Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania kryzysów religijnych współczesnej młodzieży polskiej

Społeczno-pedagogiczne uwarunkowania kryzysów religijnych współczesnej młodzieży polskiej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

7,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Książka ta poświęcona jest tematyce kryzysów religijnych młodzieży. Przyjmuje się tu, że religia i wartości religijne czynią życie bardziej cennym, nadając rzeczywisty i właściwie jedyny sens ziemskiej egzystencji człowieka. W sytuacji, gdy zawiedzie wychowanie, przekazane wartości, wypróbowane sposoby radzenia sobie w kłopotach, człowiek wierzący nadal afirmuje swoje życie – wie, że źródło tego życia nie znajduje się na zewnątrz, w innych ludziach czy jedynie w nim samym. Człowiek może żyć w rozmaity sposób, ale z religijnego punktu widzenia ważne jest, aby opierał się na trwałych (religijnych) zasadach i aby nie zapominał, że został stworzony przez Boga. Stwórca pokazał mu (według religii chrześcijańskiej: najpierw przez Prawo Przymierza – Dekalog, a potem przez swego Syna – Jego życie, naukę, mękę i śmierć), jak należy żyć, aby osiągnąć szczęście wieczne w niebie, a także szczęście na ziemi. A skoro jest jego Stwórcą, to tylko On może wiedzieć, co dla człowieka jest dobre.


Czasy współczesne pokazują, że człowiek, szczególnie młody, łatwo o tym zapomina. Jeśli nawet twierdzi, że wierzy w Boga, nie podejmuje zobowiązań wynikających z tego faktu. Wyznając wiarę w Boga, żyje tak, jakby Go nie było. Tym samym znajduje się w stanie kryzysu religijnego (co nie zawsze sobie uświadamia). Problem rozważany w tej pracy dotyczy uwarunkowań powstawania i przeżywania takich kryzysów przez młodzież polską. Nie analizuje się tu jednak uwarunkowań natury psychicznej czy duchowej, ale raczej uwarunkowania zewnętrzne: społeczne i te, które dotyczą wychowania młodego człowieka. Dlatego rozważany tu problem można wyrazić w pytaniu: Jakie są społeczno-pedagogiczne uwarunkowania kryzysów religijnych współczesnej młodzieży?


Uwarunkowania te rozumieć będziemy jako liczne przyczyny (zwane też czynnikami), które tkwią zarówno w zjawiskach, procesach społecznych, jak i w samej strukturze i funkcjonowaniu grup czy instytucji. Śledząc rozwój religijności i proces pojawiania się kryzysów religijnych młodzieży, odkrywamy istnienie jeszcze innych niż społeczne uwarunkowań, między innymi: psychologicznych i sytuacyjnych. Są one rozmaicie określane, dzielone i grupowane.


Liczba stron204
WydawcaWydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku
ISBN-13978-83-7467-063-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    5
    1. Stan badań na temat religijności i kryzysów religijnych młodzieży polskiej    6
    2. Problematyka pracy    16
    3. Metoda badawcza pracy    22
  Rozdział I. Młodzież – religijność – kryzysy religijne – ustalenia terminologiczne    23
    1.1. Młodzież w ujęciu psychologicznym i jako kategoria społeczna    23
      1.1.1. Młodzież w ujęciu psychologicznym    25
      1.1.2. Młodzież jako kategoria społeczna    33
    1.2. Geneza i dynamika przemian religijności młodzieży    48
    1.3. Kryzysy religijne młodzieży    58
  Rozdział II. Przeobrażenia życia społecznego a kryzysy religijne młodzieży    64
    2.1. Społeczno-kulturowy kontekst kryzysów religijnych młodzieży    64
      2.1.1. Postmodernistyczna rzeczywistość w Polsce    64
      2.1.2. „Odczarowanie codzienności”: sekularyzacja a przemiany świadomości religijnej    71
      2.1.3. „Religia widzialna – niewidzialna”: instytucjonalizacja – indywidualizacja religijności    76
    2.2. Media a kryzysy religijne młodzieży    81
      2.2.1. Media dla młodzieży – rodzaje i dominujące treści (laickie i religijne)    83
        – Prasa    84
        – Film (kino)    86
        – Radio    87
        – Telewizja    88
        – Internet    90
      2.2.2. Różnorodność światopoglądów i stylów życia prezentowanych w mediach    91
        – Życie ludzkie i jego cel    92
        – Cierpienie    93
        – Ciało    94
        – Duchowość    95
        – Wartości: miłość, prawda, wolność    96
      2.2.3. Znaczenie mediów w kształtowaniu religijności młodzieży    99
    2.3. Przemiany współczesnej rodziny a kryzysy religijne młodzieży    103
      2.3.1. Możliwości rodzinnej religijnej socjalizacji młodzieży    103
      2.3.2. Zmiany w obrazie i życiu współczesnej rodziny polskiej    108
      2.3.3. Proces sekularyzacji współczesnej rodziny    116
      2.3.4. Współczesna zsekularyzowana rodzina a występowanie kryzy-sów religijnych młodzieży    118
    2.4. Znaczenie grup rówieśniczych a kryzysy religijne młodzieży    122
      2.4.1. Znaczenie grupy rówieśniczej w wychowaniu młodzieży    122
      2.4.2. Grupy stymulujące rozwój religijności młodzieży    126
        – Ku dojrzałej religijności – grupy religijne Kościoła katolickiego    127
        – Ku „pseudoreligijności” – sekty    130
      2.4.3. Grupy neutralne dla rozwoju religijnego młodzieży    135
      2.4.4. Grupy hamujące rozwój religijności młodzieży    136
      2.4.5. Wpływ grupy rówieśniczej na występowanie kryzysów religijnych młodzieży    139
    2.5. Przeobrażenia życia społecznego a występowanie kryzysów religijnych młodzieży – spojrzenie całościowe, konkluzja    141
  Rozdział III . Życie Kościoła a kryzysy religijne młodzieży    143
    3.1. Zmiany w społecznym wizerunku Kościoła    143
    3.2. Stosunek Kościoła do młodzieży    152
      3.2.1. Dokumenty Kościoła    152
      3.2.2. Nauczanie Jana Pawła II    159
      3.2.3. Problem kryzysów religijnych młodzieży w nauczaniu Kościoła    163
    3.3. Nauczanie religii i katecheza a kryzysy religijne młodzieży    165
      3.3.1. Ewangelizacja, katechizacja – nauczanie religii, nowa ewangelizacja – wyjaśnienie pojęć    165
      3.3.2. Katechizacja i nauczanie religii – szansą czy przeszkodą w pokonywaniu kryzysów religijnych młodzieży?    172
        – Powrót religii do szkół    172
        – Modele nauczania religii i katechezy    173
        – Język religijnego przekazu    186
        – Katecheta    188
    3.4. Życie Kościoła a występowanie kryzysów religijnych młodzieży – spojrzenie całościowe, konkluzja    192
  Zakończenie    196
  Wykaz skrótów    201
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia