Metody prognozowania inflacji a decyzje polityki pieniężnej

-25%

Metody prognozowania inflacji a decyzje polityki pieniężnej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

3,75  5,00

Format: pdf

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

3,755,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ważną rolę w praktyce gospodarczej odgrywają prognozy zmiennych makroekonomicznych. Dzięki tym prognozom banki centralne oraz inne instytucje gospodarcze i finansowe mogą podejmować próby oszacowania przyszłej sytuacji w gospodarce. Prognozy wskaźników ekonomicznych, w tym również prognozy inflacji, mogą być wykorzystane do konstrukcji programów ekonomicznych, przez które w pracy rozumie się prowadzenie odpowiedniej polityki pieniężnej i gospodarczej oraz stymulowanie wzrostu gospodarczego. Prognozy inflacji mogą być również wykorzystane do podejmowania optymalnych decyzji finansowych i inwestycyjnych. Zbyt wysoka inflacja wywiera negatywny wpływ na wzrost gospodarczy, ponieważ inflacja oddziałuje na inwestycje, jak również na całkowitą efektywność czynników produkcji oraz wpływa na dobrobyt. W związku z tym istotnym narzędziem przy szacowaniu przyszłej sytuacji gospodarczo-finansowej jest prognoza inflacji.


Liczba stron179
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-088-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  ROZDZIAŁ    1
  PROGNOZY INFLACJI W PROCESACH DECYZYJNYCH    17
  1.1. Rola prognoz inflacji w procesach decyzyjnych    17
  1.2. Znaczenie prognoz inflacji w strategiach polityki pieniężnej    21
  1.3. Rola prognoz inflacji w polskiej polityce pieniężnej    26
  1.4. Znaczenie prognoz inflacji przy podejmowaniu decyzji w Europejskim Banku Centralnym    27
  ROZDZIAŁ    2
  PROGNOZOWANIE WSKAŹNIKA INFLACJI NA PODSTAWIE MODELI AUTOREGRESJI I METODY AUTOKOWARIANCJI    29
  2.1. Prognozowanie na podstawie modelu autoregresji AR(p)    29
  2.2. Metoda autokowariancyjna prognozowania wskaźnika inflacji    32
  2.3. Zastosowanie modelu autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu do prognozowania wskaźnika inflacji    37
  2.3.1. Modele autoregresji wektorowej VAR i RR-VAR    38
  2.3.2. Etapy konstrukcji prognozy    40
  2.4. Prognozowanie wskaźnika inflacji na podstawie modeli autoregresji, metody autokowariancji i modeli autoregresji wektorowej zredukowanego rzędu – wyniki analiz empirycznych dla Polski    45
  ROZDZIAŁ    3
  MODELE STRUKTURALNE, SEMISTRUKTURALNE I STEROWANIE OPTYMALNE W PROGNOZOWANIU WSKAŹNIKA INFLACJI    49
  3.1. Model formalny systemu sterowania – opis za pomocą wektora stanu    51
  3.2. Model strukturalny Rudebuscha-Svenssona    52
  3.3. Model strukturalny Batini i Haldane’a    55
  3.4. Zmodyfikowany model strukturalny    60
  3.5. Model Svenssona gospodarki narażonej na szoki podażowe i popytowe    64
  3.6. Prognozy wskaźnika inflacji oparte na stałej stopie procentowej    65
  3.6.1. Prognozowanie inflacji na podstawie modelu Rudebuscha-Svenssona    66
  3.6.2. Prognozowanie inflacji na podstawie modelu Batini i Haldane’a    67
  3.6.3. Prognozowanie inflacji na podstawie zmodyfikowanego modelu strukturalnego (ZMS)    68
  3.6.4. Prognozowanie inflacji na podstawie modelu Svenssona gospodarki narażonej na szoki podażowe i popytowe    69
  3.7. Prognozowanie inflacji na podstawie modelu semistrukturalnego    69
  3.8. Analiza empiryczna dla Polski    77
  3.8.1. Prognozy inflacji wyznaczone na podstawie wybranych modeli strukturalnych    77
  3.8.2. Prognozy inflacji wyznaczone na podstawie wybranego modelu semistrukturalnego    85
  ROZDZIAŁ    4
  ZNACZENIE REGUŁ POLITYKI PIENIĘŻNEJ W PODEJMOWANIU DECYZJI MONETARNYCH I PROGNOZOWANIU INFLACJI    88
  4.1. Reguły instrumentalne    90
  4.1.1. Reguła Taylora    91
  4.1.2. Reguła inflacji    94
  4.1.3. Reguła luki bezrobocia    95
  4.1.4. Reguła luki płac    96
  4.1.5. Reguła luki kredytowej    96
  4.1.6. Reguła typu Calvo stopy procentowej    97
  4.2. Reguły instrumentalne rozszerzone o zasadę wygładzania stopy procentowej    98
  4.3. Reguły stałe i reguły oparte na sprzężeniu zwrotnym    99
  4.4. Prognozy inflacji zgodne z regułami instrumentalnymi    101
  4.5. Prognoza inflacji zgodna z regułą polityki pieniężnej rozszerzoną o zasadę wygładzania stopy procentowej    106
  4.6. Reguły nastawione na cel i prognoza wskaźnika inflacji zgodna z regułą nastawioną na cel    106
  4.6.1. Zastosowanie modelu Svenssona do podejmowania optymalnych decyzji i prognozowania inflacji    108
  4.6.2. Zastosowanie hybrydowej nowej keynesistowskiej krzywej Phillipsa do podejmowania optymalnych decyzji    111
  4.6.2.1. Strategia mająca na celu stabilizację bezrobocia    113
  4.6.2.2. Realizacja ścisłego celu inflacyjnego    114
  4.6.2.3. Strategia uwzględniająca stabilizację inflacji i bezrobocia    115
  4.7. Prognozy inflacji zgodne z regułami polityki pieniężnej  wyniki analiz dla Polski    118
  ROZDZIAŁ    5
  PROGNOZOWANIE KIERUNKU ZMIAN WSKAŹNIKA INFLACJI    133
  5.1. Prognozowanie kierunku zmian wskaźnika inflacji z wykorzystaniem testu Pesarana-Timmermanna    133
  5.2. Badania kierunku zmian wskaźnika inflacji na podstawie analizy przeskalowanego zasięgu    139
  5.3. Wpływ naturalnej stopy procentowej na prognozowanie kierunku zmian inflacji    143
  ROZDZIAŁ    6
  ZASTOSOWANIE PROCESÓW STOCHASTYCZNYCH DO MODELOWANIA INFLACJI    150
  6.1. Model Vasicka    152
  6.2. Model Coxa-Ingersolla-Rossa (model CIR)    154
  6.3. Model Dothana    156
  6.4. Model Brennana-Schwartza (model B-S)    156
  6.5. Model Dixita-Pindycka (model DP)    158
  6.6. Model Fonga-Vasicka (model FV)    159
  6.7. Model Hestona    160
  6.8. Analiza empiryczna dla Polski    161
  ZAKOŃCZENIE    163
  LITERATURA    167
  SPIS TABEL    177
  SPIS WYKRESÓW    179
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia