Spójność ekonomiczno-społeczna i konkurencyjność regionów w polityce Unii Europejskiej

-25%

Spójność ekonomiczno-społeczna i konkurencyjność regionów w polityce Unii Europejskiej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

3,75  5,00

Format: pdf

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

3,755,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, bibliografii, spisu tabel i rysunków oraz z aneksu. W rozdziale pierwszym dokonano identyfikacji roli i znaczenia polityki ekonomicznej w koncepcjach dotyczących integracji gospodarczej. W rozdziale drugim wskazano na koncepcję modelu ekonomiczno-społecznego UE stanowiącego zbiór podmiotów i system powiązań pomiędzy tymi podmiotami. W rozdziale trzecim przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań empirycznych. W rozdziale czwartym podjęto się oceny wkładu polityki spójności nie tylko w budowanie konkurencyjności gospodarek regionalnych, lecz również w realizację modelu gospodarki UE, to jest w sprawność tej gospodarki, odnosząc się do kryteriów, które tę sprawność wyznaczają.


Liczba stron480
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-129-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    11
  ROZDZIAŁ I
  POLITYKA EKONOMICZNA UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ ZAPEWNIENIA KONKURENCYJNEGO I SPÓJNEGO TERYTORIUM    21
  1.1. Polityka ekonomiczna w koncepcjach teoretycznych europejskiej integracji gospodarczej i jej wymiar terytorialny    21
  1.2. Rozwiązania przyjęte w Unii Europejskiej w zakresie zarządzania gospodarką    31
  1.3. Zróżnicowane wymiary spójności w polityce Unii Europejskiej    41
  1.3.1. Równość, solidarność i sprawiedliwość w koncepcjach międzynarodowej integracji    42
  1.3.2. Nierówności ekonomiczne i społeczne    49
  1.3.3. Wokół koncepcji spójności w Unii Europejskiej    51
  1.3.4. Spójność ekonomiczno-społeczna i jej podstawowe wyznaczniki    57
  1.3.5. Spójność terytorialna a wyzwania dla polityki ekonomicznej    62
  1.4. Konkurencyjność i spójność w dokumentach i programach Unii Europejskiej – cele narodowe a cele regionalne    67
  1.5. Współczesne koncepcje regionu w europejskiej przestrzeni a implikacje dla realizowanej polityki spójności    74
  1.6. Międzynarodowa konkurencyjność regionów jako cel strategiczny realizowanej polityki ekonomicznej w warunkach globalizacji    83
  1.6.1. Konkurencyjność regionów jako cel polityki ekonomicznej    84
  1.6.2. Konkurencyjność regionów – korzystna dla wszystkich czy też gra o sumie zero?    91
  1.6.3. Konkurencyjność regionalna w ujęciu systemowym    93
  1.7. Konkurencyjność regionów a spójność w kontekście realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej    99
  1.8. Spójność i konkurencyjność regionów w polityce regionalnej Unii Europejskiej w świetle nowych uwarunkowań społeczno-ekonomicznych    108
  1.8.1. Polityka regionalna a ekonomiczna Unii Europejskiej    108
  1.8.2. Globalizacja i jej implikacje dla konkurencyjności regionów i spójności Unii Europejskiej    116
  1.8.3. Integracja gospodarcza i jej skutki dla europejskich regionów    128
  1.9. Europejska polityka spójności jako polityka rozwoju    133
  ROZDZIAŁ II
  MODEL GOSPODARKI UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE REGIONALNYM – ASPEKTY TEORETYCZNE    142
  2.1. System gospodarczy, model gospodarki Unii Europejskiej a mechanizm integracji    142
  2.2. Spójność jako podstawowa właściwość regionalnego systemu gospodarczego i jej wymiary    150
  2.3. Sprawność systemu gospodarczego    160
  2.4. Model gospodarki Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym    162
  2.5. Europejski model społeczno-gospodarczy i jego podstawowe wyznaczniki    168
  2.6. Nowa geografia ekonomiczna a implikacje dla kierunków polityki regionalnej    174
  2.7. Cele i kierunki regionalnej polityki gospodarczej    180
  2.8. Wsparcie finansowe konkurencyjności i spójności    188
  2.9. Polityka gospodarcza Unii Europejskiej w świetle analizy scenariuszy rozwoju – dylematy wyboru    193
  2.10. Gospodarka Unii Europejskiej w świetle Strategii Europa 2020 – budowanie konkurencyjnego i spójnego ugrupowania    201
  ROZDZIAŁ III
  ANALIZA SPÓJNOŚCI EKONOMICZNO-SPOŁECZNEJ I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODAREK REGIONALNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ – PROPOZYCJE POMIARU, IDENTYFIKACJA WZAJEMNYCH ZALEŻNOŚCI I DOKONUJĄCYCH SIĘ PRZEMIAN    215
  3.1. Potencjalne zmienne przyjęte do opisu spójności ekonomiczno-społecznej    216
  3.2. Opis zmiennych przyjętych do scharakteryzowania spójności społecznej    218
  3.3. Opis zmiennych przyjętych do scharakteryzowania spójności ekonomicznej    226
  3.3.1. Wielkość PKB na mieszkańca    226
  3.3.2. Dochód gospodarstw domowych    231
  3.3.3. Aktywność zawodowa ludności    235
  3.3.4. Stopa bezrobocia    236
  3.4. Kreatywność i potencjał innowacyjny jako determinanty konkurencyjności regionów    239
  3.5. Identyfikacja i koncepcja pomiaru spójności ekonomiczno-społecznej europejskich regionów    242
  3.6. Konkurencyjność europejskich regionów – klastry czy „wyspy” regionów konkurencyjnych?    256
  3.7. Hierarchizacja skupień regionów państw Unii Europejskiej z punktu widzenia ich spójności i konkurencyjności    266
  3.8. Spójność a konkurencyjność europejskich regionów – zgodność czy sprzeczność?    268
  3.9. Identyfikacja zależności występujących w przestrzeni europejskiej w świetle wyników analizy przestrzennej    278
  3.10. Wnioski dla polityki spójności    290
  3.11. Zestawienia regionów w skupieniach otrzymanych metodą k-średnich    292
  ROZDZIAŁ IV
  WKŁAD POLITYKI SPÓJNOŚCI W REALIZACJĘ MODELU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO UNII EUROPEJSKIEJ – PRÓBA OCENY    300
  4.1. Skuteczność polityki spójności Unii Europejskiej we wspieraniu konkurencyjności regionów a sprawność systemu gospodarczego – koncepcja i próba pomiaru    300
  4.2. Warunki tworzenia międzynarodowej konkurencyjności regionów w Unii Europejskiej    309
  4.2.1. Europejska polityka spójności w krajach członkowskich a regionalne polityki krajowe – ramy instytucjonalne i programowe w warunkach europeizacji    310
  4.2.2. Polityka spójności a wydatki na rozwój w krajach i w regionach państw członkowskich    323
  4.2.3. Znaczenie szczebla subnarodowego w finansowaniu przedsięwzięć rozwojowych w Unii Europejskiej w kontekście kryzysu gospodarczego    330
  4.3. Poziom mezo – tradycyjne a nowoczesne kierunki wsparcia konkurencyjności regionów w ramach polityki spójności    336
  4.3.1. Promowanie rozwoju infrastruktury podstawowej w europejskich regionach – spójność czy konkurencyjność?    336
  4.3.2. Wspieranie innowacyjności w regionach w kontekście realizacji Europejskiego Systemu Innowacji    340
  4.3.2.1. Tworzenie inteligentnej specjalizacji regionów    340
  4.3.3.2. Regionalne systemy innowacji a Europejski System Innowacji    350
  4.3.3. Konkurencja, koopetycja czy współpraca regionów? Regiony w układzie transnarodowych powiązań sieciowych w Unii Europejskiej    354
  4.4. Polityka spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 – propozycje w zakresie przyszłego kształtu i źródeł finansowania    367
  PODSUMOWANIE I WNIOSKI    373
  BIBLIOGRAFIA    381
  WYKAZ SKRÓTÓW    443
  SPIS RYSUNKÓW    445
  SPIS TABEL    448
  ANEKS 1    453
  ANEKS 2    459
  Economic and social cohesion and competitiveness of regions in the EU economic policy (Summary)    475
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia