Nadzór korporacyjny a stabilność finansowa banków

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,47  22,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

13,4722,45

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja jest poświęcona problematyce nadzoru korporacyjnego z perspektywy jego oddziaływania na stabilność podmiotów w sektorze bankowym. Autorka zwraca uwagę na specyficzną rolę banków we współczesnej gospodarce i na związane z nią implikacje w obszarze mechanizmów corporate governance. Ważną częścią książki są wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w polskich bankach publicznych. Na ich podstawie dokonano oceny wpływu wybranych standardów i charakterystyk nadzoru korporacyjnego na stabilność banków mierzoną współczynnikiem adekwatności kapitałowej.


Liczba stron212
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-266-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział 1. Nadzór korporacyjny w sektorze bankowym    13
  1.1. Zakres definicyjny i teorie nadzoru korporacyjnego    13
  1.1.1. Nadzór korporacyjny – definicja i istota pojęcia    13
  1.1.2. Przegląd teorii nadzoru korporacyjnego    17
  1.1.3. Teoria agencji jako dominująca koncepcja teoretyczna nadzoru z perspektywy sektora bankowego    24
  1.1.4. Teoria interesariuszy w świetle doktryny banku jako instytucji zaufania publicznego    29
  1.2. Specyfika nadzoru korporacyjnego w bankach    35
  1.2.1. Rola banków i cele działalności jako determinanty uwarunkowań nadzoru korporacyjnego    35
  1.2.2. Wybrane mechanizmy i instytucje nadzorcze w bankowości    39
  1.2.2.1. Koncentracja i struktura własności akcji    39
  1.2.2.2. Rola, skład i kompetencje rady    44
  1.2.2.3. Polityka kadrowa    51
  1.2.2.4. Środowisko ujawnień w bankach polskich    58
  1.2.2.5. Audyt wewnętrzny i zewnętrzny     62
  1.2.2.6. Rynek kapitałowy jako zewnętrzny mechanizm nadzoru korporacyjnego    68
  1.3. Podsumowanie    74
  
  Rozdział 2. Stabilność finansowa banku    77
  2.1. Uwarunkowania stabilności finansowej instytucji sektora bankowego    77
  2.1.1. Definicje i pomiar stabilności finansowej    77
  2.1.2. Sieć bezpieczeństwa finansowego. Ujęcie normatywne     79
  2.2. Adekwatność kapitałowa jako wyznacznik stabilności instytucji finansowych    86
  2.2.1. Istota adekwatności kapitałowej    86
  2.2.2. Kategorie kapitału bankowego     89
  2.2.3. Ewolucja metod kalkulacji współczynnika wypłacalności na mocy regulacji bazylejskich    93
  2.3. Podsumowanie    98
  
  Rozdział 3. Determinanty stabilności i struktury kapitałowej przedsiębiorstw – przegląd literatury    101
  3.1. Wprowadzenie    101
  3.2. Mikroekonometria nadzoru w świetle studiów literaturowych    102
  3.2.1. Skuteczność nadzoru korporacyjnego – najpopularniejsze obszary badawcze    102
  3.2.2. Nadzór korporacyjny a wyniki przedsiębiorstw – ujęcie multisektorowe    103
  3.2.2.1. Skład i wielkość rady nadzorczej     103
  3.2.2.2. Koncentracja kapitału i rodzaj inwestora     114
  3.2.2.3. Rynek kontroli nad korporacjami    120
  3.2.2.4. Rotacja na stanowiskach kierowniczych    122
  3.2.2.5. Wynagrodzenia menedżerów    124
  3.3. Badania nad strukturą kapitałową przedsiębiorstw    126
  3.3.1. Nadzór korporacyjny a struktura kapitału w przedsiębiorstwach niefinansowych    126
  3.3.2. Determinanty struktury kapitału w podmiotach sektora bankowego    127
  3.3.2.1. Determinanty tradycyjnych wskaźników kapitału    127
  3.3.2.2. Determinanty wskaźników adekwatności kapitałowej    129
  3.4. Podsumowanie    134
  
  Rozdział 4. Mechanizmy nadzoru korporacyjnego a stabilność polskich banków publicznych – wyniki badań własnych    137
  4.1. Problemy metodologiczne w badaniach nad skutecznością nadzoru korporacyjnego    137
  4.1.1. Struktura akcjonariatu a dobór zmiennych    137
  4.1.2. Ekonometria nadzoru – problematyka konstruowania modeli ekonometrycznych    139
  4.2. Ogólna charakterystyka badań    142
  4.3. Wybrane aspekty nadzoru korporacyjnego i wypłacalność polskich banków publicznych    143
  4.3.1. Rady nadzorcze w polskich bankach publicznych    143
  4.3.2. Struktura właścicielska banków notowanych na GPW    151
  4.3.3. Osoba prezesa i wynagrodzenie kadry kierowniczej polskich banków publicznych    155
  4.3.4. Współczynnik wypłacalności    162
  4.4. Determinanty stabilności – analiza ekonometryczna     165
  4.4.1. Opis populacji    165
  4.4.2. Charakterystyka zmiennych i przewidywane zależności    165
  4.4.3. Statystyki opisowe i korelacja zmiennych    170
  4.4.4. Specyfikacja modelu ekonometrycznego    175
  4.4.5. Testowanie poprawności modelu    176
  4.4.6. Interpretacja wyników    176
  4.5. Podsumowanie    178
  
  Zakończenie    183
  Bibliografia    187
  Spis tabel    209
  Spis rysunków i wykresów    211
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia