka wiedzy     511
  21. Zarządzanie wiedzą     513
    21.1. Wprowadzenie     513
    21.2. Wiedza we współczesnej organizacji     513
      21.2.1. Podział wiedzy     515
      21.2.2. Cechy wiedzy     516
    21.3. Istota zarządzania wiedzą     516
      21.3.1. Cykl i procesy zarządzania wiedzą     518
      21.3.2. Poziomy zarządzania wiedzą     520
      21.3.3. Strategie zarządzania wiedzą     521
    21.4. Systemy zarządzania wiedzą     523
      21.4.1. Architektura systemów zarządzania wiedzą     524
      21.4.2. Projektowanie systemów zarządzania wiedzą     525
      21.4.3. Zadania i funkcje systemów zarządzania wiedzą     527
    21.5. Narzędzia wspierające zarządzanie wiedzą     528
  Bibliografia     531
  22. Społeczeństwo informacyjne, cyfryzacja     535
    22.1. Wprowadzenie     535
    22.2. Definicja i cechy społeczeństwa informacyjnego     536
      22.2.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego     536
      22.2.2. Cechy społeczeństwa informacyjnego     536
      22.2.3. Społeczeństwo informacyjne – zagrożenia oraz wykluczenie cyfrowe     538
    22.3. Definicja i cechy technologii cyfrowej – cyfryzacji     538
    22.4. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej     539
    22.5. Inicjatywy światowe dotyczące społeczeństwa informacyjnego     541
    22.6. Wybrane raporty i dane statystyczne dotyczące społeczeństwa informacyjnego     543
  Bibliografia     546
  23. Biznes elektroniczny     547
    23.1. Wprowadzenie     547
    23.2. E-biznes – podstawowe pojęcia     547
      23.2.1. E-biznes – pojęcie i rozwój     547
      23.2.2. Internet – ewolucja i wykorzystanie w biznesie     550
      23.2.3. E-biznes jako element e-gospodarki     552
    23.3. Modele biznesu elektronicznego     554
      23.3.1. Pojęcie oraz klasyfikacja relacji i modeli e-biznesu     554
      23.3.2. Charakterystyka podstawowych modeli e-biznesu     557
    23.4. E-handel     563
      23.4.1. Pojęcie, korzyści i rynek e-handlu     563
      23.4.2. E-sklep     565
  Bibliografia     569
  24. I nternet Rzeczy     573
    24.1. Wprowadzenie     573
    24.2. Definicja Internetu Rzeczy     574
    24.3. Modele komunikacji Internetu Rzeczy     576
    24.4. Zastosowania Internetu Rzeczy     580
    24.5. Problemy związane z implementacją Internetu Rzeczy     583
      24.5.1. Aspekty techniczne     583
      24.5.2. Bezpieczeństwo     585
      24.5.3. Prywatność     588
      24.5.4. Interoperacyjność     589
      24.5.5. Aspekty prawne     591
    24.6. Przemysł 4.0     592
    24.7. Internet Wszechrzeczy     594
  Bibliografia     595
  25. E-learning w biznesie     597
    25.1. Wprowadzenie     597
    25.2. Koncepcja e-learningu     597
      25.2.1. E-learning 1.0     598
      25.2.2. E-learning 2.0     600
      25.2.3. M-learning     601
      25.2.4. MOOC     602
    25.3. Wykorzystanie e-learningu w biznesie     603
      25.3.1. Rozwój rynku e-learningu     603
      25.3.2. Obszary zastosowań e-learningu w biznesie     604
      25.3.3. E-learning w szkolnictwie wyższym i firmach szkoleniowych     605
      25.3.4. Wirtualne kampusy     606
      25.3.5. Korzyści stosowania e-learningu w biznesie     607
    25.4. Technologie e-learningowe stosowane w biznesie     608
      25.4.1. Wirtualne środowisko nauczania     608
      25.4.2. Platforma e-learningowa     609
      25.4.3. Narzędzie autorskie     611
      25.4.4. Repozytorium obiektów nauczania     612
      25.4.5. Media społecznościowe     613
      25.4.6. Narzędzia komunikacji i współpracy     614
  Bibliografia     617
  Część VII . Ekonomia, prawo i etyka w informatyce     619
  26. Ekonomiczna ocena przedsięwzięć informatycznych     621
    26.1. Wprowadzenie     621
    26.2. Ekonomiczne aspekty przedsięwzięć informatycznych     622
    26.3. Metody ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych     624
      26.3.1. Metody fundamentalne     624
      26.3.2. Metody kompozytowe     628
      26.3.3. Metody dedykowane     630
    26.4. Metody oceny ryzyka     631
    26.5. Audyt systemów informatycznych     633
  Bibliografia     634
  27. Prawne aspekty informatyki     637
    27.1. Wprowadzenie     637
    27.2. Prawna regulacja dostępu do informacji     637
      27.2.1. Wolność informacji i prawo do informacji publicznej     638
      27.2.2. Ochrona prywatności osób fizycznych     640
      27.2.3. Ochrona tajemnic przedsiębiorców     644
    27.3. Ochrona praw autorskich     645
      27.3.1. Zasady ogólne     645
      27.3.2. Ochrona programów komputerowych i baz danych     648
    27.4. Infrastruktura informacyjna państwa     650
      27.4.1. Pojęcie infrastruktury informacyjnej państwa     650
      27.4.2. Neutralność technologiczna państwa i interoperacyjność systemów teleinformatycznych państwa     651
      27.4.3. Referencyjne rejestry publiczne prowadzone w formie elektronicznej     652
      27.4.4. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)     653
    27.5. Podpis elektroniczny, usługi zaufania i identyfikacja elektroniczna     654
      27.5.1. Podpis elektroniczny a podpis cyfrowy     654
      27.5.2. Rodzaje podpisu elektronicznego     656
      27.5.3. Skutki prawne podpisu elektronicznego     657
    27.6. Obrót „elektroniczny”     658
      27.6.1. Uwagi ogólne     658
      27.6.2. Handel elektroniczny     658
      27.6.3. Świadczenie usług drogą elektroniczną     660
      27.6.4. Pieniądz elektroniczny     661
    27.7. Prawo karne „komputerowe”     661
      27.7.1. Przestępstwa pospolite dokonywane za pomocą narzędzi informatycznych     661
      27.7.2. Przestępstwa komputerowe     662
      27.7.3. Haking. Nieuprawniony dostęp do informacji     662
      27.7.4. Zakaz posiadania nielegalnego oprogramowania lub danych     663
  Bibliografia     664
  28. A CM Code of Ethics and Professional Conduct     665
  Dział B. ZASTOSOWANIA    677
  29. I nformatyka bankowa     677
    29.1. Wprowadzenie     677
    29.2. Pojęcia podstawowe     677
    29.3. Podstawy prawne     678
      29.3.1. Ustawa – Prawo bankowe oraz Rekomendacja D KNF     679
      29.3.2. Pozostałe regulacje i rekomendacje     679
    29.4. System centralny     680
      29.4.1. Podstawowe funkcjonalności     680
      29.4.2. Architektura systemu centralnego     680
    29.5. Systemy wspomagające     680
      29.5.1. Obsługa wniosków – New Account     680
      29.5.2. CRM     681
      29.5.3. Rozwiązania współpracy z zewnętrznymi organizacjami obsługi kart, bankomatów oraz płatności     681
      29.5.4. Bankowość internetowa     683
      29.5.6. Hurtownia danych     685
  Bibliografia     685
  30. Informatyka w ubezpieczeniach     687
    30.1. Wprowadzenie     687
    30.2. Podstawowe zagadnienia informatyki w ubezpieczeniach     688
      30.2.1. Specyfika sektora ubezpieczeniowego     688
      30.2.2. Podstawowe pojęcia informatyki w ubezpieczeniach     689
    30.3. Rola informatyki w ubezpieczeniach     689
      30.3.1. Łańcuch wartości w informatyce w ubezpieczeniach     690
      30.3.2. Domeny biznesowe systemów ubezpieczeniowych     694
    30.4. Uwarunkowania rozwoju informatyki w ubezpieczeniach     695
      30.4.1. Regulacje Komisji Nadzoru Finansowego     696
      30.4.2. Solvency II – zmiany regulacyjne unijnego sektora ubezpieczeń     696
    30.5. Perspektywa klienta w systemach ubezpieczeniowych     697
  Bibliografia     699
  31. Informatyka w logistyce     701
    31.1. Wprowadzenie     701
    31.2. Wspólna płaszczyzna informatyki i logistyki     701
      31.2.1. Logistyka informacji zarządczej     701
      31.2.2. E-logistyka     705
    31.3. Oprogramowanie w logistyce     707
      31.3.1. Systemy klasy ERP     707
      31.3.2. Systemy klasy WMS i WES     709
      31.3.3. Systemy klasy SCM     715
      31.3.4. Programy agentowe     717
      31.3.5. Pozostałe rozwiązania     719
    31.4. Systemy automatycznej identyfikacji     720
      31.4.1. Kody kreskowe     720
      31.4.2. Radiowe systemy identyfikacji danych (RFID)     727
      31.4.3. Pozostałe rozwiązania     730
    31.5. Kierunki rozwoju informatyki logistycznej     733
      31.5.1. Sztuczna inteligencja     733
      31.5.2. Telematyka     733
      31.5.3. Analityka danych     734
  Bibliografia     734
  32. Informatyka medyczna     737
    32.1. Wprowadzenie     737
    32.2. Różne wymiary zdrowia     738
      32.2.1. Zdrowie – pojęcie wieloaspektowe     738
      33.2.2. Rodzaje ryzyka zdrowotnego     739
      32.2.3. Zdrowie bez granic     741
      32.2.4. Medykalizacja     742
      32.2.5. Upodmiotowienie     742
      32.2.6. Zdrowie – przesłanki dla biznesu     743
      32.2.7. Zarządzanie systemami informatycznymi dla ochrony zdrowia w organizacjach     743
      32.2.8. Podziały w zdrowiu .    745
    32.3. Systemy informatyczne a ochrona zdrowia     746
      32.3.1. Obszary systemów informatycznych dla ochrony zdrowia     746
      32.3.2. Systemy informatyczne w ochronie zdrowia     747
      32.3.3. Standardy i klasyfikacje w obszarze ochrony zdrowia     749
      32.3.4. Elektroniczna dokumentacja medyczna pacjentów     750
      32.3.5. Podawanie leków     751
      32.3.6. Systemy obrazowania medycznego     752
      32.3.7. Aplikacje mobilne     754
      32.3.8. Gry medyczne     755
    32.4. Inne zagadnienia     755
      32.4.1. Wsparcie dla niepełnosprawnych     755
      32.4.2. Kwestie prywatności i bezpieczeństwa     756
      32.4.3. Zdrowie w sieci     757
  Bibliografia     758
  33. E-administracja     761
    33.1. Wprowadzenie     761
    33.2. Istota e-administracji     761
    33.3. Uwarunkowania skutecznego wdrożenia e-administracji     763
    33.4. Bankowość internetowa i e-administracja w Estonii     765
    33.5. E-dowód osobisty oraz mobilny dowód osobisty (mID)     770
    33.6. Wybory przez internet w Estonii     772
    33.7. Wnioski     774
  Bibliografia     774
  34. Informatyka śledcza     779
    34.1. Wprowadzenie     779
    34.2. Podstawowe definicje     779
    34.3. Przestępczość komputerowa     781
    34.4. Normy i standardy informatyki śledczej     784
    34.5. Podstawy postępowania z cyfrowymi śladami dowodowymi     787
  Bibliografia     790
  35 Telepraca w przedsiębiorstwie     793
    35.1. Wprowadzenie     793
    35.2. Istota telepracy     794
    35.3. Rodzaje telepracy     796
      35.3.1. Telepraca mobilna     796
      35.3.2. Telepraca w miejscu zamieszkania     797
      35.3.3. Telepraca w telecentrach     797
      35.3.4. Telepraca sporadyczna     798
    35.4. Porównanie tradycyjnej pracy biurowej i telepracy     799
    35.5. Motywacje do wdrożenia telepracy     802
      35.5.1. Bezpośrednie korzyści finansowo-organizacyjne     802
      35.5.2. Telepraca i potencjalne korzyści w kontekście: praca–rodzina     802
      35.5.3. Wpływ telepracy na ochronę środowiska     803
    35.6. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji oraz środki zaradcze w kontekście pracy zdalnej     804
      35.6.1. Bezpieczeństwo informacji w firmach     804
      35.6.2. Telepraca a potencjalne ryzyko utraty danych     804
      35.6.3. Systemy i procedury zabezpieczające dane w telepracy     805
    35.7. Narzędzia wspomagające współpracę między pracownikami     806
      35.7.1. Komunikacja ze współpracownikami     806
      35.7.2. Telepraca a wideokonferencje     807
      35.7.3. Repozytoria wyników pracy     808
    35.8. Systemy wspomagające zdalne zarządzanie zespołem     810
      35.8.1. Systemy podziału zadań     810
      35.8.2. Systemy badania postępów pracy     811
      35.8.3. Kontrola czasu pracy     811
  Bibliografia     813
  Słownik definicji     816
  Indeks nazwisk     831
  Spis rysunków     845
  Spis tabel     851
  Table of Contents     854
  O redaktorach i autorach     856
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia