Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 509. Determinanty aktywnej polityki gospodarczej państwa

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr. 509. Determinanty aktywnej polityki gospodarczej państwa

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 509 zawierają 43 artykuły, w tym kilka w języku angielskim, stanowiące znaczący dorobek pracowników naukowych najbardziej liczących się w Polsce ośrodków akademickich. Zostały one poświęcone rozważaniom odnoszącym się do szerokiego spektrum aktualnych problemów naukowo-badawczych, które dotyczą wielu aspektów teorii ekonomii oraz realizacji polityki ekonomicznej – w skali mikro- i makroekonomicznej.


Liczba stron520
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Paweł Antoszak: Zróżnicowanie wynagrodzeń w działach gospodarki narodowej w Polsce     11
  Agata Balińska: Regionalna gospodarka turystyczna i jej wpływ na gospodarkę regionu na przykładzie województwa mazowieckiego     21
  Ryszard Barczyk: Morfologia cykli koniunkturalnych i cykli bankowych w gospodarce polskiej w latach 2000-2017     32
  Małgorzata Blaszke: Korzystanie z nieruchomości rolnych na obszarach chronionych w ocenie użytkowników tych nieruchomości     46
  Tomasz Dębowski: Zmienność wieloletniego budżetu Unii Europejskiej – ujęcie retro- i prospektywne     59
  Małgorzata Gawrycka, Dagmara Nikulin: Sytuacja kobiet na rynku pracy w świetle zmian w systemie zabezpieczenia emerytalnego     70
  Mateusz Hałka: Rynek energii elektrycznej w Polsce w latach 2008-2017 – analiza i perspektywy rozwoju     84
  Anna Horodecka, Liudmyla Vozna: Teoria długich fal i zmiany instytucjonalne: hipoteza o pamięci pokoleń    95
  Małgorzata Magdalena Hybka: Krajowe obszary ryzyka zewnętrznego jako kryterium selekcji podatników VAT do kontroli podatkowych     110
  Joanna Jaroszewska, Włodzimierz Rembisz: Zróżnicowanie dynamiki zmian wydajności pracy w rolnictwie państw UE na podstawie rachunków ekonomicznych dla rolnictwa (RER)     122
  Ewa Jaska: Podstawowe instrumentarium konkurencji bezpośredniej na rynku telewizyjnym     134
  Jacek Karasiński: Analiza wpływu zbliżającej się premiery gry na rentowność i ryzyko inwestycji w akcje spółek z branży gier wideo     146
  Grażyna Karmowska: Postęp społeczny w regionach krajów Unii Europejskiej     156
  Jan Koleśnik: Ryzyko operacyjne w bankach – rewolucja czy ewolucja regulacyjna    168
  Dorota Komorowska: Efektywność gospodarowania zasobami w gospodarstwach nastawionych na produkcję żywca wieprzowego     179
  Anna Krajewska: Regionalna koncentracja bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 2004-2015     190
  Agnieszka Krzemińska: Terytorialne zróżnicowanie nadwyżki operacyjnej i inwestycji w gminach i miastach na prawach powiatu województw wielkopolskiego i lubelskiego     199
  Mariusz Kudełko: Mix energetyczny dla Polski – dwie odmienne perspektywy     211
  Paweł Kulpaka: Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej w roku 2004     222
  Arkadiusz Kustra: Agencje kredytów eksportowych ECA i ich rola w finansowaniu górnictwa na świecie     234
  Anna Lichosik: Rynek kapitałowy. Ekonomia a prawo     245
  Mariusz Mak, Anna Wildowicz-Giegiel: Rozważania o wolności i granicach omnipotencji państwa w zakresie opodatkowania w ujęciu ekonomii klasycznej     257
  Jacek Marcinkiewicz, Anna Matel: Analiza skupień krajów Unii Europejskiej pod względem struktury statusu mieszkaniowego gospodarstw domowych     269
  Grażyna Michalczuk, Julita Fiedorczuk: Pomiar kapitału intelektualnego kraju – wybrane problemy     282
  Maria Miczyńska-Kowalska: Współczesne kierunki rozwoju konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce     292
  Agnieszka Orankiewicz: Determinanty wyboru instrumentów finansowych w procesie rewitalizacji     305
  Dorota Pasińska: Polski handel zagraniczny kaczkami żywymi i mięsem kaczym w latach 2012-2016     317
  Piotr Podsiadło: Zagadnienie pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w sektorze lotnictwa     328
  Adriana Politaj, Andrzej Koza: Rola samorządów w finansowaniu zatrudnienia osób niepełnopsprawnych     341
  Zdzisław W. Puślecki: Specyfika protekcjonizmu regulacyjnego we współczesnym handlu międzynarodowym    354
  Mateusz Rolski: Ewolucja idei spółdzielczości w sektorze banków spółdzielczych w Polsce     373
  Agnieszka Sobolewska, Mariusz Sobolewski: Ekonomiczna efektywność termoizolacji ścian zewnętrznych murowanego domu mieszkalnego     384
  Nina Stępnicka, Paulina Wiączek: Access economy i sharing economy w świetle teorii innowacji     396
  Piotr Szajner: Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa polskiej branży mleczarskiej     406
  Agnieszka Szulc-Obłoza: Formalne reguły w użyciu na rynku pracy w Unii Europejskiej    417
  Adam Wasilewski, Marek Wigier, Anna Wasilewska: Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej na rzecz wsi i rolnictwa w ramach horyzontu 2020 i wydatków wewnętrznych     429
  Grażyna Węgrzyn, Danuta Miłaszewicz: Gospodarowanie rzeczywistymi zasobami czasu wolnego przez studentów – wybrane aspekty     440
  Adam Wyszkowski, Łukasz Zegarowicz: Ocena występowania politycznego cyklu budżetowego w Polsce     451
  Urszula Zagóra-Jonszta: Autonomia Śląska w ramach państwa polskiego (1922-1939)     467
  Michał Zaremba: Ekonomiczne efekty indyjskiej demonetyzacji w roku 2016     477
  Marek Zieliński: Ocena funkcjonowania gospodarstw z chowem krów mlecznych chroniących bioróżnorodność na obszarach Natura 2000 w ramach PROW 2014-2020 na tle analogicznych gospodarstw w roku 2016     489
  Mariusz Zieliński: Zmiany struktury kosztów pracy w Polsce w ujęciu sektorów własności     499
  Agnieszka Żyra, Solomiya Shevchuk: Niestabilność cen surowców, wzrost gospodarczy oraz kurs walutowy w gospodarkach Europy Środkowej i Wschodniej    509
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia