Alienacja kultury jako zjawisko społeczne i kategoria opisowo-normatywna

-25%

Alienacja kultury jako zjawisko społeczne i kategoria opisowo-normatywna

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

3,75  5,00

Format: pdf

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

3,755,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja składa się z sześciu obszernych rozdziałów. Rozdział pierwszy koncentruje się na zagadnieniach związanych z racjonalnym
i irracjonalnym typem myślenia. Rozdział drugi poświęcono ekonomii politycznej. Rozdział trzeci traktuje o kulturze w warunkach niekontrolowanego rozrostu jej zasobów. Kolejne dwa rozdziały poświęcono klasycznym teoriom alienacji oraz alienacji kultury, a ostatni, szósty rozdział kulturze oddzielonej od życia społecznego i zagadnieniom z tym związanym.


Liczba stron500
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-113-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  1. Aspekt normatywny: alienacja jako ocena    11
  2. Aspekt psychologiczny: alienacja jako stan subiektywny    13
  3. Alienacja: pojęcie otwarte i zużyte     18
  4. Socjoekonomia – przyczynek do zintegrowanego paradygmatu nauk społecznych    24
  Rozdział I
  RACJONALNY I IRRACJONALNY TYP MYŚLENIA. METODOLOGICZNE DYLEMATY NAUK SPOŁECZNYCH    42
  1. Alienacja wobec prerefleksyjnej jedności świata społecznego    42
  1.1. Od „naiwnego monizmu” do „krytycznego dualizmu”    45
  1.2. Mentalność prerefleksyjna w świetle wybranych przykładów badań antropologicznych    47
  1.3. Tożsamość jednostki i jej wspólnoty – G. Hegel i O. Spengler    68
  1.4. Synkretyzm kultury pierwotnej    72
  1.5. „Odkrywanie” kultury    82
  2. Kulturowa destrukcja natury – J.J. Rousseau    95
  2.1. „Człowiek natury” a „człowiek człowieka” (człowiek kultury)    97
  2.2. Rzutowanie współczesnych kategorii na „stan natury”    110
  2.3. Naturalność denaturalizacji    111
  Rozdział II
  EKONOMIA POLITYCZNA JAKO KRYTYKA SPOŁECZNA. ALIENACJA W MYŚLI MARKSOWSKIEJ    114
  1. Nieuchronność i nieodzowność uprzedmiotowienia (Vergegenständlichung) a partykularyzm i historyczność alienacji (Entfremdung)    119
  2. Przyroda – stan natury    127
  3. Alienacja pracy    130
  4. Fetyszyzm towarowy i reifikacja    134
  5. Fałszywa świadomość    145
  6. Alienacja? Problem racjonalności decyzji    161
  Rozdział III
  KULTURA W WARUNKACH NIEKONTROLOWANEGO ROZROSTU JEJ ZASOBÓW – G. SIMMEL    186
  1. Kultura i natura    186
  2. Koło ontologiczne    188
  3. „Tragedia kultury”, czyli nieuchronność uprzedmiotowienia życia    189
  3.1. Alienacja kultury obiektywnej a podział pracy    194
  3.2. Rynek kultury obiektywnej i jej roszczenia wobec odbiorców-konsumentów    197
  3.3. Antynomie życia i formy – dialektyka kultury    207
  3.4. Problem konceptualizacji kultury subiektywnej    214
  4. Instrumentalizacja i komercjalizacja przyrody    221
  5. Pieniądz jako uniwersalne narzędzie racjonalizacji i ekonomizacji społeczeństwa    225
  6. Od protoform kulturowych do autotelizacji obiektów i czynności pierwotnie instrumentalnych    235
  Rozdział IV
  KLASYCZNE TEORIE ALIENACJI A IDEE POKREWNE. SOCJOEKONOMIA JAKO ZŁOŻONA PROCEDURA BADAWCZA    241
  1. Katolicka nauka społeczna wobec problemu alienacji    241
  2. Alienacja jako wielowymiarowa racjonalizacja – M. Weber    250
  3. Twórcza praca i zdehumanizowana konsumpcja – S. Brzozowski    255
  4. Rozum jako technokratyczny instrument – M. Horkheimer    257
  5. Kryzys społeczeństwa i jednostki w uprzedmiotowionej rzeczywistości – M. Bierdiajew    259
  6. Od animal laborans do homo faber (dwie ekonomie) – H. Arendt    265
  7. Ekonomiczno-administracyjny dyskurs systemu społecznego – J. Habermas    270
  7.1. Wtórna naturalizacja    279
  7.2. Uprzedmiotowienie refleksyjne II stopnia    283
  Rozdział V
  ALIENACJA KULTURY JAKO ALIENACJA ZNACZEŃ    289
  1. Kulturalizm – teoria wielu wariantów    289
  1.1. Obiektywizacje jako źródło ładu wspólnotowego – W. Dilthey    289
  1.2. Alienacja faktów społecznych – E. Durkheim    292
  1.3. Kolektywna nieświadomość – K. Mannheim    298
  1.4. Klasyka kulturalizmu – F. Znaniecki    301
  1.5. Emergencja kultury – A. Kroeber i K. Popper    313
  1.6. Kultura jako ekstensje – E. Hall    317
  1.7. Naturalny świat znaczeń – fenomenologia    319
  1.8. Od koniecznej obiektywizacji do zapomnianej reifikacji – P. Berger i T. Luckmann    325
  1.9. Habitus – P. Bourdieu    328
  1.10. Język jako narzędzie reifikacji – B. Whorf    329
  1.11. Idiom kulturowy – M. Polanyi    334
  2. Zasada oznaczania    335
  3. Próby ucieczki od kultury jako świadectwo jej alienacji    341
  3.1. Interakcjonizm i etnometodologia    342
  3.2. Niespołeczna i pozakulturowa antropologia    345
  3.3. Interpretatywizm w wersji socjologicznej – A. Giddens    349
  3.4. Interpretatywizm jako wspólna droga    356
  3.5. T. Adorno i A.W. Gouldner kontra pozytywizm    359
  3.6. Epistemologia poza kulturą    362
  3.7. Nadprodukcja interpretacji    368
  3.8. Przekleństwo znaku – R. Barthes    371
  3.9. Ekonomia znaków: nieograniczone zasoby ikonosfery – J. Baudrillard    375
  3.10. Ekonomia znaków: utopia desemantyzacji    380
  3.11. Ambiwalentny charakter oferty rynku kultury – imperatyw i pozory wolności    383
  3.12. Culture jamming – utopia antykonsumpcjonizmu    388
  3.13. Podsumowanie    390
  Rozdział VI
  KULTURA ODDZIELONA OD ŻYCIA SPOŁECZNEGO – WYBRANE PRZYKŁADY    396
  1. Od autotelizacji obiektów i czynności pierwotnie instrumentalnych do wtórnej naturalizacji: substytucja funkcjonalna    396
  2. Ekonomizacja przyrody    417
  3. Ekspansja marketingowa i zarządzanie totalne    419
  4. Człowiek jako obiekt kulturowy    425
  5. Teatralizacja życia społecznego i jej szczeble: socjoekonomia spektaklu    426
  6. Racjonalizacja i zarządzanie kulturą    428
  ZAKOŃCZENIE – ALIENATIONE AD INFINITUM    438
  ANEKS    463
  BIBLIOGRAFIA    469
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia