Błądzę, więc myślę.

Co to jest błędna reprezentacja?

1 opinia

Format:

pdf, epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

18,50

Format: pdf, epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

18,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorka prezentuje podstawy systematycznej koncepcji myśli mających treść, czyli reprezentacji umysłowych. Wykorzystuje przy tym przykłady z praktyki naukowej kognitywistów: psychologów, neuronaukowców, specjalistów od sztucznej inteligencji czy filozofów umysłu. Uzasadnia przyjęte rozstrzygnięcia teoretyczne, posługując się listą wymagań wobec koncepcji reprezentacji umysłowych – najważniejsza jest tu, jej zdaniem, możliwość stwierdzenia, że dana reprezentacja jest błędna, oraz ustalenia, na czym ten błąd polega. Ponieważ żadna z dotychczas zaproponowanych koncepcji nie spełnia tego wymogu w sposób zadowalający, autorka broni własnej koherencyjnej koncepcji błędności reprezentacji.


Czym są myśli?
Dzięki czemu mogą mieć treść?
Co to znaczy, że odpowiadają rzeczywistości?
Na te fundamentalne pytania próbują szukać odpowiedzi filozofowie umysłu, a od niedawna także kognitywiści – przedstawiciele interdyscyplinarnej grupy dyscyplin naukowych badających procesy poznawcze.


Autorka dokonuje systematycznego przeglądu dotychczasowych koncepcji reprezentacji umysłowych pod kątem przedstawionych wymagań oraz praktyki kognitywistycznej, zatem publikacja może też posłużyć jako podręcznik dla osób zainteresowanych współczesną filozofią umysłu i kognitywistyką.


The publication is concerned with the issue of thought content, interpreted in contemporary studies as mental representation. The author focuses on describing the content of false or inaccurate thoughts, i.e. on misrepresentation, and proposes her own coherence-based model of representational error. The monograph also includes a survey of other contemporary theories of mental representations. Keywords Cognitive studies, mental representations, misrepresentation, teleosemantics.


Liczba stron254
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-3640-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania    11
  Wprowadzenie    13
  Rozdział    1
  Rola pojęcia reprezentacji umysłowej    33
  1.1.1. Filozoficzne pojęcie intencjonalności    34
  1.1.2. Filozoficzne pojęcie przekonań i pragnień a pluralizm reprezentacji umysłowych    36
  1.2. Doniosłość pojęcia intencjonalności    37
  1.3. Nastawienie intencjonalne    40
  1.4. Strategia intencjonalna a racjonalność    48
  1.5. Osobowy i subosobowy poziom opisu    52
  1.6. Ograniczenia strategii intencjonalnej    56
  1.7. Podsumowanie    60
  CZĘŚĆ I
  FUNKCJONALNE NIETELEOSEMANTYCZNE KONCEPCJE
  REPREZENTACJI: OD INTERNALIZMU DO EKSTERNALIZMU
  Rozdział    2
  Internalistyczne jednoczynnikowe koncepcje reprezentacji    67
  2.1. Filozoficzne pojęcie intensji i ekstensji    67
  2.2. Semantyka ról pojęciowych w wersji naturalistycznej    69
  2.2.1. W poszukiwaniu treści wąskiej. Poznawczy charakter treści    69
  2.2.2. Teza o determinacji treści wąskiej jako teza o superweniencji    71
  2.3. Solipsyzm metodologiczny Fodora    72
  2.3.1. Wprowadzenie do solipsyzmu Fodora. Motywacje    72
  2.3.2. Treść wąska w solipsyzmie metodologicznym    74
  2.3.3. Wrodzoność pojęć    76
  2.3.4. Solipsyzm metodologiczny a stanowisko formalistyczne    78
  2.4. Argumenty przeciw stanowisku formalistycznemu    81
  2.4.1. Eksperyment myślowy z chińskim pokojem    81
  2.4.2. Odpowiedź systemowa    82
  2.4.3. Eksperyment myślowy z chińskim pokojem w nowej wersji    83
  2.5. Internalizm a determinacja intensji w wyniku uczenia    84
  2.6. Zastosowanie koncepcji Fodora do przykładów z etologii i psychologii    86
  2.7. Podsumowanie    88
  Rozdział    3
  Internalistyczna dwuczynnikowa koncepcja Blocka    90
  3.1. Dwa czynniki    91
  3.2. Specyfika treści wąskiej    92
  3.3. Rola pojęciowa    93
  3.4. Zalety i wady koncepcji dwuczynnikowej    97
  3.4.1. Dwuczynnikowa koncepcja treści a formalistyczne ujęcie Fodora    97
  3.4.2. Treść wąska w koncepcji dwuczynnikowej a zachowania    97
  3.4.3. Zarzuty wobec dwuczynnikowej koncepcji Blocka    98
  3.5. Zastosowanie koncepcji do przykładów z etologii i psychologii    102
  3.6. Podsumowanie    106
  Rozdział    4
  Eksternalistyczne koncepcje reprezentacji    109
  4.1. Semantyka informacyjno-przyczynowa    109
  4.1.1. Wprowadzenie do semantyki informacyjno-przyczynowej. Motywacje    109
  4.1.2. Ustalanie odniesienia i problem jego determinacji    111
  4.1.3. Problem alternatywy    111
  4.1.4. Problem trywializacji    114
  4.1.5. Rozwiązania problemu determinacji odniesienia. Warunki normalne    115
  4.1.6. Rozwiązania problemu determinacji odniesienia. Nauczyciel lub ekspert    117
  4.1.7. Zastosowanie koncepcji na przykładach    119
  4.2. Koncepcja zależności asymetrycznej Fodora    121
  4.2.1. Wprowadzenie do koncepcji zależności asymetrycznej Fodora. Motywacje    121
  4.2.2. Wady i zalety koncepcji asymetrycznej    124
  4.2.3. Zastosowanie koncepcji do przykładów z etologii i psychologii    127
  4.3. Podsumowanie    129
  Rozdział    5
  Semantyka warunków prawdziwości    130
  5.1. Czysto ekstensjonalna koncepcja znaczenia jako warunków prawdziwości    131
  5.1.1. Wprowadzenie do koncepcji. Motywacje    132
  5.1.2. Zarzuty wobec czysto ekstensjonalnej koncepcji warunków prawdziwości    133
  5.1.3. Zastosowanie koncepcji do przykładów z etologii i psychologii    137
  5.1.2. Podsumowanie    139
  5.2. Znaczenie jako warunki prawdziwości a działanie    139
  5.2.1. Założenia Davidsona    140
  5.2.2. Błąd reprezentacyjny wykrywalny przez system    141
  5.2.3. Zarzuty    142
  5.2.4. Zastosowanie koncepcji do przykładów z psychologii i etologii    143
  5.2.5. Podsumowanie    145
  5.3. Wnioski: nieteleosemantyczny eksternalizm    146
  CZĘŚĆ II
  TELEOSEMANTYCZNE KONCEPCJE REPREZENTACJI
  Rozdział    6
  Dretskego koncepcja błędnej reprezentacji jako dysfunkcji    157
  6.1. Wprowadzenie do koncepcji Dretskego. Motywacje    157
  6.2. Koncepcja funkcji reprezentowania jako funkcji wskazywania    158
  6.3. Reprezentacja umysłowa    162
  6.3.1. Błędna reprezentacja umysłowa    165
  6.4. Przykład błędnego reprezentowania: błędne reprezentowanie u żaby    166
  6.5. Problem alternatywy w koncepcji Dretskego    167
  6.6. Podsumowanie    168
  Rozdział    7
  Millikan koncepcja błędnej reprezentacji    170
  7.1. Funkcja właściwa    170
  7.2. Funkcja właściwa reprezentowania    175
  7.3. Błędna reprezentacja jako dysfunkcja    185
  7.4. Podsumowanie    186
  Rozdział    8
  Teleosemantyka i błąd wykrywalny przez system: model interaktywistyczny Bickharda    187
  8.1. Idea błędu dla systemu w dotychczas omawianych koncepcjach    187
  8.2. Bickharda koncepcja reprezentacji umysłowych    191
  8.3. Antycypacyjna funkcja reprezentowania    193
  8.4. Minimalny interaktywistyczny model reprezentowania    199
  8.5. Pełny interaktywistyczny model reprezentowania    200
  8.6. Dezyderaty Bickharda. Czy Bickhard jest internalistą?    202
  8.7. Podsumowanie    205
  Rozdział    9
  Koherencyjna koncepcja błędu reprezentacyjnego    207
  9.1. Dysfunkcja reprezentowania, czyli błąd reprezentacyjny    207
  9.2. Błąd reprezentacyjny dla systemu    208
  9.3. Przykłady wykrywania błędu reprezentacyjnego    212
  9.4. Wykorzystywanie błędów w uczeniu    213
  9.5. Proponowana koncepcja błędu dla systemu a inne teleosemantyczne koncepcje błędu reprezentacyjnego    215
  9.6. Zastosowanie koncepcji do przykładów z etologii i psychologii    216
  9.7. Zarzuty wobec zaproponowanej koncepcji błędnej reprezentacji    221
  9.8. Podsumowanie    226
  Zakończenie    228
  Dodatek 1. Dezyderaty    234
  Dodatek 2. Diagram koncepcji reprezentacji    236
  Bibliografia    238
  Spis ilustracji    248
  Indeks osób    249
  Indeks pojęć    252
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia