Wyższe wykształcenie a rynek pracy

Wyższe wykształcenie a rynek pracy

Studium metodologiczno-empiryczne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

25,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Opracowane przez Jagodę Jezior studium jest rezultatem wieloletniej pracy badawczej prowadzonej na terenie województwa lubelskiego pod kątem wartości wyższego wykształcenia na rynku pracy. Podstawą opracowania jest kilkanaście projektów badawczych, w których uwzględniono opinię różnych kategorii respondentów reprezentujących pracodawców i pracobiorców. Przyjęta wieloaspektowa perspektywa badawcza, oparta na niezmiennie bogatych danych źródłowych, pozwala na uzyskanie wyważonej i niezwykle rzetelnej ekspertyzy, z czym mamy do czynienia w przedłożonej rozprawie. Autorka nie tylko analizuje, interpretuje i zestawia - z największą wnikliwością i skrupulatnością - obszerny materiał empiryczny, ale także nad prowadzonym przedsięwzięciem roztacza cenną refleksję metodologiczną, która sama w sobie stanowi wielką wartość podjętego przedsięwzięcia. Książka jest świadectwem gigantycznej pracy, jaka została wykonana, by uzyskać efekt, z którym Czytelnik ma szansę zapoznać się podczas lektury.


Liczba stron622
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-7784-992-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  Rozdział I Rynek pracy jako przedmiot badań     23
    1. Zarys wybranych teorii rynku pracy    23
    2. Rynek pracy – ogólna koncepcja i definicje     35
    3. Struktura rynku pracy     42
    4. Praca jako element wymiany na rynku pracy i kategoria badawcza     53
  Rozdział II Badania społeczne jako podstawa wiedzy o rynku pracy     65
    1. Opis źródeł informacji     65
    2. Wybrane problemy badań społecznych dotyczących rynku pracy    72
      2.1. Zarys właściwości badań społecznych    72
      2.2. Metody i techniki badawcze – atrybuty i ograniczenia     82
      2.3. Wskaźniki społeczne i wskaźniki w surveyach     89
    3. Osobliwości „badań pracodawców”    98
      3.1. Ogólna charakterystyka zasobów badań    98
      3.2. Społeczno-kulturowe aspekty procesu badawczego     103
      3.3. Poziomy analizy i jednostki analizy    112
  Rozdział III Wyższe wykształcenie i rynek pracy – w świetle materiałów zastanych     121
    1. Zmiany poziomu wykształcenia w polskim społeczeństwie i decyzji edukacyjnych     122
    2. Funkcjonowanie szkół wyższych i relacje z kluczowymi partnerami    131
    3. Potrzeby i oczekiwania strony popytu na pracę – przegląd badań     139
    4. Sytuacja osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy – województwo lubelskie na tle Polski    148
  Rozdział IV Koncepcja badań własnych – wymiar substantywny    159
    1. Podstawy koncepcji i podejścia porównawczego    160
    2. Wartość wyższego wykształcenia jako kategoria badawcza    167
      2.1. Analiza kategorii – wyższe wykształcenie, zawód, kwalifikacje    167
      2.2. Konceptualizacja i implikacje badawcze    175
    3. Strukturalizacja przedmiotu badań – poziom projektów     185
      3.1. Cykl „badań pracodawców”    185
      3.2. Projekty porównawcze    190
    4. Zakres problematyki badań i opis schematów analizy     193
      4.1. Problemy badawcze, schematy analizy, hipotezy    193
      4.2. Kategorie analizy i zmienne     204
  Rozdział V Metodologia badań własnych     215
    1. Ogólna charakterystyka materiału empirycznego    216
      1.1. Historia badań i opis projektów badawczych    216
      1.2. Warunki zbierania danych w „badaniach pracodawców”.    222
    2. Podejście badawcze i analityczne     228
      2.1. Poziom projektów – założenia, metody i techniki badawcze    228
      2.2. Podejście porównawcze i analiza porównawcza     232
      2.3. „Badania nad badaniami” – podstawy metodologiczne, problematyka, zadania     244
    3. Zasady pomiaru, analizy danych i prezentacji wyników .    261
  Rozdział VI Charakterystyka badanych zbiorowości    269
    1. Cykl „badań pracodawców” .    269
      1.1. Podmioty gospodarki – opis cech i udział w analizie    269
      1.2. Respondenci – opis cech i udział w analizie .    287
    2. Projekty porównawcze.    293
  Rozdział VII Zapotrzebowanie na pracowników z wyższym wykształceniem – cechy i uwarunkowania .    301
    1. Stan zatrudnienia i zapotrzebowanie – właściwości, zmiany, oceny .    301
    2. Analiza układów powiązań między zmiennymi .    312
    3. Metodologiczny kontekst analizy i opisu wyników    319
  Rozdział VIII Realizacja zapotrzebowania na pracowników z wyższym wykształceniem .    335
    1. Sposoby poszukiwania nowych pracowników i pracy     335
    2. Współpraca z otoczeniem instytucjonalnym – formy i oceny     342
      2.1. Instytucje pośrednictwa pracy .    342
      2.2. Instytucje kształcenia – szkoły wyższe .    346
    3. Metody i narzędzia doboru pracowników .    349
      3.1. Ważność poszczególnych metod i narzędzi     349
      3.2. Metodologiczny kontekst analizy i opisu wyników     356
  Rozdział IX Znaczenie wyższego wykształcenia w kontekście potrzeb i kryteriów rynku pracy     363
    1. Atrybuty wykształcenia z perspektywy potrzeb rynków wewnętrznych – cykl „badań pracodawców”    363
      1.1. Wykształcenie jako zasób kandydatów do pracy    363
      1.2. Miejsce wykształcenia w profilu dobrego pracownika     375
      1.3. Analiza układów powiązań między zmiennymi    382
    2. Udział kryteriów rynku pracy w decyzjach edukacyjnych i zawodowych – projekty porównawcze     391
      2.1. Przyczyny wyboru kierunku studiów, specjalności i zawodu     391
      2.2. Czynniki określające decyzje o kierunku studiów – studenci     397
  Rozdział X Wyższe wykształcenie jako podstawa kształtowania sytuacji pracy jednostek     411
    1. Oferowane warunki pracy oraz ich determinanty – cykl „badań pracodawców”     412
      1.1. Warunki pracy i oferty zatrudnienia     412
      1.2. Analiza układów powiązań między zmiennymi    418
    2. Koncepcje sytuacji pracy oraz ich determinanty – projekty porównawcze     432
      2.1. Cele i oczekiwania łączone z wykonywaną pracą     432
      2.2. Czynniki różnicujące cele i oczekiwania wobec pracy – studenci     441
      2.3. Wykształcenie a cechy sytuacji pracy – osoby pracujące     447
  Rozdział XI Rynek pracy jako miejsce weryfikacji wartości wyższego wykształcenia     459
    1. Wykształcenie a problemy zatrudnienia i bezrobocia – analiza porównawcza     460
      1.1. Recepcja problemów i ich przyczyn     460
      1.2. Analiza układów powiązań między zmiennymi    468
    2. Rola wykształcenia w kontekście wymiany rynkowej – cykl „badań pracodawców”     478
    3. Rola wykształcenia w kontekście wymiany rynkowej – projekty porównawcze     487
      3.1. Pozycja wykształcenia na tle czynników korzystnego zatrudnienia    487
      3.2. Oceny posiadanego wykształcenia oraz ich determinanty – studenci     489
      3.3. Oceny posiadanego wykształcenia oraz innych zasobów – osoby pracujące     496
  Rozdział XII Podsumowanie rezultatów badań i analiz     509
    1. Cykl „badań pracodawców” – wymiar substantywny     509
      1.1. Ogólne zestawienia i opis wyników     509
      1.2. Powiązania w układach zmiennych i weryfikacja hipotez     517
    2. Analiza porównawcza – wymiar substantywny     526
      2.1. Ogólne zestawienia i opis wyników     526
      2.2. Wyższe wykształcenie jako kategoria badawcza     535
    3. „Badania nad badaniami” – wymiar metodologiczny badań i analiz     541
      3.1. Proces realizacji badań surveyowych     541
      3.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze     550
      3.3. Osobliwości „badań pracodawców” a praktyczne zastosowania . 560 Zakończenie     567
  Aneks I Tabele uzupełniające     573
  Aneks II Kwestionariusze badawcze     587
  Bibliografia     603
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia