Zasada ochrony samorządności terytorialnej. Studium konstytucyjne

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

30,35  35,70 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 21,42 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W niniejszej monografii konstytucyjną instytucję samorządu terytorialnego analizuje się przez pryzmat zasady samorządności terytorialnej, ujmowanej w formie studium konstytucyjnego. Takie sformułowanie tytułowej zasady ma ujęcie nie tylko ustrojowoprawne, lecz także funkcjonalne, a następnie w rozważaniach jest rozwijane z perspektywy konstytucyjnego statusu człowieka jako indywiduum, z całą jego godnością deklarowaną przez Konstytucję, z perspektywy statusu konstytucyjnego człowieka jako obligatoryjnego członka wspólnoty samorządowej, z perspektywy statusu wspólnoty samorządowej, statusu wspólnoty narodowościowej, statusu państwa, a także z perspektywy statusu struktur organizacyjnych społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych.


Tok wywodu prowadzi do wniosku, że samorząd terytorialny to instytucja głęboko osadzona w strukturze społeczeństwa obywatelskiego, a jako taki powinien mieć ustrojowo zagwarantowaną możliwość naturalnej ewolucji, stosownie do rozwoju i osiągania kolejnych etapów dojrzałości polskiego społeczeństwa obywatelskiego. W konsekwencji regulacja konstytucyjna tytułowej instytucji w założeniu ustrojodawcy nie powinna stanowić czynnika hamującego naturalne procesy zachodzące wraz z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.


Praca może znaleźć zastosowanie zarówno w sądowej kontroli konstytucyjności działalności prawotwórczej w zakresie prawa samorządowego, w sądowej kontroli wykonywania i stosowania prawa, jak i w procesie dydaktycznym i seminaryjnym. Może być także pomocna w codziennym funkcjonowaniu organizacji społecznych/pozarządowych, organów jednostek samorządu terytorialnego i radnych, a także znaleźć zastosowanie w procesach reformy administracji publicznej i tworzeniu instytucji badania efektywności i skuteczności budowy oraz działania struktur administracji publicznej.


Rok wydania2018
Liczba stron266
KategoriaPrawo konstytucyjne
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3483-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie /    7
  
  Rozdział pierwszy
  Instytucja samorządu terytorialnego na tle rozważań polskiej nauki prawa /    13
  1. Doktryny samorządu terytorialnego Drugiej Rzeczypospolitej i ich dzisiejsze oddziaływanie /    13
  2. Samorządność terytorialna w strukturze społeczeństwa obywatelskiego /    27
  3. Władztwo samorządu terytorialnego (władza municypalna) na gruncie systemu sprawowania władzy przez suwerena i zasady podziału władzy państwowej /    56
  4. Instytucja samorządu terytorialnego na gruncie Konstytucji RP z 1997 roku a prawo jednostki (wspólnoty lokalnej) do samorządności terytorialnej /    92
  
  Rozdział drugi
  Pozycja ustrojowa samorządu terytorialnego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku /    97
  1. Pojęcie zasady ustroju jako jednej z kategorii norm Konstytucji /    97
  2. Prawo wspólnoty lokalnej do samorządności terytorialnej jako wartość konstytucyjna pretendująca do statusu zasady ustroju /    114
  3. Rekonstrukcja treści maksymy samorządności terytorialnej – samodzielność jednostki samorządu terytorialnego oraz subsydiarność i decentralizacja władzy publicznej jako subreguły zasady ochrony samorządności terytorialnej /    118
  3.1. Wprowadzenie /    118
  3.2. Geneza pojęcia „pomocniczość” /    121
  3.3. Treść normatywna kategorii: „samodzielność”, „pomocniczość”i „decentralizacja” /    128
  3.3.1. Samodzielność /    128
  3.3.2. Pomocniczość i decentralizacja /    132
  3.3.3. Przedmiot i zakres imperium samorządu terytorialnego /    142
  
  Rozdział trzeci
  Wymóg ochrony prawa wspólnoty lokalnej do samorządności terytorialnej jako wartość konstytucyjna /    157
  1. Podstawy i mechanizmy ochrony konstytucyjnego modelu samorządu terytorialnego /    157
  2. Kontrola i nadzór jako instytucje ochrony samorządności terytorialnej /    161
  2.1. Kontrola nad samorządem terytorialnym /    164
  2.2. Nadzór jako instytucja ochrony samorządności terytorialnej /    182
  3. Judykatywa a ochrona konstytucyjnego modelu samorządności terytorialnej /    191
  3.1. Sądowa ochrona samodzielności jednostki samorządu terytorialnego a zasada prawa do sądu /    191
  3.2. Realizacja prawa do ochrony podstaw ustrojowych samorządności terytorialnej /    199
  
  Zakończenie /    227
  
  Bibliografia /    245
  Publikacje /    245
  Orzecznictwo /    260
  Akty prawne /    261
  
  Summary /    263
  Zusammenfassung /    264
RozwińZwiń