Francuskie podejście regulacyjne we współczesnej teorii ekonomii

-25%

Francuskie podejście regulacyjne we współczesnej teorii ekonomii

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,50  26,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,5026,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem rozdziału pierwszego, który ma charakter eksplikacyjny, jest syntetyczna prezentacja genezy i koncepcji regulacji na gruncie nauk technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych. Celem rozdziału drugiego jest wyjaśnienie kontekstu realnego i teoretycznego, w którym narodziło się podejście regulacyjne, a także zwięzła prezentacja najważniejszych szkół, które przyjęły francuską interpretację regulacji. Celem rozdziału trzeciego, obok prezentacji genezy szkoły paryskiej, jest charakterystyka aparatury pojęciowej będącej podstawą programu badawczego regulacjonistów. W centrum badań znalazł się kapitalizm i występujące w nim sprzeczności. Zaproponowana siatka pojęciowa jest zasługą przede wszystkim dwóch eminentnych postaci francuskiego regulacjonizmu, Michela Aglietty i Roberta Boyera. Podstawowe koncepcje bazowe, takie jak sposób produkcji czy system akumulacji, zostały osadzone jeszcze w teorii marksowskiej, jednak wprowadzenie pojęcia form instytucjonalnych przesunęło zainteresowanie regulacjonistów na wymiar instytucjonalny. Wyjaśnienie istoty fordyzmu jako motoru wzrostu gospodarczego w okresie powojennej prosperity, periodyzacja regulacji, typologia kryzysów oraz interpretacja kryzysu z lat 70. XX w. jako kryzysu sposobu regulacji stanowią kanwę rozdziału czwartego. W rozdziale piątym wskazano najważniejsze kierunki badań szkoły, które odzwierciedlają ewolucję programu badawczego regulacjonistów. Ostatni, szósty rozdział stanowi próbę analizy krytycznej i prospektywnej paryskiego podejścia regulacyjnego. W rozdziale tym zaproponowano periodyzację ewolucji programu badawczego paryskich regulacjonistów, wskazując trzy generacje badań.


Liczba stron237
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-527-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Rozdział I
  Konceptualizacja pojęcia regulacji w różnych ujęciach    17
  1. Regulacja jako pojęcie teoretyczne    17
  1.1. Termin regulacja w różnych dyscyplinach nauki    17
  1.2. Kategoria regulacji w podejściu systemowym    18
  1.3. Kategoria regulacji w naukach ekonomicznych we współczesnej ekonomii angloamerykańskiej    23
  2. Konceptualizacja pojęcia regulacji we francuskim podejściu regulacyjnym    30
  2.1. Źródła interpretacji regulacji w ujęciu francuskim    30
  2.2. Konceptualizacja pojęcia regulacji w interpretacji szkoły paryskiej    33
  Rozdział II
  Podejście regulacyjne – rekonstrukcja historyczna    38
  1. Geneza podejścia regulacyjnego    38
  1.1. Realna koniunktura gospodarcza lat 60. i 70. XX w. jako katalizator narodzin podejścia regulacyjnego    38
  1.2. Koniunktura teoretyczna    42
  2. Szkoły w ramach podejścia regulacyjnego    47
  2.1. Podejście francuskie    47
  2.1.1. Szkoła marksistowska Paula Boccary    47
  2.1.2. Szkoła grenoblańska Gérarda Destanne’a de Bernisa    50
  2.1.3. Szkoła paryska    53
  2.2. Szkoła zachodnioniemiecka    54
  2.3. Szkoła amsterdamska    57
  2.4. Szkoła nordycka    58
  2.5. Szkoła Społecznej Struktury Akumulacji    60
  3. Syntetyczne ujęcie podejścia regulacyjnego    64
  Rozdział III
  Geneza paryskiej szkoły regulacji i aparatura pojęciowa    68
  1. Początek badań szkoły paryskiej    68
  2. Między krytyką ekonomii neoklasycznej a ortodoksyjnym marksizmem    72
  3. Podstawowa idea: zmienność dynamiki ekonomicznej i społecznej    77
  4. Aparatura pojęciowa szkoły paryskiej: poziomy analizy regulacyjnej – od sposobu produkcji do sposobu regulacji    80
  4.1. Sposób produkcji    80
  4.2. System akumulacji    81
  4.3. Formy instytucjonalne    83
  4.4. Sposób regulacji    88
  Rozdział IV
  Pierwsze wyniki badań ex post regulacjonistów paryskich    92
  1. Periodyzacja regulacji gospodarki kapitalistycznej z perspektywy historycznej    92
  1.1. Mechanizmy dostosowawcze w gospodarce kapitalistycznej    92
  1.2. Rodzaje historycznej regulacji    93
  2. System fordowski jako spiritus movens golden age of capitalism    99
  2.1. Cztery wymiary fordyzmu    99
  2.2. Kompromis kapitał-praca – warunek sine qua non dynamicznego wzrostu gospodarczego    104
  2.3. Specyfika fordowskiego sposobu regulacji    108
  3. Typologia kryzysów w gospodarce kapitalistycznej    112
  4. Kryzys z lat 70. XX w. jako kryzys sposobu regulacji    118
  Rozdział V
  Kierunki rozwoju programu badawczego paryskiej szkoły regulacji    124
  1. Teoria instytucji regulacjonistów    124
  1.1. Pojęcie instytucji z perspektywy ekonomii instytucjonalnej i szkoły regulacji    124
  1.2. Formy instytucjonalne jako wynik kompromisu zinstytucjonalizowanego    130
  1.3. Konfiguracja form instytucjonalnych a trwałość systemu społeczno-gospodarczego    133
  2. W poszukiwaniu nowego sposobu regulacji    140
  2.1. Regulacja zdominowana przez finansyzację    140
  2.2. Czy istnieje konsensus w kwestii nowego sposobu regulacji?    145
  3. Różnorodność kapitalizmów – kapitalizm czy gospodarka rynkowa?    151
  3.1. Między państwem a rynkiem – różnorodność form koordynacji    151
  3.2. Gospodarka rynkowa versus różnorodność kapitalizmów    157
  4. Między porządkiem ekonomicznym a porządkiem politycznym – w kierunku ekonomii politycznej kapitalizmów    164
  Rozdział VI
  Ewolucja i perspektywa rozwoju paryskiej szkoły regulacji    170
  1. Ewolucja paryskiej szkoły regulacji    170
  1.1. Próba periodyzacji programu badawczego paryskiej szkoły    170
  1.2. Status quo czy in statu nascendi?    176
  2. Dylematy epistemologiczno-metodologiczne programu badawczego    178
  2.1. Szkoła myślenia ekonomicznego i próby instytucjonalizacji szkoły regulacji    178
  2.2. Teoria czy program badawczy w sensie Imre Lakatosa?    181
  2.3. Czy istnieją prawa ekonomiczne?    186
  3. Quo vadis… szkoło regulacji?    188
  Zakończenie    195
  Aneks statystyczny    205
  Bibliografia    209
  Spis rysunków    237
  Spis tabel    237
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia